Orlogskipene i Stockholms bunn

Diskussioner kring händelser under renässansen, tidig modern tid och upplysningen.
Varulv
Medlem
Inlägg: 2940
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Orlogskipene i Stockholms bunn

Inlägg av Varulv » 05 sep 2015 00:11

I sommeren 2015 gjennomførte Sjöhistoriska museet en marinarkeologisk undersøkelse av den gamle vrakkirkegården ved Skepps- og Kastellholmene i Stockholm i forbindelse med byggingen av en ny tunnelbanestrekning. De to øyene siden år 1555 hadde fungerte som et kongelig orlogskipsverft, dermed "Skeppsholmen" og "Kastellholmen" som også fungerte som flåtebase for den svenske flåten fram til 1680-tallet. I alle eldre flåtehavner med verftsvirksomhet er det funnet gjenbrukte skip som var blitt senket for å fungere som fundamenter, i visse tilfeller var skip ført ut og senket som fundamenter for maritime utbygging som et fortanlegg eller en brygge. Meget mange vrak fra midten av 1500-tallet fram til begynnelsen på 1800-tallet er funnet i Danmark og Sverige. Men kirkegården under vannet utenfor Skeppsholmen og Kastellholmen som hadde en bro mellom seg, har vært dårlig undersøkt fram til nå.

Dykkerne hadde ikke trengte å komme langt under vannet før de oppdaget massevis av vrakrester, intakte vrak og enorme mye løsplukk - og i august hadde man utvidet listen over skipsvrak fra de opprinnelige syv (7) til femten (15).

http://www.sjohistoriska.se/Kusten-runt ... ogi/Blogg/

I 28. august kom dateringsopplysninger på tømmerprøvene tatt fra fem skip, samtidige orlogsskip, og disse var datert til 1580, 1584, 1616 og 1621 på de fire første - og 1880 på siste. De tre førstnevnte skip var faktisk ikke bygd i Sverige, men i Tyskland. 1580-skipet og 1584-skipet trolig kom fra Lübeck mens 1616-skipet kom fra Niedersachsen. Det har vært spekulerte om at det kan dreier seg om erobrede skip som var senket for å danne fundament for den eldre broen fra 1642 mellom Skeppsholmen og Kastellholmen.

http://www.svd.se/1500-talsvrak-hittade ... om/sverige

Heldigvis har jeg tatt vare på Jan Gletes pdf-rapportene fra hans tid på Internett, disse forsvunnet etter hans død like før "Mars" var funnet. På hans "Svenska Orlogsfartyg 1571-1590" kan jeg finne ut litt om hva slags skip de to lybske fartøyene var, og om disse kan identifiseres. Tømmerprøvene viser når treet var hugd, så året 1580 og 1584 er viktig.

1580:

Engelske Ängeln, Lilla Ängeln erobret i 1581 var et sterkt bestykket skip på 500 tonn med 7 feltslanger, 2 3/4 slanger, 5 1/2 slanger, 6 skjermbrekkere - til sammen 20 skipskanoner. Navnet antyder likevel at skipet kan ha vært bygd i England eller brukt av et engelsk rederi da det ble erobret.

Lybske Delfin erobret i 1581 av herr Pontus de la Gardie, ble ikke tatt inn i Skeppsrullan for den svenske flåten. Det var et skip på 300 til 500 tonn med en bevæpning på "42 p", 6 3/4 slange kanoner var om bord på skipet. (Kraftig orlogsbevæpning) Ytterst dårlig kjent.

Lybske Ormen erobret i 1581, med deplasement på 150 tonn og en bevæpning på "18 p". Skal ha blitt overført til Tideman Corneliusson i 1587 og dermed gikk ut av flåtelisten.

Lybske Marian/Morian erobret under Gotland i 1581, var fribytterskip (sjørøverskip med andre ord) som skal være mellom 100 og 300 tonn stort med en bevæpning på "25 p" (p betyr pund - sammenlagte kalibre av alle skys på et skip). Overført til Tideman Corneliusson i 1583.

Elefanten/Rostock Skeppet erobret i 1581, solgt til Hans Clason i 1582. Var trolig på 200 tonn med en bestykning på "3 p".

