Svenska slott och herrgårdar

Diskussioner kring vår historia i allmänhet.
Användarvisningsbild
a81
Medlem
Inlägg: 3764
Blev medlem: 14 jun 2005 15:31
Ort: Uppsala

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av a81 » 15 dec 2010 23:32

Hittar inte Tunaberg i Sveriges bebyggelse, vilken möjligen kan vara ett tecken på att gården redan då på 1940-talet var obebodd, hade fått en annan användning (än mangårdsbyggnad), eller någonting sådant. Givetvis kan det finnas många andra förklaringar till att gården inte kommit med, exempelvis att de som bodde där inte vill ha med huset i boken, att ingen var hemma, etc.

Sedan fanns det en stark vilja att riva i efterkrigstidens Sverige, så dåligt skick behöver nog inte vara dåligt skick på den här nivån (det mycket slitna huset på Bäverns gränd som nu är under renovering):

http://www.untfredag.se/uppsala/skamfla ... 83262.aspx

Det konstiga är dock att man rev en herrgård som Tunaberg. I de svenska städerna (inte minst i Uppsala) revs visserligen en mycket stor del av den äldre bebyggelsen, men min bild är att herrgårdar generellt bevarades. Kring Tunaberg fanns dessutom en hel del historia i och med att gården innehades av Linnélärjungen Carl Peter Thunberg (1743-1828).

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11932
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av Stefan Lundgren » 15 dec 2010 23:53

Om Tunabergs herrgård revs p g a dåligt skick så kan man nästan förstå tankegången om det var samma tendens som med stadshotellet i Enköping som revs tidigare i år.

viewtopic.php?f=28&t=32481&hilit=+Stadshotellet

Stefan

Användarvisningsbild
Pewi
Medlem
Inlägg: 511
Blev medlem: 14 feb 2005 19:35
Ort: Uppsala

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av Pewi » 16 dec 2010 09:48

Det konstiga är dock att man rev en herrgård som Tunaberg. I de svenska städerna (inte minst i Uppsala) revs visserligen en mycket stor del av den äldre bebyggelsen, men min bild är att herrgårdar generellt bevarades. Kring Tunaberg fanns dessutom en hel del historia i och med att gården innehades av Linnélärjungen Carl Peter Thunberg (1743-1828).
Tror att det kan ha funnits flera anledningar. Herrgårdar är rätt utrymmeskrävande, parker och flyglar tar upp mycket mark och mark var det mycket ont om i Uppsalas norra delar (framförallt pga F 16). Om huset var i dåligt skick eller inte behöver alltså inte ha spelat så stor roll. Kommunen är dessutom av hävd rätt fientligt inställt till allt som luktar universitet, ett slags arv från den tiden då universitetet hade högre rang än staden och gärna visade det...

Dessutom så verkar rivningen ha skett på 50-talet, dvs innan man började tycka att en vanlig liten herrgård kunde ha ngt särskilt bevarandevärde. De flesta bevarade herrgårdar i förortsmiljö ligger i, om jag förstått det rätt, områden som är byggda senare. Ett sånt exempel är Flogsta Gård. Annat som kan ha spelat in är ägandeförhållanden och sånt. En tjurig ägare kan hindra rivning, en spekulerande ägare påskynda osv.

Användarvisningsbild
a81
Medlem
Inlägg: 3764
Blev medlem: 14 jun 2005 15:31
Ort: Uppsala

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av a81 » 19 dec 2010 02:22

Visst rivs det även i dag mycket som inte borde rivas (exempelvis stadshotellet i Enköping), men läget är rätt annorlunda jämfört med 1950-, 1960- och 1970-talen. I Uppsala rivs kanske numera en handfull hus per decennium som borde ha bevarats. För 40-50 år sedan handlade det om rivningar av flera tiotal kulturhistoriskt mycket värdefulla byggnader per år i Uppsala.

Jag skulle nog till och med hävda att förvanskning av äldre bebyggelse (t ex tilläggsisolering, fönsterbyten, etc) i dag är ett större problem än rivningar (som trots allt är ganska få). Ett annat problem är att byggnader utanför planlagt område (alltså på landet) fortfarande har så svagt skydd (om de inte är byggnadsminnen).

Det som är märkligt är att inte mangårdsbyggnaden på Tunaberg bevarades. (Det kanske däremot inte är konstigt om eventuella ekonomibyggnader rivits.) Rivningar av herrgårdar var knappast vanligt ens under efterkrigstiden, trots de mycket storskaliga rivningarna i städerna.

Användarvisningsbild
a81
Medlem
Inlägg: 3764
Blev medlem: 14 jun 2005 15:31
Ort: Uppsala

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av a81 » 02 jun 2011 00:57

Hittade ytterligare en försvunnen herrgård i (förut strax utanför) Uppsala, nämligen Gränby gård i Vaksala socken, som innehades av Sara Stina Linné (en av Carl von Linnés döttrar) och hennes make Hans Henrik Duse:

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentar ... lkning.pdf

Mangårdsbyggnaden brann, som så många andra "oönskade" kulturbyggnader i Uppsala. Detta skedde 1972. Är det någon som känner till något om Gränby gård? Den låg alltså i närheten av den nuvarande 4H-gården strax väster om nuvarande köpcentrumet Gränby centrum.

