Listor över av ryssarna bortförda

Diskussioner kring händelser under renässansen, tidig modern tid och upplysningen.
Användarvisningsbild
Göstring
Medlem
Inlägg: 1501
Blev medlem: 25 feb 2004 06:59
Ort: Skåne/Dalarna

Listor över av ryssarna bortförda

Inlägg av Göstring » 05 feb 2009 13:25

Under den ryska ockupationen av Finland under stora nordiska kriget bortfördes både unga män till militärtjänst och civila.
En del av källmaterialet är tillgängligt via Finlands släkthistoriska förenings (FSHF) webbplats.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index_sve.htm

Dels bortförda från Österbotten:http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index_sve.htm
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/ ... fr63/2.htm
Effterföliande Barn och andra äro 1713 och föliande åhren af Ryssarna bortförde ifrån Christinae Stad och Laxfierdz Församb: Nem:

Ifrån Christina

Handelsmannens Sal. Matis Jonssons Bergs Barn:
Dottren Anna, som 1713 10 åhr g. war, liusbrunt hår och ögnebryn, samt gråachtiga ögon, tagen i Nerpis Sochn och Yttermarkzskogen. Sonen Anders 8 åhr, hwitt hår, och ögnebryn, samt liusblå ögon och hwitletter till ansichtet, äfwen tagen i YttermarkzSkog
...

Dels tvångsvärvade från Åbo och Björneborgs län: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/ ... /RAHAD.htm
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/ ... e17/16.htm

Förtechning uppå det Manskap som af Wehmo Häradh till Hans Czariske May:tz Krigstienst och Sålldater Anno 1720 om Wåhren samt elliest af Militair Betiente, tyd effter annan till Ryssland blifwit tagne och bårttförde, förmälandes här utj Antechningarne till alles deras förwette omständigheeter, lykmätigt Hans Kong:e May:tz wår Allernådigste Konungs i Nåder utfärdade befallning, samt der å föllgde det höga Landshöfdinge Embetets Ordres lydelse,
Nämb: ifrån

Töfsala Sochn.

1: Parfwa Manthal, Matts Jsraelsson, skrefwen och måst marchera till Rysk Såldat A:o 1720,
2: Sandalax Mantal, Johan Claesson, tient i Mt der tagen 1720 till Såldat, födder i Wehmo Sockn Mähkarlä by
...

Åfwan specifiierade Manskap är effter H:r Gref Douglas ordres af Leut:t Tzelutski af Seberska Regementet d. 15 Marty A:o 1720 utskrefwen och strax till Åbo Stad och derifrån till Ryssland med Gallerer bårttförd.
Dee öfrige Personer som utom desse ifrån Töfsala Sockn wid åtskillige tyder och tillfällen i synnerheet A:o 1714 om Hösten af Siö=Officererne blefwo till Ryssland bårttagne, haar H:r Probsten i S. Mag:n Andreas Bergius effter det Ven:de Consistorii befallning optecknat och den samma inlef.t

oilc
Tidigare medlem
Inlägg: 645
Blev medlem: 03 jan 2008 14:05
Ort: Sverige

Re: Listor över av ryssarna bortförda

Inlägg av oilc » 10 apr 2009 18:01

Det här är ett intressant ämne. Många civila fördes bort till slaveri i Ryssland och såldes på slavmarknaderna som livegna. En av de mest kända var Lovisa von Burghausen.

Användarvisningsbild
Possi
Medlem
Inlägg: 360
Blev medlem: 08 jul 2007 21:39
Ort: Sweden

Re: Listor över av ryssarna bortförda

Inlägg av Possi » 15 apr 2009 16:18

Finns det någon estimat över hur många som fördes bort?

Användarvisningsbild
Göstring
Medlem
Inlägg: 1501
Blev medlem: 25 feb 2004 06:59
Ort: Skåne/Dalarna

Re: Listor över av ryssarna bortförda

Inlägg av Göstring » 16 apr 2009 10:13

Possi skrev:Finns det någon estimat över hur många som fördes bort?
Det verkar finnas, men källan är inte så lätt att hitta.
http://www.malax.org/westside/oldside/d ... 1171364372
Under Stora ofreden utsattes befolkningen för ryssarnas härjningar. Mord och deportation till Ryssland av civilbefolkning förekom. Man beräknar att antalet mördade och till Rysslande deporterade, som inte återkom steg till c:a 13000 civilpersoner.2 Ännu så sent som år 1720 uttogs c:a 1500 man, de s.k. mantalskarlarna, vilka fördes till södra Ryssland i kriget mot Persien. Först långt därefter, år 1725, kunde 443 återvända till hemlandet.

MrGlad8
Provmedlem
Inlägg: 1
Blev medlem: 06 okt 2016 17:11
Ort: Kungälv

Re: Listor över av ryssarna bortförda

Inlägg av MrGlad8 » 06 okt 2016 17:13

Gammal tråd, men jag släktforskar i Finland och tror att en släkting till mig försvann under stora ofreden. Kan du förklara vad de där "mantalskarlarna" vad för något och vad för information som fanns om dom? Min släkting var just en hemmansägare och den lämnades sen efter kriget till hans fru.