Socialdemokraterna och revolutionen.

Diskussioner kring händelser under kalla kriget, från krigsslutet till 1991.
Användarvisningsbild
Robert Sköld
Medlem
Inlägg: 2581
Blev medlem: 09 okt 2002 02:23
Ort: Linköping/Motala

Socialdemokraterna och revolutionen.

Inlägg av Robert Sköld » 18 sep 2003 17:05

När övergav SAP egentligen tanken om en revolution i Sverige. Under de två första deccenierna av 1900-talet vet jag att partiet hade diskussioner om huruvida man skulle agera om det kom en revolution. Som mest intensív lär denna debatt ha varit kring partisplittringen och i samband med den Ryska Revolutionen. Frågan är alltså, vilka revolutionära element fanns det hos SAP, och hur manifesterades dessa?

En liten intressant anekdot i samband med min fråga är den interna debatt som fördes i LO om detta. LO konstaterade krasst att revolution i Sverige inte var tänkbart med tanke på att kollektivavtalen förbjöd detta. :)

Mvh

Robert Sköld

Användarvisningsbild
Löwe
Medlem
Inlägg: 1525
Blev medlem: 11 sep 2003 11:27
Ort: Kalmar

Inlägg av Löwe » 18 sep 2003 17:08

Förmodligen redan 1917. Man fick ju rösträtten då, sen blev den fullständig 1921.

Det totala avståndstagandet kom väl tack vare grymheterna från ryska inbördeskriget?

Användarvisningsbild
Björn E
Medlem
Inlägg: 1226
Blev medlem: 12 feb 2003 09:04
Ort: Umeå

Inlägg av Björn E » 18 sep 2003 17:14

Socialdemokrater är väl per definition reformister, inte revolutionära?

Användarvisningsbild
Daniel L
Medlem
Inlägg: 3375
Blev medlem: 20 okt 2002 19:49
Ort: Konungariket Sverige

Inlägg av Daniel L » 18 sep 2003 17:22

Det socialdemokratiska arbetarepartiets partiprogram, antaget under elfte partikongressen 1920:
I.
Yttrande- och tryckfrihet.
Religionsfrihet.
Föreningsrätt och församlingsfrihet.

II.
Folklig självstyrelse.
Allmän, lika och direkt rösträtt för myndiga män och kvinnor.
Republik.
Demokratiskt representationsskick.
Folkomröstning.

III.
Sakkunniga förvaltningsorgan, rekryterade och kontrollerade efter demokratiska grundsatser.

IV.
Folkligt inflytande på rättsväsendet.
Lekmannamedverkan i rättsskipningen.
Offentligt processförfarande i alla instanser.
Kostnadsfri rättshjälp.
Human strafflagstiftning. Dödsstraffet avskaffas.
Strafflagen för krigsmakten avskaffas.
Rättslig likställighet mellan man och kvinna.
Undantagslagar mot arbetarna upphävas.

V.
Kostnadsfri undervisning i offentliga skolor.
Gemensam folkskola som grundval för medborgarnas utbildning.
Fackskolor för hantverk, industri, handel, jordbruk och fria yrken.
Tryggat tillträde för kvalificerade till högre undervisningsanstalter. Ekonomiska hinder för deras utbildning undanröjas.
Konfessionslöst undervisningsväsen.
Främjande av det fria forsknings- och bildningsarbetet.

VI.
Statskyrkan avskaffas.
Av kyrkan disponerade egendomar stanna i samhällets ägo.

VII.
Direkt beskattning.
Progressiv inkomstskatt. Skattefritt existensminimum. Skärpt skatt å arbetsfri inkomst.
Enskild förmögenhet beskattas progressivt, särskilt genom arvsskatt.
Samhällelig kapitalbildning tryggas vid beskattningen.
Överskott från samhällets företag bidraga till budgetbehovens fyllande.

VIII.
Frihandel.
Utrikeshandeln organiseras under samhällets kontroll.

IX.
Olycksfallsförsäkring. Sjukförsäkring. Moderskapsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkring.
Pensionering av åldringar och invalider samt barn- och änkepensionering.

X.
Lagstadgad 8 timmars normalarbetsdag.
Förbud mot nattarbete, där arbetet ej av tekniska skäl eller i den allmänna välfärdens intresse måste äga rum.
Minst 36 timmars sammanhängande fritid i veckan.
Förbud mot användning av barn under 15 år i industrin. Likaså mot allt förvärvsarbete, som hindrar obligatorisk skolgång.
Skydd mot yrkesfara. Yrkesinspektion.
Offentlig, kostnadsfri arbetsförmedling.
En tillfredsställande lägsta lönestandard upprätthålles genom samhällets reglerande ingripande.
Arbetarskyddslagstiftningen utsträckes till hemindustrin.
Frihet att utvandra och invandra.
Arbetareskyddets och arbetareförsäkringens förmåner tillförsäkras även utländska arbetare.
Arbetareklassens rättigheter betryggas genom internationella överenskommelser.

XI.
Bekämpande av alkoholismen. Undervisning om alkoholens verkningar på individ och samhälle. Åtgärder för undanröjande av alkoholismens sociala orsaker. Restriktions- och förbudslagstiftning.

XII.
Expropriationsrätt för samhällets behov.

XIII.
I samhällets ägo överföras:
alla för en planmässig folkhushållnings genomförande erforderliga naturrikedomar,
industriföretag,
kreditanstalter,
transportmedel och kommunikationsleder.
Sakkunnig ledning av samhällets företag under garantier mot byråkratisk skötsel.
Arbetare och konsumenter deltaga i samhällsföretagens förvaltning.
Samhällelig kontroll över företag, som kvarstå i enskild ägo.

