Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Diskussioner kring andra världskriget. Tillägnad vår saknade medlem varjag
Användarvisningsbild
sveahk
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 11297
Blev medlem: 03 feb 2005 15:28
Ort: schweiz

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av sveahk » 12 mar 2024 17:39

Hans skrev:
12 mar 2024 17:13
En fråga som infinner sig är var går gränsen för att bryta mot neutraliteten? Vi sålde kullager till bägge sidor, exporterade malm och importerade kol med tyskarna. Är det ett brott mot dåtidens regelverk att reparera lastbilar eller inte?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lejdtrafiken

MVH

Hans
Bra fråga - "Vi sålde kullager till bägge sidor, exporterade malm och importerade kol med tyskarna." Det var till stor del känt.

Men...

Att tyskarna skickade sina i Europa erövrade, och nu i Finland nedslitna "krigsvagnar" på reparation till Stockholm, och svenskarna - tydligen - erbjöd svensk arbetskraft och svenskt material för att utföra dessa reparationer...den informationen höll de svenska myndigheterna tillbaka.

Åtminstone tills Arbetaren började gräva. Det var säkert inga stora tyska uppdrag som Sverige åtog sig, men i mina ögon var de utanför den s.k. svenska neutralitetens gränser...

Vi får väl se hur det går - som sagt, stay tuned!

Mvh Hans K

Användarvisningsbild
Sarvi
Medlem
Inlägg: 5947
Blev medlem: 25 mar 2002 09:00
Ort: Sverige

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av Sarvi » 12 mar 2024 20:01

Man måste skilja på vad folkrätten ställer upp för bindande regler om neutralitet, de restriktioner som den neutrala staten själv ställer upp för sitt och sina medborgares agerande gentemot krigförande stater och till sist de mellanstatliga handelsavtal som den neutrala staten kan komma överens om med krigförande stater. Den förstnämnda punkten är folkrättslig neutralitet, de båda sistnämnda är neutralitetspolitik som syftar till att hålla de krigförande staterna någorlunda välvilligt inställda till den neutrala staten och dess fortsatta neutralitet samt se till den egna statens intressen, t.ex av bibehålla nödvändiga handelsförbindelser av vikt för folkförsörjning och annat. Den folkrättsliga neutraliteten återfinns i femte och trettonde Haag-konventionerna från år 1907.

Den första frågan är vilket utrymme som rent folkrättsligt finns för handel med krigförande part så är grunden att staten inte får exportera vapen och annan krigsmateriel till en krigförande stat. Däremot finns det uttryckligen inga hinder för enskilda (personer eller företag) att exportera vapen och krigsmateriel till en krigförande stat. Risken som denne tar är dock att materielen beslagtas eller förstörs som kontraband, om den andra krigförande parten kan komma åt den. Så om lastbilsaffärerna sköttes av privata företag (och det tycks ju Arbetaren mena) så är det inget som strider mot folkrätten som sådan.

Däremot kan man ju fundera på den andra frågan. Sverige ställde likt praktiskt taget alla stater upp långtgående restriktioner för enskildas export av vapen och annan krigsmateriel. Sådana restriktioner måste dock för att vara förenliga med neutralitet enligt folkrätten tillämpas lika, dvs man kan inte tillåta export till en krigförande part men inte till den andre. Jag är inte alls insatt i vad det fanns för regleringar i den här delen vid aktuell tidpunkt.

Slutligen då den tredje frågan - Sverige träffade under krigets gång en radda handelsavtal (som inte rörde vapenexport) med såväl Tyskland, Storbritannien, USA och faktiskt även Sovjetunionen, som syftade till att få till en för Sverige fördelaktig handel med varor som var nödvändiga för Sverige. Lejdtrafiken och malmexporten är de mest kända. Inte heller här vet jag hur reparation av fordon och export av reservdelar etc skulle ses, men av döma av hur SIS agerade verkar det ju ha varit en öm tå - jag hoppas att Sveakh delger oss exakt hur känsliga extremiteterna var i detta fall! Mycket intressant!

Användarvisningsbild
Hans
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 29034
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av Hans » 13 mar 2024 10:28

Tack Sarvi.

MVH

Hans

Användarvisningsbild
sveahk
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 11297
Blev medlem: 03 feb 2005 15:28
Ort: schweiz

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av sveahk » 13 mar 2024 15:44

Sarvi benar på ett föredömligt sätt upp vad neutraliteten för Sverige betydde under andra världskriget - vi tackar!

Nämnas kan väl också i detta sammanhang Tysktrafiken och Kvarktrafiken - där svenska åkerier i ASGs (AB Svenska Godscentralen) regi, och med svenska Utrikesdepartementets goda minne, år 1942 fick uppdraget att skicka lastbilar till Finland, lastade i första hand med trähusbaracker till den tyska krigsmakten. Men där tydligen med tiden också vapen och ammunition fick plats...!

