Kyrklig heraldik

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Kyrklig heraldik

Inlägg av tyskaorden » 04 aug 2005 17:58

Efter alla trådar om militär heraldik tyckte jag det var tid för en om kyrklig heraldik som är ett annat av mina särskilda intresseområden inom heraldiken. Kyrkan började tidigt använda sig av heraldik, och många kyrkans prelater som påvar, kardinaler, biskopar, abottar, abedissor ner till vanliga präster gjorde bruk av vapen. Även kyrkliga institutioner som stift och kloster använde och använder heraldik. Alla de svenska biskoparna är idag vapenförande, har själv varit med i processen att skapa ett vapen för den nye Strängnäsbiskopen Hans-Erik Nordin. Det vanliga för biskopar i Svenska kyrkan är att de kvadrerar sitt vapen och i I och IV fältet visar stiftsvapnet och i II och III fältet sitt personliga vapen. Detta bruk är också vanligt i Tyskland, Österrike, Schweiz och Tjeckien. I Storbritannien och andra engelsktalande länder är det vanligt att biskopen visar stiftsvapnet och sitt personliga vapen i en kluven sköld. Det finns dock en rad andra sätt att kombinera stiftsvapen med ett personligt vapen, i en del fall kan t.ex. stiftets vapen visas i en ginstam. I ärkebiskopen av Berlins vapen visas ärkebiskopens personliga vapen i en hjärtsköld eftersom ärkestiftets vapen redan är kvadrerat.

Vad det gäller utvändig "utsmyckning" av biskopsvapen s.k. timbrering, kan sägas att inom Svenska kyrkan förekommer bara två varianter ärkebiskopen och biskopen av Lund (framtill reformationen ärkestift och säte för Nordens primas) har en mitra på skölden och en korsstav korslagd med en kräkla bakom skölden. För övriga biskopar gäller att de bara brukar mitra och kräkla. Till vapnet fogas ett valspråk oftast med ett fromt innehåll. Biskopar inom den anglikanska kyrkan använder sig bara av en mitra på skölden, bakom skölden kan placeras två korslagda kräklor men oftast används i dag bara mitran. Biskopen av Durham har särskilda kännetecken vilket går tillbaka till den tid då biskopen av sagda stift upprätt-höll pfalzgrevlig makt. Biskopen kan därför låta sin mitra uppskjuta ur en krona samt placera en kräkla korslagd med ett svärd bakom skölden. Under medeltiden var detta med att placera ett svärd bakom skölden i biskopsvapen även vanligt i Tyskland som ett tecken på världslig makt. Även anglikanska biskopar brukar vanligen valspråk.

Den kyrka som dock har den mest utvecklade heraldiken är dock den romersk-katolska där huvudbonader och korsstavar och kräklor m.m. utmärker bärarens rang. En enkel präst har en svart hatt med två tofsar med en hängande på vardera sidan. En biskop har en grön hatt med tio toffsar fem på vardera sida, han placerar också en korsstav bakom skölden. Före slutet av 1960-talet placerades också en mitra på skölden och en kräkla bakom den med korsstaven i mitten och biskopshatten över allt. På den tiden då det fanns furstbiskopar var det även vanligt att dessa brukade ett vapen tält krönt av en furstekrona, men bruket av världsliga värdighetstecken som rangkronor är nu förbjudet. Det är enligt den kanoniska lagen fastställt att alla biskopar skall ha ett vapen. Ärkebiskopar har en grön hatt med tjugo tofsar och en dubbelkorsstav bakom skölden, är han också innehavare av ett verkligt ärkestift (det finns även titulära biskopar och ärkebiskopar, vars stift inte längre existerar) kan också bruka ett pallium (ett vitt band prytt med svarta kors, ett tecken på länken till Rom). En kardinal har sin berömda purpurhatt med trettio toffsar (en patriark har samma antal tofsar men en grön hatt), de flesta kardinaler är även ärkebiskopar och brukar således även en dubbelkorsstav och i förekommande fall även pallium. Valspråk är också i den katolska kyrkan brukligt.