XIV.
Samhället befrämjar kooperationen.

XV.
A.
Tvångsköp av större jordegendomar i enskild ägo.
Vanhävdade egendomar indragas till samhället.
Fideikommissinstitutionen upphäves; samhället inlöser fideikommissen.
Statens jorddonationer återgå till samhället.
Styckning av samhällets jordegendomar endast om naturförhållandena göra stordrift olämplig.
Upplåtelse av samhällets större jordegendomar till enskilda sker under garantier för det allmännas och för jordbruksarbetarnas intressen.
Samhällets för småbruk avsedda jordegendomar upplåtas till brukarna mot tryggad besittningsrätt.

B.
Koncessionssystem, som lägger kontrollen över jordköp i samhällets hand, för i enskild ägo befintliga jordbruksföretag.
Torpare och arrendatorer å jord i enskild ägo skydda genom arrendelagstiftning. Ersättning av jordägaren för nyodlingar och jordförbättringar.
Vid jordägares frånfälle inlöser staten, därest arvingarna så önska, egendomen i syfte att trygga deras möjlighet att bruka fädernejorden.
Hela landet omfattande vanhävdslag.

C.
Egnahemsrörelsen lägges helt i samhällets hand.
Samhället ställer mot avgäld medel till förfogande åt egnahemstagaren för uppförande av åbyggnader.

XVI.
Inkomstens och förmögenhetens fördelning regleras.

XVII.
Folklig kontroll över utrikespolitiken. Den hemliga diplomatien avskaffas.
Ett demokratiskt organiserat folkens förbund.
Internationell ordningsmakt och avrustning.
mvh/ Daniel

Användarvisningsbild
Löwe
Medlem
Inlägg: 1525
Blev medlem: 11 sep 2003 11:27
Ort: Kalmar

Inlägg av Löwe » 18 sep 2003 17:28

Ursäkta kaxigheten Löwenhamn, men kunde du inte fetstilat den delen där de tar avstånd från våld/revolution?

Användarvisningsbild
Robert Sköld
Medlem
Inlägg: 2581
Blev medlem: 09 okt 2002 02:23
Ort: Linköping/Motala

Inlägg av Robert Sköld » 18 sep 2003 17:34

Jag är i högsta gred medveten om att Socialdemokraterna är ett reformistiskt parti. Det är inte det jag vill åt, det försigick nämligen diskussioner om HUR man skulle ställa sig inför en Revolution, om den kom. En del inom partiet ansåg att det var en chans man inte fick missa.

Mvh

Robert Sköld

Användarvisningsbild
loop
Medlem
Inlägg: 1501
Blev medlem: 03 jul 2002 02:38
Ort: Götet

Inlägg av loop » 18 sep 2003 23:37

Det manifesterades väl genom partisprängningen 1917 och möjligen genom Fackoppositionen(obs en egen org.) inom Lo 1917 som dog snabbt. Men även de som likt Ernst Wigforss var inne på industriel demokrati mm borde väl ha utvecklat därifrån?
Mvh

Användarvisningsbild
Robert Sköld
Medlem
Inlägg: 2581
Blev medlem: 09 okt 2002 02:23
Ort: Linköping/Motala

Inlägg av Robert Sköld » 18 sep 2003 23:48

Joo, det var väl då man rensade ut de mest revolutionära elementen, 1917 alltså. men jag undrar fortfarande om debatten inom partiet om hur man skulle ställa sig inför en eventuell revolution. Är det någon som har hört om detta?, Loop?

En vidare intressant fråga är hur socialdemokratiska partier i allmänhet ställde sig inför revolutioner om de om till deras land!

Mvh

Robert Sköld

Användarvisningsbild
Daniel L
Medlem
Inlägg: 3375
Blev medlem: 20 okt 2002 19:49
Ort: Konungariket Sverige

Inlägg av Daniel L » 19 sep 2003 14:23

Anledningen till varför jag visade partiprogrammet var att visa de olika politiska mål som socialdemokraterna hade vid 1920.

mvh/ Daniel

Användarvisningsbild
Robert Sköld
Medlem
Inlägg: 2581
Blev medlem: 09 okt 2002 02:23
Ort: Linköping/Motala

Inlägg av Robert Sköld » 21 sep 2003 20:32

Intressant Löwenhamn, vart hittade du det?

Mvh

Robert

LasseMaja
Redaktionen
Inlägg: 4807
Blev medlem: 22 jan 2003 08:19
Ort: Dalarna

Inlägg av LasseMaja » 28 sep 2003 22:07

Socialdemokratiska partier, inrymde i slutet på 1800-talet både revolutionärer och reformister, vilket slutligen ledde till flera partisprängningar.

Turandil
Medlem
Inlägg: 144
Blev medlem: 25 feb 2003 11:08
Ort: Norsborg

Re: Socialdemokraterna och revolutionen.

Inlägg av Turandil » 29 sep 2003 00:10

Robert_Kropotkin skrev:När övergav SAP egentligen tanken om en revolution i Sverige. Under de två första deccenierna av 1900-talet vet jag att partiet hade diskussioner om huruvida man skulle agera om det kom en revolution. Som mest intensív lär denna debatt ha varit kring partisplittringen och i samband med den Ryska Revolutionen. Frågan är alltså, vilka revolutionära element fanns det hos SAP, och hur manifesterades dessa?

En liten intressant anekdot i samband med min fråga är den interna debatt som fördes i LO om detta. LO konstaterade krasst att revolution i Sverige inte var tänkbart med tanke på att kollektivavtalen förbjöd detta. :)

Mvh

Robert Sköld
Socialdemokraterna har aldrig varit särskilt revolutionära. Se tex hur Branting, Palmstierna, Rydén, Sandler och de andra kvävde revolutionshotet 1917. Står endel om det på: http://www.folkmakt.nu/texter/valet.htm