Om "Den ökända hästen från Troja"

Diskussioner kring andra världskriget. Värd: B Hellqvist
patrik blom
Medlem
Inlägg: 1098
Blev medlem: 11 feb 2010 14:42

Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av patrik blom » 08 nov 2016 13:13

Karl Gerhards visa om ”Den ökända hästen från Troja” förekom i en quizfråga för en tid sedan. Jag har några synpunkter på visan och artisten som jag gärna skulle vilja ta upp till diskussion, om någon är intresserad. Jag betraktar nedanstående text som ett utkast vad gäller språk och redigering men den innehåller de fakta och omständigheter som jag åberopar. Korrigera, komplettera eller kommentera gärna om jag har fel eller är ofullständig. Jag blir bara tacksam om någon visar att jag har fel.


1. Några klarlägganden och definitioner.

Trojanska kriget utkämpades mellan akajer och trojaner och beskrivs i diktverket Iliaden av Homeros, som betraktas som fiction. Iliaden anses ha skrivits under 700-talet f Kr, och skildrar händelser som sägs ha inträffat några hundra år tidigare. Sedan amatörarkeologen Heinrich Schliemann lokaliserat och grävt ut Troja på 1870-talet vet vi emellertid att staden Troja fanns. Den låg i nordvästra Anatolien där det nu också finns en modern stad med samma namn.

Den trojanska hästen var en skicklig krigslist från akajernas sida, uttänkt av Odysseus. Det var en stor ihålig träskulptur i form av en häst, som akajerna placerade utanför Trojas murar och påstod vara en försoningsgåva till trojanerna. Trojanerna blev nyfikna och tog in hästen innanför murarna. Under natten öppnades hästens ihåliga inre inifrån, och ett antal soldater hoppade ut. Dessa dödade de trojanska vaktposterna och öppnande stadsportarna för de utanför väntande akajerna.

Eftersom Karl Gerhard påstår att den trojanska hästen var ”ökänd” bör påpekas att de som gömde sig i den trojanska hästen inte bröt mot några då aktuella etiska eller andra principer för krigföring, huvudsakligen för att sådana inte fanns. Ej heller bröt de mot det moderna krigets lagar. Något förbud mot att lura fienden eller att gömma sig för fienden, med syfte att förbli oupptäckta så länge som möjligt eller tills man går till aktion, fanns inte då och finns inte nu.

De soldater som gömde sig i den trojanska hästen bar med all sannolikhet utrustning som gjorde att de lätt kunde identifieras som soldater i akajernas armé. Därmed uppfyllde de den nutida regeln att soldater ska vara iförda uniform eller annat igenkänningstecken.

Femte kolonn. Man bör notera att det inledningsvis i visan sägs ”Den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn”. Frågan är emellertid om ”femte kolonn” kan betraktas som en ”moderniserad” version av den trojanska hästen.

Femte kolonn är ett uttryck som uppstod under Spanska inbördeskriget, då Francosidan under belägringen av Madrid sades ha fyra kolonner (divisioner) utanför staden och en femte kolonn (division) inuti den belägrade staden.

Under andra världskriget betydde femte kolonn oftast dolda eller hemliga överlöpare på motståndarsidan.

Även om Karl Gerhard påstår att femte kolonn är en moderniserad version av den trojanska hästen, finns betydande skillnader mellan dessa begrepp. Den trojanska hästen inrymmer ”vårt folk”. Femte kolonnare betyder oftare ”fiendens folk”, som är beredda att hjälpa eller strida för ”oss” eller ”vårt folk” som är beredda att hjälpa eller strida för fienden. När så är fallet är det en oerhörd skillnad mellan en trojansk häst, som är en krigslist, och femte kolonn, som är landsförräderi. Landsförräderi kan inte beskrivas som en ”modernisering” av en krigslist. En ”moderniserad” version av något måste betyda en ny och bättre version av i grunden samma sak. En krigslist och landsförräderi är inte samma sak. Jag tror att Karl Gerhard avsiktligt blandar ihop dessa två väsensskilda företeelser.

I ett inbördeskrig, som det spanska, är begreppet landsförräderi inte aktuellt. Kriget förs ju inte mellan länder, utan mellan skilda åsiktsriktningar inom samma land. Flertalet andra krig har förts mellan länder eller konstellationer av länder vilket innebär att begreppet landsförräderi är relevant.

Femte kolonnare är ”dolda”, hemliga, agerar under täckmantel. I den mån de deltar i strider eller hjälper någon stridande part bryter de mot det moderna krigets lagar.

Wandervögel nämns i visans inledning. Wandervogel-rörelsen hade stor omfattning i Tyskland under början av 1900-talet. Engelska Wikis beskrivning: ”It was a back-to-nature youth organization emphasizing freedom, self-responsibility and the spirit of adventure, and took a nationalistic approach, stressing Germany's Teutonic roots.”

Wandervägel-rörelsen förbjöds av nazisterna efter deras makttillträde, liksom scoutrörelsen, bl a för att de betraktades som konkurrenter till Hitlerjugend. Vissa aktiviteter från de förra organisationerna togs dock upp i den senare.

Troligen fortsatte mindre grupper att vandra i naturen och på landsbygden, med eller utan kopplingar till HJ. Jag har sett uppgifter om att tyska ungdomar under vandringar utomlands inte bara studerade naturen utan även förhållanden av potentiellt militärt intresse. Detta var i så fall spioneri, och varken trojansk häst- eller femte kolonn-verksamhet.

Jag tror att orsaken till att Wandervögel överhuvudtaget nämns i visan är att Karl Gerhard behövde ett rim på ”mögel”. Det som sägs om Wandervögel i visan är lögn. Det fanns inga Wandervögel i ”Grekland” när Iliaden skrevs, och om något liknande ändå hade funnits hade de inte varit fostrade i Sparta och Rom, särskilt inte i Rom som var en avlägsen, obetydlig by vid denna tid – men som tydligen förekommer i visan för att det med viss ansträngning kan fås att rimma på ”fantom”. Karl Gerhard drog sig inte för att ljuga om den historiska verkligheten om det gav honom ett lämpligt rim.


2. Visans plats i det historiska skeendet

Visan ingick i revyn ”Gullregn” (som lär ha varit en helig växt i det antika Hellas) som hade premiär på Folkan vid Östermalmstorg i Stockholm den 31 juli 1940.

Visan om den trojanska hästen framfördes i en extremt dramatisk och omskakande tid.

En stor del av Sveriges befolkning och publiken på Folkan befann sig sannolikt nära nog i chocktillstånd, efter de synnerligen dramatiska tyska militära framgångarna under våren och sommaren. Tyskland hade på bara några månader lagt under sig Danmark, Norge, Nederländerna, Belgien. Luxemburg och Frankrike, och det som var kvar av den brittiska expeditionskåren hade gett upp kampen och forslats hem under ganska ömkliga former från Dunkerque dagarna kring den 1 juni. Frankrike, som under mellankrigstiden ansågs ha Europas starkaste armé, anhöll om vapenstillestånd den 17 juni och ingick ett förnedrande stilleståndsavtal den 22 juni, bara en dryg månad innan revyn hade premiär. Slaget om Storbritannien, the Battle of Britain, tyskarnas flygkrigföring för att betvinga Storbritannien, hade inletts i början av juli och pågick intensivt under den period då visan framfördes.

För Sveriges del gällde att landet efter de snabba tyska militära framgångarna plötsligt nära nog isolerats från omvärlden och därmed hamnat i ett helt förändrat militärstrategiskt och geopolitiskt läge, och inte minst försörjningsläge. Sverige kunde när visan framfördes bara bedriva handel med Tyskland, och, i mycket liten omfattning, med Finland. I den situation som förelåg när visan framfördes kunde Tyskland relativt lätt strypa den svenska utrikeshandeln och därmed i det närmaste ”släcka ner” Sverige.

Ett av det nazistiska Tyskland dominerat Västeuropa, efter en tysk seger eller ett fördelaktigt fredsavtal med britterna, måste då visan framfördes för många ha framstått som ett fullt möjligt och t o m sannolikt utfall av det pågående kriget.

Ett av det kommunistiska Sovjetunionen i samförstånd med det nazistiska Tyskland dominerat Östeuropa måste vidare ha framstått som fullt möjligt.3. Visans budskap

Vistexten återfinns som bilaga.

Det bör understrykas att visans text på intet sätt är antinazistisk. Ingenstans i texten sägs något kritiskt om nazismen som ideologi eller samhällsform.

Visans budskap är att de spektakulära tyska militära framgångar som slagit hela världen med häpnad under våren och sommaren 1940 berodde på ”trojanska hästar”, att Sverige var ett land vars nationalsymbol lämpligen borde vara den trojanska hästen - samt att den trojanska hästen var ”ökänd”.

Betydelsen av det tredje budskapet – att den trojanska hästen var ”ökänd” – framgår när man inser att de två första budskapen är lögner. Tysklands militära framgångar 1940 berodde inte på ”trojanska hästar”, inte heller på ”femte kolonn”, och Sverige var inte ett land som borde ha den trojanska hästen som nationalsymbol. Detta visas senare. Budskapet att den trojanska hästen var ”ökänd” var visserligen också en lögn, med syfte att grundlöst smutskasta de parter som - lögnaktigt – påstods använda sig av hästen, se vidare nedan. Detta gör det möjligt för Karl Gerhard att förvirra publiken genom att lägga lager på lager av lögner varvade med grundlös smutskastning av dem han beljuger, vilket gör det svårare för publiken att genomskåda hans tricks.

Den trojanska häst som nämns i Iliaden var en skicklig och framgångsrik krigslist, och som sådan väl värd att beundra oavsett på vilken sida i det trojanska kriget – som ju anses vara fiction, dvs påhittat - ens sympatier ligger. Upphovsman var som nämnts Odysseus som väl aldrig varit ”ökänd”.

Om det trojanska kriget hade varit dokumenterad verklighet, och kunnat uppmärksammas av det nutida ämnet militärhistoria, hade den trojanska hästen varit motsatsen till ”ökänd”.

Jag är inte litteraturvetare men betvivlar att Iliadens trojanska häst någonsin, någonstans i litteraturens flertusenåriga historia, eller i någon typ av berättande eller folklore, varit ”ökänd”. Jag är övertygad om att alla som hade läst Iliaden eller tagit del av dess innehåll förstod vad det handlade om - en skicklig krigslist, i en påhittad berättelse.

Jag tror inte ens att litterära skapelser (personer, företeelser) kan vara ”ökända”. De är ju litterära, fiktiva konstruktioner uttänkta av någon författare, som bör vara den som klandras om någon ogillar hens verk. Kan någon ge mig ett enda exempel på en litterär skapelse som varit eller är ”ökänd”!

Många romare ansåg att de själva härstammade från Troja. Den främste romerske diktaren Vergilius har skrivit om romarnas ursprung i Troja. Om den trojanska hästen någonsin uppfattats som något skamligt, snarare än som en skicklig krigslist, borde det ha nämnts i romersk litteratur och retorik. Jag är som nämnts inte litteraturvetare men frågar: Har så skett?

Under tiden närmast efter Iliadens tillkomst, ca 700-talet f Kr, uppfattades berättelsen troligen som verklig av många. Det är möjligt att trojaner och vänner till dessa då beklagade den trojanska hästens existens, men enligt min bedömning utan att epitetet ”ökänd” var adekvat. Lika mycket som trojanerna kunde tänkas ogilla den trojanska hästen, lika mycket, eller mer, lär akajerna ha uppskattat den. F ö vann akajerna det trojanska kriget, och segraren påverkar det historiska eftermälet mer än förloraren gör. ”Ökänd” är en benämning som förutsätter en tämligen allmänt omfattad uppfattning.

Detta gäller alltså under antagandet att man uppfattar Iliadens berättelser som verklighet. För Karl Gerhard och hans samtid var Iliaden emellertid en påhittad berättelse, fiction, sedan omkring två tusen år.

För att dölja för publiken att han inte har det allra minsta lilla argument för att den trojanska hästen var ”ökänd” försöker Karl Gerhard presentera påståendet och epitetet som vore det ett etablerat och välkänt faktum, som inte behöver motiveras. Därmed hoppades han också kunna eliminera sådana synnerligen berättigade ifrågasättanden som jag gör här.

Karl Gerhard mal på om den ökända, ökända, ökända, för att genom ständig upprepning av själva det negativt laddade begreppet smutskasta Tyskland, som påstås ha denna – påstått ökända - företeelse att tacka för sina militära framgångar våren och sommaren 1940, och Sverige, som påstås härbärgera och befolka den påstått ökända hästen.


