Kriget i Syrien

Diskussioner kring händelser efter kalla krigets slut. Värd: LasseMaja
Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av Varulv » 17 jun 2017 22:09

Dette skyldes kvalitet på de angripende styrkene, det er ikke for ingenting Tiger Force-militsen er den meste kamperfarne og kompetente stridsenhet i samtidige hærstyrkene underlagt de allierte med unntak av de russiske SOF, som har meget sterk kampmoral, høy selvsikkerhet og korpsånd som gjør at mange tok sin stolthet av å være i TF samt høy kompetanse. Al-Hassan hadde valgt de beste og meste erfarne idet TF var skapt, og han hadde vært meget sterkt opptatt av å opprettholde høy profesjonalitet i offisergarden for TF. Blant annet mange som var allerede opplært i russisk stridsdoktrine fra før midten på 2000-årene. TF har gjennomgått en meget ufattelig hard skole i høsten og vinteren 2015 da man brøt seg gjennom til Kuweirs flybase i Østre Rif Aleppo, og hadde blitt russernes "kjæredyr" i en slik grad at da erobringen av Aleppo hendt, hadde TF soldater og de russiske militære opparbeidet seg et meget nært forhold som er milevis fra det USAs militære oppnådde annetsteds. Mens russerne sliter sterkt med å løfte det femte stridskorpset til samme nivå - de er meget langt underveis - har man hatt meget få problemer med TF som stundom så opp mot sine russiske kollegene. Bare to enheter har russernes respekt i Syria, Hizbollahs spesialtropper og SyAA/NDFs Tiger Force. Tradisjonelt er det vanskelig for ikke-russiske militære å oppnå denne æregesten.

TF har gjenopptatt sin vri; avledende fremstøt etterfulgt av plutselig "bluss" for å overstrekke og uthule et forsvar, bevare egne initiativvillighet og være uforutsigbart med et meget skikkelig strategisk overblikk slik at man kan diktere forholdene for fienden. De rykte mot øst, snudde om mot sør, og siden rykte på nytt mot øst, tok fordel av faktumet om at SDF/YPG har et åpent rom mellom seg og ISIS. Det hadde sannsynlig hendt etter russiske regulære styrker kom fram så disse kunne konfrontere SDF/YPG som har meget gode grunner til å nøle meget sterkt tross sterk amerikansk-saudisk press (Saudi-Arabia spyttet i ansiktet på Erdogan da han invitert dem til Astana-samtalene bare for å få nei og fikk kritikk mot utplassering av en tyrkisk base i Qatar - vi kan vente oss litt av hvert derfra). Og SDF/YPG er ikke lite skremt over TFs skikkelighet, de hadde observert disse i mange måneder og skjønt at de er i et helt annet liga.

I 17. juni avanserte TF mot sørøst, nordøst og øst i en vifte på begge sider av Rute 42-vegen, underlagt seg mellom 280 og 460 km2 territorium - det mente at man hadde avansert fra Wahhab-regionen i vest inn i Ammala-regionen og tatt seg inn i Kamba-regionen ved å rulle opp forsvaret fra side gjennom småvegene og åpen ørken så de er bare få kilometer fra Qusayr-veikrysset på Rute 6-vegen. Deretter har de avansert på nordsiden av vegen ved å ta fordel av terrenget som betyr at SDF/YPG ikke kan ha en front lengre sørover enn en linje mellom al-Ajil og Bir Akhu Hadlah. Der har SDF/YPGs forsvarsdoktrine slått tilbake på dem, man har et meget tynt frontforsvar med frontvaktstyrker som ikke bli stående og mange forsvarsposisjoner dypt i egne territorium - noe som fungerte meget godt mot ISIS, men ikke mot en konvensjonell styrke som har presset SDF/YPG ut til en linje mellom al-Ajawi i vest og Bir Akhu Hadlah i øst. Aktuelt er tettstedet Hora langs vegen til byen Tabqa for taktisk sårbart om russerne vil dit. SDF/YPGs aggressivitet på det politiske feltet under amerikansk oppmuntring har tvunget de allierte til å helgardere seg og dermed gjør krav på Tabqa flybase. Ved å ta Bir Akhu Hadlah trenger de nå bare å avansere et par kilometer østover før de kan helt lukket inn SDF/YPG omkring byen Tabqa.

Da vil man ha ryggen fri for videre avansement. De er nå bare 6 km fra veikrysset i Resafa som kan miste sin verdi for ISIS ettersom de allierte er mye nærmere veikrysset i Qusayr-området 5 km mot sør. Mot et angrep på bred front og med sterke styrker som truer dem i sørflanken er det ikke mulig å holde stand i Resafa-regionen nå som Kamba-regionen er tatt. I slutten må de evakuere regionen og trekker seg helt ut til Bishri-fjellområdene 35 km bort. Opplysninger om luftangrep på ISIS forsyningslinjer på den syriske ørkenen er interessant, det ser ut at det er mye mer brenselsfrakt enn normalt, ettersom ISIS har strategiske forråd rundt omkring. Kan det betyr at ISIS enten vil retirere mot øst eller at de har fått seriøse logistiske mangler? De må jo bruke mye brensel for å forsyne sine styrker på meget store områder. Før eller senere vil TF dermed ha Rute 6-vegen og "den skjulte ørkenvegen" under kontroll så man kan tvinge seg dypt inn i den syriske ørkenen fra nord. De trenger ikke å bryr seg om byen Raqqa, og det er kilder som sier at SDF/YPG har fått problemer med flere lokalstammer som vil ha en retur av Assad-regimet. Da mente det at tiden er på Assads side omkring Raqqa.

