Thede Palms arkiv

Diskussioner kring händelser under kalla kriget, från krigsslutet till 1991.
qw12
Medlem
Inlägg: 76
Blev medlem: 24 feb 2010 07:38

Thede Palms arkiv

Inlägg av qw12 » 05 apr 2015 20:02

Det är möjligt att Thede Palms arkiv kommer att göras tillgängligt i år:

http://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Palm% ... d%3Ac|#tab

kblomster
Medlem
Inlägg: 577
Blev medlem: 21 aug 2012 17:26

Re: Thede Palms arkiv

Inlägg av kblomster » 05 apr 2015 20:27

Jag tvivlar starkt på att personer som inte är Wilhelm Agrell eller någon i motsvarande ställning någonsin kommer att få se materialet under min livstid, men begär att få ut det och se vad de säger. Det kostar inget att fråga. Dock tolkar jag "till och med 2015" som att det tidigast kan lämnas ut 2016. Om du får ut något så är det nog enbart delar som är äldre än 70 år.

qw12
Medlem
Inlägg: 76
Blev medlem: 24 feb 2010 07:38

Re: Thede Palms arkiv

Inlägg av qw12 » 05 apr 2015 20:36

Eftersom jag inte är Wilhelm Agrell, så passar jag.
Själv är jag dock tveksam till om det finns ngt av intresse däri.

Probos
Medlem
Inlägg: 389
Blev medlem: 12 jun 2008 00:35

Re: Thede Palms arkiv

Inlägg av Probos » 23 apr 2015 14:45

kblomster skrev:Jag tvivlar starkt på att personer som inte är Wilhelm Agrell eller någon i motsvarande ställning någonsin kommer att få se materialet under min livstid, men begär att få ut det och se vad de säger. Det kostar inget att fråga. Dock tolkar jag "till och med 2015" som att det tidigast kan lämnas ut 2016. Om du får ut något så är det nog enbart delar som är äldre än 70 år.
Formellt så kan de inte invända mot person. Man kan t.o.m. vara anonym.
Men formuleringen "Därefter beslutar chefen för Krigsarkivet om utlämnande." tyder på en speciell hantering som kanske kan ifrågasättas.

1 kap 6 § i sekretesslagen (1980:100)
"För att myndigheten ska kunna vägra att lämna ut en uppgift i en allmän handling till en enskild, eller vilken uppgift som helst till en annan myndighet, måste uppgiften omfattas av sekretess"
"Ytterligare en konsekvens är att en myndighet inte kan ingå avtal eller annan överenskommelse om att hemlighålla andra uppgifter än de som ska hemlighållas enligt denna lag."

Riksarkivet har i sina föreskrifter angett vilka handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse för verksamheten vid myndigheter och som ska gallras, se RA-FS 1997:6, 7- 8 §§.

En anteckning om sekretess får enbart göras om uppgifter i handlingen kan omfattas av sekretess enligt en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen eller annan lag som offentlighets- och sekretesslagen hänvisar till. Det ska framgå av anteckningen att det inte är ett bindande avgörande av sekretessfrågan så av den anledningen bör ordet hemlig inte användas utan istället bör anteckningen formuleras som ”särskild prövning” / ”sekretessärende”.

För handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får regeringen i förordning föreskriva att endast en viss myndighet får pröva frågan om utlämnande av handlingen. Finns det sådana regler gäller alltså ett undantag från regeln att det är den myndighet som förvarar handlingen som ska pröva frågan om utlämnande. Detta framgår av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.

I de fall det i lag är föreskrivet att sekretessprövningen ska göras av annan myndighet ska begäran att få ta del av handlingen genast hänskjutas till den myndigheten.

En begäran om att få ut en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 13 §. Någon eller i vissa fall några dagars väntetid, skäligt rådrum, för att ta fram handlingen och för att göra en sekretessprövning innan en kopia lämnas ut får som regel anses acceptabelt. (JO 1984/85 s. 273)

Man har rätt att vara anonym när man begär ut en allmän handling, tryckfrihetsförordningen 2 kap 14 §. Även när man begär ut ett överklagbart beslut om sekretess kan man vara anonym. (KamR 7164-09 Beslut den 2009-11-16) .

"För uppgifter angående rikets säkerhet och förhållande till annan stat är sekretessen normalt 40 år. Samma tidsgräns gäller förundersökningar i brottmål. När det gäller skyddet för en enskilds förhållanden är sekretessen 70 år."