4. Tysklands reaktion

Mot det förstnämnda budskapet, att de tyska militära framgångarna 1940 berodde på trojanska hästar, protesterade den tyska ledningen genom legationen i Stockholm. Såvitt jag förstår menade man att visan skymfade den tyska krigsmakten och den tyska krigaräran. De framgångar som den tyska krigsmakten ansåg sig ha uppnått genom ärlig kamp på slagfältet påstås i visan i stället ha vunnits genom trojanska hästar - eller landsförräderi på motståndarsidan, i Danmark, Norge, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike och Storbritannien.

Hitler säger detta klart och tydligt till Napoleon i visan; Det är inte ”jag”, dvs Tyskland och dess krigsmakt som erövrat Paris, och Frankrike, det är den trojanska häst som just nu släcker törsten i Vichy.

Även i följande strof beskriver Karl Gerhard tyskarnas ”trojanska” krigföring:

Vi äro synbart blott fredliga pågar
med grekisk rakborste uti vår hatt
men i ett huj dra vi fram våra bågar
och storma Troja från insidan "by natt."

De ”grekiska rakborstarna” står enligt min bedömning för de dekorativa fjädrar som brukade pryda tyrolerhattar och även tyska (civila) jägarhattar. ”Vi”, tyskarna, ser fredliga ut, vilket måste betyda civila kläder och civilt uppträdande, men när mörkret faller tar vi snabbt fram våra vapen och stormar motståndarnas fästen. Detta måste anses indikera brott mot krigets lagar rörande uniform eller igenkänningstecken. Inbyggarna i den ursprungliga trojanska hästen var klädda och utrustade som soldater hela tiden.

Visans sista strof sammanfattar Karl Gerhards budskap rörande Tyskland. Där sägs att ”den ökända hästen från Troja” i själva verket är ”Min kamp” dvs ”Mein Kampf” dvs det nazistiska Tyskland. Detta måste förstås så att det nazistiska Tyskland är en stat som sätter i system, och har som princip, att eftersträva att uppnå militära framgångar genom trojanska hästar eller femte kolonner.

Mot denna historieskrivning invänder såvitt jag förstår den samlade historievetenskapen. Tysklands militära framgångar våren och sommaren 1940 berodde alldeles uppenbart inte på trojanska hästar och inte heller på femte kolonner. Samma uppfattning hade även Tysklands samtliga militära motståndare 1940. Winston Churchill talade helt öppenhjärtligt om ”The greatest military disaster in our long history” utan att ens försöka antyda att katastrofen kunde bero på trojanska hästar eller femte kolonner.

Man måste därför konstatera att Karl Gerhard ljög, och att det måste ha varit medvetet. Karl Gerhard visste naturligtvis att han inte hade någon närmare kunskap om de militära realiteterna bakom händelseutvecklingen våren och sommaren 1940 och han har heller aldrig påstått att han hade det. Han bara drog till med en grov lögn och hoppades att publiken skulle svälja den.

Att Karl Gerhard ljög för att kunna skymfa den tyska krigsmakten måste ha vållat stora bekymmer för den svenska regeringen. Tyska legationen och dess vänner hade sannolikt lätt kunnat ordna ”spontana” protestdemonstrationer bland de delar av lokalbefolkningen som var villiga att stå upp för en sanningsenlig historieskrivning, och därmed, i detta fall, för den tyska krigaräran.

Att tvingas skicka ut svensk polis för att skydda Karl Gerhards rätt att ljuga om händelser under det pågående kriget mot upprörda demonstranter som mycket väl hade kunnat åberopa Churchill som sanningsvittne hade sannolikt varit en mardröm för de svenska myndigheterna, även ur den aspekten att man knappast ville ge tyskarna möjlighet att inför världen framstå som sanningssägare.

Jag kan t o m tänka mig att den lynnige, prestigekänslige och vid denna tid närmst övermodige Hitler hade kunnat betrakta en svensk polisiär aktion för att försvara en lögnaktig och för Tyskland kränkande beskrivning av det pågående kriget som – minst – anledning till någon form av för Sverige obehaglig tysk maktdemonstration.


5 Lokalt framförandeförbud

Den lagliga åtgärd som vidtogs för att undvika här nämnda problem var ett polisiärt framförandeförbud som gällde på en viss plats och rimligtvis under en viss tid. Polismyndigheten motiverar sitt handlande med att visan var ”förargelseväckande” och åberopade ordningsstadgan för rikets städer från senare delen av 1800-talet. Där sägs att om en offentlig föreställning, såsom skådespel (m m) innehåller ”något som strider emot sedlighet eller allmän lag, eller föranleder till svårare oordning, äger polismyndigheten att dess förnyande förbjuda”.

Förhandsgranskning (”förhandscensur”) var givetvis inte tillåten i Sverige, men polismyndigheten kunde förbjuda ”förnyande”, upprepning, av en redan visad föreställning om rekvisiten förelåg.

Jag tolkar detta som att polismyndigheten gjorde gällande att det förelåg risk för ”svårare oordning” dvs störande av den allmänna ordningen och kanske – som jag tror att man i modern tid har motiverat liknande förbud – att polisen i ett sådant läge inte kunde garantera säkerheten för berörda personer, t ex teaterns personal och besökare.

Visan hade då framförts tolv gånger, vid lika många revyföreställningar.

Karl Gerhard var naturligtvis väl medveten om att förbudet endast gällde lokalt. Han hade sannolikt lätt kunnat flytta föreställningen till t ex Uppsala, om han hade velat testa myndigheternas reaktion. Det gjorde han inte, inte ens ett kort gästspel på annan ort kom till stånd.

När Karl Gerhard senare gav samma revy i Göteborg och Malmö gällde naturligtvis inte framförandeförbudet, eftersom det uttryckligen bara gällde lokalt i Stockholm. Jag tror att han på den ena orten använde samma version av visan som i Stockholm, och på den andra orten framförde en delvis omskriven version.

Det var under denna tid vanligt att musikförlag gav ut nothäften med text till populära melodier. Ett flertal sådana häften brukade finnas i många av de hem där någon trakterade piano, gitarr eller dragspel. Det förefaller sannolikt att så skett även med denna visa. Vistexten omfattas i så fall av tryckfriheten och berörs inte alls av det polisiära framförandeförbudet, som ju syftade till att undvika oroligheter på allmän plats. Detsamma gäller om visans text helt eller delvis återgavs i en tidning, vilket jag antar förekom.

Visan har alltså aldrig ”censurerats”. Sedan visan framförts vid offentlig föreställning tolv gånger har dess fortsatta framförande förbjudits på en viss plats under den tid som behövdes för att eliminera risken för ”svårare oordning”, t ex sådana protestdemonstrationer som visans upprörande lögnaktiga och grundlöst skymfliga innehåll närmast uppmuntrade till.

Jag kan inte tycka annat än att detta var en lycklig lösning på ett mycket svårt problem.


6. Karl Gerhard och Sverige

Förutom det som föranledde den tyska legationens protester handlar
visan också om Sverige.

Jag tror att Sverige och dess regering i själva verket var huvudmålet för Karl Gerhards lögner och elakheter. Han gick omvägen över att grundlöst smutskasta både Iliadens ”ökända” trojanska häst (se ovan) och det Tyskland som enligt Gerhard vunnit sina militära framgångar p g a ”ökända” trojanska hästar eller femte kolonner (man kan klandra det nazistiska Tyskland för oerhört mycket, men absolut inte för att ha vunnit sina militära framgångar 1940 på det sätt Karl Gerhard påstod) för att sedan kunna sprida den uteslutande genom lögner genererade och ackumulerade smutsen vidare till Sverige, som påstods vara ett land som borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationalsymbol.

Om Sverige säger Karl Gerhard i visan:

”En igelkott bli´t symbol för vårt lann´-
men jag vet en som är mer aktuell och sann.
Det är den ökända hästen från Troja,
en av demokraterna sadlad och skodd.
En samlingskrake för slott och koja,
med stora skygglappar, rädd att bli beglodd”.

Och

”Vi svenskar umgås med kraken i sämja,
han går numera i reguljär trafik.”

Det sistnämnda exemplet är det enda jag funnit som kan tolkas som att Sverige har någon beröring med det som Karl Gerhard kallar den trojanska hästen. Det förstnämnda citatet, att Sverige borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationell symbol, måste därför bygga på vad som sägs i det sistnämnda.

Det handlar alltså om permittenttrafiken – att obeväpnade tyska soldater på permissionsresa mellan Norge och hemlandet fick färdas på svenska järnvägar på en del av sträckan.

Revyföreställningens publik måste ha blivit övertygad om att Karl Gerhard menade att det aktuella numret främst handlade om Sverige. Scenbilden under visans framförande dominerades av en jättestor dalahäst, givetvis en symbol för Sverige. Hästen hade fem ben, vilket jag antar skulle alludera på ”femte kolonn”, Liksom den trojanska hästen var Karl Gerhards dalahäst ihålig, Inuti hästen gömde sig medlemmar av ensemblen, iförda tyrolerhattar, som torde få anses symbolisera tyskvänlighet. De klättrade ner på scenen under numrets gång och trakterade vad som först såg ut som gitarrer men som sedan förvandlades till kulsprutepistoler, k-pistar.

Det framstår som mycket ironiskt att samma scenbild – minus tyrolerhattarna - med fördel skulle kunna användas för att beskriva något helt annat, högst aktuellt och viktigt, nämligen den svenska neutralitetsvakten, försvarsberedskapen. Scenbilden visar då att Sverige bara har fredliga avsikter men med kort varsel kan gripa till vapen om det blir nödvändigt. Det hade man kunnat göra en visa och ett revynummer om, men det intresserade naturligtvis inte Karl Gerhard.

Det jag beskriver i föregående stycke hade ändå inte passat till Karl Gerhards scenbild, eftersom det var Sveriges officiellt deklarerade hållning. En trojansk häst, liksom femte kolonn, innebär alltid att de verkliga avsikterna döljs.

Karl Gerhards logik haltar naturligtvis våldsamt. Den trojanska hästen var en av akajer uttänkt och genomförd krigslist, uteslutande ägnad att främja akajernas intressen. Om Sverige är att likna vid en trojansk häst, eller städslar en sådan, måste dess syfte vara att främja Sveriges och svenskarnas intressen, och om liknelsen är giltig kan Sverige räkna med att vinna – frågan är bara vad? Sverige var ju inte involverat i något krig.

Den stora dalahästen på Folkans scen måste, om den är att likna vid den trojanska hästen, ha till syfte att stödja Sverige och inrymma personer som helhjärtat stöder Sveriges sak. Annars håller inte analogin med den trojanska hästen.

Men observera att Karl Gerhard uppenbarligen vill påstå det motsatta mot vad som gällde den ursprungliga trojanska hästen – att den svenska dalahästen och dess inneboende främjar en viss annan stats intressen, nämligen Tysklands. De svenskar som vistas inuti den stora dalahästen är ju iklädda tyrolerhattar, symboliserande tyskvänlighet, och det är ju Tyskland som drar fördel av att Sverige ”umgås i sämja” med den trojanska ”kraken” som går ”i reguljär trafik”.

Därmed faller varje rimlig analogi med den ursprungliga trojanska hästen. Karl Gerhard framstår som en klåpare – eller snarare bedragare - i bruket av historiska analogier, i en visa som – ytligt sett - nästan helt bygger på historiska analogier.

Karl Gerhard har helt enkelt, utan att nämna det någonstans eller för någon, ändrat innebörden av ”trojansk häst” till dess diametrala motsats.

Detta är en makalös oförskämdhet mot publiken och ett exempellöst grovt övergrepp på ett litterärt verk.

Om den av akajerna uttänkta och konstruerade trojanska hästen inte gagnade akajerna utan någon annan stat – som bara kan vara trojanerna, deras fiender – måste Iliaden skrivas om så totalt att diktverket inte längre kan kallas Iliaden.

Karl Gerhards förvanskade trojanska häst är därmed en litterär innovation från 1940, och fram till revyns premiär endast känd av Karl Gerhard och hans närmaste medarbetare. Den är med andra ord så ny och så lite spridd att den omöjligen kan ha hunnit förvärva epitetet ”ökänd”. Detta gör det ännu mer lögnaktigt att tala om, och älta så som Karl Gerhard gör, ”den ökända hästen från Troja” (som i sin ursprungliga version jag just visat inte till någon enda liten del förtjänade benämningen ”ökänd”).

Detta blir konsekvensen av att Karl Gerhard uppenbarligen vill påstå att en krigslist och landsförräderi, två helt väsensskilda företeelser, är ”samma sak” (se avsnitt 1).