Jag nämnde tidigare att världsliga utmärkelser var förbjudna och detta gäller även ordnar, dock är det två undantag nämligen den Heliga Gravens orden samt Suveräna militära malteserordens kors.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 04 aug 2005 18:11

Bild
Vapnet för Sveriges första kvinnliga biskop Christina Odenberg av Lund 1997-2007. Halstret är stiftets vapen och är symbol för stiftets skyddshelgon St. Laurentius vilken led martyrdöden genom att stekas på ett halster. Åsnan ett hästdjur anknyter till biskop Odenbergs hästintresse, att åsnan har valts beror på att Jesus red på en åsna vis intåget i Jerusalem. Stjärnan är betlehemsstjärnan och berget anknyter till biskopens efternamn och Olivberget. Det latinska valspråket lyder i översättning ungefär "För att din lycka skall vara fulländad". Bilden kommer från stiftets officiella sajt http://perm.infodata.se/lundsstift/

Bild
Vapnet för biskop Martin Lind av Linköping vilket följer den brittiska modellen med ett kluvet vapen. Det som ser ut som ett kors är St. Martins mantel i en något ovanlig framställning och syftar på legenden om helgonet som delade sin mantel med en tiggare som visade sig vara Jesus. Bild från stiftets officiella sajt http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=73814

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 04 aug 2005 18:53

Bild
Vapnet för den 82:a biskopen av Skara Erik Aurelius. Stiftsvapnets stjärnor syftar på jungfru Maria, betydelsen av svärdet och stjärnan i biskopens personliga fält är inte klar för mig.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 05 aug 2005 12:05

Bild
Vapnet för H.E. kardinal dr. Christoph Schörnborn, OP. Då kardinal Schönborn är ärkebiskop av Wien har han ärkestiftets vapen i fält I och IV i sitt kvadrerade vapen. Lejonet är familjen Schönborns vapen och spetsen i fält III syftar på kardinalens tillhörighet till Predikareorden (Dominikanerna). Bild från Wikimedia Commons, Attribution: I,SajoR.


Bild
Vapnet för den den romersk-katolske biskopen i Oslo Berndt Ivar Eidsvig. Bild från Wikimedia Commons, Attribution: I, SajoR.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 11 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 05 aug 2005 12:15

Bild
Vapen för en ärkebiskop som ej är kardinal, här dr. Werner Thissen, ärkebiskop emeritus (d.v.s. pensionerad) av Hamburg. Bild från Wikimedia Commons, Attribution: I, SajoR.

Bild
Vojtech Cikrle biskop av Brno i Tjeckien har dock stiftsvapnet kvadrerat med sitt personliga vapen. Bild från sajten http://www.katolik.cz/

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 05 aug 2005 12:26

Bild
Vapnet för en katolsk biskop sådan det såg ut före förenklingen på 1960-talet, här Franz Justus Rarkowski biskop av Hierocaesarea in partibus infidelis (i de otrognas land förkortat i.p.i, denna icke PK-titulatur byttes under 1960-talet ut mot det mer neutrala titulärbiskop) och fältbiskop i Wehrmacht 1938-1945.

Bilden kommer här ifrån http://www.katholische-militaerseelsorg ... php?id=114
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 25 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 06 aug 2005 12:21

Förutom den latinska riten som är den katolska kyrkans huvudfåra och som för vapen i den stil jag presenterar ovan så finns det även andra riter. I t.ex. Östeuropa finns det katoliker med ukrainsk, bysantinsk, bulgarisk och rumänsk rit. I Mellanöstern finns det katoliker med maronitisk, melkitisk, syrisk och kaldeeisk rit. I Egypten har vi katoliker med koptisk rit och i Indien med syromalabarisk rit o.s.v. Dessa behåller sina olikheter vad det gäller gudstjänst ordning m.m. men erkänner påven som överhuvud. Vad det gäller heraldiken för dessa riter eller kyrkor som man även kan kalla dem så skiljer den sig från den tidigare presenterade katolska heraldiken. De östeuropeiska riterna har heraldiska bruk som mer närmar sig den ortodoxa kyrkan. Biskopar/ärkebiskopar av ukrainsk rit har t.ex. en ortodox mitra (som mer påminner om en krona) en ortodox kräkla (stav omslingrad av två ormar vänd mot en på stavens topp sittande korsglob) dock använder de sig av den gängse biskops-ärkebiskopshatten, andra östeuropeiska riter har ett heraldiskt bruk snarlikt detta med utelämnar hatten och tillfogar en mantel. Den maronitiska kyrkans heraldiska bruk ligger faktiskt ganska nära den Svenska kyrkans då man brukar mitra och kräkla men tillfogar även en korsstav. Den melkitiska kyrkan brukar vapen med ortodox/bysantinsk mitra mandyasmantel, korsstav och ormkräklan. Om övriga riters heraldiska bruk får jag återkomma.


Bild
Vapnet för den grekiskkatolske exarken av Kosice (Slovakien) Milan Chautur, titulärbiskop av Cresimensis. Bild från Wikimedia Commons.

