Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Diskussioner kring händelser under medeltiden. Värd: B Hellqvist
asphen
Medlem
Inlägg: 33
Blev medlem: 25 maj 2008 12:07
Ort: Ödeshög

Re: Gestilren och Folkungar

Inlägg av asphen » 30 dec 2008 22:48

Man kan nog inte påstå att Östergötland eller någon annan del av landet var integrerat med någon under vad vi menar med tidig medeltid. Dessa termer som ett enat rike existerade inte utan man gav sitt stöd först och främst till ätten (familjen) som i sin tur gav sitt stöd till den "hövding/lokal härskare" som gav det bästa erbjudandet i form av skydd och eventuella möjligheter till inkomster. Denne hövding gav i sin tur sitt stöd "uppåt" av samma anledning, osv. Så det här med vem som stödde vem kunde förändras ganska snabbt, något vi tydligt kunde se i Norge under 1030-talet. Här hade "kung" Olaf ett starkt stöd och inflytande men så kom Englandkungen och Danakungen Knut den store som kunde ge bättre erbjudanden och vips, var Olof borta ur leken vid Stiklastad. I viss mån kunde vi se samma sak här beträffande vår egen Olof Skotkonung. I slutet av hans tid som konung fick han dela makten med sonen Anund Jakob. Samma sak hände Inge dä som fick ge vika för Blotsven i slutet av 1000-talet, visserligen kom Inge tillbaks några år senare och dödade Sven i takterna runt Strängnäs.

Beträffande Östergötland gäller samma som ovan i stort sätt. Men i östra Östergötland finns några sk Husabyar som kan ha fungerat, under "vikingatiden", som stödjepunkter för sveahärskaren. Att sveahärskaren hade ett visst inflytande i framför allt östra Östergötland från början av 1000-talet kan man också se genom det stora deltagandet i Ingvarståget i mitten av 1000-talet. Även en bit in i landet från kusten räknat hade sveakungen ett visst inflytande något som Högbystenen påtalar eftersom en av Gulles omtalade söner troligen kämpade på kung Eriks sida vid Fyresvallarna. Men det vet vi inte med säkerhet, han kan faktiskt varit Styrbjörns man även om detta inte är troligt.

Under den tidiga medeltiden fanns nog inte tanken på ett enat "Sverige" utan det handlade främst om makt, prestige och inflytande. Det var först under Birjer "jarls" tid och dennes söner som "landet" blev mer enat tack vare eller på grund av kyrkan och östra Östergötlands kusttrakter inlemmades i ledungen och vi kunde se ett embryo till ett blivande Sverige.

Den sk Rodden var en del av Upplands kuststräcka, det som vi dagligt tal kallar Roslagen.

Uppsvear var de svear som bodde i Uppland.
Senast redigerad av 1 asphen, redigerad totalt 30 gånger.

Användarvisningsbild
B Hellqvist
Redaktionen
Inlägg: 5628
Blev medlem: 24 mar 2002 16:05
Ort: Skövde

Re: Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Inlägg av B Hellqvist » 30 dec 2008 22:51

Slog samman en nystartad tråd om Gestilren med den som redan finns.

asphen
Medlem
Inlägg: 33
Blev medlem: 25 maj 2008 12:07
Ort: Ödeshög

Re: Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Inlägg av asphen » 30 dec 2008 23:11

Jag märkte det efter mycket letande. 8O

kultursnubbe
Medlem
Inlägg: 182
Blev medlem: 07 nov 2006 14:20
Ort: Virtuella verkligheten