Man kan också säga att Karl Gerhard laborerar med två olika trojanska hästar, med diametralt motsatta innebörder, som han båda kallar för ”den trojanska hästen” och som båda påstås vara ”ökända”.

Den ursprungliga trojanska hästen var en krigslist som gynnade hästens upphovsmän. Karl Gerhards förvanskade häst var landsförräderi som gynnade andra än hästens upphovsmän, närmare bestämt upphovsmännens fiender, om det ska finnas något kvar av analogin. Om det inte finns någon fiende kan man inte tala om någon trojansk häst - eller femte kolonn.

En krigslist som gagnar det egna landet blir lika med landsförräderi som gagnar något annat land. Detta handlar sannerligen inte om en ”modernisering” som Karl Gerhard inledningsvis påstod, utan om litterär förfalskning och rent bedrägeri.

Karl Gerhards referenser till Iliaden och den ursprungliga trojanska hästen finns bara med i visan som – falsk - kulturell fernissa ovanpå alla lögner och grundlösa förolämpningar, och för att många kanske uppfattar analogier som argument, även när analogierna är totalt felaktiga.

När Karl Gerhard nämner den trojanska hästen i samband med Sverige menar han uppenbart en av honom själv påhittad företeelse med diametralt motsatt innebörd mot den ursprungliga trojanska hästen.

Jag borde kanske här gå igenom alla visans referenser till Iliaden och den trojanska hästen för att försöka fastställa när eller om Karl Gerhard syftar på den verkliga Iliaden och den ursprungliga trojanska hästen, och när han syftar på sina egna förvanskningar och bedrägerier. Jag låter emellertid den uppgiften anstå. För mina syften här räcker det att konstatera att vad gäller Sverige handlar Karl Gerhards visa inte alls om Iliaden och den trojanska häst som förekommer där.

Jag tror att Karl Gerhard skapade denna förvirring avsiktligt. Jag tror att han ville att det skulle vara så svårt att följa hans tankegångar – och när man förändrar innebörden av ett begrepp till dess diametrala motsats blir det omöjligt - att publiken skulle ”tappa tråden” och koppla bort intellektet, och enbart låta sig suggereras till att – t ex – förakta Sverige utan att efterfråga några sakligt välgrundade argument härför.

Karl Gerhards scenbild har inga kopplingar till Iliaden, eller till verkligheten, bara till Karl Gerhards lögner. Den är bara en bild, en ”tablå” som tydligen förevisades för att publiken skulle ha sinnebilden för Sverige för ögonen medan Karl Gerhard mässade om den ökända, ökända, ökända, för att suggerera publiken att tro att Sverige var ökänt eller förtjänade att vara det.

Permittenttrafiken är det enda argument Karl Gerhard anför för att underbygga sitt påstående att Sverige borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationalsymbol.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Karl Gerhard menar att permittenttrafiken är det enda beviset, men bevis nog, för att Sverige borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationalsymbol. Det är ur alla tänkbara aspekter en synnerligen dålig analys men den innebär att permittenttrafiken har en huvudroll i visan. Detta har i sin tur en intressant konsekvens, som jag återkommer till.

Om det inte finns någon fiende kan man inte tala om trojanska hästar – eller femte kolonn.

Frågan är vem som är Sveriges fiende, eller vem som är vems fiende, enligt Karl Gerhards underförstådda ”historieskrivning” i visan om den trojanska hästen.

Om Karl Gerhards visa om ”den trojanska hästen” antas syfta på Iliadens ursprungliga trojanska häst, måste Sverige antas vara involverat i krig, antingen anfalls- eller försvarskrig.

Som redan nämnts handlar visan, vad gäller Sverige, inte alls om Iliadens trojanska häst eller analogier med denna, utan på Karl Gerhards lögnaktiga påstående att denna litterära krigslist, avsedd att gagna det egna landet, ”moderniserats” till landsförräderi, avsett att gagna fienden. Landsförräderi sker oftast under krig, men kan också förekomma i fredstid. Men det måste alltid finnas en fiende, eller ”fiende”.

Säger man som Karl Gerhard att Sverige agerade som trojansk häst, och motiverar detta med permittenttrafiken, eller att permittenttrafiken i sig var den trojanska ”kraken” som går ”i reguljär trafik”, och den trojanska hästen (i Karl Gerhards lögnaktiga fantasivärld) handlar om landsförräderi, måste man mena att Tyskland var Sveriges reella fiende trots neutralitetspolitiken, eller Sveriges ideologiska fiende, eller åtminstone svenska folkets fiende, och att regeringen, tillsammans med ett antal tyskvänliga svenskar, hjälpte fienden, vilket var ”landsförräderi”.

Några militära fiender hade Sverige inte, men om det ska ligga någon mening i Karl Gerhards tal om trojansk häst, även om han därmed menar femte kolonn, så bör det åtminstone vara att svenska folkets breda lager hyste fientliga känslor gentemot det nazistiska Tyskland, vilket var sant, som i denna mening därmed var Sveriges fiende, och att den svenska regeringen, och de tyskvänliga svenskarna i tyrolerhattar, agerade landsförrädiskt (femte kolonn) genom att tillåta transport av obeväpnade tyska soldater på permission till och från Norge.

Eftersom senare tiders populära vanföreställningar bl a rymmer påståendet av Sverige kryllade av nazister och tysksympatisörer vid denna tid kan det vara värt att notera att Karl Gerhard i ett samtida mycket uppmärksammat revynummer förutsätter motsatsen.

Förutom existensen av en fiende kräver tankefiguren trojansk häst (och femte kolonn) att resp aktör uppträder dolt eller under falsk täckmantel. Man får anta att Karl Gerhard menade att Sveriges officiellt deklarerade neutralitet var en sådan falsk täckmantel.

Att beteckna Sveriges medgivande till permittenttrafiken som landsförräderi (femte kolonn) innebar att man påstod att Sverige hade en vilja att hjälpa tyskarna i det pågående kriget, under en falsk täckmantel av neutralitet, och detta – att den svenska regeringen ville hjälpa tyskarna i kriget och ville använda neutraliteten som täckmantel – är något som Karl Gerhard absolut inte kunde ha någon kunskap om. Han kunde nämligen inte titta in i Per Albin Hanssons m fl hjärnor, och se vad de tänkte och vad de ville. Det finns heller inga fakta eller omständigheter som tyder på att den svenska regeringen ville hjälpa Tyskland i det pågående kriget. Karl Gerhard gjorde som han brukade i sådana fall – han drog till med en grov lögn och hoppades att publiken skulle svälja den.

Om den svenska regeringen verkligen hade en vilja att hjälpa tyskarna i det pågående kriget är det svårt att förstå att man inte kunde komma på något bättre än permittenttrafiken. Denna utgjorde visserligen ett avsteg från en strikt neutralitetspolitik och en eftergift åt den tyska stormaktsprestigen, men innebar inte någon påtaglig hjälp till den tyska krigföringen. Permittenttågen hade kunnat ersättas av två fartyg som gick i skytteltrafik mellan Oslo och Köpenhamn.

Såvitt jag vet motsägs Karl Gerhards påstående även på denna punkt av den samlade historievetenskapen. För varje seriös betraktare måste det ha varit uppenbart att medgivandet till permittenttrafiken gavs under intryck av de redan nämnda, dramatiska tyska militära framgångarna under våren 1940, som för Sveriges del innebar att landet plötsligt isolerades från omvärlden och därmed hamnade i ett drastiskt förändrat militärstrategiskt, geopolitiskt och inte minst försörjningsläge. Sverige behövde andrum för att begrunda denna helt nya och oerhört farliga situation.

Man skulle möjligtvis kunna säga att Sveriges agerande här präglades av ”tyskrädsla” men inte av ”tyskvänlighet”.

Den brittiska regeringen kommenterade medgivandet till permittenttrafiken med att man förstod Sveriges svåra situation, men hoppades att landet skulle kunna stå emot fortsatta tyska krav, som annars skulle kunna få de varma vänskapsbanden mellan Storbritannien och Sverige att brista.

Den brittiska regeringen, som i alla avseenden var Tysklands fiende, och som därmed var den part som drabbades av permittenttågsbeslutet, i den mån någon drabbades alls, gav med andra ord uttryck för en saklig och balanserad uppfattning. Enligt britterna bestod vänskapsbanden mellan Sverige och Storbritannien även efter permittenttågsbeslutet. Då kan Sverige inte ha agerat ”landsförrädiskt” mot sig själv, genom att på denna punkt tillmötesgå ”fienden” Tysklands krav – i så fall den med Storbritannien gemensamma fienden.

Den svenska regeringen konstaterade också att det faktum att de tyska permittenterna transporterades genom Sverige inte medförde någon försämring för det norska folket, och – senare - att det inte förlängde den tyska ockupationen med en enda dag. Permittenttrafiken upphörde f ö i augusti 1943.

Det framgår i andra sammanhang att britterna var medvetna om att deras föga framgångsrika, för att inte säga misslyckade, krigföring i det krig de själva startat, hade vållat problem för andra stater, t ex Sverige. Det svenska medgivandet till permittenttrafiken hade naturligtvis aldrig blivit aktuellt om det militära läget t ex varit det omvända, så att Storbritannien och Frankrike hade avancerat på marken och bedrev intensiv flygkrigföring mot Tyskland.

Permittenttrafiken är som nämnts det enda argument Karl Gerhard anför för att underbygga sitt påstående att Sverige borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationalsymbol. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Karl Gerhard menar att permittenttrafiken är det enda beviset, men bevis nog, för att Sverige agerade landsförrädiskt (femte kolonn). Det är ur alla tänkbara aspekter en synnerligen svag argumentation. Man det innebär att permittenttrafiken har en huvudroll i visan.

Denna huvudrollsinnehavare existerade inte i sinnevärlden förrän i början av juli 1940.

Permittenttågen började rulla i början av juli 1940, och inget officiellt meddelande till allmänheten hade lämnats i förväg. Ett sådant framfördes inte förrän efter att trafiken kommit igång, och var en smula kryptiskt. Ett rimligt antagande kan kanske vara att permittenttågsbeslutets innebörd stod klart för Karl Gerhard ca den 15 juli. Först då kunde han börja överväga att ta upp permittenttågsbeslutets följder i den revy som skulle ha premiär två veckor senare, den 31 juli.

Visans melodi är rysk, hämtad ur en rysk film, där den kallas ”Glada grabbars marsch”. Filmen hade Karl Gerhard sett i Moskva dit han rest sommaren 1940 som den sovjetiska regeringens gäst. Melodin hade sedan bearbetats av Lille Bror Söderlundh.

Jag frågar mig hur numret kunde vara färdigskrivet, färdigrepeterat och färdigt att visas till premiären den 31 juli, om ett grundläggande element i visans budskap inte förelåg förrän i mitten av juli.

Jag konstaterar också att visans text har mycket anmärkningsvärda brister. Logiken haltar våldsamt, visans centrala historiska analogi är uppenbart felaktig, och därmed grovt lögnaktig, Karl Gerhard förvanskar även i övrigt den historiska verkligheten på varje punkt där den omnämns, och hans tankegångar går inte att följa. Texten innehåller faktiskt inte ett enda påstående som är sant eller som är satir el dyl byggd på en korrekt verklighetsbeskrivning. När Karl Gerhard ironiserar eller gör sig lustig över företeelser och personer bygger det aldrig på något som verkligen finns eller har förekommit, utan bara på lögner. Som författarprestation är vistexten undermålig. Jag är inte någon kännare av Karl Gerhards produktion men jag tror att detta är en av hans kvalitetsmässigt sämsta vistexter, om inte den allra sämsta.

Följande är en hypotes. Det förefaller tänkbart att visan ”föddes” redan när Karl Gerhard hörde melodin i Moskva, och förmodligen genast hittade på texten till refrängen. Ungefär samtidigt tror jag att han ”såg” scenbilden för sin inre syn. Jag tror att han då räknade med att krigshändelserna skulle förse honom med stoff som motiverade refrängen och scenbilden som han kunde fylla visan med, och beslöt att ta med numret i sin kommande revy. Sedan ägnade han sig åt andra uppgifter. Efter hemkomsten från Moskva gav han Lille Bror Söderlundh i uppdrag att bearbeta melodin. När premiären närmade sig fann Karl Gerhard att världshändelserna inte hade levererat den typ av stoff han hade räknat med, t ex belägg för att Tysklands militära framgångar berodde på förekomsten av trojanska hästar och femte kolonner, och för att Sverige agerade som ett femte kolonn-land. Emellertid var han då, kan jag föreställa mig, så ”förälskad” i konceptet, refrängen och scenbilden att numret fick stå kvar i programmet trots att det tilltänkta innehållet i visan nästan helt saknades. Jag tror att Karl Gerhard litade på att han kunde ljuga och suggerera fram den effekt han eftersträvade, att få publiken att förakta Sverige, trots att det sakliga underlaget för en sådan hållning var obefintligt, eller undermåligt.