Samme luksus har man ikke på Palmyrafronten, der sliter de allierte meget sterkt, de har ikke vært i stand til å holde stand omkring T3 som skal ha blitt oppgitt, det virker som at rotasjon av frontstyrker har utløst uforutsette problemer fordi nyankommet styrker ikke holder det samme kvalitative nivået som de andre i forveien. ISIS slåss så hardt og så brutalt at det er skremmende, samtidig som det er klart at man ikke har nok menn for å ta store områder når disse er dårlig trent i forveien. De allierte har underlagt seg Arak-feltet, men sliter med motstandslommer og var nødt til å avansere nordover for å ta fjellområder som Jabal Tadmuriyah. Fjellene på nordsiden av N-7 vegen må erobres fordi tidlige erfaringer har vist at disse må elimineres som oppmarsjområder for motangrep av ISIS.

I Hama sliter de allierte likedan, under normale omstendigheter kunne man mere ha marsjert rett gjennom og latt etterfølgende styrker rydder opp, men selvmordkrigføringen har gjort dette umulig. De skal ha tatt Debareh al-Dibeh høyden i Agarib-regionen nordøst for byen al-Salamiyah og vil avansere videre mot Agarib demningsinnsjøen for å åpne opp landet mot tettstedet Abu Hanaya nordvest for byen Soha. Det har vært så mange artilleri - og flyangrep at hele Uqayribat-landdelen skal ha blitt nærmest jevnet med jorden uten at det fikk ISIS til å gi opp. Selv ikke da russiske SOF grepet inn klarte man å presse gærningene tilbake. Den nordre ISIS-enklaven har blitt en uinntagelig festning med et stort antall ISIS som dels støttet seg på befolkningen som er sagt å ha blitt så hjernevasket at disse må muligens "bearbeides" som i Irak. Der har sivilister i flere byer som var frigjort fra ISIS, tatt sakene i egne hender og fordrevet ISIS-tilhengerne og enhver som hadde tatt til seg salafisme.

Mye tyder på at stridighetene i Deraa kan avsluttes etter Russland gikk meget sterkt inn, de kan ha fått Jordan på gli etter to jordanske dronefly var skutt ned av jagerfly som er sagt å være syrisk, men som kan like gjerne være russisk. En våpenhvile for 48 timer fra midnatt til 18. juni har blitt erklært, det spørs om den vil bli respektert. De gale opprørstilhengerne i sosiale medier prøvd å si at dette var et "nederlag", men det er ikke riktig; stridighetene i Deraa i dette året var tvunget på de allierte som tok et par bydistrikter som hevn for å ha mistet et bydistrikt. Russerne har blitt meget dypt urolig fordi de så sterk bevis på omfattende amerikansk assistanse og at Jordan hadde sviktet dem, dermed vil de ha våpenstillstand, ikke minst etter forsterkninger fra Damaskus hadde tatt viktige posisjoner som vil gjør enhver angrep fra opprørernes side vanskelig. Russland har derfor satt Jordan under massiv press i det sist, og kan ha konfrontert USA med utvilsom bevis på amerikansk innblanding gjennom elektroniske spor og funn av selvmorddroner. Om al-Tanf hadde avslørt at USA var på gal vei, så har Deraa vist dem at USA har blitt meget farlig. De kan se hvordan USA prøver å gjenopplive borgerkrigen og deretter prøver å skape "beskyttelsessoner" i sør, med tanker om å forberede en invasjon i fremtiden. De har aldri sett før hvordan amerikanske militære blander seg inn i stridighetene i Syria.

I mellomtiden ble Jobar i Østre Ghouta underlagt et voldsomt bombardement siden 15. juni, noe som gav opphav til en rekke rykter om at de allierte vil ta dette viktige bydistriktet. Regimekilder nektet for at man planlegger militæroperasjoner der, men det er logisk at om russerne skulle nekte Assad fra å ta mer av byen Deraa hvor en tredjedel nå er under opprørernes kontroll, så vil man gi ham "trøst" i form av vinning annetsteds - og Jobar som holdes av saudistøttede opprørsstyrker med HTC/Al-Qaida i spissen, har lenge vært øverst på ønskelisten.

I Irak har PMU styrker - som hadde strømmet til den irakisk-syriske grensen nærmest på egne hånd - avansert fra Rute 20-vegen - mot den amerikanskkontrollerte al-Waleed grenseovergangen som går videre til al-Tanf. På irakisk hold sies det at "man har drevet bort ISIS fra grenseovergangen" den 17. juni 2017. Dette er løgn av en ny dimensjon, for USA og NSyA kontrollerte dette området i lang tid, helt siden august 2016. I lang tid hadde det vært store problemer med å holde ut ISIS, men i mars 2017 hadde man fordrevet alle ISIS-styrker på syrisk side bort, og deretter eliminerte de siste rester av ISIS på irakisk side. Alt som gjensto var motstandslommer. Aktuelt har man siden mars 2017 ansett ISIS for å være utryddet i al-Waleed området! Men siden den gang hadde USA nektet å returnere kontrollen til Bagdadregjeringen som flere ganger hadde anmodet dem om det. Hvis Abadi hadde besluttet seg om å sende ISF/PMU styrker som amerikanerne ikke kunne kontrollere for "å renske ut" al-Waleed, kan det forklare hvorfor USA flyttet HIMARS rakettbatterivåpen og reist nye baser i al-Tanf enklaven, de var i ferd med å miste den irakiske siden av grenselandet.