Torsdagen den 9 juli.
Moskva förnekar Voronesj fall

Arbetaren kan nu presentera ett första officiellt uttalande, Generaldirektor Granholm från trafikkommissionen...vilket inte tillnärmelsevis tillfredställer tidningen. Jag låter er läsa hela dagens inlägg, inte mycket nytt, men så att ni får en viss känsla för hur det hela presenterades i tidningen, ibland något omständligt men ändå med kännbart och upprört darr, både på stämma och tangenter...!
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420709_169729_155_0001 2.jpeg
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420709_169729_155_0003 2.jpeg
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420709_169729_155_0003.jpeg
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420709_169729_155_0003 3.jpeg

Hans K
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Användarvisningsbild
sveahk
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 11297
Blev medlem: 03 feb 2005 15:28
Ort: schweiz

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av sveahk » 14 mar 2024 15:51

Läste ni ovan: "...att det kunnat utföras nya bildäck ur landet sedan dessa påsmetats eller pålagts ett tunt lager av rågummi." Låter äventyrligt, har jag aldrig hört talas om, någon som vet mer...?

Lite vid sidan om...Den journalistiska stilen för åttio år sedan är helt klart annorlunda än i dag. Man räknade då med att den tidningsläsande människan gav sig själv nog tid att studera det skrivna - texten är längre än i dag, ibland långrandig, och också mer utsmyckad. I dag krymps mycket till rubrikform, korthugget och i bästa fall direkt på saken. Koncentrationen att läsa längre texter har krympt...

Så, även här...jag går tillbaka till att bara ta med den text som innehåller "fakta", det räcker gott för förståelsen...

Fredagen 10 juli 1942.
Väldigt pansarslag vid Don. De tyska anfallen håller på att avvisas.

Och, också på första sidan:
Regeringen ingrep slutligen i tyska krigsvagnsfrågan. Åtgärden omges emellertid med en mystisk hemlighetsfullhet.
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420710_169729_156_0002.jpeg
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420710_169729_156_0002 2.jpeg
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420710_169729_156_0002 3.jpeg

Hans K
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Användarvisningsbild
sveahk
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 11297
Blev medlem: 03 feb 2005 15:28
Ort: schweiz

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av sveahk » 19 mar 2024 14:50

För den som ev. undrar om Arbetaren var den enda svenska tidningen som med sin undersökande journalistik tog upp problemet med de tyska krigsvagnarna, så, nej...den 11 juli nämns kort i en ledare att de flesta svenska dagstidningarna hänger med i ungefär samma spår som Arbetaren.

Utom, vid denna tidpunkt, Svenska Morgonbladet - ibland kallad Svenska Morr, Sveriges första kristna tidning. Som enligt Arbetaren försöker bagatellisera eller ignorera fakta, och därför skriver:
"Det finns ju som bekant såväl enskilda personer som ock tidningar, som äro så egendomligt funtade, att för dem är en sanning en sanning enbart om den kommer från visst håll. Annars måste det vara lögn eller illvilligt förtal."

Måndag den 13 juli 1942.
Byarna byta ständigt ägare. Striderna på Dons östra strand allt intensivare.

Och Arbetaren ställer ett par frågor om gummi och däck på samma första sida.
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420713_169729_158_0001.jpegHans K
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Användarvisningsbild
Hans
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 29034
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av Hans » 19 mar 2024 15:03

Vad innebär att 'bygga om sina lastvagnar till boggie'?

MVH

Hans

Användarvisningsbild
sveahk
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 11297
Blev medlem: 03 feb 2005 15:28
Ort: schweiz

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av sveahk » 19 mar 2024 18:30

Hans skrev:
19 mar 2024 15:03
Vad innebär att 'bygga om sina lastvagnar till boggie'?

MVH

Hans
Bra fråga, vet inte heller exakt vad som menas, men...hittade det här i Wiki:
"Lastbilar
Lastbilar byggs ofta med boggiaxlar, särskilt då de skall användas för tunga transporter. Boggi är två axlar vilka har ett centrumavstånd mindre än 2 meter. I de fall en lastbil byggs med tre axlar, och avståndet mellan första och tredje axeln understiger fem meter räknas detta inte som boggi, utan som en "trippelaxel". Om drift förekommer på mer än en av axlarna, kallas konstruktionerna ofta tandem respektive tridem.
En lastbilsboggi är inte vridbar som den för rälsfordon vilket orsakar visst däckslitage. För att eliminera detta är numera ibland den ena axelns hjul vridbara, så att de med framhjulens vridning ger en utsvängning som följer svängningsradien
."

Har vi ingen lastbilchaffis här...?

Hans K

Användarvisningsbild
Hans
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 29034
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av Hans » 19 mar 2024 19:33

HGS har väl viss kontakt med sådana så kanske han kan kanske fiska lite.

MVH

Hans

Bjernevik
Medlem
Inlägg: 3063
Blev medlem: 26 sep 2002 11:40
Ort: Stockholm

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av Bjernevik » 23 mar 2024 10:33

Hans skrev:
19 mar 2024 15:03
Vad innebär att 'bygga om sina lastvagnar till boggie'?

