Verdens eldste avbildning av båt

Från de första stapplande stegen tills skrift och civilisationer tog över, vilket är olika länge i olika delar av världen.
Varulv
Medlem
Inlägg: 2940
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Verdens eldste avbildning av båt

Inlägg av Varulv » 28 sep 2017 21:03

Helleristningene har en lang og meget fascinerende historie ved å være betydelig nyansert enn det de fleste ante. Allerede i eldre steinalder for 11,000 år til 8,000 år siden hadde man lagd de første helleristninger på bergstein, den gang kunne man ikke annet enn å slipe - dermed betegnelsen "slipehelleristninger" som bare kunne ha oppstått i eldre tid da man ennå ikke behersket evnen for å hugge i bergstein. Dette er kanskje noe av det meste ur-skandinavisk når det gjelder fortidsminner som har blitt bevart fram til våre dager. Og derfor er sensasjonen meget stor, da man fant en slipehelleristning av en båtfarkost trolig i fullskala - noe som er svært sjeldent - som kan være så mye som 11,000 år gammelt, utfra hvor høyt berget lå over strandlinjen i kystnære omgivelser.

I Efjorden, Nordland i Nord-Norge fant man rister etter en båtfarkost som er 4,05 meter langt, som sannsynlig var opprinnelig 4,3 m fordi den ene enden hadde forvitret bort. Det betyr da at helleristningssliperen måtte ha valgt å etterlikne en samtidig båt i full skala, og dette har gjort båthelleristningen til en av de største som noensinne hadde blitt funnet. Det var ikke vanskelig å finne ut at båtfarkosten sannsynlig var bygd som skinnbåt, for den har meget rette linjer og en utforming som minner om eskimoenes konebåt fra Grønland i vår tid - og fra en tid da det simpelt ikke var store emner av tre for stokke/stammebåt. Spesielt ikke så langt nordover, istiden var på sin siste tid for 11,000 år siden, selv om kyststripene var allerede åpent. Arkeologisk funn annetsteds langs Norgekysten har avslørt menneskelig aktivitet selv før isen var helt forsvunnet.

https://www.nrk.no/nordland/blant-lande ... 1.13708882

https://www.nrk.no/nordland/sensasjonel ... 1.13706728

Det var trolig først i den yngre steinalder 4000 til 1700 f.kr man kan med absolutt sikkerhet erklært at store stokkebåter var ikke bare mulig, men også enkelt tilgjengelig da man hadde store treemner. Når stokkebåten ble en fast del av det maritime livet i steinalderslivet, vet man; bare at det hendt i slutten av den eldre steinalder. Men plankebåtbygging simpelt ikke eksistert den gang som påstått av Klem i hans artikkel her, og det er lite trolig at man skulle bare bruke meget lokale ressurser som furuskog når det gjelder transportmidler som skulle forsørge et nomadeliv over lange avstander. Uthulet stokkebåter var sannsynlig vanlig i den yngre steinalder og bronsealder, og skinnbåt kan ha vært brukt likedan - tross alt hadde jo studier i nyere tid vist at forskjellige teknikk ikke utelukket hverandre.

https://www.aftenposten.no/norge/i/k03d ... e-trebater

Arkeologisk sett kom de første menneskene østfra til Finnmark ved 9500 f.kr for hele 11,500 år siden, da isen dekket hele Skandinavia med unntak av de søndre deler og kyststripene. Vandrerfolk den gang fulgt etter reinsdyrenes trekk nordover etter hvert som iskappen trakk seg tilbake, og livnært seg i tillegg på fisking. Det er mye som tyder på at man hadde benyttet båt som transportmidler i meget lang tid lenge før Norge ble befridd for is, og dermed var det ikke noe nytt ved å benytte båtfarkoster for 11,000 år siden. De ulike kulturer som Fosnakulturen har vist at man stort sett holdt til i kystnære omgivelser med skjærgård og kort avstand til høyfjellet, noe som mente at man må ha båter for å vandre og dermed utnyttet naturressursene for å overleve.

http://www.nordmore.museum.no/besøk-oss ... kkens-land

Selv om det har blitt dokumentert at furuskog hadde eksistert i lokale strøk som Alta, var mesteparten av den tilgjengelige Norgekysten fattige på treverk av en tilstrekkelig størrelse, spesielt fordi jorden var skrinn og næringsfattig i de første tusenår etter isen trakk seg tilbake, og klimaforholdene var kjøligere enn i bronsealderen, da det var litt varmere enn i dag. Et typisk steinalderssamfunn som ofte var familiebasert i klanforstand, kunne ikke bli stående i den samme lokaliteten hele året i slike omgivelser, når man levde som fangst- og sankerfolk. Dette var mulig flere tusenår senere. Den gang var floraen trolig begrenset til dvergbjørk og mindre trær. Dette forutser en enkel og lett konstruksjon, og klinkbygde båter i vår tid er et vitnebyrd om dette, for en slik båt var bygd for å være så lett som mulig, så lettroet som mulig og deretter være så praktisk som mulig. Dette skyldes betingelser som bestemte båtens funksjon og utforming - betingelser som ikke hadde endret seg i årtusener etter årtusener.

Fra Bornholm vet man at stokkebåten var en havgående båtfarkost i den romerske jernalderen, men da var den utvidet ut av myk ved fremfor uthugd eller uthulet av et eneste stykke, og arkeologiske funn påviste ikke annet enn vanlige stokkebåter før 0 e.kr, de fleste som ferskvannsfarkoster. Store stokkebåter sannsynlig benyttes på åpen sjø som sett fra England hvor et stort antall stokkebåter var funnet langs den engelske kanalen, men Cæsar hadde selv påpekt at man kom ut for ulike båtteknikk på den britiske øya, idet man omtalte skinnkledte båter. Helleristningene avslørt ulike båttyper, ulike bruksområde og ulike utseende på båt endog på samme felt og dermed fra samme tidspunkt da de var hugd inn.

Helleristningssliperen som sannsynlig levd i perioden 9,000 til 7,000 f.kr, hadde dermed etterlatt seg noe som besvarte et spørsmål, om skinnbåten kom først og om den hadde eksistert i steinalderen den gang. Relingslinjen avslørt at det umulig kan være en stokkebåt, og den har for høy reling over kjølslinjen som var helt rett. De fleste oppdagede stokkebåter over hele Skandinavia hadde ikke så flotte linjer i sammenligning.