Re: Gestilren och Folkungar

Inlägg av kultursnubbe » 30 dec 2008 23:13

asphen skrev: Han återkom därifrån med krav på tronen och mötte Sverker vid Lena 1208. Sverker hade dessförinnan sökt och fått stöd hos den danske kungen Valdemar Seir. Ett stort slag utkämpades vid Lena, troligen strax nedanför kyrkan i dagens Kungslena i Västergötland där Sverker och den danska hären led stora förluster och förlorade. Detta slag stöds genom akeologiska fynd på orten.
Sverker återkom efter två och ett halvt år i ett nytt försök att erövra tronen. Fram till detta tycks historikerna vara eniga men vad som sedan hände tvistar man om.
Jag gör ett andra försök då cyberrymden verkar opålitlig i kväll. Det kanh vara viktigt att undvika en fälla som Guillou verkar ha hamnat i att senare historiska nationalistiska rivaliteter var avgörande 1200. Fortfarande verkar man levt kvar i släktskapsrelationer snarare än nationalgränser och det var exv inte i första hand Danmark mot Sverige där i lena. Sverker var ingift i Hvideätten en av Danmarks mäktigaste ätter, det var härifrån han fick stora resurser vid lenaslaget. Flera av hans närmaste släktingar som ingift stupade och därmed hans möjlighet att aktivera militära resurser. DEtta kan vara förklaringen att släktens kyrkliga resurser kanske användes istället. Det är kanske så detta berömda påvebrev skall ses. Vilket beordrar biskopar i Sverige att lösa konflikten mellan Erik och Sverker. Sverker var fortfarande den legitime kungen.

Härmed är väl frågan vad detta med att erövra tronen och Gestilren egentligen är. Med tanke på hans sviktande militära resurser genom försvagningen av Hvideätten och att Valdemar var upptagen på annat håll är kanske inte en militär inmarsch det första alternativet man tänker sig utan att han kanske fått löften av något slag. Att det handlar om falskspel åt flera håll är kanske rimligt att tänka sig. Det kan kanske därför handla om ett överfall av något slag.

Gidan
Ny medlem
Inlägg: 5
Blev medlem: 28 dec 2008 17:26

Re: Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Inlägg av Gidan » 30 dec 2008 23:33

Många intressanta fakta som jag jag med glädje tar till mig. Med integrerat menar jag någonslags kulturell gemenskap som genom östra götaland och svealand, som genom en gemensam flotta och inflyttade svear till östergötland och vise versa såg sig som en enhet. Ur Wikipedia: "Roden kallades inte bara östra delen av Uppland (av Snorre Sturlason kallad Sæland) mellan havet i öster samt Tiundaland och Attundaland i väster, utan även andra svenska landskap vid Östersjön, som den närmast havet belägna delen av Östergötland och möjligen andra kusttrakter. Vilka härader av Östergötland som räknades till Roden uppges inte bestämt, men Schlyter tror sig kunna anta, att Östkinds, Björkekinds, Lösings och Hammarkinds samt möjligen även Skärkinds härad hört dit". kan det inte vara så att gränsen mellan svealand och östergötland var mer diffus vid denna tid än vi trott?

nerationer knutits allt starkare mellan svealand och östra götaland. Just genom den gemensamma flottan

koroshiya
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 2489
Blev medlem: 03 feb 2004 06:51
Ort: Göteborg

Re: Gestilren och Folkungar

Inlägg av koroshiya » 31 dec 2008 08:10

asphen skrev: Beträffande slaget vid Gestillren finns det olika tolkningar om var platsen geografiskt var belägen och om den verkligen funnits.

I Västgötalagens kungakrönika kan man i en avskrift från 1320-talet efter en förlaga från 1240-talet läsa om kung Sverker: "en vis och god man, gjorde sitt rike gott, men folkungarna dödade honom, hans egen måg vållade honom detta i Gestilren, och i Alvastra vilar han. Han ihågkommes alltid till det bästa". I en handskrift från 1400-talets senare hälft har man efter namnet Gestilren infogat "mellan Dala oc Lena". Det kan vara denna beskrivning (om att Gestilren ligger i närheten av Dala och Lena) som ligger til grund för lokaliseringen till Var där minnesstenen restes 1910 även om nu Varv inte ligger mellan Dala och Lena.
Några forskare har med detta som stöd hävdat att lokaliseringen av slaget är Västergötland medan andra, exempelvis Lars Otto Berg har "bevisat" att lokaliseringen av Gestilren bör förläggas till Upland och Fröshults socken.
Det enda vi alltså kan vara säkra påär det som källorna uppger, nämligen att "Sverker led döden i Gestilren, mördad av sin måg". Källorna nämner inget om något slag!
Den troliga orsaken till att monumentet hamnade där det gjorde är för att det i området finns diverse passande ortnamn. Ett typexempel är Gisslagården. Man kan tänka sig att de utgick från att hitta en lämplig bokstavskombination så nära "mellan Lena och Dala" som möjligt.

