Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Diskussioner kring händelser under kalla kriget, från krigsslutet till 1991.
Användarvisningsbild
Rickard
Medlem
Inlägg: 1787
Blev medlem: 24 mar 2002 13:58
Ort: Stockholm

Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av Rickard » 08 jan 2012 20:32

I höst är det 30 år sedan den omfattande ubåtsjakten i Hårsfjärden 1982 så skulle det vara intressant att titta igen på den mest omdiskuterade händelsen där eventuellt en ubåt medvetet tilläts passera minlinjerna.

Bild

Det finns redan en mycket lång tråd här på Skalman om Hårsfjärden, men den är nio år gammal och spretar åt en stor mängd olika håll. Tanken med denna tråd är att bara handla om teorin kring frisläppande av ubåt vid Mälsten.

Här har jag själv sammanställt vad jag uppfattar hände vid dessa dagar, så det blir en halvlång inledning. Då jag varit osäker på vad som gäller att publicera namn på personer har dessa utelämnats och noteras i form av initialer.

Bakgrunden är att intensiv ubåtsjakt i Hårsfjärden har pågått sedan den 1:a oktober och under nästan två veckor har flera insatser gjorts med sjunkbomber och minor mot misstänkta undervattensfarkoster på olika platser.

Den specifika händelsen här gäller natten mellan den 13:e och 14:e oktober 1982 vid utloppet av Mysingen där två minlinjer fanns med den större ön Mälsten i mitten, total omkring 150 minor. Från den mindre ön Måsknuv fanns minlinjens ledningscentral, bemannad av åtta befäl och tjugo soldater från Kustartilleriet. Personalen uppges vara välövad på minsystemet, däremot hade man från början inte fullgod nattutrustning.

Bild

Minlinjerna aktiveras en vecka in i jakten då ÖB gav order om att fasta mineringar fick sättas in mot misstänkta inkräktare. Minorna sätts först i automatiskt läge där minornas magnetiska sensorer själva kunde utlösa. Enligt Chefen för Stockholms kustartilleri gavs av misstag i hastigheten order om automatiskt läge, detta skulle inte varit avsikten. Två minor detonerar relativt omgående och då man misstänker att något tekniskt fel kan ha orsakat detta ändras läget till manuell efter ca två timmar.

På kvällen den 7:e samt den 11:e bedöms att ubåtar passerar över minlinjen och minor detoneras manuellt strax efter bedömd passage. Man utlöser minorna manuellt och medvetet sent, då syftet är att tvinga upp en ubåt, ej sänkning. Vid sprängningen den 11:e finns det mycket diskussioner huruvida en ubåt eventuellt skadades, men detta får diskuteras i annan tråd.


Överbefälhavaren (ÖB) beslutar den 9:e oktober att minspärrförbanden har generellt eldtillstånd dagtid vid god sikt. Stor hänsyn skall tas till att inte riskera skada civila. Man har alltså ett allmänt eldtillstånd under dag, men inte nattetid.

Den 12:e ges eldtillstånd för följande natt (12:e - 13:e) då minstationen vid Mälsten nu har så pass god mörkerförmåga med både bildförstärkare och närspaningsradar. Ingenting händer under denna natt och det normala dagliga eldtillståndet återinträder vid gryningen.

Under vatten finns både minlinjernas magnetiska sensorer samt en linje av fem hydrofoner. Till minstationen har en mycket kvalificerad hydrofonist tagits in, A.K. som normalt var förste hydrofonist på ubåten Sjöhästen.

Bild

Under eftermiddagen den 13:e uppfattas ljud och indikationer som tyder på att en undervattensfarkost i mycket låg fart närmar sig Mälstenslinjen norrifrån. Sannolikt från själva hårsfjärdsområdet och via Mysingen vidare ut mot öppet hav, men som blockeras av minlinjerna vid Mälsten. De norra utloppen var också spärrade, så för ubåtar som opererat inne i Hårsfjärden är den södra passagen via Mälsten ett av få alternativ.

För natten har ÖB delegerat befälet till försvarsstabschef viceamiral B.S. Vid 20.05 meddelas till Mälsten att eldförbud gäller för minorna. Befälhavararen för minlinjerna vid Mälsten ringer till försvarsstabschefen B.S. och begär att få eldtillstånd på grund av indikationerna på att ubåtspassage är nära förestående. B.S. nekar till det då han anser att kustartilleriet inte har tillräckligt uppsikt över ytan i mörkret. Chefen på Mälsten menar att de har full kontroll över området genom de bildförstärkare och annan materiel och att man testat detta tillfredsställande tidigare på kvällen. Man hade dessutom eldtillstånd hela natten innan.