Visans budskap var som nämnts att de spektakulära tyska militära framgångarna under våren och sommaren 1940 berodde på ”trojanska hästar”, att Sverige var ett land vars nationalsymbol lämpligen borde vara den trojanska hästen - samt att den trojanska hästen var ”ökänd”. Dessa tre påståenden är inte bara lögnaktiga, de är löjeväckande, skrattretande, och kan helt enkelt inte tas på allvar. De är exempel på en undermålig författarprestation

Under andra världskriget offentliggjorde de krigförande staterna regelbundet, oftast dagligen, s k Högkvarterskommunikéer som publicerades eller återgavs i svensk press. Varje sådan beskrev gårdagens krigshändelser och pågående militära aktiviteter ur ett visst lands perspektiv, som gav en relativt god bild av skeendet – särskilt eftersom man kunde jämföra två eller flera stridande parters utsagor med varandra. Jag betraktar det som uteslutet att den tyska Wehrmachtsbericht, eller de franska och brittiska motsvarigheterna, någonsin innehållit någonting som någon vid sina sinnens fulla bruk kunnat tolka som att någon enda del av Tysklands framgångar berodde på trojanska hästar eller femte kolonner.

Karl Gerhard visste naturligtvis att han ljög, och den välinformerade delen av publiken visste också att han ljög. Jag återkommer till varför visan ändå uppskattades.

Mot slutet av visan lämnar KG utan förklaring temat med den trojanska hästen och övergår till andra typer av dåliga skämt som är oförskämdheter, byggda på lögner. T ex så här:

”Vårt gamla lejon blev fort pensionerat
när "Hesa Fredrik" för första gång tjöt.”

Lejonet får väl anses stå för mod och försvarsvilja, som enligt Gerhard snabbt pensionerades första gången flyglarm gick. Den som pensioneras brukar inte återkomma i tjänst. Ett flyglarm – och svenskarnas mod och försvarsvilja upphörde för alltid. En otrolig lögn och en fantastisk oförskämdhet.

Sanningen är att den svenska försvarsviljan var hög redan från krigsutbrottet, både i den politiska ledningen och bland allmänheten, och ökade hela tiden. Sveriges i utgångsläget klena försvar ledde aldrig till någon defaitism, utan till en beslutsamhet att till varje pris stärka försvaret. Redan under 1940 stärktes försvaret avsevärt. Sett till andra världskriget som helhet genomförde Sverige – med i praktiken hela folkets stöd - den mest kraftfulla upprustning som något litet land någonsin genomfört, och var mot slutet av kriget enligt Dick Harrison kapabelt att invadera Tyskland.

Jag bedömer det som uteslutet att det förekom defaitistiska uttalanden från någon del av det svenska samhället ”när Hesa Fredrik för första gång tjöt”. Karl Gerhard ljög fullt medvetet, och förolämpade medvetet det svenska folket.

Därefter levererar Karl Gerhard några pinsamma, närmast grönköpingsmässiga vitsar om några kända personers namn:

”Av Bagge blev det till får ondulerat,
det utav Rütger fick essen, stackars nöt.”

Här får ecklesiastikminister (minister för utbildning och kyrka) Bagge helt omotiverat figurera i visan för att möjliggöra en unken vits om hans efternamn. Han, Bagge, påstås ha transformerats till ett annat djur, nämligen ett får, som väl ska symbolisera låg intelligens och lättskrämdhet.

Detta är framför allt ett bevis på författarens bristande kreativitet. Alla vet att de som bär namn som man kan göra sig lustig över har fått höra sådana lustigheter oräkneliga gånger. Karl Gerhard ställer utan att skämmas in sig som den ca miljonte i kön av dem som skämtat – ansträngt - om efternamnet Bagge. Och sedan baggen förvandlats till får kallar Karl Gerhard okunnigt djuret för ”nöt”, dvs nötkreatur, som varken getter eller får är.

Den andra lika pinsamma namnvitsen gäller en då känd tysksympatisör som hette Rütger Essén. (Essénerna var såvitt jag vet en folkgrupp i Palestina vid Jesu tid.) Att hans efternamn innehåller samma bokstäver som det tyska ordet för ”mat”, eller ”äta”, Essen, torde vid denna tid, då svenska skolelever sedan decennier läst tyska som första främmande språk, ha varit väl känt av hela befolkningen och säkerligen genererat diverse lustigheter under herr Esséns liv. Karl Gerhard skäms inte att servera ytterligare en sådan. Det är andefattigt.

Jag känner naturligtvis inte till allt som hände våren och sommaren 1940 men vågar ändå påstå att ecklesiastikminister Bagge inte hade demonstrerat lättskrämdhet (som ett får) när första flyglarmet gick och att han inte hade utspisats i någon mening av Rütger Essén. Om sådana händelser inträffat borde jag ha känt till dem.

Avslutningsvis några noteringar om Karl Gerhards bristande kompetens som författare till den aktuella visan.

En kompetent författare ser till att de olika elementen i hans verk stämmer inbördes. Det är ju löjligt att scenbildens dalahästs inneboende klättrar ner på scenen med gitarrer som förvandlas till kulsprutepistoler, när det brutalaste som skulle kunna ”spruta” ur dessa, enligt Karl Gerhards egen argumentation, är SJ-biljetter, till obeväpnade tyska soldater på permissionsresa till hemlandet. Gitarrspelarna borde i stället förvandlats till SJ-konduktörer, med varsin biljettång i stället för k-pist.

En kompetent författare av rimmad text gör naturligtvis inte felaktiga påståenden om den historiska verkligheten bara för att få till ett rim, som Karl Gerhard enligt min bedömning gör i fallen Wandervögel och Rom (se ovan). Om en författare hamnar i ett sådant läge skriver han om hela stycket, eller hela strofen, eller mer, så att han får sagt det han vill säga med andra ord och andra rim.

Karl Gerhards visa har ett grandiost och pompöst anslag men sjunker vid närmare granskning ihop som en misslyckad sufflé.


7. Varför uppskattades visan?

Varför uppskattades då visan av publiken? Den var ju inte alls antinazistisk, vilket annars säkert hade blivit uppskattat, eftersom t o m Karl Gerhards egen logik förutsätter att det nazistiska Tyskland var Sveriges eller svenska folkets ideologiska fiende.

Enligt min mening uppskattades visan för att den, visserligen på felaktiga grunder men ändå, var elak mot tyskarna. Den hållningen var en bristvara i offentligheten vid denna tid.

Att någon var elak mot de just då till synes oövervinnliga tyskarna måste ha inneburit en psykologisk lättnad för många. Det spelade inte så stor roll vad som sades, bara det var elakt mot tyskarna.

Dessutom fanns en folklig vrede mot tyskarna efter deras ockupation av Danmark och Norge, vars folk på fullt allvar kallades ”broderfolk” vid denna tid. Det enda återstående svenska nazistpartiet vågade inte ens ställa upp i 1940 års riksdagsval.

Det togs säkert väl upp att Karl Gerhard var elak mot Quisling i visan. Att Karl Gerhard inte alls kritiserade Quislings ideologi, liksom att han aldrig i visan kritiserar nazismens ideologi eller praktik, hamnade i bakgrunden.

Majoren Quisling är en papegoja
som imiterar så gott han har förstånn.

Karl Gerhard vill väl säga att Quisling – som var avpolletterad från den politiska makten i Norge när visan framfördes - har låg intelligens (vilket var alldeles fel) och samma politiska budskap som Hitler (vilket inte var helt rätt).

Om någon kom på tanken att kritisera Quisling sommaren 1940 så var väl detta den mest poänglösa och meningslösa kritik man kunde tänka sig, och självfallet lögn.

Men den svenska publiken var svältfödd på elakheter mot tyskarna och deras anhängare. Man hade Quislings agerande den 9 april och dagarna därefter i gott minne, och uppskattade därför att han förlöjligades, trots att det var grundlöst.

Det bör f ö understrykas att riksdagsvalet 1940 blev en kraftfull folklig förtroendemanifestation för Per Albin Hansson personligen och för den samlingsregering han ledde. Socialdemokraternas valaffisch visade inte ens partinamnet, bara Per Albins ansikte. Med Per Albin som argument nådde de svenska socialdemokraterna sitt högsta röstetal i ett riksdagsval någonsin, med 54 procent av rösterna, Detta bör nämnas eftersom den nu gällande politiskt korrektheten säger att Per Albin och hans regering agerade skamligt och ”odemokratiskt” gentemot Karl Gerhard och visan om den trojanska hästen. Ingen svensk politiker har någonsin haft så stort folkligt stöd som Per Albin Hansson 1940.8. Karl Gerhard och kommunismen

Revyn Gullregn, där visan om den trojanska hästen ingick, innebar att Karl Gerhard under en kort tid var mycket populär.

Ganska snart därefter gick han emellertid i konkurs, eller höll på att gå i konkurs, därför att publiken uteblev för att den ogillade hans pro-bolsjevikiska hållning.

För flertalet svenskar var det kommunistiska Sovjetunionen vid denna tid ett värre ont än det nazistiska Tyskland, för Karl Gerhard var kommunismen något gott.

Sålunda bör man inte glömma att Karl Gerhard gjorde en dundrande succé när han framträdde (gratis) vid Sveriges Kommunistiska Partis trettioårsjubileum 1947, och hyllade det svenska kommunistpartiet med melodin Mitt hjärta, mitt hjärta med ny text av Gustav Johansson, då chefredaktör för kommunisternas partiorgan Ny Dag. Detta skedde mitt under det brutala stalinistiska förtrycket med dess systematiska verklighets- och historieförfalskning.

Att Karl Gerhard var kommunist, under den tid då kommunismen visade upp ett ytterligt vidrigt ansikte, behöver man inte betvivla. Frågan är emellertid om han också var sovjetisk agent. En f d sovjetisk spionchef hävdar att så var fallet, i en bok från 2008. (Boris Grigoriev; ”Mötesplats Stockholm. Underrättelsekriget i Sverige 1939-45” sid 21.)

Jag måste dessutom säga att med tanke på allt det man med största berättigande kunde kritisera det nazistiska Tyskland för, framstår det som extremt märkligt att Karl Gerhard i stället försöker pracka på publiken tramsiga lögner om att Tyskland hade vunnit sina militära framgångar med hjälp av den trojanska hästen, och att denna litterära skapelse var ökänd.

Jag tycker att det är befogat att fråga sig om Karl Gerhard var eller kände sig förhindrad av Molotov-Ribbentrop-pakten att i något reellt avseende kritisera nazismen och det nazistiska Tyskland, eller för den delen dess hantlangare Quisling, mer än på de löjeväckande sätt som skedde.

Som jag tidigare nämnt tror jag att Sverige var huvudmålet för Karl Gerhards förolämpningar.9. Nutida eftermäle

Det är svårt att tänka sig något mera totalfalskt än den allmänna uppfattningen om visan idag. Karl Gerhard beskrivs, med visan som bevis, som en modig antinazist och den svenska regeringen som en Nazitysklands rövslickare som visade sitt odemokratiska sinnelag genom att stoppa visan med ett suspekt juridiskt trixande.


Ur Wikipedia:

”Sin främsta politiska insats gjorde Karl Gerhard som gisslare av nazismen och den svenska eftergiftspolitiken. Själv hade han en mycket positiv inställning till det kommunistiska Sovjet och lånade under en resa till Moskva melodin till den kuplett som blev hans antinazistiska mästerstycke, Den ökända hästen från Troja, framfört i revyn Gullregn 1940. Att polisen med hänvisning till en obsolet lagparagraf i ordningsstadgan för Stockholms stad förbjöd sjungandet av kupletten har kommit att bli det mest kända exemplet på Sveriges darriga hållning och självcensur under kriget. Revynumrets scenografi, en dalahäst ur vilkens ”femte ben” baletten hoppade fram iklädd tyrolerhattar, fortsatte att förevisas under revyns spelperiod. På hästen hade man satt en munkorg och en nattmössa och i stället för kuplett läste Gerhard upp förbudet och lagparagrafen.”

Författaren till ovanstående text har fått allting om bakfoten, men tillåts ändå informera allmänheten genom Wikipedia.

Förutom vad som redan tagits upp kan noteras att det dräller av fel i beskrivningen av det polisiära ingripandet mot visan. Den paragraf som åberopades var absolut inte obsolet, den gällde fortfarande, och det var naturligtvis ingen lagparagraf – en ordningsstadga är inte lag – och ordningsstadgan gällde inte bara i Stockholms stad utan i alla Sveriges städer.

