Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Diskussioner kring svenska förband, krigsförband, numera nedlagda liksom de fortfarande aktiva, krigsplanläggning samt anläggningar under perioden från försvarsbeslutet 1925 till idag. Värd: MD650
Användarvisningsbild
Angus
Medlem
Inlägg: 624
Blev medlem: 24 aug 2003 17:26
Ort: Okänd

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av Angus » 18 nov 2008 23:39

ola skrev:
Bjernevik skrev:Numera finns det bara en amfibiebataljon kvar.

I den amfibiebrigad som en gång planerades så skulle även rena "fastlandsbataljoner" ingå då amfibiebrigaden skulle slåss över ganska stora ytor från yttre havsbandet och inåt.

2. "Victoria" amfibiebataljonen/Amf1..
Hade alla amfbat ett namn? Vilka var i så fall de övrigas?


//EMS - Vaxholmsamfibie emeritus

Användarvisningsbild
ola
Stödjande medlem 2024
Inlägg: 2819
Blev medlem: 22 jan 2007 20:27
Ort: Göteborg

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av ola » 19 nov 2008 19:03

1.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1990, KA1, Utgår 2000.
2.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1992, KA1, Infogas i Amfibiebrigaden år 2000.
3.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1992-94, KA2, Utgår 2000.
4.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1994, KA1, Infogas i Amfibiebrigaden år 2000.
5.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1994-95, KA4, Infogas i Amfibiebrigaden år 2000.
6.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1996-97, KA5, Utgår år 2002.

Snott från ett annat forum :roll: ......
Vilja....Förmåga....Uthållighet.... Älvsborgsbrigaden

Användarvisningsbild
FNP
Medlem
Inlägg: 1197
Blev medlem: 22 aug 2002 00:29
Ort: Lidingö

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av FNP » 21 nov 2008 19:41

Gilliz skrev:Hej
Har gjort min värnplikt inom förbandet och vore intressant läsa en grundlig redogörelse osv.
Så det skulle vara intressant om någon på forumet besitter information om hur, varför amfibiebataljonen kom till.
Med reservation för att detta bygger tillika på minnet av muntliga uppgifter tillsammans med vad jag minns från
KA:s minnesbok så...

Under 70 och 80-talen genomfördes ett antal militära studier av omvärldsläget och hotbildens utveckling.
Dessa påvisade att det dåvarande kustartilleriets förband inte var tillräckliga för att möta förändringarna.
Förutom åtgärder som vidtogs för de fasta förbanden (t.ex. ny eldledning mm) och omsättning av de rörliga KA-bataljonerna, så föreslogs genomgripande förändringar av övriga rörliga förband.
Dessa utgjordes av 6 rörliga spärrbataljoner, 5 rörliga spärrkompanier och 8 kustjägarkompanier, vilka var och en för sig
inte ansågs tillräckligt utvecklingsbara.

Idén blev att omsätta dessa förband med en helt ny, sjörörlig förbandstyp benämnd amfibieförband. Amfibieförbanden skulle inneha en väsentligt bättre förmåga mot sjömål än de tidigare förbandstyperna, dessutom skulle de på ett helt annat sätt kunna hålla och ta skärgårdsterräng. Amfibieförbanden skulle till skillnad från sina föregångare vara rörliga i kust- och skärgårdsterräng och därför togs en helt ny båtpark fram för att transportera förbanden.

1.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1990, KA1 (bl a fd 1. & 2.KJkomp), Utgår 2000.
2.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1992, KA1, (bla fd 3. & 4.KJ komp) Infogas i Amfibiebrigaden år 2000.
3.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1992-94, KA2,(bl a fd 8.KJ komp) Utgår 2000.
4.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1994, KA1, (bl a fd 5. & 6.KJ komp) Infogas i Amfibiebrigaden år 2000.
5.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1994-95, KA4, Infogas i Amfibiebrigaden år 2000.
6.Amfibiebataljonen, Uppsatt 1996-97, (bl a fd 7.KJ komp) KA5, Utgår år 2002.