1584:

Der har man langt større problemer fordi det er ufullstendige opplysninger som ikke alltid viste byggingssted. Jan Glete hadde ikke funnet et orlogsskip (mer enn 200-300 tonn i det minste) datert til etter 1584 i 1571-1590 pdf-rapporten. 1591-1599 pdf-rapporten er enda verre, for Glete hadde ikke klart å kartlegge flåtelistene omkring tilskudd av nyere skip, ofte er bare navner det eneste som gjensto. Det er først i 1599 man har en liste over 8-9 fartøyer fra Lübeck som var erobret av svenskene, samtidige handelsfartøyer.

Lybske Hjorten (Flygande H) 500 tonn
Lybske Förgyllde Lejonet 500 tonn
Lybske Björnen 300 tonn
Lybske Havfrun
Lybske Falken
Lybske Svanen
Lybske Fortuna
Lybske Hanen/Lybska Pinken

De to første skipene hadde en besetning på 40 mann hver, og var dermed mellomstore fartøyer (soldater og kanonbesetning ikke medregnet), men disses skjebne er dårlig kjent. De skal ha blitt beslaglagt i en rekke aksjoner under krigen mellom hertug Karl og kong Sigismund som hadde gått over til en polsk-svensk krig om Baltikum. "Lybske Hjorten" var sist nevnt i 1602, kan ha blitt ombygd til en pram i 1611-1632. "Lybske Förgyllde Lejonet" var nevnt sist gang i 1605, trolig omdøpt til "Blå Lejonet", skjebne ukjent.

Ettersom de to lybske vrakene kan være innenfor 300-500 tonn deplasementsstørrelse kan det betyr at 1580-skipet enten er "Lybske Delfin" på 500 tonn eller "Lybske Morian" på 300 tonn, og at 1584-skipet kan være "Lybske Hjorten" eller "Lybske Förgyllde Lejonet", endog den mindre "Lybske Björnen". Men jeg tror nå at det kan være "Lybske Delfin" og "Lybske Hjorten", det ene i opplag i lang tid, den andre gjenbrukt i lang tid etter utrangeringen.

Varulv
Medlem
Inlägg: 2940
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Orlogskipene i Stockholms bunn

Inlägg av Varulv » 05 sep 2015 00:38

1580-skipet (Vrak 4) har interessant nok samme strukturelle oppbygning som "Vasa" med såkalte kattespor og forsterkninger på nederste del av skroget som er målt inntil 28 meter i lengde. Man vet fra før at "Vasa" var meget uvanlig forsterket i sammenligning med det som hadde vært funnet i andre vrak som var også bygd etter "den hollandske stilen". 1580-vraket som kan ha vært et armert handelsfartøy fra 1581 eller 1599, hadde sannsynlig ikke mer enn 500 tonn i sitt deplasement, men akkurat denne opplysningen er trolig nå under tvil. Forskipet er borte, så man tror 1580-skipet kan være mellom 35 og 40 meter langt.

1584-skipet (Vrak 5) har blitt målt til å være på 33 meter lengde, og formodentlig er lik stor som 1580-skipet. Utenfra måten de to vrakene, Vrak 4 og Vrak 5 er lagt, kan de ha kommet fra det samme oppholdsstedet idet man skulle senke disse for det planlagte broprosjektet fram mot år 1642. Men det er også mulig at de var senket tidlig i 1600-tallet for å danne en undersjøisk hindring, dybden på farvannet mellom de to øyene var ikke dypere enn 6 meter.

Fundamentet for broen fra år 1642 kan derimot ha bestått av flere steinkister, påler og et par svære vrak - Vrak 2 og Vrak 3 - som begge er interessant. Vrak 2 er det største vrakfunnet med en lengde på 38 meter, bare et par meter mindre enn "Vasa" og hadde kanonkuler, deretter Vrak 3 som var 34 meter langt. Begge vrak var opphugd og deretter ført ut på vannet for å senkes. De er fremdeles ikke datert for øyeblikket.

http://www.svd.se/bilder-fartygskyrkoga ... lm/#sida-1