Jag skulle önska att mina läsare observerar uttrycket ”antinazistiskt mästerstycke” och sedan gör sig besvär att läsa denna uppsats en gång till.Bilaga. Visans text.

Den ökända hästen från Troja
text: Karl Gerhard
musik: Traditionell samt bearbetad av Lille Bror Söderlundh

Allting går igen ur tidens grums och mögel
dyker upp ett skrämmande fantom.
Även Grekland hade sina Wandervögel
fostrade i Sparta och i Rom.

Ur seklers skuggor ur årtusens damm
ett mystiskt spöke i nutiden glider fram.
Det är den ökända hästen från Troja
moderniserad till femte kolonn.

Majoren Quisling är en papegoja
som imiterar så gott han har förstånn.

Vi äro synbart blott fredliga pågar
med grekisk rakborste uti vår hatt
men i ett huj dra vi fram våra bågar
och storma Troja från insidan "by natt."

Ty det Europa som högljutt hörs hoja
att makt är rätt har nu fått sin symbol.
Det är den ökända hästen från Troja
som alltjämt spelar sin gamla hjälteroll.

Bland de vilda hästar som har galopperat
på fru Clios rännarbana är
den trojanska hästen som sig minst generat
för att lyfta svansen här och där.

I världsmanegen politikerna
som dumma Augustar står i parad - hurra!
Det är den ökända hästen från Troja,
som sluppit ut ur historiens stall.

I ryttargången sig statsmännen oja -
en del ha socker i fickorna ifall
att hästen skulle va´ möjlig att tämja -
det är en högst neutral politik.

Vi svenskar umgås med kraken i sämja,
han går numera i reguljär trafik.
I vissa tidningar säger man: "Nå ja,
på rätt vi håller - men helst på rätt häst."
Och för den ökända hästen från Troja
står odds i dessa dagar onekligen bäst.

Där Akilles fann terrängen ändå "lavre"
skena hästen in med stor succé,
ty han börja längta efter att få le Havre
innan han blev inställd på musée.

Men femte ben rusa hästen åstad,
om jag ej feltolkar grekernas Iliad.
Så av den ökända hästen från Troja
drogs Marskalk Fochs gamla vagn till Berlin.

Till fots gick ledaren på "Avenoja"
de l´Opera - och kom fram till Invali´n.
Han sa god dag till Napoleon Boná -
som lär ha vänt sig i sin sarkofag
och frågat: "Tänker monsieur ´Rubiconna´
och gå på vattnet? Det kunde inte jag."
Då svara Adolf: "Tja, utan att skoja,
det är ej jag som ta´t in denna by.
Det är den ökända hästen från Troja,
som just nu släcker sin törst uti Vichy."

Under Gustaf Adolfs och Kung Karols dagar
stredo svenskarna i eld och köld.
Svea Rike styrdes efter egna lagar
och ett lejon bar det i sin sköld.

En igelkott bli´t symbol för vårt lann´-
men jag vet en som är mer aktuell och sann.
Det är den ökända hästen från Troja,
en av demokraterna sadlad och skodd.
En samlingskrake för slott och koja,
med stora skygglappar, rädd att bli beglodd.

Vårt gamla lejon blev fort pensionerat
när "Hesa Fredrik" för första gång tjöt.
Av Bagge blev det till får ondulerat,
det utav Rütger fick essen, stackars nöt.

Men har det snart ej gått upp för de loja
i hela världen - båd´ fattig och pamp -
att det är den ökända hästen från Troja,
som hela tiden har kallats för MIN KAMP.

sveahk
Redaktionen
Inlägg: 8304
Blev medlem: 03 feb 2005 15:28
Ort: schweiz

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av sveahk » 08 nov 2016 17:16

Det var ett långt inlägg om en nästan lika lång kuplett, som Patrik Blom bjuder oss på - med många intressanta synpunkter. Mina tankar om den ökända hästen går i en något annorlunda riktning än Patriks - jag ser i största allmänhet Karl-Gerhards bidrag som en bitsk historiskt yttring i en svår tid, ett REVYINSLAG som genom förbud och annan uppståndelse kom att uppnå en utomordentlig berömdhet.

Önskar inte gå in i alltför djup polemik, bara två saker:

Ordet ökänd i detta sammanhang med dess något negativa innebörd, passar, i mitt tycke, bra till den trojanska hästen - det var med "Betrug", bedrägeri, som hästen hamnade innanför Trojas murar. Det är inte på ett ungefär som det även idag "...inom datorvärlden används uttrycket trojan eller trojansk häst som en benämning på en typ av datorvirus som följer med ett annat, till synes ofarligt program, likt hur grekerna gömde sig i trähästen." Wiki.

Transiteringstrafiken var inte bara ett förflyttande av "obeväpnade soldater" - där transporterades redan från början allehanda militärt material både gömt och halvöppet. Den svenska regeringen hade inte stort val - våra grannländer var just ockuperade, hur skulle det gå vidare...för Sverige? Ingen visste det - .

Inte heller Karl-Gerhard - men han såg hur snabbt speciellt Danmark blev taget, han hörde Quisling, han såg hur Hitler bredde ut sig i Europa - och han såg de tyska trupperna förflyttas genom Sverige... och så tog han till sitt vapen - KUPLETTEN, REVYN! Där de tyskbesatta tågen i Sverige blev till...den trojanska hästen, och där landet Sveriges nazister och nazistsympatisörer(och de fanns!) blev till en förmodad..."femte kolonn"....

Mina två Rappen...

Mvh Hans K
Senast redigerad av 2 sveahk, redigerad totalt 9 gång.

JohnT
Stödjande medlem
Inlägg: 1698
Blev medlem: 04 maj 2002 13:44
Ort: Stockholm

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av JohnT » 08 nov 2016 18:39

sveahk skrev: Transiteringstrafiken var inte bara ett förflyttande av "obeväpnade soldater" - där transporterades redan från början allehanda militärt material både gömt och halvöppet. Den svenska regeringen hade inte stort val - våra grannländer var just ockuperade, hur skulle det gå vidare...för Sverige? Ingen visste det - . Inte heller Karl-Gerhard - men han såg hur snabbt speciellt Danmark blev tagen, han hörde Quisling, han såg hur Hitler bredde ut sig i Europa - och han såg de tyska trupperna förflyttas genom Sverige... och så tog han till sitt vapen - kupletten, revyn! Där de tyskbesatta tågen i Sverige blev till den trojanska hästen, och där landet Sveriges nazister och nazistsympatisörer(och de fanns!) blev till en förmodad "femte kolonn"....
Exaktemente,
Och vill tillägga att den Tyska "Exportstaffel" med civilt flaggade fartyg med militär last och soldater ombord gick in i Norska vatten innan Tyskland anföll Norge med militära styrkor under örlogsflagg.

Så nog fanns det trojanska hästar i Norge i alla fall.
Trots att Norrmännen nog kan sägas under sommeren 1940 vida ha övervärderat deras effekt.
"den Norska dolkstötslegenden"

Mvh
/John

patrik blom
Medlem
Inlägg: 1098
Blev medlem: 11 feb 2010 14:42

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av patrik blom » 08 nov 2016 19:25

sveahk skrev:Det var ett långt inlägg om en nästan lika lång kuplett, som Patrik Blom bjuder oss på - med många intressanta synpunkter. Mina tankar om den ökända hästen går i en något annorlunda riktning än Patriks - jag ser i största allmänhet Karl-Gerhards bidrag som en bitsk historiskt yttring i en svår tid, ett revyinslag som genom förbud och annan uppståndelse kom att uppnå en utomordentlig berömdhet.

Önskar inte gå in i alltför djup polemik, bara två saker:

Ordet ökänd i detta sammanhang med dess något negativa innebörd, passar, i mitt tycke, bra till den trojanska hästen - det var med "Betrug", bedrägeri, som hästen hamnade innanför Trojas murar. Det är inte på ett ungefär som det även idag "...inom datorvärlden används uttrycket trojan eller trojansk häst som en benämning på en typ av datorvirus som följer med ett annat, till synes ofarligt program, likt hur grekerna gömde sig i trähästen." Wiki.

Transiteringstrafiken var inte bara ett förflyttande av "obeväpnade soldater" - där transporterades redan från början allehanda militärt material både gömt och halvöppet. Den svenska regeringen hade inte stort val - våra grannländer var just ockuperade, hur skulle det gå vidare...för Sverige? Ingen visste det - . Inte heller Karl-Gerhard - men han såg hur snabbt speciellt Danmark blev tagen, han hörde Quisling, han såg hur Hitler bredde ut sig i Europa - och han såg de tyska trupperna förflyttas genom Sverige... och så tog han till sitt vapen - kupletten, revyn! Där de tyskbesatta tågen i Sverige blev till den trojanska hästen, och där landet Sveriges nazister och nazistsympatisörer(och de fanns!) blev till en förmodad "femte kolonn"....

Mina två Rappen...

Mvh Hans K
Tack för synpunkter Hans!

Svar:

1. Jag menar att den trojanska hästen aldrig varit ”ökänd”, dvs att Karl Gerhards benämning är empiriskt felaktigt, samt att en litterär skapelse inte ens teoretiskt kan vara ”ökänd”. Om du har exempel som motbevisar nägon av dessa uppfattningar kommer jag att med stort intresse ta del av dem. Jag kommer att kontakta en polare som är docent i litteraturvetenskap för att få höra hans uppfattning.

2. ”Bedrägeri” förutsätter ett mycket mer aktivt agerande, särskilt verbalt sådant, än vad akajerna företog sig i samband med den trojanska hästen.

3. Man bör skilja mellan permittenttrafiken och transitotrafiken. Den förstnämnda var ett avsteg från en strikt neutralitetspolitik, den sistnämnda var det såvitt jag förstår inte.
Senast redigerad av 1 patrik blom, redigerad totalt 9 gånger.

Stefan
Medlem
Inlägg: 3413
Blev medlem: 09 apr 2002 10:10

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av Stefan » 08 nov 2016 20:23

Du skriver att den trojanska hästen var tänkt som försoningsgåva till trojanerna. Som jag har förstått där, det var snarare en gåva till Gudarna, speciellt Athena. Att gåvan var utformad som Trojas symbol var snarare ett hån.

Frågan är då snarare, om det var en tillåten krigslist, eller en otillåten och ej vederbörlig narrande utav gudarnas namn och religiöst tro.
Ja, rentav, man kan kanske se det som att lura gudarna på ett offer redan given dem.


Traditionen tillåter krigslister, även rätt fula såna. Frågan är om traditionen tillåter narr utav gudarna, hur såg grekerna själva på det?

Hur såg man på att plundra offergåvor från tempel - och kyrkor? Det HAR förekommit, men vanligen protestanter som plundrade katolska kyrkor och vice versa - men att plundra egna kyrkor inom en gemensam trossfär sågs aldrig som populärt och salongsfähig.

JohnT
Stödjande medlem
Inlägg: 1698
Blev medlem: 04 maj 2002 13:44
Ort: Stockholm

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av JohnT » 08 nov 2016 22:38

patrik blom skrev: Korrigera, komplettera eller kommentera gärna om jag har fel eller är ofullständig. Jag blir bara tacksam om någon visar att jag har fel.
patrik blom skrev:
2. Visans plats i det historiska skeendet
...
För Sveriges del gällde att landet efter de snabba tyska militära framgångarna plötsligt nära nog isolerats från omvärlden och därmed hamnat i ett helt förändrat militärstrategiskt och geopolitiskt läge, och inte minst försörjningsläge. Sverige kunde när visan framfördes bara bedriva handel med Tyskland, och, i mycket liten omfattning, med Finland. I den situation som förelåg när visan framfördes kunde Tyskland relativt lätt strypa den svenska utrikeshandeln och därmed i det närmaste ”släcka ner” Sverige.
Notera att Sverige levererade järnmalm för ca hälften av Tysklands stål och järnproduktion i juli 1940.
Om Tyskland skulle strypa Svensk utrikeshandel så skulle Tyskland skadas mycket mer än Sverige.

patrik blom skrev:
3. Visans budskap

Vistexten återfinns som bilaga.

Det bör understrykas att visans text på intet sätt är antinazistisk. Ingenstans i texten sägs något kritiskt om nazismen som ideologi eller samhällsform.