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11932
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av Stefan Lundgren » 05 jun 2011 23:06

a81 skrev:Hittade ytterligare en försvunnen herrgård i (förut strax utanför) Uppsala, nämligen Gränby gård i Vaksala socken, som innehades av Sara Stina Linné (en av Carl von Linnés döttrar) och hennes make Hans Henrik Duse:

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentar ... lkning.pdf

Mangårdsbyggnaden brann, som så många andra "oönskade" kulturbyggnader i Uppsala. Detta skedde 1972. Är det någon som känner till något om Gränby gård? Den låg alltså i närheten av den nuvarande 4H-gården strax väster om nuvarande köpcentrumet Gränby centrum.
Den finns lite grann kvar av den, bebyggelsen på platsen är ålderdomlig och ligger strax norr om Gränby centrum. Mangårdsbyggnaden kanske är riven, vet inte riktigt, men det finns byggnader kvar som uppfördes innan 1900 vet jag.

Stefan

Användarvisningsbild
a81
Medlem
Inlägg: 3764
Blev medlem: 14 jun 2005 15:31
Ort: Uppsala

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av a81 » 12 jun 2011 16:01

Jo, det finns kvar några byggnader vid 4H-gården, men det var väl inte samma gård utan andra gårdar i samma by, Gränby. De två mangårdsbyggnader som finns där i dag är uppförda i mitten av 1800-talet (om jag minns rätt från en broschyr man kan ta om man går förbi där). Dessutom är de relativt hårt renoverade med moderna fönster och "plåttegel" (om jag minns rätt). Dock finns även ett torp (soldattorp?) i mera ursprungligt skick.

Leo V
Medlem
Inlägg: 119
Blev medlem: 13 dec 2007 14:13
Ort: Södermanland

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av Leo V » 26 feb 2013 04:32

Har inte läst alla inlägg, men har tittat litet på webplatsen. Det verkar inte som att alla slott och herrgårdar är av intresse. Eller så har vederbörande inte kommit så långt, vilket i sin tur inte är att betrakta som klander.

Lycka till.

Användarvisningsbild
a81
Medlem
Inlägg: 3764
Blev medlem: 14 jun 2005 15:31
Ort: Uppsala

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av a81 » 28 okt 2013 21:45

a81 skrev:Mälby, en nästan kubisk stenbyggnad, benämns "f.d. corps de logis", tre våningar, tre lägenheter, 15 rum och tre kök. Gården måste ha legat vid gamla E4 mittemot Ärna gård (som fortfarande finns kvar), alltså nära Ärna flygplats (gamla F16). Några byggnader finns kvar, men själva herrgården måste ha försvunnit för många år sedan.
Här finns det mer information (och bild) om Mälby gård:

http://www.upplandia.se/Gamla_Uppsala_Malby_gard.htm

Och här har vi förmodligen orsaken till Mälbys försvinnande:

Bland de största gårdarna märkes Ärna, vilken äges av Uppsala Akademi. Den har emellertid fått avstå en stor del av sin bästa jord till flygplats för Kungl. Upplands flygflottilj, och i stället fått övertaga gården Mälby. (Se http://www.upplandia.se/Gamla_Uppsala_Sockenkronika.htm)

Användarvisningsbild
a81
Medlem
Inlägg: 3764
Blev medlem: 14 jun 2005 15:31
Ort: Uppsala

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av a81 » 20 dec 2015 21:34

Är det någon som vet vad som har hänt med sidan upplandia.se? Helt plötsligt är den borta, vilket är mycket tråkigt. Där fanns mycket information om uppländska herrgårdar och mycket annat.

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11932
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av Stefan Lundgren » 28 dec 2015 08:20

Jag vet inte heller, men jag har för mig att jag hade en mejl-korrespondans med han som har hand om sidan en gång. Få se om jag hittar den.

Visserligen är det om Bro väster om Stockholm, men materialet som finns på hemsidan innefattar även rikets historia (bland kungörelser från vissa år under 1800-talet).

http://www.ukforsk.se/right.htm

Stefan

Användarvisningsbild
a81
Medlem
Inlägg: 3764
Blev medlem: 14 jun 2005 15:31
Ort: Uppsala

Re: Svenska slott och herrgårdar

Inlägg av a81 » 23 aug 2023 12:18

Mälbys mark gavs som sagt till Ärna gård i samband med att flygflottijen F16 byggdes under andra världskriget. Enligt Gamla Uppsala under 1900-talet av Gamla Upsala hembygdsförening (2018) uppfördes Mälbys "mangård" (dock snarare herrgårdbyggnad än vanlig mangårdsbyggnad) 1876, gården köptes 1897 av August Eriksson och därefter av Uppsalas Akademi (universitetet), för att slutligen överlämnas till Ärna gård vid uppförandet av F16. Gissningsvis hyrdes Mälbys huvudbyggnad ut som lägenheter under några år för att sedan rivas. På Lantmäteriets flygbild från ca 1960 verkar Mälbys huvudbyggnad redan vara riven, men det verkar ha stått några mindre byggnader kvar som idag är rivna (redan borta på nästa flygbild från ca 1975).

Tyvärr är det jättemånga fina gårdar som rivits en brunnit lite för "lägligt" i norra delen av Uppsala tätort och strax norr därom. Bara runt Gamla Uppsala fornminnesområde har det rivits alldeles för många gamla hus, delvis med ambitionen under 1900-talet att "frilägga" kungshögarna. Min känsla är att mer har bevarats söder om stan, alltså i Sunnersta-/Gottdundatrakten och söder därom.