Dette setter USA under et stort press. Russland kan ha stått bak dette trekket gjennom Abadi, det kan sees i sammenheng med at man har kontaktet Jordan om å gjenåpne grenseovergangen ved byen Deraa i forbindelse med ildopphør.

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av Varulv » 17 jun 2017 23:50

Russerne er på vei til Jordan. De skal ha inngått en avtale med Jordan om å åpne Nasib grenseovergangen på nytt, på meget kort varsel hadde jordanske myndigheter rykte inn i grenseovergangsområdet og rehabilitert det for funksjon på nytt. Det tyder da på at Russland har fått Jordan med seg - utvilsomt etter å ha skutt ned to dronefly - og at man har planer om å returnere grenseovergangen til Assad-regimet i løpet av sommeren, tidligst juli-august. Russiske styrker skal utgjør en patruljestyrke som vil holde et øyne med grenseovergangen. De vil også patruljere langs grensen mellom Sweida og al-Tanf enklaven, der har de allierte tatt 105 km grense under egne kontroll.

Nå avhengiges alt av opprørerne som hadde lidd et meget voldsomt nederlag i byen Deraa. De hadde brukt meget lang tid for å ta al-Manshiyah i østre del bare for å miste palestinerleiren og Tareeq al-Sadd i vestre del på kort varsel, og fått mesteparten av byen gruslagt, noe som vekte sterk raseri blant innbyggerne. Dessuten hadde Qatar-krisen og interne uenigheter fulgt til store urolighetene blant opprørerne i det siste. De har brukt meget store ressurser for å holde inn ISIS i Yarmuk-enklaven, men de har ikke vært i stand til å gjenåpne vegen mellom Tafas og Nawa, og dermed måtte ha store styrker i vest. Et forsøk om å angripe i øst gikk galt i møte med druserne som gjort det klart at de vil hjelpe Assad-regimet (Sweida er dels selvstendig, aktuelt er det mulig å demonstrere der uten å bli angrepet pga. russisk overvåkning og fordi Assad i sommeren 2015 overlot mye av kontrollen til de lokale) i møte med fremtidige angrep.

Det er i Jordans interesser å normalisere Deraa-regionen på nytt, de hadde gitt etter under massiv amerikansk press, men nå som Russland har gått inn og gjort det klart at de kan eliminere opprørerne på egne hånd, er det åpenbart at kursendring er nødvendig. På russisk hold er det viktig å tvinge Jordan tilbake i egne fold bort fra Saudi-Arabia, dette kan ta lang tid fordi monarkiet i Amman må ha oljepenger og garanti mot å bli utsatt for samme behandling som Qatar.

Noe hendt til sjøs, ubekreftede rykter vil at to uidentifiserte flyobjekter skal ha blitt skutt ned av russiske jagerfly, og at A-50U som nå er identifisert som den svartefargede "rød 33" sendes opp i luften under tung eskorte. Det er antatt at det var israelske eller amerikanske dronefly som kan ha blitt skutt ned.

HawkNewman
Medlem
Inlägg: 110
Blev medlem: 20 dec 2016 20:31
Ort: Oslo

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av HawkNewman » 18 jun 2017 00:19

Det skal være irakisk sunni milits som har nærmet seg al-Tanf fra irakisk side. Det snakkes om å rett og slett å forbigå russisk/iransk milits ved å bruke irakisk territorium. SDF enheter skal være på vei til al-Tanf etter forespørsel fra USA. Det virker som at USA er fast bestemt på å stagge Iran i området og gå etter IS ved å omgå russerne/iranerne.

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av Varulv » 18 jun 2017 01:35

HawkNewman skrev:Det skal være irakisk sunni milits som har nærmet seg al-Tanf fra irakisk side. Det snakkes om å rett og slett å forbigå russisk/iransk milits ved å bruke irakisk territorium. SDF enheter skal være på vei til al-Tanf etter forespørsel fra USA. Det virker som at USA er fast bestemt på å stagge Iran i området og gå etter IS ved å omgå russerne/iranerne.
Disse PMU er underlagt innenriksdepartementet. Det er ikke bekreftet om SDF vil dra til al-Tanf, om det skje vil det bli et så stort løftebrudd at det kan ødelegge alt håp for syriskkurderne - og dessuten vil de irakiske ISF/PMU styrker angripe disse, det er ekstremt lite sannsynlig Abadi vil tillate syriske opprørerne på egne land. De har nemlig med "erobringen" av al-Waleed fordrevet NSyA som aldri har vært ønsket velkomne. Abadi har sagt hele tiden at det kommer ikke på tale å anerkjenne opprørsbevegelser i Syria, langt mindre tillatt dem på egne grunn. Irak har tidlig brukt vold mot USAs allierte og kommet fra det ved å gjøre det klar at amerikansk inngrep vil betyr krigstilstand. De "selvstendige" PMU styrker som USA hadde støttet seg på, var utradert av ISF styrker i skyggen av kampen mot ISIS.