Visans budskap är att de spektakulära tyska militära framgångar som slagit hela världen med häpnad under våren och sommaren 1940 berodde på ”trojanska hästar”, att Sverige var ett land vars nationalsymbol lämpligen borde vara den trojanska hästen - samt att den trojanska hästen var ”ökänd”.
Sverige tillät några hundra tyska soldater resa igenom Sverige för att förstärka de tyska styrkorna i Narvik under tiden som striderna pågick.

patrik blom skrev:
Betydelsen av det tredje budskapet – att den trojanska hästen var ”ökänd” – framgår när man inser att de två första budskapen är lögner.
Fast nu är det inte lögner utan du försöker få det till det
patrik blom skrev:
Detta gäller alltså under antagandet att man uppfattar Iliadens berättelser som verklighet. För Karl Gerhard och hans samtid var Iliaden emellertid en påhittad berättelse, fiction, sedan omkring två tusen år.

För att dölja för publiken att han inte har det allra minsta lilla argument för att den trojanska hästen var ”ökänd” försöker Karl Gerhard presentera påståendet och epitetet som vore det ett etablerat och välkänt faktum, som inte behöver motiveras. Därmed hoppades han också kunna eliminera sådana synnerligen berättigade ifrågasättanden som jag gör här.
Fast nu är Illiaden en dikt och Gerhards kuplett och om du försöker göra mer av det så faller du i din egna grop.
patrik blom skrev:


Karl Gerhard mal på om den ökända, ökända, ökända, för att genom ständig upprepning av själva det negativt laddade begreppet smutskasta Tyskland, som påstås ha denna – påstått ökända - företeelse att tacka för sina militära framgångar våren och sommaren 1940, och Sverige, som påstås härbärgera och befolka den påstått ökända hästen.
Tycker du att man kan anse att Tyskland anfall på Norge och Danmark ska räknas som något annat än ökänt?
patrik blom skrev:

4. Tysklands reaktion


Man måste därför konstatera att Karl Gerhard ljög, och att det måste ha varit medvetet. Karl Gerhard visste naturligtvis att han inte hade någon närmare kunskap om de militära realiteterna bakom händelseutvecklingen våren och sommaren 1940 och han har heller aldrig påstått att han hade det. Han bara drog till med en grov lögn och hoppades att publiken skulle svälja den.
Jag tycker du ska vara lite aktsam med ordet ljuga,
du tar en kuplett som är en dikt och försöker få det till en "sanning" samtidigt som du tidigare påpekade att Trojanska hästen i sig är en fiktion.
patrik blom skrev:
5 Lokalt framförandeförbud

Jag tolkar detta som att polismyndigheten gjorde gällande att det förelåg risk för ”svårare oordning” dvs störande av den allmänna ordningen och kanske – som jag tror att man i modern tid har motiverat liknande förbud – att polisen i ett sådant läge inte kunde garantera säkerheten för berörda personer, t ex teaterns personal och besökare.
HALLÅ Sverige tillämpade censur under andra världskriget,
har du lyckats missa det?
patrik blom skrev:
Det var under denna tid vanligt att musikförlag gav ut nothäften med text till populära melodier. Ett flertal sådana häften brukade finnas i många av de hem där någon trakterade piano, gitarr eller dragspel. Det förefaller sannolikt att så skett även med denna visa.
Vet du eller förefaller det sannolikt ?
patrik blom skrev: 6. Karl Gerhard och Sverige

Förutom det som föranledde den tyska legationens protester handlar
visan också om Sverige.

Jag tror att Sverige och dess regering i själva verket var huvudmålet för Karl Gerhards lögner och elakheter. Han gick omvägen över att grundlöst smutskasta både Iliadens ”ökända” trojanska häst (se ovan) och det Tyskland som enligt Gerhard vunnit sina militära framgångar p g a ”ökända” trojanska hästar eller femte kolonner (man kan klandra det nazistiska Tyskland för oerhört mycket, men absolut inte för att ha vunnit sina militära framgångar 1940 på det sätt Karl Gerhard påstod) för att sedan kunna sprida den uteslutande genom lögner genererade och ackumulerade smutsen vidare till Sverige, som påstods vara ett land som borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationalsymbol.

Om Sverige säger Karl Gerhard i visan:

”En igelkott bli´t symbol för vårt lann´-
men jag vet en som är mer aktuell och sann.
Det är den ökända hästen från Troja,
en av demokraterna sadlad och skodd.
En samlingskrake för slott och koja,
med stora skygglappar, rädd att bli beglodd”.

Och

”Vi svenskar umgås med kraken i sämja,
han går numera i reguljär trafik.”

Det sistnämnda exemplet är det enda jag funnit som kan tolkas som att Sverige har någon beröring med det som Karl Gerhard kallar den trojanska hästen. Det förstnämnda citatet, att Sverige borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationell symbol, måste därför bygga på vad som sägs i det sistnämnda.
Ja och det får man som svensk vara beredd att acceptera, något annat är historieförfalskning.
Sen är frågan om hur allvarligt de svenska eftergifterna var,
Inte minns om man jämför med Norska agerandet under första delen av ockupationen, men det är en annan femma.

patrik blom skrev:

Det handlar alltså om permittenttrafiken – att obeväpnade tyska soldater på permissionsresa mellan Norge och hemlandet fick färdas på svenska järnvägar på en del av sträckan.

Och tidigare transporter under striderna i Norge!
glöm inte det.
patrik blom skrev: Detta är en makalös oförskämdhet mot publiken och ett exempellöst grovt övergrepp på ett litterärt verk.

nu tror jag att du får kalmera dig lite, orden du använder blir lite lustiga i samband med en kuplett, det är ju inte ens ett politiskt tal.
patrik blom skrev: Permittenttrafiken är det enda argument Karl Gerhard anför för att underbygga sitt påstående att Sverige borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationalsymbol.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Karl Gerhard menar att permittenttrafiken är det enda beviset, men bevis nog, för att Sverige borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationalsymbol. Det är ur alla tänkbara aspekter en synnerligen dålig analys men den innebär att permittenttrafiken har en huvudroll i visan. Detta har i sin tur en intressant konsekvens, som jag återkommer till.

Och tidigare transporter under striderna i Norge!
glöm inte det.
patrik blom skrev:
Om det inte finns någon fiende kan man inte tala om trojanska hästar – eller femte kolonn.

Frågan är vem som är Sveriges fiende, eller vem som är vems fiende, enligt Karl Gerhards underförstådda ”historieskrivning” i visan om den trojanska hästen.

Och tidigare transporter under striderna i Norge!
glöm inte det.
patrik blom skrev: Om Karl Gerhards visa om ”den trojanska hästen” antas syfta på Iliadens ursprungliga trojanska häst, måste Sverige antas vara involverat i krig, antingen anfalls- eller försvarskrig.
Att Sverige benämnde sig neutral men tillät Tyska transporter men inte Norska transporter var något som gynnade Tyskland under april maj 1940.
patrik blom skrev: Några militära fiender hade Sverige inte, men om det ska ligga någon mening i Karl Gerhards tal om trojansk häst, även om han därmed menar femte kolonn, så bör det åtminstone vara att svenska folkets breda lager hyste fientliga känslor gentemot det nazistiska Tyskland, vilket var sant, som i denna mening därmed var Sveriges fiende, och att den svenska regeringen, och de tyskvänliga svenskarna i tyrolerhattar, agerade landsförrädiskt (femte kolonn) genom att tillåta transport av obeväpnade tyska soldater på permission till och från Norge.
vilket inte är hela sanningen.
patrik blom skrev: Eftersom senare tiders populära vanföreställningar bl a rymmer påståendet av Sverige kryllade av nazister och tysksympatisörer vid denna tid kan det vara värt att notera att Karl Gerhard i ett samtida mycket uppmärksammat revynummer förutsätter motsatsen.
Läs hur 1940 års män skrev under den perioden så kan i alla fall jag inte blunda för att det fanns en anpassningsförmåga från många svenskar.
patrik blom skrev:
Förutom existensen av en fiende kräver tankefiguren trojansk häst (och femte kolonn) att resp aktör uppträder dolt eller under falsk täckmantel. Man får anta att Karl Gerhard menade a
tt Sveriges officiellt deklarerade neutralitet var en sådan falsk täckmantel.

Att beteckna Sveriges medgivande till permittenttrafiken som landsförräderi (femte kolonn) innebar att man påstod att Sverige hade en vilja att hjälpa tyskarna i det pågående kriget, under en falsk täckmantel av neutralitet, och detta – att den svenska regeringen ville hjälpa tyskarna i kriget och ville använda neutraliteten som täckmantel – är något som Karl Gerhard absolut inte kunde ha någon kunskap om.
Karl Gerhard var bekant med Madame Kollontay, han hade även svenska personer i sin närhet som hade de bästa källorna.
patrik blom skrev:
Han kunde nämligen inte titta in i Per Albin Hanssons m fl hjärnor, och se vad de tänkte och vad de ville. Det finns heller inga fakta eller omständigheter som tyder på att den svenska regeringen ville hjälpa Tyskland i det pågående kriget.
Sverige hjälpte Tyskland genom att kunna hjälpa sig själv, vilket jag uppfattar som en självklarhet.
patrik blom skrev:
Sanningen är att den svenska försvarsviljan var hög redan från krigsutbrottet, både i den politiska ledningen och bland allmänheten, och ökade hela tiden. Sveriges i utgångsläget klena försvar ledde aldrig till någon defaitism, utan till en beslutsamhet att till varje pris stärka försvaret.
Men du har ju redan tidigare sagt att det fanns en befogad tyskrädsla.
Nog skulle jag prata om defeatism under sommaren 1940.
patrik blom skrev: Jag bedömer det som uteslutet att det förekom defaitistiska uttalanden från någon del av det svenska samhället ”när Hesa Fredrik för första gång tjöt”. Karl Gerhard ljög fullt medvetet, och förolämpade medvetet det svenska folket.
Nu tror jag att du genom att uttrycka dig så kategoriskt garanterat inte är helt sanningsenlig.
patrik blom skrev: . Karl Gerhard skäms inte att servera ytterligare en sådan. Det är andefattigt.
Ok, du gillar inte Karl Gerhard vi har förstått det nu.

Rent textmässigt tycker jag du ska rensa ut repetitionerna, och tona ner hur upprörd du låter.

Det finns en klar poäng i att Sverige framställer sig i en ofördelaktig dager, men jag tycker det är bättre med kunskap om svenska tveksamheter
istället för de patetiska självrättfördigandet som ofta används i många andra länder.

Mvh
/John

patrik blom
Medlem
Inlägg: 1098
Blev medlem: 11 feb 2010 14:42

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av patrik blom » 08 nov 2016 23:09

JohnT skrev: Och vill tillägga att den Tyska "Exportstaffel" med civilt flaggade fartyg med militär last och soldater ombord gick in i Norska vatten innan Tyskland anföll Norge med militära styrkor under örlogsflagg.

Så nog fanns det trojanska hästar i Norge i alla fall.
Trots att Norrmännen nog kan sägas under sommeren 1940 vida ha övervärderat deras effekt.
"den Norska dolkstötslegenden"

Mvh
/John
Tack för synpunkter, John!

Du har rätt - just beträffande Norge förekom det inslag i den tyska krigföringen som påminner om den trojanska hästen. De tyskar som vistades i Norge som ”affärsmän” eller ”turister” men som under natten till den 9 april 1940 gick in på den tyska legationen och hämtade ut vapen och uniformer och därefter öppet agerade som tyska soldater följde mönstret från den trojanska hästen och kan kallas ”trojaner”.

Att sådant förekom betyder emellertid inte att Tysklands militära framgångar under våren och sommaren 1940 berodde på dem, i hela Västeuropa, vilket är vad Karl Gerhards visa påstår. Jag bedömer att de hade marginell betydelse.

patrik blom
Medlem
Inlägg: 1098
Blev medlem: 11 feb 2010 14:42

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av patrik blom » 08 nov 2016 23:22

Stefan skrev:Du skriver att den trojanska hästen var tänkt som försoningsgåva till trojanerna. Som jag har förstått där, det var snarare en gåva till Gudarna, speciellt Athena. Att gåvan var utformad som Trojas symbol var snarare ett hån.
Tack för synpunkter, Stefan!