Bild
Vapnet för Stefan Soroka ukrainsk rit ärkebiskop av Philadelphia. Han har valt att utelämna den ärkebiskopshatt han har rätt att bära. Bild från ärkestiftets sajt http://www.ukrarcheparchy.com
Senast redigerad av 3 tyskaorden, redigerad totalt 25 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 08 aug 2005 15:57

Åter till den latinska riten, och ett vapen för en patriark:

Bild
Vapnet för Fouad Twal, latinsk patriark av Jerusalem. Målning av Marco Foppoli, bild från hans sajt http://www.marcofoppoli.com

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 13 aug 2005 15:40

Ytterligare ett exempel på ett vapen utanför den latinska riten:

Bild
Vapnet för Petro Kryk exark (biskop) för katoliker med ukrainsk rit i Tyskland och Skandinavien. För ovanlighetens skull ett valspråk inte på latin utan tyska med betydelsen "Jag har för dig öppnat en dörr". Bild från Wikimedia Commons, Attribution: I, SajoR.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 15 aug 2005 15:26

Bild
Vapen för en melkitisk biskop, här Cyril S. Bustros biskop av Newton i USA.

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11932
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Inlägg av Stefan Lundgren » 15 aug 2005 16:02

Har du hittat nånting från de svenska kyrkorna?

Stefan

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 15 aug 2005 16:47

Stefan, ovan kan du se vapnen för biskoparna av Lund, Malmö och Skara. Fler vapen finns på http://www.svenskakyrkan.se Gå in på kontakt och sedan på de enskilda stiftens sajter.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 sep 2005 18:28

Även för abbottar, abbedissor och priorer inom den katolska kyrkans kloster väsende finns det speciella heraldiska tecken. En abbott har en svart hatt med lika många toffsar som en biskop, han placerar också en kräkla med sudarium (svetteduk) bakom skölden och kan låta en mitra vila på skölden. Skulle dock abbotten var en territoriell abbott d.v.s ha biskopsuppdrag inom en av skillt område oftast klostret självt, har han rätt att bruka den gröna biskopshatten. Visa har också den honorära rangen av ärkeabbott och i vissa fall har man valt att visa detta genom att anbringa en svart ärkebiskopshatt ovan skölden, detta bruk är dock inte officiellt.

En abbedissa utmärks genom att hon anbringar kräklan med sudarium bakom skölden, men ingen hatt av något slag.

En prior, som styr ett mindre kloster eller verkar som abbottens andre man, placerar en priorstav bakom skölden samt omger skölden med ett radband.

Enskilda kloster har naturligtvis även de vapen, som kan sammanställas med en abbots eller abbedissas personliga vapen precis som en biskops eller ärkebiskops.

Bild
Exempel på vapen för Martin Lugo, OSB Abbot av St. Gergory's Abbey, Shawnee, Oklahoma. OSB = Ordo Sanct Benedict d.v.s benediktinerorden. I brittisk stil har abbott Lugos personliga vapen förenats med klostrets i en kluven sköld. Klostrets vapen med den påvliga tiaran anknyter till klostrets skyddshelgon och namngivare påven St. Gregorius den store. Biskopens personliga fält bygger på den spanska staden Lugos vapen, från vilken biskopens familjenamn är taget. Det är ändrat något för att visa på abbottens vördnad för Vår fru av Guadalupe, skyddhelgon för de båda Amerika. Valspråket lyder "Non recuso laoborem" = ung. jag vill inte vägra uppgiften syftande på St. Martin av Tours svar när han blev vald till biskop.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 25 apr 2006 10:17

Lite mer klosterheraldik:

Bild
Vapnet för Laetitia Fech. abbedissa för cistersiensernunneklostret Waldsassen.

Bild
Vapnet för cistersiensernunneklostret Marienkron i Tyskland. Det undre fältet visar ordensvapnet.

Bild
Vapnet för klostret Saint Joseph de Clairval i Flavigny-sur-Ozerain (Frankrike).

Bilder från http://www.orden-online.de

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7643
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 25 apr 2006 10:22

Inom den romersk-katolska kyrkan finns det vissa kyrkor som har upphöjts till status av Basilika. Dessa kyrkor besitter vissa privilegier hederskaraktär, bl.a. har de rätt att föra vapen med speciella attribut.

Bild
Vapnet för St. Patrick's Basilica i Ottawa, Kanada. Bakom skölden St.Petri nycklar och conopaeum det "paraply" som utmärker en basilika och som bärs över påven om han skulle besöka basilikan. Bild från http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/

I Nederländerna har man dock valt att visa en basilikas status på ett annat sätt, nämligen genom att i sköldens övre fält visa en conopaeum korslagd med en tintinnabulum (som också hör till en basilkas inventarium). Bilder frånhttp://www.ngw.nl/

Bild
Vapen för St. Pancratius basilika i Tubbergen.