Om USA vil "stagge" Iran, så gjør de det gjennom ulovlige handlinger som ikke kan tolereres fordi det krenker ikke bare Syrias integritet, men også Iraks selvbestemmelsesretten som er vitalt for kampen mot ISIS. Slik som det er, er det tegn om at USA vil starte en ny krig fremfor å avslutte en krig, og at den nye krigen ikke kan forsvares på noe som helst grunnlag. Folkeretten forbyr dette. Russerne har gjort sitt trekk, de har nå fått Abadi til å gjenetablere kontroll over en grenseovergang som i virkeligheten var ikke under Bagdads kontroll siden august 2016 og tatt opp viktige samtaler med Jordan for en retur av normalisering i Søndre Syria.

Dessuten: Tror man for alvor at folk slåss mot hverandre bare fordi de deles i grupper? Dette er etikettetenkning som er svært destruktivt, spesielt i samfunn hvor sameksistens har meget gamle røtter som i Syria og Irak. Sunnimuslimske PMU samarbeidet meget villig med sjiamuslimske PMU, ettersom man har et striks realistisk perspektiv på hverandre og på deres felles fiende. Sunniaraberne i Irak som utgjør et forsvinnende minoritetsfolk som for alvor har mistet alt de hadde siden Saddam Hussein, har mistet de fleste illusjoner og vil ikke akseptere en retur av ISIS eller krig etter alt de hadde gjennomgått, dessuten hadde de bevitnet at sjiamuslimer som er av arabisk herkomst - dvs. snakket samme språk og har samme blod, kun forskjellig trosretning - ikke er bedre eller verre enn dem.

I slutten kan ikke USA blokkere Syria og Irak uten å risikere all-out krig. De vil heller ikke ha internasjonal støtte for dette, nær sagt alle vil ha vendt seg bort med kun to unntak, Israel og Saudi-Arabia.

LasseMaja
Redaktionen
Inlägg: 4666
Blev medlem: 22 jan 2003 08:19
Ort: Dalarna

Syrisk blixtoffensiv?

Inlägg av LasseMaja » 18 jun 2017 15:41

Nu ser jag rapporter om att syriska trupper nått fram till den irakiska gränsen längre österut. En blixtattack tvärs över stora ökenområden. Man skall även ha sammanstrålat med irakisk milis vad jag har förstått.

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av Varulv » 18 jun 2017 15:49

TF styrker er bare få minutter fra Resafa veikrysset, kanskje de allerede er der, etter å ha stormet langs Rute 42-vegen i usett hastighet og har tatt tettstedet al-Issawi bare 1 km vestover for et par timer siden kl. 16.30 norsk tid. Dette fremstøtet sammen med SDF/YPGs avansement langs Rute 6-vegen fram til Abu Jadi mente at Jadin-regionen har mistet sin militære verdi ettersom det bare er en rute ut østover tilbake, som kan bli kuttet av fra nord og sør. Trolig hadde ISIS dratt vekk etter de allierte tok Bir akhu Hadlah og Bir Hajj al-Mufazi slik at man ikke kan holde stand i nordvest. Nå er det klart at ISIS har gitt opp, alt som gjensto er kamikaze-avdelinger som var problematisk i Palmyrafronten, men TF har minst et par års erfaring med disse. Trolig vil SDF/YPG og TF møtes ved tettstedet Shuwayhan, deretter har man et folkeforlatt landskap mot øst. Trolig kommer SDF/YPG til å rykke østover inn i Søndre Raqqa og ha oljerøret som "grense" mens TF - så snart russerne har tatt oppstilling ved byen Taqba - vil deretter rykker sørover langs to viktige forbindelsesruter.

Nå vet man hvor de irakiske forsterkningene som kom til al-Bawdah grenseregionen har gått, de har avansert til Tiyas-vegen fra sør og fra Rute 20-vegen i Irak og regelrett rullet opp den irakisk-syriske grensen helt fram til utkanten på den ytre Eufratdalen, de skal ha nådde T2 og tatt seg fram til Akash-regionen. Om disse opplysningene er riktig, ment det at Abadi hadde gjort alvor av sine trusler om å ta grensekontrollen tilbake, man hadde lenge Rute 20-vegen innenfor rekkevidde i ett år, men var forhindret av amerikansk motstand og sterk ISIS forsvar fra å fortsette østover fra Akashat. Hvis Tiyas-vegen er under Assad-regimets kontroll eller i det minst under erobring, har Syria og Irak endelig en viktig forbindelsesrute av strategisk verdi. Det er mulig at tilbaketrekkingen fra T3 var en krigslist for å lokke ISIS i feil retning til nord før man slo gjennom fra sør. Tross alt hadde avansementet mot T3 åpnet opp den søndre flanken på ISIS-forsvaret i Palmyra. Da er det ikke rart at PMU aksepterte Abadis argumenter for at man skulle stoppe i nord for et sjokkbrekk i sør. Med Rute 20-vegen og Tiyas-vegen har Irak nå en direkte rute inn i Vestre Anbar-provinsen, noe de lenge hadde ettertraktet.

edit:

Jadin-regionen er tatt av TF, dermed er det umulig for SDF/YPG å fortsette sørover langs Rute 6-vegen. Ifølge opplysninger har SDF/YPG ikke avansert videre etter å ha nådde Abu Jadi, de har nemlig ikke gått videre til Bur Husayn Asmar som sagt. Litt for mange regimefiendtlige kart hevdet Bir Akhu Hadlah er under SDF/YPGs kontroll når dette ikke stemmer, og mye tyder på at frontposisjonene knapt er annet enn ingenmannsland. Ved å ta Jadin betyr det at TF styrker vil ta Shuwayn - og kilder hevder at russerne har truet med å angripe om SDF/YPG skulle komme dit først. Om de skulle fortsette vil de ha TF på sin flanke langs en eneste veg - ikke anbefalt.