Jag erkänner att mina kunskaper om den antika världen är bristfälliga. Om du säger att den trojanska hästen sades vara en gåva till gudarna, särskilt Athena, accepterar jag gärna det. Om du säger att det faktum att gåvan var utformad som Trojas symbol var ett hån - mot Troja, förutsätter jag - accepterar jag gärna det också. Det ändrar inte så mycket på mitt resonemang, men givetvis ska det vara korrekt. Stort tack!

patrik blom
Medlem
Inlägg: 1098
Blev medlem: 11 feb 2010 14:42

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av patrik blom » 09 nov 2016 00:25

JohnT skrev:
patrik blom skrev: Korrigera, komplettera eller kommentera gärna om jag har fel eller är ofullständig. Jag blir bara tacksam om någon visar att jag har fel.
patrik blom skrev:
Mvh
/John
Tack för ditt långa inlägg kl 23.38, John! Klockan är lite för mycket nu, jag besvarar det i morgon.

patrik blom
Medlem
Inlägg: 1098
Blev medlem: 11 feb 2010 14:42

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av patrik blom » 09 nov 2016 16:00

JohnT skrev:
patrik blom skrev: Korrigera, komplettera eller kommentera gärna om jag har fel eller är ofullständig. Jag blir bara tacksam om någon visar att jag har fel.
patrik blom skrev:
2. Visans plats i det historiska skeendet
...
För Sveriges del gällde att landet efter de snabba tyska militära framgångarna plötsligt nära nog isolerats från omvärlden och därmed hamnat i ett helt förändrat militärstrategiskt och geopolitiskt läge, och inte minst försörjningsläge. Sverige kunde när visan framfördes bara bedriva handel med Tyskland, och, i mycket liten omfattning, med Finland. I den situation som förelåg när visan framfördes kunde Tyskland relativt lätt strypa den svenska utrikeshandeln och därmed i det närmaste ”släcka ner” Sverige.
Notera att Sverige levererade järnmalm för ca hälften av Tysklands stål och järnproduktion i juli 1940.
Om Tyskland skulle strypa Svensk utrikeshandel så skulle Tyskland skadas mycket mer än Sverige.

"I den situation som förelåg när visan framfördes" - n.b. - hade Tyskland besegrat Frankrike och lagt under sig de franska, tidigare tyska, järnmalmsgruvorna i Elsass-Lothringen. Under förkrigstiden importerade Tyskland ca hälften av sin järnmalm från Sverige och hälften från Frankrike. Man kunde ha ersatt den svenska malmen med fransk. Den var visserligen lågvärdig (till skillnad från den svenska som var högvärdig) vilket skulle kräva mer kol vid järnframställningen, men vid denna tid hade man inte särskilt ont om kol.
patrik blom skrev:
3. Visans budskap

Vistexten återfinns som bilaga.

Det bör understrykas att visans text på intet sätt är antinazistisk. Ingenstans i texten sägs något kritiskt om nazismen som ideologi eller samhällsform.

Visans budskap är att de spektakulära tyska militära framgångar som slagit hela världen med häpnad under våren och sommaren 1940 berodde på ”trojanska hästar”, att Sverige var ett land vars nationalsymbol lämpligen borde vara den trojanska hästen - samt att den trojanska hästen var ”ökänd”.
Sverige tillät några hundra tyska soldater resa igenom Sverige för att förstärka de tyska styrkorna i Narvik under tiden som striderna pågick.

Syftar på det s k Sanitetståget? Som skulle leverera sjukvårdsmaterial och sjukvårdare till sårade tyska soldater i Narvik - men där tyskarna troligen fifflade med lite annat också? Om Sverige hade förstått att det följde med soldater - dock inte så många som du påstår - "i vita rockar" hade man inte tillåtit detta.

Observera att jag skriver om Karl Gerhards visa. Den företeelse han nämner "går i reguljär trafik". Det gjorde permittenttågen, men inte Sanitetståget.
patrik blom skrev:
Betydelsen av det tredje budskapet – att den trojanska hästen var ”ökänd” – framgår när man inser att de två första budskapen är lögner.
Fast nu är det inte lögner utan du försöker få det till det

Alla de tre budskap jag identifierar i vistexten var lögner, det framgår klart av min text. Om du vill invända mot min text, visa att den är felaktig. Att bara påstå saker utan belägg håller inte.


patrik blom skrev:
Detta gäller alltså under antagandet att man uppfattar Iliadens berättelser som verklighet. För Karl Gerhard och hans samtid var Iliaden emellertid en påhittad berättelse, fiction, sedan omkring två tusen år.

För att dölja för publiken att han inte har det allra minsta lilla argument för att den trojanska hästen var ”ökänd” försöker Karl Gerhard presentera påståendet och epitetet som vore det ett etablerat och välkänt faktum, som inte behöver motiveras. Därmed hoppades han också kunna eliminera sådana synnerligen berättigade ifrågasättanden som jag gör här.
Fast nu är Illiaden en dikt och Gerhards kuplett och om du försöker göra mer av det så faller du i din egna grop.
patrik blom skrev:

Ett synnerligen vilseledande återgivande av vad jag skrivit. Jag konstaterar att Iliaden sedan mycket länge anses vara fiction, och visar att litterära skapelser inte kan var "ökända". För att eliminera alla missförstånd visar jag sedan också att OM Iliaden uppfattas som verklighet, vilket kan ha varit fallet för oerhört länge sedan, kan den trojanska hästen ändå inte ha varit "ökänd".


Karl Gerhard mal på om den ökända, ökända, ökända, för att genom ständig upprepning av själva det negativt laddade begreppet smutskasta Tyskland, som påstås ha denna – påstått ökända - företeelse att tacka för sina militära framgångar våren och sommaren 1940, och Sverige, som påstås härbärgera och befolka den påstått ökända hästen.
Tycker du att man kan anse att Tyskland anfall på Norge och Danmark ska räknas som något annat än ökänt?

Karl Gerhards vistext säger att den trojanska hästen var ökänd. Vad jag, eller du, tycker var eller borde varit ökänt är totalt irrelevant. Att svenska folkets majoritet avskydde tyskarna efter deras angrepp mot Danmark skriver jag om i samband med Quisling.
patrik blom skrev:

4. Tysklands reaktion


Man måste därför konstatera att Karl Gerhard ljög, och att det måste ha varit medvetet. Karl Gerhard visste naturligtvis att han inte hade någon närmare kunskap om de militära realiteterna bakom händelseutvecklingen våren och sommaren 1940 och han har heller aldrig påstått att han hade det. Han bara drog till med en grov lögn och hoppades att publiken skulle svälja den.
Jag tycker du ska vara lite aktsam med ordet ljuga,
du tar en kuplett som är en dikt och försöker få det till en "sanning" samtidigt som du tidigare påpekade att Trojanska hästen i sig är en fiktion.

"Ljuga" är alldeles korrekt och den enda möjliga termen för det Karl Gerhard ägnade sig åt. Iliaden är fiction.
patrik blom skrev:
5 Lokalt framförandeförbud

Jag tolkar detta som att polismyndigheten gjorde gällande att det förelåg risk för ”svårare oordning” dvs störande av den allmänna ordningen och kanske – som jag tror att man i modern tid har motiverat liknande förbud – att polisen i ett sådant läge inte kunde garantera säkerheten för berörda personer, t ex teaterns personal och besökare.
HALLÅ Sverige tillämpade censur under andra världskriget,
har du lyckats missa det?

Ja det förekom censur i Sverige men den åtgärd som vidtogs beträffande Karl Gerhards visa var ett polisiärt framförandeförbud som gällde på en viss plats under en viss tid, sedan visan redan framförts tolv gånger, och som inte innebar "censur". Läs gärna min text!
patrik blom skrev: Det var under denna tid vanligt att musikförlag gav ut nothäften med text till populära melodier. Ett flertal sådana häften brukade finnas i många av de hem där någon trakterade piano, gitarr eller dragspel. Det förefaller sannolikt att så skett även med denna visa.
Vet du eller förefaller det sannolikt ?

Ett tips: Läs vad jag skriver. Jag skriver att det förefaller sannolikt.
patrik blom skrev: 6. Karl Gerhard och Sverige

Förutom det som föranledde den tyska legationens protester handlar
visan också om Sverige.

Jag tror att Sverige och dess regering i själva verket var huvudmålet för Karl Gerhards lögner och elakheter. Han gick omvägen över att grundlöst smutskasta både Iliadens ”ökända” trojanska häst (se ovan) och det Tyskland som enligt Gerhard vunnit sina militära framgångar p g a ”ökända” trojanska hästar eller femte kolonner (man kan klandra det nazistiska Tyskland för oerhört mycket, men absolut inte för att ha vunnit sina militära framgångar 1940 på det sätt Karl Gerhard påstod) för att sedan kunna sprida den uteslutande genom lögner genererade och ackumulerade smutsen vidare till Sverige, som påstods vara ett land som borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationalsymbol.

Om Sverige säger Karl Gerhard i visan:

”En igelkott bli´t symbol för vårt lann´-
men jag vet en som är mer aktuell och sann.
Det är den ökända hästen från Troja,
en av demokraterna sadlad och skodd.
En samlingskrake för slott och koja,
med stora skygglappar, rädd att bli beglodd”.

Och

”Vi svenskar umgås med kraken i sämja,
han går numera i reguljär trafik.”

Det sistnämnda exemplet är det enda jag funnit som kan tolkas som att Sverige har någon beröring med det som Karl Gerhard kallar den trojanska hästen. Det förstnämnda citatet, att Sverige borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationell symbol, måste därför bygga på vad som sägs i det sistnämnda.
Ja och det får man som svensk vara beredd att acceptera, något annat är historieförfalskning.
Sen är frågan om hur allvarligt de svenska eftergifterna var,
Inte minns om man jämför med Norska agerandet under första delen av ockupationen, men det är en annan femma.

patrik blom skrev:

Det handlar alltså om permittenttrafiken – att obeväpnade tyska soldater på permissionsresa mellan Norge och hemlandet fick färdas på svenska järnvägar på en del av sträckan.

Och tidigare transporter under striderna i Norge!
glöm inte det.

Du menar alltså ett s k Sanitetståg, där tyskarna förmodligen smög in några vanliga militärer bland sjukvårdspersonalen?

Men - HALLÅ - observera att jag skriver om Karl Gerhards visa, och han nämner transporter som "går i reguljär trafik". Det gjorde permittenttågen men det gjorde inte ett styck sjukvårdståg.
patrik blom skrev: Detta är en makalös oförskämdhet mot publiken och ett exempellöst grovt övergrepp på ett litterärt verk.

nu tror jag att du får kalmera dig lite, orden du använder blir lite lustiga i samband med en kuplett, det är ju inte ens ett politiskt tal.

Jag väljer de begrepp och termer som är adekvata i resp sammanhang. Om du vill invända mot "makalös oförskämdhet" och "exempellöst grovt övergrepp på ett litterärt verk" - anför gärna dina argument. F ö var Den ökända hästen från Troja alldeles klart en politisk pamflett.

patrik blom skrev: Permittenttrafiken är det enda argument Karl Gerhard anför för att underbygga sitt påstående att Sverige borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationalsymbol.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Karl Gerhard menar att permittenttrafiken är det enda beviset, men bevis nog, för att Sverige borde ha den ”ökända” trojanska hästen som nationalsymbol. Det är ur alla tänkbara aspekter en synnerligen dålig analys men den innebär att permittenttrafiken har en huvudroll i visan. Detta har i sin tur en intressant konsekvens, som jag återkommer till.

Och tidigare transporter under striderna i Norge!
glöm inte det.

Lät oss nu fä höra dina belägg för att dessa transporter "gick i reguljär trafik"!

patrik blom skrev:
Om det inte finns någon fiende kan man inte tala om trojanska hästar – eller femte kolonn.

Frågan är vem som är Sveriges fiende, eller vem som är vems fiende, enligt Karl Gerhards underförstådda ”historieskrivning” i visan om den trojanska hästen.

Och tidigare transporter under striderna i Norge!
glöm inte det.

Du kan väl bifoga tidtabellen?
patrik blom skrev: Om Karl Gerhards visa om ”den trojanska hästen” antas syfta på Iliadens ursprungliga trojanska häst, måste Sverige antas vara involverat i krig, antingen anfalls- eller försvarskrig.
Att Sverige benämnde sig neutral men tillät Tyska transporter men inte Norska transporter var något som gynnade Tyskland under april maj 1940.

Du har tydligen svårt att fatta att jag skriver om Karl Gerhards visa om Den ökända hästen från Trroja.


patrik blom skrev: Några militära fiender hade Sverige inte, men om det ska ligga någon mening i Karl Gerhards tal om trojansk häst, även om han därmed menar femte kolonn, så bör det åtminstone vara att svenska folkets breda lager hyste fientliga känslor gentemot det nazistiska Tyskland, vilket var sant, som i denna mening därmed var Sveriges fiende, och att den svenska regeringen, och de tyskvänliga svenskarna i tyrolerhattar, agerade landsförrädiskt (femte kolonn) genom att tillåta transport av obeväpnade tyska soldater på permission till och från Norge.
vilket inte är hela sanningen.