Telefonsamtalet skall ha varat i över 20 minuter där chefen på Mälsten försöker övertala B.S. om att få eldtillstånd, men denna vidhåller eldförbudet. Efter samtalet låter B.S. via ytterligare tre olika instanser meddela förbudet direkt ned till Mälsten. (Militärområdets befälhavare, örlogsbasen på Muskö samt chefen för Sthlm KA.)

Inom minspärrförbanden var man van vid att eldtillstånd gällde för längre perioder och även under mörker. Denna uppfattning var baserad på reglementen för situationen i krig och erfarenheter från krigsförbandsövningar och kustartilleriförbandet på plats är därför frustrerade över ej att ha eldtillstånd just i det aktuella läget. Allt eftersom indikationerna blev starkare ringer chefen på Mälsten ett flertal gånger till försvarstabschefen B.S., men denne nekar varje på gång med hänsyn till säkerheten och att KA inte anses ha kontroll över vattenytan.

Exakt klockan 23.00 indikerar fem minor i minlinjen öster om Mälsten att ett stort metalliskt föremål passerar över dem. På grund av eldförbudet kan KA-personalen inte ge eld med minorna. (Ett prov görs ett antal veckor senare med svensk ubåt där man får precis samma utslag när den passerar över minlinjen i låg fart.)

Hydrofonisten A.K. har även kontakt med föremålet via hydrofonlinjen. A.K. anses vara en av marinens främsta hydrofonister och bedömer att det är just ubåt som rör sig utanför Mälsten. Han noterar att undervattensfarkosten går med låg fart (för att minimera ljud) och möjligen rör sig nära botten. Den förflyttar sig långsamt utåt och passerar sedan hydrofonlinjen som ligger söder om ön. A.K. bedömer det som en mindre farkost.

Två timmar efter den misstänkta ubåten passerat över minlinjen ger försvarsstabschefen B.S. nu eldtillstånd. Det är då (kl 01.06) fortfarande lika kolsvart som tidigare under kvällen. Under de fem timmar med eldförbud har ingenting förändrats på Mälsten i form av mörkerförmåga. (Samtliga nätter efter detta ges fullständigt eldtillstånd.)

Den misstänkta ubåten ligger nu långt utanför minlinjen, men man har fortfarande kontakt från både hydrofonsystemet samt helikopter som har sonarkontakt. På Mälsten ilastas sexton sjunkbomber fördelade på tre båtar som åker ut för att ledda av helikoptern fälla sjunkbombsmatta över ubåten. Via sambandssystemet styr helikoptern in dem och man är beredd till fällning. En röst går dock omedelbart före fällningen in på radionätet och ger order om att endast två sjunkbomber får släppas. I förvirringen som uppstår släpps dessa två sjunkbomber inte heller på korrekt plats och ubåten undkommer. Det har i efterhand aldrig kunnat klarläggas vem som gav ordern. På Mälsten var uppfattningen att det kom från Örlogsbasen på Muskö.

Redan klockan 08 på morgonen den 14:e rapporterar dock försvarsstabschefen B.S. till överbefälhavaren att det troligen handlat om "en elektrisk störning" vid Mälsten och ingen ubåt.

Hydrofonisten A.K. som hade förflyttats till Mälsten under hårsfjärdsincidenten då han var en av Sveriges få experter på ubåtsljud. Han bedömer som noterat tidigare att ubåt rör sig över minlinjen och sedan vidare utåt förbi hydrofonlinjen. Han gör cirka en timmes inspelning av ubåtsljud runt midnatt den aktuella kvällen. På den separata talkanalen gör han noteringar när ubåten rör sig framåt, ligger stilla osv. Han uppfattar att farkosten har en skadad propeller. Kontakten försvinner efter 01.37 när det begränsade sjunkbombsanfallet sattes in.

Dagen efter flygs både A.K. och banden till FOA i Stockholm. A.K. får där spela upp bandet och förklara vad det är som hörs vid olika partier, bland annat att undervattensfarkosten har någon form av skada på propellern, att den rör sig ryckvis framåt och senare lägger sig på botten då helikopter närmar sig. A.K. är fullständigt säker på att det är ubåt. Bandet öde är sedan okänt, men användes inte vid expertsamtalen med Ryssland i början av 90-talet. Vid Ekéusutredningen 2001 visade det att inga ubåtsljud fanns kvar, enbart hydrofonistens kommentarer på talkanalen.