I Hama, mer bestemt i Nordre ISIS-enklaven, klarte de allierte å eliminere fremspringet ved byen Sheikh Hilal som bevokter ørkenvegen ved å ta tettstedene Hunaytah, Haw Albawi, Rasm Amon og Jubb al-Sad, de har dyttet ISIS 5 km sørover. Det betyr at de nå har tatt en lokalveg som vil leder mot al-Jini fjellet (Jin Al Albawi i wikimapia), derfra går en regionalvei fram til byen Uqayribat.

Lite er kjent fra grensen fordi det er underlagt ISF/PMU kontroll, og man har stram mediekontroll på irakisk side. Men et viktig TV-opptak har avslørt at syriske regulære styrker i avdelingsstørrelse har faktisk nådde grensen "ved byen Al-Rutbah". Det gir ikke mening, så det må betyr at man har distriktet al-Rutbah i tankene. Distriktsgrensen sluttet omtrent der Tiyas-vegen møtte Irakgrensen.
Senast redigerad av 1 Varulv, redigerad totalt 18 gånger.

HawkNewman
Medlem
Inlägg: 110
Blev medlem: 20 dec 2016 20:31
Ort: Oslo

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av HawkNewman » 18 jun 2017 17:28

Varulv skal ikke forhaste seg med å tro at Irak lar Iran/Syria/Russland få begge hender på rattet i regionen slik han ser ut til å anta.
Abadi har et bedre forhold til USA enn Varulv skulle tro.

I slutten av mars var Abadi i Washington hvor han bl.a. fremhevet krigen mot IS. Abadi hyllet også irakiske styrker og Peshmerga, men utelot å nevne PMU. Abadi krever forøvrig ved lov at PMU er underlagt irakiske myndigheter og mottar ordre fra irakiske militære. De som ikke gjør det er å regne som lovløse og vil bli konfrontert.

Når IS er nedkjempet i Irak ser det ut til at Abadi ved hjelp av Sistani vil utstede en fatwa hvor han ber PMU frivillige om å dimmitere eller tjenestegjøre i den irakiske hæren. Al-Sadr har proklamert at han vil oppløse sin del av PMU når Mosul er inntatt og ønsker at PMU oppløses og de som vil blir innlemmet i den irakiske hæren.

Iran/Syria/Russland ønsker selvsagt et annet scenario hvor PMU blir en militær/politisk maktfaktor i regionen fremover ala iranske IRCG. Det er ikke noe Abadi & Co. ønsker.

Spørsmålet er hva USA gjør etter IS er nedkjempet vs Iran og shia militsene.

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av Varulv » 18 jun 2017 17:43

HawkNewman skrev:Varulv skal ikke forhaste seg med å tro at Irak lar Iran/Syria/Russland få begge hender på rattet i regionen slik han ser ut til å anta.
Abadi har et bedre forhold til USA enn Varulv skulle tro.

I slutten av mars var Abadi i Washington hvor han bl.a. fremhevet krigen mot IS. Abadi hyllet også irakiske styrker og Peshmerga, men utelot å nevne PMU. Abadi krever forøvrig ved lov at PMU er underlagt irakiske myndigheter og mottar ordre fra irakiske militære. De som ikke gjør det er å regne som lovløse og vil bli konfrontert.

Når IS er nedkjempet i Irak ser det ut til at Abadi ved hjelp av Sistani vil utstede en fatwa hvor han ber PMU frivillige om å dimmitere eller tjenestegjøre i den irakiske hæren. Al-Sadr har proklamert at han vil oppløse sin del av PMU når Mosul er inntatt og ønsker at PMU oppløses og de som vil blir innlemmet i den irakiske hæren.

Iran/Syria/Russland ønsker selvsagt et annet scenario hvor PMU blir en militær/politisk maktfaktor i regionen fremover ala iranske IRCG. Det er ikke noe Abadi & Co. ønsker.

Spørsmålet er hva USA gjør etter IS er nedkjempet vs Iran og shia militsene.
Det kan Abadi bare glemmer. Han står meget svakt politisk sett i Bagdad, og Sistani er ikke den type som vil forhaste seg. Han er ikke en venn av USA, for han bare anser USA som et balanseelement, og dermed må garantere den indre freden i Irak. Og dessuten er PMU for lengst innlemmet i den irakiske hæren, det hendt i det forrige året. Alle væpnede styrker er underlagt innenriksdepartementet som har det siste ordet. Abadi er bare en statsminister.

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av Varulv » 18 jun 2017 18:55

For å forklare situasjonen omkring Abadi og PMU styrkene:

1) Abadi gjort det klart at en eventuell oppløsning av PMU vil skje først etter ISIS er nedkjempet; dette vil ikke skje før om mange måneder.

2) For å oppløse PMU må Abadi mobilisere en politisk fellesfront, og det krever omfattende politiske forhandlinger ettersom en stor del av PMU besto av væpnede fløyer av partiapparater og politiske enheter som vil ha disses tilstedeværelse i de væpnede styrkene.