Då kan väl du berätta hela sanningen? Helst inkl tidtabellen för den reguljära trafik du tror dig ha upptäckt.
patrik blom skrev: Eftersom senare tiders populära vanföreställningar bl a rymmer påståendet av Sverige kryllade av nazister och tysksympatisörer vid denna tid kan det vara värt att notera att Karl Gerhard i ett samtida mycket uppmärksammat revynummer förutsätter motsatsen.
Läs hur 1940 års män skrev under den perioden så kan i alla fall jag inte blunda för att det fanns en anpassningsförmåga från många svenskar.

Min text handlar alltså om Karl Gerhards visa. Jag konstaterar att hans argumentation förutsätter att Tyskland är Sveriges fiende i någon mening.

patrik blom skrev:
Förutom existensen av en fiende kräver tankefiguren trojansk häst (och femte kolonn) att resp aktör uppträder dolt eller under falsk täckmantel. Man får anta att Karl Gerhard menade a
tt Sveriges officiellt deklarerade neutralitet var en sådan falsk täckmantel.

Att beteckna Sveriges medgivande till permittenttrafiken som landsförräderi (femte kolonn) innebar att man påstod att Sverige hade en vilja att hjälpa tyskarna i det pågående kriget, under en falsk täckmantel av neutralitet, och detta – att den svenska regeringen ville hjälpa tyskarna i kriget och ville använda neutraliteten som täckmantel – är något som Karl Gerhard absolut inte kunde ha någon kunskap om.
Karl Gerhard var bekant med Madame Kollontay, han hade även svenska personer i sin närhet som hade de bästa källorna.

Du tror dig alltså att svenska regeringsledamöter skulle ha berättat för Madame Kollontay att de ville hjälpa tyskarna i kriget, med neutraliteten som täckmantel!
Jag tror att du är onykter.
patrik blom skrev:
Han kunde nämligen inte titta in i Per Albin Hanssons m fl hjärnor, och se vad de tänkte och vad de ville. Det finns heller inga fakta eller omständigheter som tyder på att den svenska regeringen ville hjälpa Tyskland i det pågående kriget.
Sverige hjälpte Tyskland genom att kunna hjälpa sig själv, vilket jag uppfattar som en självklarhet.

Se föregående svar, punkt 2.
patrik blom skrev:
Sanningen är att den svenska försvarsviljan var hög redan från krigsutbrottet, både i den politiska ledningen och bland allmänheten, och ökade hela tiden. Sveriges i utgångsläget klena försvar ledde aldrig till någon defaitism, utan till en beslutsamhet att till varje pris stärka försvaret.
Men du har ju redan tidigare sagt att det fanns en befogad tyskrädsla.
Nog skulle jag prata om defeatism under sommaren 1940.

Ja, tyskrädsla men försvarsvilja. Ge gärna exempel på defaitiska uttalanden av ledande personer sommaren 1940.
patrik blom skrev: Jag bedömer det som uteslutet att det förekom defaitistiska uttalanden från någon del av det svenska samhället ”när Hesa Fredrik för första gång tjöt”. Karl Gerhard ljög fullt medvetet, och förolämpade medvetet det svenska folket.
Nu tror jag att du genom att uttrycka dig så kategoriskt garanterat inte är helt sanningsenlig.

I så fall är det ju lätt för dig att visa att jag har fel. Gör det!
patrik blom skrev: . Karl Gerhard skäms inte att servera ytterligare en sådan. Det är andefattigt.
Ok, du gillar inte Karl Gerhard vi har förstått det nu.

I min text framför jag en hypotes om hur visan har kommit till. Att vistexten är en mycket dålig författarprestation - vilket jag enligt min uppfattning underbygger väl, bl a med den punkt du citerar, och som är stor nyhet i "Karl Gerhard-forskningen" - är en del av det resonemanget.

Rent textmässigt tycker jag du ska rensa ut repetitionerna, och tona ner hur upprörd du låter.

Även om jag inte har någon historievetenskaplig utbildning så betraktade jag mig som vetenskapsman, på lite främmande mark, vid författandet av essän om Den ökända hästen. All kritik jag framför är saklig.


Det finns en klar poäng i att Sverige framställer sig i en ofördelaktig dager, men jag tycker det är bättre med kunskap om svenska tveksamheter
istället för de patetiska självrättfördigandet som ofta används i många andra länder.

Mvh
/John

patrik blom
Medlem
Inlägg: 1098
Blev medlem: 11 feb 2010 14:42

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av patrik blom » 09 nov 2016 17:16

JohnT skrev:
patrik blom skrev: Korrigera, komplettera eller kommentera gärna om jag har fel eller är ofullständig. Jag blir bara tacksam om någon visar att jag har fel.
patrik blom skrev:
2. Visans plats i det historiska skeendet
...
För Sveriges del gällde att landet efter de snabba tyska militära framgångarna plötsligt nära nog isolerats från omvärlden och därmed hamnat i ett helt förändrat militärstrategiskt och geopolitiskt läge, och inte minst försörjningsläge. Sverige kunde när visan framfördes bara bedriva handel med Tyskland, och, i mycket liten omfattning, med Finland. I den situation som förelåg när visan framfördes kunde Tyskland relativt lätt strypa den svenska utrikeshandeln och därmed i det närmaste ”släcka ner” Sverige.
Notera att Sverige levererade järnmalm för ca hälften av Tysklands stål och järnproduktion i juli 1940.
Om Tyskland skulle strypa Svensk utrikeshandel så skulle Tyskland skadas mycket mer än Sverige.

/John
"I den situation som förelåg när visan framfördes" - n.b. - hade Tyskland besegrat Frankrike och lagt under sig de franska, tidigare tyska, järnmalmsgruvorna i Elsass-Lothringen. Under förkrigstiden importerade Tyskland ca hälften av sin järnmalm från Sverige och hälften från Frankrike. Man kunde ha ersatt huvuddelen av den svenska malmen med fransk. Den var visserligen lågvärdig (till skillnad från den svenska som var högvärdig) vilket skulle kräva mer kol vid järnframställningen, men vid denna tid hade man inte särskilt ont om kol.

patrik blom
Medlem
Inlägg: 1098
Blev medlem: 11 feb 2010 14:42

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av patrik blom » 09 nov 2016 17:23

patrik blom skrev:
JohnT skrev:
patrik blom skrev: Korrigera, komplettera eller kommentera gärna om jag har fel eller är ofullständig. Jag blir bara tacksam om någon visar att jag har fel.
3. Visans budskap

Vistexten återfinns som bilaga.

Det bör understrykas att visans text på intet sätt är antinazistisk. Ingenstans i texten sägs något kritiskt om nazismen som ideologi eller samhällsform.

Visans budskap är att de spektakulära tyska militära framgångar som slagit hela världen med häpnad under våren och sommaren 1940 berodde på ”trojanska hästar”, att Sverige var ett land vars nationalsymbol lämpligen borde vara den trojanska hästen - samt att den trojanska hästen var ”ökänd”.
Sverige tillät några hundra tyska soldater resa igenom Sverige för att förstärka de tyska styrkorna i Narvik under tiden som striderna pågick.

Mvh
/John
[/quote]

Syftar du på det tåg som skulle föra medicinsk personal och sjukvårdsmaterial till sårade tyska soldater i Narvik - men där tyskarna troligen fifflade med lite annat också? Om Sverige hade förstått att det följde med soldater - dock inte så många som du påstår - "i vita rockar" hade man inte tillåtit detta.

Observera att jag skriver om Karl Gerhards visa. Den företeelse han nämner "går i reguljär trafik". Det gjorde permittenttågen, men inte sjukvårdståget.
patrik blom skrev:

patrik blom
Medlem
Inlägg: 1098
Blev medlem: 11 feb 2010 14:42

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av patrik blom » 09 nov 2016 17:33

patrik blom skrev:
JohnT skrev:
patrik blom skrev: Korrigera, komplettera eller kommentera gärna om jag har fel eller är ofullständig. Jag blir bara tacksam om någon visar att jag har fel.
patrik blom skrev:

5 Lokalt framförandeförbud

Jag tolkar detta som att polismyndigheten gjorde gällande att det förelåg risk för ”svårare oordning” dvs störande av den allmänna ordningen och kanske – som jag tror att man i modern tid har motiverat liknande förbud – att polisen i ett sådant läge inte kunde garantera säkerheten för berörda personer, t ex teaterns personal och besökare.
HALLÅ Sverige tillämpade censur under andra världskriget,
har du lyckats missa det?

Mvh
/John
Ja det förekom censur i Sverige men den åtgärd som vidtogs beträffande Karl Gerhards visa var ett polisiärt framförandeförbud som gällde på en viss plats under en viss tid, sedan visan redan framförts tolv gånger, och som inte innebar "censur". Läs gärna min text!

patrik blom
Medlem
Inlägg: 1098
Blev medlem: 11 feb 2010 14:42

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av patrik blom » 09 nov 2016 19:09

JohnT skrev:
patrik blom skrev: Korrigera, komplettera eller kommentera gärna om jag har fel eller är ofullständig. Jag blir bara tacksam om någon visar att jag har fel.
patrik blom skrev:
patrik blom skrev:
Förutom existensen av en fiende kräver tankefiguren trojansk häst (och femte kolonn) att resp aktör uppträder dolt eller under falsk täckmantel. Man får anta att Karl Gerhard menade a
tt Sveriges officiellt deklarerade neutralitet var en sådan falsk täckmantel.

Att beteckna Sveriges medgivande till permittenttrafiken som landsförräderi (femte kolonn) innebar att man påstod att Sverige hade en vilja att hjälpa tyskarna i det pågående kriget, under en falsk täckmantel av neutralitet, och detta – att den svenska regeringen ville hjälpa tyskarna i kriget och ville använda neutraliteten som täckmantel – är något som Karl Gerhard absolut inte kunde ha någon kunskap om.
Karl Gerhard var bekant med Madame Kollontay, han hade även svenska personer i sin närhet som hade de bästa källorna.

Mvh
/John
Tror du verkligen att den svenska regeringen skulle berätta för Madame Kollontay att man ville hjälpa tyskarna i kriget och ville använda neutraliteten som täckmantel? Tänk, det tror inte jag.

Karl Gerhard hade inga personliga kontakter med några regeringsledamöter eller högre ämbetsmän, t ex i utrikesförvaltningen. Han kände Else Kleen, som var gift med Gustav Möller, det var såvitt jag vet allt.

JohnT
Stödjande medlem
Inlägg: 1698
Blev medlem: 04 maj 2002 13:44
Ort: Stockholm

Re: Om "Den ökända hästen från Troja"

Inlägg av JohnT » 09 nov 2016 19:49

patrik blom skrev:
JohnT skrev:
patrik blom skrev: Korrigera, komplettera eller kommentera gärna om jag har fel eller är ofullständig. Jag blir bara tacksam om någon visar att jag har fel.
patrik blom skrev:
2. Visans plats i det historiska skeendet
...
För Sveriges del gällde att landet efter de snabba tyska militära framgångarna plötsligt nära nog isolerats från omvärlden och därmed hamnat i ett helt förändrat militärstrategiskt och geopolitiskt läge, och inte minst försörjningsläge. Sverige kunde när visan framfördes bara bedriva handel med Tyskland, och, i mycket liten omfattning, med Finland. I den situation som förelåg när visan framfördes kunde Tyskland relativt lätt strypa den svenska utrikeshandeln och därmed i det närmaste ”släcka ner” Sverige.
Notera att Sverige levererade järnmalm för ca hälften av Tysklands stål och järnproduktion i juli 1940.
Om Tyskland skulle strypa Svensk utrikeshandel så skulle Tyskland skadas mycket mer än Sverige.

/John
"I den situation som förelåg när visan framfördes" - n.b. - hade Tyskland besegrat Frankrike och lagt under sig de franska, tidigare tyska, järnmalmsgruvorna i Elsass-Lothringen. Under förkrigstiden importerade Tyskland ca hälften av sin järnmalm från Sverige och hälften från Frankrike. Man kunde ha ersatt huvuddelen av den svenska malmen med fransk. Den var visserligen lågvärdig (till skillnad från den svenska som var högvärdig) vilket skulle kräva mer kol vid järnframställningen, men vid denna tid hade man inte särskilt ont om kol.
1937 stod Sverige för 59,5% av tyska importen och Frankrike för 18,7%

Från tabell 14,sid 34 i Martin Fritz - "German Steel and Swedish Iron ore".

1941 levererade ockuperade Frankrike/luxemburg 5176 ,
Vichy Frankrike 2483
och Sverige 5027
(1000 ton järninnehåll)
Tabell 22,23 och 25 i samma bok.

Men Sverige stod fortfarande för 26% av den totala Tyska järnförsörjningen.

Mvh
/John