Försvarsstaben var ÖB:s ledningsorgan i fredstid och chef var alltså viceamiral B.S. I försvarsstabens krigsdagbok från kvällen/natten 13-14 har alla sidor avlägsnats, både i den handskrivna och maskinskrivna versionen. Det har inte gått att utreda vad som hänt med dem.

Försvaret tillsatte senare en intern utredning över Hårsfjärdenhändelserna, den så kallade Grandinutredningen. Den skriver att det mycket sannolikt skedde passage av en undervattensfarkost över mineringen den aktuella kvällen.

Direkt efter hårsfjärdsincidenten tillsattes även en statlig utredning som i april 1983 presenterade sin rapport kallad "Att möta ubåtshotet", SOU 1983:13. I kommissionen ingick försvarsstabschefen B.S. själv som expert. Utredningen slår fast att rykten om att ubåtar undkom med svensk hjälp är "grundlösa" och att eldförbudet beordrat av B.S. hade "godtagbara skäl". Huruvida en ubåt löpte ut den 13:e oktober är "omtvistat bland marina experter".

Senare gjorde den Marina Analysgruppen en rapport om händelsen. Den gör bedömningen "ej ubåt", vilket varit marinens officiella hållning sedan dess. I rapporten över händelserna vid Mälsten 13-14:e finns också bara någon enstaka notering om att en helikopter haft misstänkt sonarkontakt kvar, detta noterar den statliga Ekéusutredningen 2001 som "egendomligt" med tanke på den stora mängd information om händelserna i Mälstens krigsdagbok (rikliga hydrofonkontakter och minsystemets indikeringar).

Så, vad tror forumet om händelsen? Rykten om detta började alltså gå redan på hösten 1982 och pågår än 2012.

FredH
Medlem
Inlägg: 1223
Blev medlem: 29 jul 2003 18:56
Ort: Växjö

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av FredH » 09 jan 2012 14:08

Ubåt!

Frågan är enbart, varför släppa ut den? Möjlig Natoubåt eller bara slippa problem med skadad Sovjetubåt?

(Detta utifrån att din version är är den korrekta.)

Användarvisningsbild
Blixten
Stödjande medlem 2019
Inlägg: 1691
Blev medlem: 07 feb 2007 21:02

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av Blixten » 09 jan 2012 16:06

Var det denna teori som hölls fram av ett högt befäl inom kustartilleriet? (Anlednigen att släppa ut ubåten skulle vara ungefär att flottan ville beröva KA en triumf.)

Eller blandar jag ihop det?

edit: skrivfel

Användarvisningsbild
FNP
Medlem
Inlägg: 1197
Blev medlem: 22 aug 2002 00:29
Ort: Lidingö

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av FNP » 09 jan 2012 19:45

Att Bror Steffenson var C Fst vid denna tidpunkt var ingen hemlighet varken då eller senare, inget kontroversiellt i det.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bror_Stefenson

I övrigt har jag förtroende för den Marina Analysgruppen och dess arbete.

Med det sagt utesluter jag inte att en ubåt utpasserat vid Mälsten vid något tillfälle, dock tror jag inte att någon ubåt medvetet släppts ut.

Att en konventioenll brittisk, tysk,, dansk, norsk eller amerikansk ubåt skulle manövrerat i undervattensläge på Mysingen eller Hårsfjärden finner jag fullständigt osannolikt.
"Hit first, hit hard, and keep hitting"
- Admiral of the Fleet The Right Honourable the Lord Fisher of Kilverstone, GCB, OM, GCVO

Probos
Medlem
Inlägg: 389
Blev medlem: 12 jun 2008 00:35

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av Probos » 09 jan 2012 19:59

Blixten skrev:Var det denna teori som hölls fram av ett högt befäl inom kustartilleriet? (Anlednigen att släppa ut ubåten skulle vara ungefär att flottan ville beröva KA en triumf.)