Anskaffning av båtar avbröts i förtid varför endast 3-4 bataljoner utrustades med avsedd båtpark. Övriga fick förlita sig på äldre materiel.

Dessutom
1.-6. Amfibiekompanierna uppsatta 1992-96, samtliga utgick 2000

Anskaffning av båtar avbröts i förtid varför endast några kompanier kunde utrustas med avsedd båtpark. Övriga fick förlita sig på äldre materiel och även förflytta sig med lastbil!

Amfibiebrigaden har sina rötter dels i KA rörliga ledningsgrupp, dels i gamla 2.Kustartilleribrigaden (2 KAB).
I takt med att amfibieförbanden levererades och äldre fast infrastruktur avvecklades stod det klart att KA saknade tillräckliga ledningsresurser för att kraftsamlat kunna leda amfibieförbanden i snabbrörlig strid över stora ytor. KA rörliga ledningsgrupp tillsammans med delar ur 2.KAB utgjorde s.a.s. embryot till vad som under 90-talets sista år utvecklades till 1.Amfibiebrigaden. Under 2000-talets första år blev fokus mer internationellt varför brigaden ytterligare skulle vässas mot internationella uppgifter. Brigaden höll just på att få leveranser av beställd lednings- och sambandsutrustning då beslut togs om nedläggning. Brigaden var m.a.o. aldrig helt uppsatt som tänkt.

Användarvisningsbild
FNP
Medlem
Inlägg: 1197
Blev medlem: 22 aug 2002 00:29
Ort: Lidingö

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av FNP » 21 nov 2008 19:46

Osprey skrev:
ola skrev:
Osprey skrev:I boken "från kustbefästningar till amfibiekår" nämns inte över huvud taget MulDiv i de krigsorganisationer som nämns i boken...

Dom nämns enbart som utbildningsförband och inget annat...
Kan nog stämme eftersom Muldiv i händelse av ofred skulle ingå i Basskyddsbataljonen, samt i övrigt vid behov delta som stöd för Spärrbataljoner och Artilleri. Om det finns någon förteckning över hur många som skulle finnas så borde den isåfall finnas under "Basskyddsbataljon" och även då heta Muldiv.
I krigsorganisationen (ca 1956-92) ingick 10 Muldivisioner var och en uppbyggd kring en "Mula" och ett antal "Minarber" (minarbetsbåtar). Muldivision ingick i Kustartillleriförsvaren , sedemera Marinkommandona.
Fördelningen var 1 div NK, 4 div SK, 1 div GK, 2 div BK, 2 div GbK.

Användarvisningsbild
Osprey
Medlem
Inlägg: 386
Blev medlem: 08 okt 2003 18:18
Ort: Göteborg

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av Osprey » 23 nov 2008 12:47

FNP skrev:I krigsorganisationen (ca 1956-92) ingick 10 Muldivisioner var och en uppbyggd kring en "Mula" och ett antal "Minarber" (minarbetsbåtar). Muldivision ingick i Kustartillleriförsvaren , sedemera Marinkommandona.
Fördelningen var 1 div NK, 4 div SK, 1 div GK, 2 div BK, 2 div GbK.
Hur löste man detta före 1983 då Mul20 (Furusund) levererades och KA mig veterligen bara hade 9 Mulor (Mull11 - Mul19).? Fanns det då någon "dold resurs" eller annan typ av fartyg som agerade Mula?

Vad står förresten NK, SK, GK och BK för? Norrland, Stockholm, Gotland och Blekinge??