Att det var ett slag nämns redan i den äldsta källa vi har. Så här står det i Dansk-Svenska annaler 916-1263.

"1210. Bellum Gestilren 15. Kal. August, ubi occubuerunt Suercherus rex et Fulco dux."

Texten skrevs troligen någon gång på 1250-talet och för skrivaren var Gestilren lika mycket ett slag som alla andra.

koroshiya
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 2489
Blev medlem: 03 feb 2004 06:51
Ort: Göteborg

Re: Gestilren och Folkungar

Inlägg av koroshiya » 31 dec 2008 08:51

Gidan skrev: Dessa två beskrivningar av vad som egentligen hände går emot varandra diametralt, och begreppet folkungar verkar vara oerhört motsägelsefullt. Vad ska man tro? Säkert är att källmaterialet är oerhört tunt, och det många gånger är rena gissningsleken, och att Guillous vurmande om någonslags nationaldag till minne av slaget känns lite larvigt.
Den enklaste förklaringen till begreppet folkungar är att det är personer som ingick i samma nätverk som Folke jarl en gång hade gjort. Det kan ha varit ättlingar, annan släkt och personer som knöts till sådana. Det är också ungefär den förklaring vi får i Erikskrönikan.

Sett så blir det ganska enkelt. Det antas att Folke slogs tillsammans med Erik mot Sverker. På så vis kan man säga att där fanns en allians mellan "folkungar" (även om ordet inte användes just då) och erikska ätten. Att det skulle röra sig om någon särskild uppländsk upprorsrörelse går inte att visa. Vad som har hänt där, om jag får gissa, är att bröderna Lindström använder sig av en senare tids situation och återskapar den i det tidiga 1200-talet. I sammanhanget kan det vara något intressant att konstatera att ett senare folkungauppror inte verkar ha haft sin bas i Uppland.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkungaupproret

Tyr
Medlem
Inlägg: 19
Blev medlem: 09 feb 2004 15:11
Ort: Sverige

Re: Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Inlägg av Tyr » 01 jan 2009 13:22

För er som behöver uppdatera er om källorna angående slaget vid Gestilren 1210,
kan jag rekommendera följande lästips: http://stiglundberg.org/lena-och-gestilren/

Gustav läspe och halte
Ny medlem
Inlägg: 2
Blev medlem: 25 mar 2009 11:33

Re: Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Inlägg av Gustav läspe och halte » 25 mar 2009 12:04

Finns det någon som redan tagit upp teorin om kopplingen mellan Gestilren och byn Gästre sydvästra Uppland?

anber
Medlem
Inlägg: 46
Blev medlem: 02 sep 2008 20:47
Ort: Kungälv

Re: Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Inlägg av anber » 25 mar 2009 21:49

För dem som kan förstå danska i text vill jag tipsa om en annan hemsida som genomlyser det historiska läget kring Gestilren slaget:
http://www.gedevasen.dk/gestilren.html

Är ”Sverkers grav” (”Monumentum Sepulcrale Regis Swerkeri” ), som omnämns Svecia Antiqua, helt avfärdad från Gestilren diskussionen? Det är ju en av de få historiska hänvisningar som skulle kunna peka på ett samband med dessa händelser. Stenen är en av de kvarvarande ”Tredings stenar” som står på Kinnekulle, mellan Västerplana och Medelplana. (se http://www.wadbring.com/historia/sidor/treding.htm). Trots att inte Svecia Antiqua et Hodierna utmärkt sig för att vara helt historiskt korrekt måtte väl en sten som anges vara ett minnesmärke över en kung Sverker vara intressant då texten dessutom skall ha varit på latin, vilket ju de flesta samtida omnämnanden om Gestilren också är. Att texten skulle handla om en forntida götisk konung tycker jag ”diskvalificeras” just av språket. Alternativet till att stenen skulle minna om Sverker d.y. Karlsson skulle ju i så fall vara Sverker den Äldre, men där är väl dödsplatsen på väg till Västra Tollstads kyrka fastställd?