Eller blandar jag ihop det?

edit: skrivfel
Nej du blandar inte ihop det, Överste Lars Hansson framförde denna teori.
http://www.expressen.se/debatt/1.911410 ... n-natoubat

Användarvisningsbild
Rickard
Medlem
Inlägg: 1787
Blev medlem: 24 mar 2002 13:58
Ort: Stockholm

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av Rickard » 09 jan 2012 20:14

FNP skrev:Att Bror Steffenson var C Fst vid denna tidpunkt var ingen hemlighet varken då eller senare, inget kontroversiellt i det.
Nej, inget hemligt, jag var bara osäker på i vilken mån man får på forum/internet i allmänhet namnge personer. Det stämmer alltså att det gäller viceamiral Bror Stefenson som hade en central roll i händelserna.
FNP skrev:Med det sagt utesluter jag inte att en ubåt utpasserat vid Mälsten vid något tillfälle, dock tror jag inte att någon ubåt medvetet släppts ut.
Har du någon uppfattning om vad som kan ha orsakat de olika mystiska händelserna den aktuella kvällen? (Bland annat långt eldförbud, okänd röst som hindrar sjunkbombsinsats, avlägsnade sidor ur försvarsstabens krigsdagbok och hydrofonistens säkra utpekande av ubåt tillsammans med försvinnandet av hans inspelning.)

Probos
Medlem
Inlägg: 389
Blev medlem: 12 jun 2008 00:35

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av Probos » 09 jan 2012 20:25

Den senaste analysen som gjordes 2008 indikerade att alla ljud som spelats in var antingen artifakter eller vår egna skepp.
T.ex. så har FOI konstaterat att det var taxibåten Amalia som spelades in på banden.
(analysuppdrag HKV 23321:61522, MTRL ref 252:3301)

Den så kallade transpondern var störningar i elförsörjning på Mällsten som inte filtrerades bort.
Det som uppfattades som ubåtsljud utanför Mällsten har visat sig vara rotorljud från ubåtsjakt helikoptrarna som spanade i havet utanför.

Jag intresserar mig mycket för 70-80-90-talets ubåtshändelser men just Hårsfjärden 1982 är jag med den info som framkommit som hysteri och spökjakt och ett resultat av långa ordervägar, bristande initiativ och undermålig dokumentation. Av just denna anledning så har detta blivit ett återkommande ämne bland konspirationsteoretiker.

Vill man grotta ner sig i Tunanders teorier så har han gjort en bra sammanställning av händelseförloppen, jag delar inte dock inte Tunanders slutsatser.

Boken finns att läsa online,
http://www.prio.no/upload/people/ola_tu ... el%201.pdf
http://www.prio.no/upload/people/ola_tu ... el%202.pdf
http://www.prio.no/upload/people/ola_tu ... el%203.pdf
http://www.prio.no/upload/people/ola_tu ... el%204.pdf
osv.

JohnT
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 1899
Blev medlem: 04 maj 2002 13:44
Ort: Stockholm

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av JohnT » 09 jan 2012 20:46

Ja, när man i Sverige insåg att man inte sänker andra länders fartyg i fredstid, så måste "det" få fri passage.

Läs t ex Sonntag/Drew's "Blind mans bluff" on de Amerikanska kränkningarn av Sovjetiskt territorialvatten och hur "snällt" Ryssarna försökte skrämma bort Jänkarna. Det var på samma tid då man sköt ner ett antal flygplan men Ubåtarna var inte utsatta för samma skoningslöshet.
Det kan berott på att man inte vill sänka kärnkraftsreaktoer i sitt egna territorialvatten, men samtidigt var Ryssarna inte rädda för att prova kärnvapen i atmosfären.


Som en Svensk sjöofficer uttryckte sig efter Hårsfjärden
Det stora problemet är inte att döda ubåten,
Det stora problemet är att åka in i Leningrad och lämna tillbaka kistorna.
Allt jag såg och hörde om ubåtsjakter, inne på Helikopterdivisionen 1984 -85 var att man inte fick döda.
Ryssen har kärnvapen men om vi drar upp en ubåt på ett skär till almänhetsens beskådan då kan vi förhoppningsvis få dom att skämmas (och visa för Svenska folket att det fanns ubåtar).
Att det i praktiken inte gick att göra, vet jag inte om man visste men jag har pratat med hydrofonoperatörer som fick byta tjänst då han ansågs för aggresiv.

Här på forumet har Någon som tjänstgorde under Frisk något(några) år senare hävdat att det då var väldigt tydligt i Patrullbåtsdivisionen att man siktade för att döda.