Användarvisningsbild
FNP
Medlem
Inlägg: 1197
Blev medlem: 22 aug 2002 00:29
Ort: Lidingö

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av FNP » 24 nov 2008 20:40

Organisationen kan säkert av varierat något genom åren, men det fanns med säkerhet 10 divisioner efter införandet av Mul 20. (f.ö. utrangerades Mul 10 1970 vilket kan ha varit svaret 1960-70 därefter möjligen någon annan plattform)

Norrlandskustens, Stockholms, Gotlands och Blekinge är riktigt.
K = Kustartilleriförsvar

Gilliz
Medlem
Inlägg: 25
Blev medlem: 15 maj 2005 20:14

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av Gilliz » 24 nov 2008 21:03

Först får jag tacka för alla intressanta och givande svar.


Lite om förstudierna:
Som jag fick det berättat under värnplikten var det studier baserade på utländska amfibieförband, huvudsak britternas Royal Marines. Dock så är det flesta amfibeförband utomlands (undantag Finland och Norge). Inte tänkta att i huvudsak strida "där hav möter land", utan mer säkra brohuvud och för sedan fortsätta inåt. Tillsammans med arméförband som landstiger i brohuvud eller säkrad hamn.

Tvärt emot hur det vart i Sverige där amfibiebataljonen ska med hjälp av robotar och minor förhindra och försämra fiendens landstigningsförmåga. Sedan när väl fienden har fått fotfäste bedriva fördröjningsstrid samt i möjlig mån återta förlorad terräng.
Så man tog det som passade ifrån studier av utländska förband och vidareutvecklade mot hur de svenska amfibieförbanden var tänkta att fungera.

Nått i den stilen tror jag det var, någon som vet mer?

Användarvisningsbild
Osprey
Medlem
Inlägg: 386
Blev medlem: 08 okt 2003 18:18
Ort: Göteborg

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av Osprey » 24 nov 2008 21:46

FNP skrev:Organisationen kan säkert av varierat något genom åren, men det fanns med säkerhet 10 divisioner efter införandet av Mul 20. (f.ö. utrangerades Mul 10 1970 vilket kan ha varit svaret 1960-70 därefter möjligen någon annan plattform)
Genom att bläddra i böcker och skrifter och gissa lite så skulle Vedettbåten V57 kunna ha ingått i en Muldivision. Hon var visserligen byggd 8-9 år senare än övriga i KA då ingående vedettbåtar, men då övriga av dem utrangerades 1965-66 så behölls hom som ensam vedettbåt ända fram till 1982, dvs. året innan Mul-20 levererades.

På GbK fanns vad jag känner till under den tiden, iallafall från slutet av 70-talet och c:a fram till 1992, Mul-11 och Mul-15 och V57 bör isåfall varit avsedd som Mula på något annat förband. Även om hon under denna tid mig veterligen hela tiden hette V57 och alltså aldrig egentligen klassades som Mula.

Nåväl hyfsat lastutrymme (om än något sämre än en Mula) hade hon och minräls fanns på så gott som alla KAs fartyg... :)

Kan det ha varit så att V57 var vedettbåt och CKAs fartyg i fredstid, för att i händelse av ofred vara tänkt att tjänstgöra som Mula? (Jag vet faktiskt inte nu om det fanns något specifikt fartyg avsett för CKA i fredstid)

[Edit] Jag är lite osäker också på om det fanns någon CKA eller om respektive regementschef stod direkt under CM. Isåfall är det ju allmänt känt att CM hade något helt annat än en Vedettbåt som stabsfartyg. :)

Mane
Medlem
Inlägg: 136
Blev medlem: 29 mar 2006 10:17
Ort: Karlskrona

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av Mane » 25 nov 2008 11:36

Amfibiebataljonerna är egentligen en sammanslagning/samordning av diverse KA-förband som fanns på 80-talet.
* De rörliga spärrkompanierna hade robot (Rb52?) men ingen möjlighet att ta/hålla terrängen för att kunna sätta in robot.
* Kustjägarekompaierna kunde ta terräng men inte bekämpa sjömål.

Amfibiebataljon slog ihop dessa funktioner och tillfördes modernare material och ledningsfunktioner. samt gavs möjligheten att agera över större områden.

