Var kommer ordet pucko ifrån?

Diskussioner om språkhistoria, allmän språkvetenskap och den komparativa språkforskningen.
Stefan Lundgren
Medlem
Inlägg: 11786
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Var kommer ordet pucko ifrån?

Inlägg av Stefan Lundgren » 26 jun 2006 14:00

Ett ord som många säkert har använt tidigare är ordet "pucko", en artikel som publicerades i NE är värt att ta med i detta inlägg.
Pucko!
Var kommer ordet pucko från, undrar en användare av NE.se? Är det månne från ishockeyns puck? Eller är det från drycken Pucko? Är man puckad för att man inte vet?
Svaret på ovanstående fråga från en NE.se-användare besvaras här av språkforskaren Mikael Parkvall vid Stockholms universitet.
Pucksamband
Ett problem med mer eller mindre moderna eller slangbetonade ord är att de tenderar att förekomma i skrift i ganska liten utsträckning (åtminstone innan Internets intåg i våra liv) och att de därför undgått traditionella språkforskare. Ordet pucko finns därför inte i de vanliga etymologiska ordböckerna. Så ett enkelt svar på frågan är helt enkelt: Ingen vet.
Det faktum att pucko samförekommer med puckad, med liknande betydelse, får mig att misstänka att det faktiskt finns ett samband med hockeypucken. Det går åtminstone att tänka sig en betydelsemässig koppling såtillvida att den som träffats hårt i huvudet av en sådan skulle kunna drabbas av nedsatt intellektuell förmåga.
Kopplingen till chokladdrycken Pucko är svårare att se, även om den dök upp innan ordet fick sin nuvarande betydelse. (Annars skulle tillverkaren knappast ha valt ett sådant produktnamn!)
Men allt detta är alltså spekulation, någon riktigt forskning finns inte att tillgå.
Hockeyhypotesen
Det är dock intressant att notera att pucko ansluter sig till en ganska vanlig ordbildningsprocess i svensk slang. Den innehåller ju även ord som dummo, favvo, fetto, hygglo, keffo, neddo, nördo, pancho, pervo, pretto, psyko, schyssto, svullo och värdo.
Jag har faktiskt en gång försökt spåra ursprunget till denna ordbildningsprocess, men utan att komma fram till något definitivt svar. En del av ordgruppens medlemmar (t.ex. lattjo, fyllo, mysko) har åtskilliga år på nacken, och en del andra, t.ex. miffo (av missfoster) går tillbaka till åtminstone början av 1970-talet.
Mig veterligen har dock inga av dessa ord någon parallell form motsvarande puckad. De kan huvudsakligen härledas till adjektiv (dum, fet, hygglig, keff, negativ, pervers, pretentiös, schysst, värdelös), ibland till substantiv (favorit, nörd, pensionär, psykopat) och någon gång till verb (svulla). Men sällan eller aldrig till en form som liknar ett particip (alltså former som äten, sjungen, hängd, osv.), vilket ju gäller puckad. Som framgår av de just citerade exemplen betecknar participer ofta resultatet av handlingar/händelser, vilken möjligen skulle kunna anses stödja “hockeypuckshypotesen”.
Förtingling
Bland många intressanta egenskaper som dessa ord har i svenskan är att de tenderar att ha t-genus (ett pucko, ett fyllo, osv.) snarare än n-genus, vilket är det normala för ord som betecknar personer. Möjligen har detta att göra med deras huvudsakligen nedsättande användning (genom att använda t-genus reducerar man personen till ett ting).
O-ord som i någon mån påminner som de svenska förekommer i ett stort antal europeiska språk, vilket gör frågan om deras ursprung ännu mer gåtfull. För några reflektioner kring detta kan jag hänvisa till min egen genomgång av ämnet på mejlinglistan linguist list.
Pucko verkar har en mångbetydelse i svensk språkbruk. Exempelvis förekommer det att någon säger till någon annan, "Du har fel, pucko" eller "Har du missat det pucko". Pucko är också ett märke till en chokladdryck, jag har för mig att denna dryck har funnits i handeln sedan 1950-talet.

Ordet finns inte i SAOB, men hur uppkom detta ord? Är artikeln i NE så bra att den ger svaret?

Stefan

Giancarlo
Medlem
Inlägg: 3171
Blev medlem: 09 jan 2006 01:53
Ort: Lund

Inlägg av Giancarlo » 26 jun 2006 15:12

Ja jag tycker förklaringen är ganska bra.
Ordet puckad hänger väl ihop med andra slangord ord med samma betydelse; t.ex punchad, pundad, (knäpp, dum, knarkad)