Men min åsikt är -
Flottan kunde inte erkänna att man i praktiken inte kunde jaga ubåt. (under de första åren inte alls)
Flottan kunde inte erkänna att man inte borde riskera att sänka en ubåt.

Klart att det dyker upp konspirationsteorier eller totala förnekanden.

Men vad som är "sanningen" - vem vet?
/John

Probos
Medlem
Inlägg: 389
Blev medlem: 12 jun 2008 00:35

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av Probos » 09 jan 2012 21:08

I en annan del i FOKK serien så beskrivs svenska underrättelseoperationer med ubåt mot Sovjetunion t.ex. hamnar i Baltikum d.v.s. våra "kränkningar", det sätter också perspektiv på ubåtsfrågan i ett större sammanhang.

Användarvisningsbild
Rickard
Medlem
Inlägg: 1787
Blev medlem: 24 mar 2002 13:58
Ort: Stockholm

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av Rickard » 09 jan 2012 21:16

Probos skrev:Det som uppfattades som ubåtsljud utanför Mällsten har visat sig vara rotorljud från ubåtsjakt helikoptrarna som spanade i havet utanför.
Vilka ljud är det som du tänker på här? Det vill säga vilka datum eller vilka tillfällen?

Probos
Medlem
Inlägg: 389
Blev medlem: 12 jun 2008 00:35

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av Probos » 09 jan 2012 22:01

Rickard skrev:
Probos skrev:Det som uppfattades som ubåtsljud utanför Mällsten har visat sig vara rotorljud från ubåtsjakt helikoptrarna som spanade i havet utanför.
Vilka ljud är det som du tänker på här? Det vill säga vilka datum eller vilka tillfällen?
Det står ganska mycket om detta i FOIs analysrapport, det rör sig både om rotorljud och helikoptersonar.
Jag syftar t.ex. på band 3 som enligt FOI "Denna avståndsuppskattning bygger på en analys av två andra
helikopterföretag som spelats in på Band 3. Där identifierade vi ett tillfälle då en helikopter
sände från 1.5 km och den andra från 3 km. Endast en av dem gav en synbar signatur från
rotorbullret, och eftersom ljudutbredningen till hydrofonkedjan sker i ett öppet område utan
några speciella ”hinder” i form av öar eller uppgrundningar, måste signaturen ha kommit
från helikoptern på 1.5 km avstånd."
"De tre brushöjningarna härrör med stor sannolikhet från regn."
Läs gärna
http://www.foi.se/upload/Analysrapport_ ... R_2509.pdf

Användarvisningsbild
Rickard
Medlem
Inlägg: 1787
Blev medlem: 24 mar 2002 13:58
Ort: Stockholm

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av Rickard » 09 jan 2012 22:27

Probos skrev:
Rickard skrev:
Probos skrev:Det som uppfattades som ubåtsljud utanför Mällsten har visat sig vara rotorljud från ubåtsjakt helikoptrarna som spanade i havet utanför.
Vilka ljud är det som du tänker på här? Det vill säga vilka datum eller vilka tillfällen?
Det står ganska mycket om detta i FOIs analysrapport, det rör sig både om rotorljud och helikoptersonar.
Tack, det var ett intressant dokument. Jag har ju tidigare sett Uppdrag Granskning om detta ("Nyckeln till hårsfjärden") så det var kul att se FOI:s utredning. Dokumentet handlar ju förutom om Amalia också om den misstänkt hemliga signalen osv. Om det har jag inte något särskilt att säga, det känns lite osannolikt.

Däremot tolkar jag inte alls texten som att några misstänkta ubåtsljud i själva verket var rotorljud från helikoptrar, dvs att de ljud som hydrofonoperatören hörde och spelade in (både 12 oktober eller 13-14 oktober) skulle vara orsakade av helikopter. Man verkar mer tala om att man använt inspelade helikopterljud på vissa band som referens för att avståndsbedöma källan till okända "ping-signalen".

JohnT
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 1899
Blev medlem: 04 maj 2002 13:44
Ort: Stockholm

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av JohnT » 09 jan 2012 22:44

Probos skrev:Den senaste analysen som gjordes 2008 indikerade att alla ljud som spelats in var antingen artifakter eller vår egna skepp.
T.ex. så har FOI konstaterat att det var taxibåten Amalia som spelades in på banden.
(analysuppdrag HKV 23321:61522, MTRL ref 252:3301)
Sidan 32 i ovanstående
Slutsatser, position 2
De tre brushöjningarna härrör med stor sannolikhet från regn.

