Krig och fred

Diskussioner kring litteratur och andra källor till vår historia. Värd: B Hellqvist
billy bäver
Ny medlem
Inlägg: 3
Blev medlem: 18 jul 2010 13:14

Re: Krig och fred

Inlägg av billy bäver » 20 okt 2013 23:29

Jag har just - till sista raden - läst ut Krig och fred. Med stigande nyfikenhet har jag sedan några veckor ställt mig exakt samma fråga som Martin Lundvall: Vad är fakta och vad är fiktion?

Krig och fred har otaliga gånger blivit recenserad, som det stora verk det utgör. Ett tecken på storhet är att man med behållning kan läsa med olika "glasögon". Man kan betrakta det som en nyckelroman för samtidens ryska societetsskvaller. Men man kan också njuta av Tolstojs skarpa iaktagelser och hans förmåga att med ett par väl valda ord sammanfatta personligheter, situationer, nationella kriser och individuella sammanbrott. Det är ett fantastiskt och sprakande mästerverk, och allt detta hoppar jag ändå över för att nå trådens huvudfråga: Vad är historiskt belagt?

Lev Tolstoj skriver föraktfullt om "historikerna"; de som förvrängt fakta om i synnerhet 1812 års fälttåg. Tolstoj beskriver exempelvis i detalj hur slaget vid Borodoni inte alls avlöpte på det sätt franska och ryska historiker (tydligen) försökt göra till allmän sanning vid tiden för romanens tillblivelse, alltså 1860-talet. Till romanen fogar författaren faktiskt en karta över slagfältet för att beskriva det han uppfattar som skillnaden mellan falsk och äkta historieskrivning. Han gör sig alltså ambitionen att boken ska vara något mer än bara fiktion.

Om någon annan läsare minns denna passage av boken skulle vi kunna formulera några delfrågor: Varför levererade ryssarna batalj mot Napoleon just vid Borodino? Med vilket förlopp utspelade sig striden? På vilket sätt har dessa frågor besvarats av historieskrivningen före och efter Tolstoj?


Efter att ha skummat igenom lite av Tolslojs bakgrund och levnad konstaterar jag att hans egen pappa - Nikolaj Iljitj Tolstoj - deltog i slaget vid Borodino. Sannolikt är det denne mans levande tradition, som utgör sonens viktigaste källmaterial. Den som vill kan givetvis med lätthet förringa värdet av en sådan källa. Men det vore förstås både synd och skam.

Ben
Medlem
Inlägg: 8761
Blev medlem: 20 jun 2002 13:58
Ort: Sverige

Re: Krig och fred

Inlägg av Ben » 21 okt 2013 17:56

billy bäver skrev: Efter att ha skummat igenom lite av Tolslojs bakgrund och levnad konstaterar jag att hans egen pappa - Nikolaj Iljitj Tolstoj - deltog i slaget vid Borodino. Sannolikt är det denne mans levande tradition, som utgör sonens viktigaste källmaterial. Den som vill kan givetvis med lätthet förringa värdet av en sådan källa. Men det vore förstås både synd och skam.
Värdet på faderns ev. utsagor beror ju helt på vad de handlade om. Fadern var tydligen under fälttåget 1812 kornett i ett husarregemente. Från den positionen hade han säkerligen en god inblick i stämningarna inom sitt eget regemente och vad som i övrigt berörde det, men han har rimligen inte känt till lika mycket om den högsta krigsledningens diskussioner eller truppdispositionerna på andra delar av slagfältet.

Tolstoj använde tydligen en lång rad skriftliga källor, bl.a. memoarer från båda sidor. Enligt ryska Wikipedia:
Лев Толстой при написании использовал следующие научные труды[6][7]: академическая история войны академика А. И. Михайловского-Данилевского, история М. И. Богдановича, «Жизнь графа Сперанского» М. Корфа, «Биография Михаила Семёновича Воронцова» М. П. Щербинина, о масонстве — Карл Губерт Лобрейх фон-Плуменек, о Верещагине — Иван Жуков; из французских историков — Тьер, А. Дюма-ст., Жорж Шамбре, Максимельен Фуа, Пьер Ланфре. А также ряд свидетельств современников Отечественной войны: Алексей Бестужев-Рюмин, Наполеон Бонапарт, Сергей Глинка, Федор Глинка, Денис Давыдов, Степан Жихарев, Алексей Ермолов, Иван Липранди, Фёдор Корбелецкий, Краснокутский, Александр Григорьевич, Василий Перовский, Илья Радожицкий, Иван Скобелев, Михаил Сперанский, Александр Шишков; письма А. Волковой к Ланской. Из французских мемуаристов — Боссе, Жан Рапп, Филипп де Сегюр, Огюст Мармон, «Мемориал Святой Елены» Лас-Каза.
Из беллетристики на Толстого касательно повлияли русские романы Р. Зотова «Леонид или черты из жизни Наполеона I», М. Загоскина — «Рославлев». Также британские романы — Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» и Мэри Элизабет Брэддон «Аврора Флойд» — по воспоминаниям Т. А. Кузьминской писатель прямо указывал, что характер главной героини последнего напоминает Наташу[6].

billy bäver
Ny medlem
Inlägg: 3
Blev medlem: 18 jul 2010 13:14

Re: Krig och fred

Inlägg av billy bäver » 21 okt 2013 18:32

Kan du sammanfatta. Gärna på svenska. :)

Ben
Medlem
Inlägg: 8761
Blev medlem: 20 jun 2002 13:58
Ort: Sverige

Re: Krig och fred

Inlägg av Ben » 23 okt 2013 09:08

Enligt Google Translate:
Leo Tolstoy used the following...: academic history of the war of academician A. Mikhailovsky - Danilevsky , history of MI Bogdanovich , "The Life of Count Speranskii " M. Korf , " Biography of Mikhail Semenovich Vorontsov " M . P. Shcherbinina, about Freemasonry - Charles Hubert von Lobreyh Plumenek, about Vereshchagin - Ivan Zhukov , of French historians - Thiers , A. Dumas , George Chambray , Maksimelen Foy , Pierre Lanfren . As well as a number of testimonies of contemporaries...: Alexey Bestuzhev -Rumin , Napoleon Bonaparte , Sergey Glinka , Fyodor Glinka , Denis Davydov , Stepan Zhiharev , Alex Ermoloff , Ivan Liprandi , Fyodor Korbeletsky , Krasnokutsky , Alexander G. , Basil Perovskiy , Ilya Radozhitsky , Ivan Skobeleff , Michael Speranskii Alexander Shishkov , letters Volkova to Lansky . Of the French memoirist - Bosse , Jean Rapp , Philippe de Segur , Auguste Marmont , "Memorial of St. Helena " Las Casa.