MVH

Hans
Lite snabbgooglande ger vid handen att det troligen handlar om den så kallade p-boggien. Pga stor brist på lastbilsdäck så började man använda personbilsdäck till lastbilar. För att de skulle klara av vikten så fick man komplettera med en extra axel (vilket då bildar en boggie tillsammans med ursprungsaxeln).
p-boggie.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Användarvisningsbild
Hans
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 29034
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av Hans » 23 mar 2024 10:44

Tackar för svar Bjernevik.

MVH

Hans

Användarvisningsbild
sveahk
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 11297
Blev medlem: 03 feb 2005 15:28
Ort: schweiz

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av sveahk » 24 mar 2024 17:11

Ja, tack Bjernevik, ger en klarare bild! Intressant bildtext: "...beslagtagna personbilsdäck."...


Tisdagen den 14 juli 1942
Hitler satsar allt på att nå Kaukasus. Stalingrad första målet.

Första gången tror jag som Stalingrad dyker upp i tidningens rubriker!

Och...

Krigsvagnsreparationen åt Tyskland är vitt utgrenad. Herrenvolket får t.o.m. svenska omnibussar med nytt gummi.

Och vi saxar följande rader:
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420714_169729_159_0001 Kopie.jpg
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420714_169729_159_0008.jpeg
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420714_169729_159_0008 2.jpeg


Vi noterar att Sundsvall här får en känga för att man "tiger" för mycket...!

Hans K
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Användarvisningsbild
sveahk
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 11297
Blev medlem: 03 feb 2005 15:28
Ort: schweiz

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av sveahk » 27 mar 2024 14:46

Efter tisdagen - blir det tyst! Fram till lördagen den 25 juli är det i Arbetarens spalter tyst - inga vidare anklagelser, inget nytt dyker upp. Ingen förklaring varför.
Blott en karikatyr av statsministern (Edit: det är naturligtvis Sveriges försvarsminister som är karikerad, med den nunan måste det vara Per Edvin Sköld! Sorry!) som entydigt passar in i trådens tema, hittar vi i tisdagsnumret...
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420716_169729_161_0001.jpeg

Annars går huvudrubrikerna i en riktning - mot Stalingrad...

Onsdagen den 15 juli 1942
Tyskarna fortsätter framryckningen.

Torsdagen den 16 juli 1942
Timosjenkos läge ytterligare försämrat.

Fredagen den 17 juli 1942
Allvarligaste läget söder om Voronesj.

Måndagen den 20 juli 1942
Rostov och Stalingrad hotade.

Tisdagen den 21 juli 1942
Ryska framgångar vid Voronesj.

Onsdagen den 22 juli 1942
Tyskarna åtta mil från Stalingrad.

Torsdagen den 23 juli 1942
Massanfall mot Rostov och Stalingrad.

Fredagen den 24 juli 1942
Världskampen vid sin kulmen.

Lördagen den 25 juli 1942
Moskva: Vårt fädernesland i fara.


Först nu, den 25 juli tar Arbetaren upp "vårt" tema med stor rubrik överst på första sidan:
En fint av regeringen
Krigsvagnsreparationen sprides nu över hela landet
Bilreparatörernas ordf. gör klarläggande uttalande.


Och det uttalandet från Herr Carl Fink, ordförande i Bilreparatörernas klubb (vad det nu var), så här mitt i världskriget är väl värt att läsa - så här bjuder jag på hela avsnittet i lördagstidningen...
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420725_169729_169_0001 2.jpeg
[/attachment]
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420725_169729_169_0002 2.jpeg
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420725_169729_169_0002 2.jpeg

Kommer äntligen regeringen att reagera...? We'll see!

Hans K
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Användarvisningsbild
Hans
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 29034
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av Hans » 27 mar 2024 17:39

Spännande.

Jag var tvingad att googla 'gapstock' - det är en synonym med stock eller straffstock.

MVH

Hans

Användarvisningsbild
sveahk
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 11297
Blev medlem: 03 feb 2005 15:28
Ort: schweiz

Re: Ang. Tyska motorer och fordon som reparerades i Sverige

Inlägg av sveahk » 28 mar 2024 10:45

sveahk skrev:
27 mar 2024 14:46
Efter tisdagen - blir det tyst! Fram till lördagen den 25 juli är det i Arbetarens spalter tyst - inga vidare anklagelser, inget nytt dyker upp. Ingen förklaring varför.

Hans K
Missade den här kommentaren från den 22 juli...
bibdsm832gsbkdxmjhb_19420722_169729_166_0003.jpeg

...som bekräftar att Arbetaren konfiskerats - åtskilliga gånger!

Notera samtidigt citatet från GHST där de skriver om judeförföljelserna - som slutar med: "...de judar som interneras i Polen. Dessa ha små utsikter att komma ifrån det med livet."

Vi skriver juli 1942...

Hans K
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.