3) Sistani vil ikke forhaste seg med å utsende en fatwa, han er logisk nok til å innse at ISIS vil ikke være eliminert før krigen i Syria er avsluttet, og er ikke villig til å sette den interne freden blant sjiamuslimene på spill. Abadi som er mer politisk erfarent, vet han ikke kunne bare få Sistani til å utsende fatwa før man har de rette kontrollmidler på plass.

4) Abadi er politisk sett så svak, at han kan ikke foreta selvstendige handlinger, noe som hadde kjennepreget hans policy omkring PMU i de siste to år - det tok ham et halvt år å gjøre PMU til en del av den irakiske hæren ved å utarbeide PMU-loven som ble vedtatt i november 2016. Han vet altfor godt hvor skrøpelige den politiske situasjonen i Bagdad er. Maliki er mer populært enn ham, og galningen Muqtaba al-Sadr som av en meget snodig grunn har kjendisstatus blant de meste uvitende sjiamuslimer, er en mye større trussel enn Iranstøttede krefter.

5) Ved oppløsning av PMU må deler integreres inn i militæret, dette er ikke å unngå, men det vil ta meget lang tid for å avvæpne deler av PMU - spesielt disse under ekstreme upålitelige personer som al-Saqr som er enda verre enn Erdogan. Dette er Abadis meste foretrukkede strategi som støttes av Obama og hans folk, de vil kooptere PMU inn i det irakiske militæret.

Under enhver omstendighet driver Abadi et meget delikat og farlig spill som må håndtere med størst mulig forsiktighet. Han kan ikke bli for vennlig med USA man betraktet som motkraft mot den iranske innflytelsen, og kan ikke skape seg en farlig fiende i Iran som har vunnet seg stor popularitet i Irak gjennom sin hjelp i kampen mot ISIS. Han hadde derfor reagert svært voldsomt mot de amerikanske forsøkene om å tvinge Irak inn i en anti-Iran koalisjon i våren 2017, han vil ikke ha en borgerkrig i egne midte. Han har konstant sagt nei hele tiden for å stenge luftrommet for russerne og iranerne til Syria, og blitt enda mer strei med tiden.

I slutten vil Abadi stabilisere Midtøsten, normalisere forholdet med nabolandene, spesielt Syria, Tyrkia og Irak, Saudi-Arabia er en tapt sak, bevare den interne freden i Irak og gjenopprette statens integritet som hadde tatt meget store skader under krigen mot ISIS - og deretter prøver å redde det irakiske demokratiet som er skrekkelig sårbart. Han vet at han har statsministerposten bare fordi Maliki var presset ut pga. amerikansk press, og vet at det gjør ikke han populært i det irakiske folket. Han er ikke valgt, det er parlamentet som har valgt ham og som deretter regelrett bestemt hans liv og død politisk sett.

Politisk sett er Abadi en balansekunstner.

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av Varulv » 18 jun 2017 19:15

Ubekreftede rykter vil at USA har gjort det store; for om det stemmer, vil det få katastrofale virkninger. For et syrisk fly skal ha angrepet SDF sør for Tabqa, sannsynlig for å beskytte de allierte styrker inkludert russiske avdelinger, og blitt skutt ned av et amerikansk fly uten varsel.

En kan bare håper på at det ikke er sant. Men hvis, da kan det betyr at Putin vil deretter beordre all-out angrep på SDF/YPG, brøt all kontakt med dem og deretter varslet USA om at de vil angripe amerikanske militære i fremtiden om dette gjentar seg.

Dette er veldig alvorlig. For det kan få russerne til å annullere avtalen om å tillate amerikansk overflygning i Eufratdalen. Da kommer de til å bli angrepet uten varsel av russiske SAM og jagerfly.

edit:

Det har blitt bekreftet av regimevennlige kilder. Det kom fram at russerne har opprettholdt kontakt mellom SDF/YPG og SyAA slik at man konstant er i radiokommunikasjon med hverandre, og dermed kan lett unngå farlige misforståelser, det har hendt at SDF var angrepet i posisjoner som var tatt bare timer i forveien fra ISIS. Og det er mye som tyder på at det kan ikke ha vært autorisert av SDF/YPG, for på bakken var folk overrasket da et Su-22 fly var angrepet og skutt ned. Noe som kan tyder på at amerikanerne hadde gjort dette på et meget uansvarlig grunnlag.

Dette kan ikke Putin tolerere. Det er mulig at han kommer til å straffe SDF/YPG meget sterkt, og kan annullere avtalen som vil deretter dyttet USA helt ut av Syria.

edit2:

Så langt ingenting om flyet var skutt ned. Men politikerne i SDF/YPG realiserer ikke at det nå er mye mer farefull enn tidlig, de hadde svært tankeløst trodde de kunne ha stor selvsikkerhet ved å slutte seg til anti-Iran koalisjonen ledet av Trump uten å realisere at det vil sette dem under angrep fra alle kanter. Tyrkia er Qatars viktigste allierte, og har lenge ønsket å eliminere YPG i Syria. Irak har en statsminister som kom fra et pro-Iran parti. Assad-regimet er Irans alliert. Ved å angripe Qatar har Saudi-Arabia skapt meget nye politiske forhold som gjør kurderne langt mer sårbart enn tidlig. Nå har Syria, Tyrkia, Irak og Iran felles fiender - og dessverre er SDF/YPG i forreste rekke.