Ben
Medlem
Inlägg: 8761
Blev medlem: 20 jun 2002 13:58
Ort: Sverige

Re: Thede Palms arkiv

Inlägg av Ben » 23 apr 2015 15:23

Fast innehållet i Thede Palms arkiv kan knappast betecknas som "allmän handling" eftersom det utgörs av hans dagböcker och (förmodar jag) hans personliga korrespondens. Det innebär att donatorn i samband med överlämnandet kan ha föreskrivit villkor, t.ex. av hänsyn till att det kan ingå känsliga uppgifter om ännu levande personer (en dagbok kan innehålla personliga reflektioner som aldrig var avsedda att läsas av någon annan).

Probos
Medlem
Inlägg: 389
Blev medlem: 12 jun 2008 00:35

Re: Thede Palms arkiv

Inlägg av Probos » 24 apr 2015 13:20

Ben skrev:Fast innehållet i Thede Palms arkiv kan knappast betecknas som "allmän handling" eftersom det utgörs av hans dagböcker och (förmodar jag) hans personliga korrespondens. Det innebär att donatorn i samband med överlämnandet kan ha föreskrivit villkor, t.ex. av hänsyn till att det kan ingå känsliga uppgifter om ännu levande personer (en dagbok kan innehålla personliga reflektioner som aldrig var avsedda att läsas av någon annan).
Troligtvis så (om de inte är upprättad inom myndigheten eller som en del at utövandet/tjänsten), bara en hypotes att pröva för att få tillgång till materialet.
Men om det är allmän handling så ska de rättas sig efter detta,
http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/f ... _arkiv.pdf

Om det inte är det så lär det finnas något som reglerar detta också t.ex. stryka avsnitt som strider mot PUL. Jag har svårt att tänka mig att det är personligt tyckande som avgör. Någon får testa och begära ut och då lär det framgå av beslutet till vilket lagrum ett ev. avslag.

kblomster
Medlem
Inlägg: 577
Blev medlem: 21 aug 2012 17:26

Re: Thede Palms arkiv

Inlägg av kblomster » 25 apr 2015 09:17

Probos skrev:
kblomster skrev:Jag tvivlar starkt på att personer som inte är Wilhelm Agrell eller någon i motsvarande ställning någonsin kommer att få se materialet under min livstid, men begär att få ut det och se vad de säger. Det kostar inget att fråga. Dock tolkar jag "till och med 2015" som att det tidigast kan lämnas ut 2016. Om du får ut något så är det nog enbart delar som är äldre än 70 år.
Formellt så kan de inte invända mot person. Man kan t.o.m. vara anonym.
Formellt så gäller lagen lika för alla. I praktiken beror handläggningen i allra högsta grad på vem man är. Om man inte är officer eller meriterad forskare inom något säkerhetspolitiskt fält så är det t.ex. i princip omöjligt att få ut kvalhemliga handlingar. De har en mängd rutiner som jag inte alls förstår hur de hänger ihop med lagtexten men så är jag inte heller jurist.

Ben
Medlem
Inlägg: 8761
Blev medlem: 20 jun 2002 13:58
Ort: Sverige

Re: Thede Palms arkiv

Inlägg av Ben » 25 apr 2015 18:58

Probos skrev: Om det inte är det så lär det finnas något som reglerar detta också t.ex. stryka avsnitt som strider mot PUL. Jag har svårt att tänka mig att det är personligt tyckande som avgör. Någon får testa och begära ut och då lär det framgå av beslutet till vilket lagrum ett ev. avslag.
För privata arkiv och privata handlingar som dagböcker kan det finnas alla möjliga restriktioner, bl.a. sådana som den som har deponerat eller överlämnat arkivet själv har formulerat. Arkivet överlämnades 1991 och Palm dog 1995, så han kan t.ex. ha stadgat att det skulle vara slutet i 20 år efter hans död.

http://riksarkivet.se/ta-emot-enskilda-arkiv
Enskilda arkiv kan överlämnas som deposition eller gåva (överlåtelse). Vid deposition behåller deponenten äganderätten till arkivet. Inför överlämnandet upprättas ett avtal mellan Riksarkivet och deponenten/givaren där parternas förpliktelser och rättigheter regleras. Här bestäms även om tillgängligheten till materialet av olika skäl ska begränsas eller villkoras. Kontakta därför alltid Riksarkivet för en diskussion inför en eventuell leverans.

kblomster
Medlem
Inlägg: 577
Blev medlem: 21 aug 2012 17:26

Re: Thede Palms arkiv

Inlägg av kblomster » 29 apr 2015 15:42

Kan som skvaller meddela att jag såg en beställningslapp med en volym ur Thede Palms arkiv på KrA idag, så någon är igång och har tänkt tanken i alla fall. Får se vart det leder.