Pingsignalen kan härröra antingen från Marinens egen helikoptersonar, Sonar 204, eller från
någon annan sonar. De tekniska undersökningar vi gjort utesluter inte något av alternative
Alltså kan man med vetenskapliga metoder inte säkerställa om Pingsignalen var från en svensk helikopter eller från något annat Om du väljer att kalla detta andra för "artifakter" så må vara hänt men som vanligt så drar du mer långtgående slutsatser än vad som vetenskapligt kan göras. Samtidigt som du använder FOI's vetenskapliga metodik till att hävda något som inte sas i rapporten.

Grunden är att allt var en enda stor provverksamhet som bedrevs i skarpt läge,
Läs sidan 25 och framåt och hur FOI ojar sig över att det är osäkra positioner.


Rekordet var i ett gamalt nummer av Tidskrift i sjöväsen där man efter några års ubåtsjakter erkänner att man hade glömt att hydrofoner måste kalibreras om med jämna mellanrum.

Så gott som allt var trial and error, med undantag av de svenska ubåtarna och dess besättningar. De var de enda som hade använt hydrofoner mer kontinuerligt efter man la jagarna i malpåse.Go kväll
/John

Användarvisningsbild
Rickard
Medlem
Inlägg: 1787
Blev medlem: 24 mar 2002 13:58
Ort: Stockholm

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av Rickard » 10 jan 2012 21:15

I chefen över den Marina Analysgruppen Emil Svenssons bok "Under den fridfulla ytan" gör han en intressant iaktagelse. Han konstaterar att det hade sprängts minor vid minlinjen vid Mälsten både den 7:e och den 11:e, och att detta rapporterats bland annat i massmedia så är det högst troligt att den kränkande makten kunnat meddela detta till ubåtsförbanden som fortfarande fanns kvar inne i hårsfjärdsområdet.

Det innebär att det skulle vara en vansinnigt stor risk att försöka passera minlinjen med ubåt igen och får anses som ganska osannolikt att försöka detta utan någon form av försäkran. Man kan tolka detta som att det antingen inte var någon ubåt alls den 13:e, alternativt att ubåten var garanterad passage under visst tidsfönster.

Användarvisningsbild
FNP
Medlem
Inlägg: 1197
Blev medlem: 22 aug 2002 00:29
Ort: Lidingö

Re: Hårsfjärden 1982: släpptes en ubåt vid Mälsten?

Inlägg av FNP » 11 jan 2012 20:10

Rickard skrev: Har du någon uppfattning om vad som kan ha orsakat de olika mystiska händelserna den aktuella kvällen? (Bland annat långt eldförbud,
Förklarat: Mörker, risk för vådabekämpning. C Fst inte klar över Mälsten reella kapacitet för ytövervakning i mörker läs mörkerkikare/IR-kikare
Rickard skrev: okänd röst som hindrar sjunkbombsinsats
Tror ej det gick till så, men om någon läst något på UKV i det läget så mistänker jag: ".....ENDAST TVÅ SJUNKBOMBER...?" "-PST ANDERSSON DU SITTER PÅ SÄNDKNAPPEN!"
Rickard skrev: avlägsnade sidor ur försvarsstabens krigsdagbok
"Föredragning i morgon kl 0900!"
"Hm, bäst att ta med krigsdagboksbladen till föredragningen"
"Puh, nu var föredragningen slut! Bäst att slänga in det hemliga i skåpet innan jag tar helg."
6 månader senare... eller tre år senare.....
"Titta här ligger några gamla krigsdgaboksblad och skräpar. Det där är ju redan rapporterat. Dags att tugga"
Rickard skrev: och hydrofonistens säkra utpekande av ubåt tillsammans med försvinnandet av hans inspelning.)
"Hoppsan, jag hörde fel i upphetsningen , det var ingen ubåt"

"Du jag behöver ett nytt band att spela in på?" "Ta det som ligger till vänster, det var inget viktigt på det" / "Vad är det här för gammalt skräp som ligger och tar plats i skåpet, kan jag slänga det?" " Visst de där grejorna har de anlyserats sönder sedan 10 år, släng skiten!"
"Hit first, hit hard, and keep hitting"
- Admiral of the Fleet The Right Honourable the Lord Fisher of Kilverstone, GCB, OM, GCVO