Användarvisningsbild
Wedman
Medlem
Inlägg: 609
Blev medlem: 27 jul 2007 15:48
Ort: Ludvika

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av Wedman » 25 nov 2008 16:00

FNP skrev:I krigsorganisationen (ca 1956-92) ingick 10 Muldivisioner var och en uppbyggd kring en "Mula" och ett antal "Minarber" (minarbetsbåtar). Muldivision ingick i Kustartillleriförsvaren , sedemera Marinkommandona.
Fördelningen var 1 div NK, 4 div SK, 1 div GK, 2 div BK, 2 div GbK.
MKN hade 1 div
MKG hade 1 div
MKS hade 2 div, kanske för KAB 4 och 11. KA-gruppen
MKV hade 2 div, kanske för KAB 5 och 12. KA-gruppen
MKO hade 4 div, för KAB 1, KAB 2 och KAB 3 och ???

Användarvisningsbild
Osprey
Medlem
Inlägg: 386
Blev medlem: 08 okt 2003 18:18
Ort: Göteborg

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av Osprey » 25 nov 2008 16:20

Osprey skrev:Kan det ha varit så att V57 var vedettbåt och CKAs fartyg i fredstid, för att i händelse av ofred vara tänkt att tjänstgöra som Mula? (Jag vet faktiskt inte nu om det fanns något specifikt fartyg avsett för CKA i fredstid)

[Edit] Jag är lite osäker också på om det fanns någon CKA eller om respektive regementschef stod direkt under CM. Isåfall är det ju allmänt känt att CM hade något helt annat än en Vedettbåt som stabsfartyg. :)
Rättar mig själv efter en stunds tankearbete. Om det har funnits någon CKA så måste det isåfall varit innan MKN, MKG, MKS, MKV och MKO bildades. Det tycks mig vid närmare eftertanke ganska självklart att CMKx lydde direkt under CM.

Frågan om V57:s öde under sina sista år står dock fortfarande öppen...

Användarvisningsbild
Angus
Medlem
Inlägg: 624
Blev medlem: 24 aug 2003 17:26
Ort: Okänd

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av Angus » 26 nov 2008 22:37

ola skrev:Snott från ett annat forum :roll: ......
Hade varje bataljon ett eget namn? "Victoria", o s v...


//EMS

Användarvisningsbild
ola
Stödjande medlem 2024
Inlägg: 2819
Blev medlem: 22 jan 2007 20:27
Ort: Göteborg

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av ola » 26 nov 2008 22:51

Angus skrev:
ola skrev:Snott från ett annat forum :roll: ......
Hade varje bataljon ett eget namn? "Victoria", o s v...


//EMS
Torde i såfall vara inoficiella namn...

Har vi nån kj/amfare här på forumet som vet ?
Vilja....Förmåga....Uthållighet.... Älvsborgsbrigaden

Användarvisningsbild
ola
Stödjande medlem 2024
Inlägg: 2819
Blev medlem: 22 jan 2007 20:27
Ort: Göteborg

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av ola » 26 nov 2008 23:19

1.Amfbat: Facile princips (Enkla Principer)
2.Amfbat: Ubique Vigilans (Ständigt vaksam)
3.Amfbat: Fortitudo, Robur et Velocetas (Mod, Styrka, Snabbhet)
4.Amfbat: Viktoria (Seger)
5.Amfbat: Västkustens Styrka och Stolthet
6.Amfbat: Primus Sub stella Polaris (Främst under polstjärnan)


Fick detta svar av en tacksam själ :).....
Vilja....Förmåga....Uthållighet.... Älvsborgsbrigaden

Bjernevik
Medlem
Inlägg: 3063
Blev medlem: 26 sep 2002 11:40
Ort: Stockholm

Re: Amfibiebrigaden sedermera amfibiebataljonen

Inlägg av Bjernevik » 27 nov 2008 00:12

Ovanstående torde vara valspråk och inte namn på bataljoner.