I det øyeblikket Putin bryter med SDF/YPG vil en grusom tragedie skje fordi den politiske ledelsen i Hasakah hadde fått stormannsgalskap pga. USA og Saudi-Arabia. Erdogan sitter og venter lik en hauk. Assad vil ikke slåss mot kurderne, men vil gjør det uten å nøle om det skulle bli nødvendig. Et tyrkisk raid inn i Nord-Irak tyder på at Abadi og Erdogan har kommet hverandre i møte etter Barzani hadde forrådet dem begge.

edit3:

Su-22 flyet ifølge regimekilder hadde ikke angrepet SDF, men ISIS og var øst for Resafa langt vekk fra nærmest SDF-posisjon da radiokontakt ble avbrutt. Mye tyder på at det kan ha blitt angrepet på anmodning av en amerikansk SOF avdeling uten at det var klarert med SDF/YPG, om det skulle stemme at det var et amerikansk angrep.

TF styrker hadde først valgt å vente på at ISIS skulle trekke seg ut fra Resafa, men det er nå mulig at de vil angripe så raskt som mulig, selv om de har lidd en viss merkbart tap pga. hastverket. De må være i veikrysset snarest mulig.

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av Varulv » 18 jun 2017 20:33

Det virker som at Irans tålmodighet har tatt slutt; i natten til den 19. juni 2017 kom de med et meget kraftig beskjed til hele verden, da et antall bakke-til-bakke raketter var avfyrt i Iran mot mål i nærheten av Deir ez-Zor. Et TV-opptak vist minst fire separate oppskytning i nærheten av byen Kermanshah, man vet ikke ennå hvor stort angrepet er. Det er ikke første gang Iran brukt bakke-til-bakke våpen mot terroristleirer, men det er første gang det hendt med SRBM våpen.

Det var ment som hevn for Teheran-terroristangrepene 7. juni 2017 da 18 ble drept og andre 52 skadet, og som ISIS påtok seg ansvaret for i ettertiden. Det som gjort iranerne spesielt oppbrakt var at Khomeini-mausoleet hadde blitt angrepet hvor bare tilfeldigheter hindret uopprettelige ødeleggelser, noe som for sjiaislamistiske krefter i Iran er det helligste stedet kun overgått av Mekka. IRGC har en strategisk missilstyrke, AFAGIR med flere hundre ulike TBM og MRBM rakettvåpen. Ettersom avstanden mellom Deir ez-Zor og Kermanshah er omtrent 600 km, betyr det bare at det har blitt tatt i bruk SRBM våpen (Short-Range Ballistic Missile), om muligens av type Shahab-3.

Det kan oppfattes som en skarp advarsel mot USA.

Og nå er det oppfattet hos Assad-regimet at Su-22 flyet hadde blitt skutt ned av USA. Det er mye som tyder på at angrepet hadde hendt uten forvarsel som både SDF/YPG og de allierte var tatt på senga av. Dette er svært alvorlig.
Senast redigerad av 1 Varulv, redigerad totalt 18 gånger.

HawkNewman
Medlem
Inlägg: 110
Blev medlem: 20 dec 2016 20:31
Ort: Oslo

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av HawkNewman » 18 jun 2017 20:36

Abadi går en balansegang ja, men han og/eller etterfølgeren må ta tak i PMU post-IS for å eliminere/svekke iransk innflytelse. For gjør han ikke det er Irak's eksistens i spill.

Iran har skutt rakettmissiler mot Deir ez-Zor fra Kermanshah, Iran. Dette er ikke sett fra Iran siden Irak-Iran krigen. En åpenbar 'show of force' mot USA.

Ingen bør være overrasket over at USA skyter ned en åpenbar trussel mot SDF/egne SOF styrker. USA har understreket dette en rekke ganger og har møtt disse truslene med militær makt tidligere i Syria. Skulle USA ha skutt ned flyet så måtte det ha vært ekstraordinære omstendigheter hvor US SOF var direkte truet.

Likevel det er mest sannsynlig at Su-22 faktisk styret uten 'hjelp' fra USA.

Uansett, ser ut til at det blir hett der nede med USA vs Iran fremover.

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av Varulv » 18 jun 2017 20:51

HawkNewman skrev:Abadi går en balansegang ja, men han og/eller etterfølgeren må ta tak i PMU post-IS for å eliminere/svekke iransk innflytelse. For gjør han ikke det er Irak's eksistens i spill.

Iran har skutt rakettmissiler mot Deir ez-Zor fra Kermanshah, Iran. Dette er ikke sett fra Iran siden Irak-Iran krigen. En åpenbar 'show of force' mot USA.

Ingen bør være overrasket over at USA skyter ned en åpenbar trussel mot SDF/egne SOF styrker. USA har understreket dette en rekke ganger og har møtt disse truslene med militær makt tidligere i Syria. Skulle USA ha skutt ned flyet så måtte det ha vært ekstraordinære omstendigheter hvor US SOF var direkte truet.

Likevel det er mest sannsynlig at Su-22 faktisk styret uten 'hjelp' fra USA.

Uansett, ser ut til at det blir hett der nede med USA vs Iran fremover.
Feil; Iran har flere ganger sendt Scud TBM mot mål i Irak fram til 2001 fordi Saddam Hussein hadde "terroristbaser" for terroristorganisasjonen MEK. Det var gjennomført flere angrep med Scud/Shahab-2 TBM på byen Ashraf i nov. 1994, juni 1999, nov. 1999 og april 2001. Det siste angrepet var det verste, for det er verdenshistoriens største Scud-angrep med hele SYTTISYV (77) raketter mot alle MEK-baser i Irak. Det var et så stort sjokk at Saddam Hussein nedlagt alle baser og flyttet MEK til en enslig base i byen Ashraf.