Helmersson
Ny medlem
Inlägg: 2
Blev medlem: 10 mar 2009 19:04

Re: Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Inlägg av Helmersson » 30 mar 2009 17:15

Vill bara påpeka att numer börjar man luta åt att Gestilren är det gamla namnet på by Gästrei Frösthults
socken i Uppland. Bl.a har Staffan Fridell ( professor och ortnamnsforskare) visat att så troligen är fallet.
Läs gärna bröderna LIndströms bok "Svitjods undergång och Sveriges födelse" som behandlar ämnet.
Dock ska man kanske vara försiktigt i det slutgiltiga förläggandet av platsen så länge arkeologiska fynd saknas.
Några litterära källor än de få som finns lär väl inte dyka upp.

Helmersson

anber
Medlem
Inlägg: 46
Blev medlem: 02 sep 2008 20:47
Ort: Kungälv

Re: Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Inlägg av anber » 30 mar 2009 20:32

Jag har haft svårt att släppa funderingarna kring namnet Gestilren. Frånsett formen ”Gyllstenreen” som förekommer i en källa så är de flesta namnformerna sammansatta av Gest/Giest-il-rein/reini/ren. Om man letar på ordstammarnas betydelse i Claesby/Vigfusson och Zoega, finner man att gest- betyder främling, il betyder på fornnordiska fot eller fotsula och rein betyder landremsa. Skulle då inte Gestilren kunna betyda ”En remsa land där främlingar går”? Med andra ord en gångstig för främlingar. Då uppstår frågan om detta syftar på den allmäna farvägen eller något annat. Jag har svårt att tänka mig att alla främlingar gick till fots vid den här tiden. Även om vägnätet inte tillät vagnar så borde en del resande använda riddjur. En grupp som troligen tog sig fram till fots var pilgrimer. Skulle då ”gestilren” vara benämningen på en pilgrimsled? Detta skulle kunna förklara varför ordet/benämningen har ”fallit bort” i historien, eftersom företeelsen pilgrimsfärd väl inte uppstod i norden före S:t Olof och upphörde i samband med reformationen och dessutom infördes det latiniserade ordet pilgrim som i sin ursprungsform också hänvisar till en främling. Om detta är fallet gäller det ”bara” att utröna vilken av de medeltida pilgrimslederna som är mest sannolik...

Användarvisningsbild
Morgan
Medlem
Inlägg: 1296
Blev medlem: 07 mar 2005 11:21

Re: Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Inlägg av Morgan » 14 apr 2009 15:12

Jag såg kartan över både Kungslena och Gestilren på sidan 8 av den här tråden och har skrivit ut den. När jag söker på både Kungslena och Gestilren på Eniro så dyker det upp träffar i Tidaholm. Det skulle vara intressant att åka till de båda platserna någon gång.

Jag bor i Jönköping, hur hittar jag till de båda platserna efter att ha nått Tidaholm?

Vänligen, Morgan
"Om man får hörselskador eller inte beror på volymen, inte musiken. Alltså är hårdrock i sig inte skadlig!"

Användarvisningsbild
Morgan
Medlem
Inlägg: 1296
Blev medlem: 07 mar 2005 11:21

Re: Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Inlägg av Morgan » 16 apr 2009 15:05

Okej, jag kör norrut på RV48/26 och svänger sedan av mot RV26 mot Falköping/Skövde. Därefter kör jag förbi infarten mot Tidaholm. Det kunde jag se på Eniro.

Men vad heter utfarten åt vänster ca två mil norr om Tidaholm där jag sedan ska svänga av för att komma till Gestilren resp. Kungslena?

Vänligen, Morgan
"Om man får hörselskador eller inte beror på volymen, inte musiken. Alltså är hårdrock i sig inte skadlig!"

koroshiya
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 2489
Blev medlem: 03 feb 2004 06:51
Ort: Göteborg

Re: Det s.k. "Slaget vid Gestilren" 17 juli 1210

Inlägg av koroshiya » 18 apr 2009 09:19

Det är skyltat till Kungslena från 26, så du kan inte missa det. Och om du gör det är det bara att ta nästa avtagsväg till Dala och sen köra söderut. Det går en väg parallellt med 26 till Varv och Gestilren också.