USA har ikke legitimitet for å skyte ned et syrisk fly innenfor syrisk territorium, dette er forbudt som hvis et amerikansk fly skulle skyte ned et norsk fly innenfor norsk territorium. NATO hadde kritiserte Tyrkia meget voldsomt da to Su-24 var angrepet da disse var bare få sekunder i tyrkisk luftterritorium, og fram til nå hadde man en folkerettslig bestemmelse om at det er strengt forbudt å angripe kampfly innenfor et annet land om det skje innenfor kampflyets egne land. En regel som har vært dypt respektert, selv da sovjeterne skjøt ned dusinvis av amerikanske spionfly uten at det kom protester under den kalde krigen.

Apropos det med Irak; Abadi kom fra et parti som er pro-Iran. Disse PMU styrker som er litt for intimt knyttet mot Iran sto svakt i sammenligning med resten av PMU. Og ingen i Teheran, selv ikke Khamenei, er interessant i tettere relasjoner med Irak, de har allerede oppnådde det de vil ha, en vennligstemt nabo i Irak. Abadi vil bli korsfestet på bare minutter om han skulle ta opp en iranfiendtlig politikk.

HawkNewman
Medlem
Inlägg: 110
Blev medlem: 20 dec 2016 20:31
Ort: Oslo

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av HawkNewman » 18 jun 2017 21:24

USA skal ha skutt ned en SU-22 fra Assad-regimet sør-vest for Tabqa. Jagerflyet skal ha blitt advart en rekke ganger, men stoppet visstnok ikke angrepet mot SDF stillinger sør-vest for Tabqa og ble derfor skutt ned. Det vil garantert komme en mye støy i media ut av dette og hva som er korrekt informasjon vil være umulig å vite på næværende tidspunkt.

Uansett, USA skyter ikke en SU-22 uten at det er tungveiende grunner til det.

Det påstås også at Assad-regimet angriper SDF stillinger sør-vest for Tabqa fra bakken.

Prøver Assad-regimet å ta Tabqa flybase?

Varulv
Medlem
Inlägg: 3116
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Ryska marktrupper i Syrien

Inlägg av Varulv » 18 jun 2017 21:32

Ikke god. Det meldes om at de allierte - medregnet russerne - skal ha angrepet SDF/YPG i natten som respons på nedskytningen. SDF/YPG har for svak styrke i søndre Tabqa til å kunne holde stand, og vil ikke være overrasket om A-50U AEW&C flyet har blitt sendt østover med en stridspatrulje, for å drive bort amerikanske fly fra den indre Eufratdalen. Det kan slutte med at russiske styrker vil komme i direkte strid med amerikanske styrker, spesielt hvis det er en amerikansk SOF som var ansvarlig for nedskytningen. Putin vil åpenbart bakket ut, men det som har hendt rammet hans egne planer og hans allierte i Syria og Iran er rasende. Man vet at SDF/YPG hadde ignorerte russiske advarsler da disse avanserte nedover Rute 6-vegen idet man kommuniserte fram og tilbake, mens TF offiserer blir mer og mer nervøst etter hvert med tiden idet man fant seg utsatt for en uventet trussel. Et flyangrep forberedes ofte opptil 36-48 timer i forveien, så det er sannsynlig at Su-22 flyet ikke var ment for å angripe SDF/YPG, og tidlige feilbombing hadde avslørt dette.

Russerne kan også ha blitt meget rasende, fordi det kunne ha vært et russisk fly som var skutt ned, for disse hadde overfløyet Rute 6-vegen flere ganger i løpet av dagen og angrepet ISIS som prøvd å komme seg bort i kolonner fra Raqqa. Disse hadde en avtale med USA om at man skulle samarbeide i luftrommet over den indre Eufratdalen. Det er høy alarm i al-Assad flybase.

Det har vært spekulert om missilene i Kermanshah er av type Kh 55 (Soumar i Iran), men det skyldes vindforhold og faktumet om at når en Scud avfyres, vil den rotere seg om og deretter følge en svak helling på vei oppover.

USA har ikke rett, Su-22 piloten kan ignorere anrop når innenfor syrisk territorium, ettersom et angrep på ham var tidlig ansett for å være helt utenkelig. Man har reaksjonsregler på plass, men disse var ignorert av amerikanske militære som valgt å bryte avtalen.

Mye tyder på at Su-35S fly har blitt sendt til Raqqa, og at man aktivere alle SAM styrker over hele landet. Inkludert i Hasakah, noe som vil sperret vegen for koalisjonsfly fordi de er forbudt fra å bruke tyrkiske baser hvis formålet er å støtte SDF/YPG, og Abadi har et forbud mot koalisjonsfly over den ytre Eufratdalen etter å ha inngått en avtale med Assad.

De allierte vil nå ta Tabqa flybase. Om muligens vil de deretter ignorere SDF/YPG etter å ha "straffet dem", det vil også være i Putins interesser om at kurderne skulle komme til sans og samling. Vil ikke være overrasket om tyrkiske militære vil storme Manbij-regionen ganske snart, eller at tyrkiske fly vil bombe mål i SDF/YPG territorium.

Hva gikk av idioten som autoriserte nedskytningen?!!!