Gutniska, ett officiellt minoritetsspråk?

Diskussioner om språkhistoria, allmän språkvetenskap och den komparativa språkforskningen.
Ragorn
Medlem
Inlägg: 20
Blev medlem: 24 jul 2009 23:39

Re: Gutniska, ett officiellt minoritetsspråk?

Inlägg av Ragorn » 02 okt 2009 10:33

FN (UNESCO) anser tydligen att skånskan är ett utrotningshotat språk och bör få status som minoritetsspråk.

http://www.expressen.se/1.1724316

Camilla.dk
Medlem
Inlägg: 878
Blev medlem: 20 jul 2009 23:10
Ort: København & Sandkås

Re: Gutniska, ett officiellt minoritetsspråk?

Inlägg av Camilla.dk » 02 okt 2009 13:58

Tak Ragorn. Det var interessant. Jeg kunne desværre ikke finde noget om grammatikken. Jeg prøvede i øvrigt den skånske quiz (skånske ord) men jeg var urdårlig :-D der var dog nogle af de skånske ord jeg kendte men jeg forstod ikke svarmulighederne på svensk, så jeg kunne ikke svare rigtigt - jeg troede ellers jeg forstod udmærket svensk :-(

Bjolf
Medlem
Inlägg: 12
Blev medlem: 03 aug 2008 16:48

Re: Gutniska, ett officiellt minoritetsspråk?

Inlägg av Bjolf » 28 mar 2010 16:28

Exempel på gutniska, först med dialektal stavning utgående från svensk ortografi och därefer med ett försök till gutnisk ortografi som utgår från forngutniskans stavning. "Hald til goar!" (Håll till godo)

Naudljaus

Svensk dialektal ortografi:

"Starndildn vakar pa burgi, naudljaus fyr an fatti själ
sum dreivar raidlaus ei nidmörkur, däu löisar äiland u vill mi väl
sjoen brautar yvar bräuni, vill släuke min gamble bat
strandildn vakar äi austur, u laidar mi haim ei nat"

Gutnisk ortografi:

"Strandilden vakar pa burgi, naudljaus fyr an fattig sjel
sum drívar raidlaus í nidmýrkur, dú lýsar íland ug vill mi vel
sjóen brautar yvar brúni, vill slúke minn gamble bat
strandilden vakar í austur, ug laidar mi haim í nat"


Summan kummar
Svensk dialektal ortografi

"Summan kummar me sol, kummar yvar hällmark u stain
yvar förfädars bain, yvar martall yvar ain
yvar maurar u mack, läiksum yvar pinnsväin u rack
skäinar soli igen pa ladingen"

Gutnisk ortografi

"Sumarn kumbar med sól, kumbar yvar hellmark ug stain
yvar fyrfedars bain, yvar martall yvar ain,
yvar maurur u makk, líksum yvar pinnsvín ug rakk
skínar sóli igen pa ladingen"


Vardasväisu

Svensk dialektal ortografi:

"Var gang soli gar ör sjöien, me en nöiar dag
jär de sumbli ti förargelse u andre ti bihag
man vait int vart man har kumm fra
u int vart man ska hän, man far spark si själ i rövi
u upp u ränn igen"

Gutnisk ortografi:

"Hvar gang sóli gar ýr sjóen, med an nýar dag
jer det sume til fyrargelse ug andre til bihag
man vait int hvart man har kum fra
ug int hvart man skal hen, man far spark si sjelv í rývi
ug upp ug renn igen"Kommentarer

I låten "Summan kummar" har jag ersatt "maurar" med "maurur", eftersom ordet är feminint. I "Vardasväisu" har jag ersatt det försvenskade "sjöien" och "en" med äktgutniska "sjóen" och "an", liksom "sumbli" med "sume" eftersom "sumli" är ett lån från rikssvenska, medan "sume" är den äktgutniska varianten. Även "förargelse" och "bihag" är lån från rikssvenska, men jag har behållit dem i anpassad gutnisk form för att inte göra för stora brott på låttexten. Försvenskade "för" har konsekvent ersatts med gutniska "fyr". Egentligt ö-ljud saknas i gutniska, utan ersätts med långt "y" som uttalas "öy" men vanligen skrivs "öi" eller med ett ljud som är ett mellanting mellan a och o - "ô". Båda utgår från forgutniskt långt "y". Dessa ljud skrivs med "ý" medan vanligt "y" skrivs utan tecken. "Ó" uttalas "åu", "í" uttalas "äi" och "ú" uttalas "äu", vilka alla utgår från långa forngutniska vokaler.

Jurgen Wullenwever
Medlem
Inlägg: 1235
Blev medlem: 12 nov 2006 00:46
Ort: Närke

Re: Gutniska, ett officiellt minoritetsspråk?

Inlägg av Jurgen Wullenwever » 28 mar 2010 21:03

CvD skrev:Hur kommer det sig att gutniska inte blivit ett officiellt minoritetsspråk, när två utifrån kommande språk blivit det, jiddisch och romani chib? Har staten bestämt sig för att det endast är en dialekt?
Ethnologue, som kategoriserar språken i världen, försökte definiera gutniskan som ett språk, men de svenska myndigheterna hotade med repressalier om så skedde, så det blev inte av. Staten har tydligen ett intresse i frågan.
Bjolf skrev:Egentligt ö-ljud saknas i gutniska, utan ersätts med långt "y" som uttalas "öy" men vanligen skrivs "öi" eller med ett ljud som är ett mellanting mellan a och o - "ô". Båda utgår från forgutniskt långt "y". Dessa ljud skrivs med "ý" medan vanligt "y" skrivs utan tecken. "Ó" uttalas "åu", "í" uttalas "äi" och "ú" uttalas "äu", vilka alla utgår från långa forngutniska vokaler.
Det finns stora likheter med utvecklingar på andra håll. Jag i min mellansvenska uttalar nästan långt i som äij, långt y som öyj (och det är de centraliserade viby-i/-y-vokalerna som avses), långt u som öuw och långt o som öow.
wikipedia skrev:Gutniskan saknar en allmänt accepterad ortografi. Diskussion kring stavning har varit långvarig.

På 1970-talet tog Gertmar Arvidsson fram en norm för ett skriftspråk som använde många diakritiska tecken. Förslaget hade ingen framgång.

På 1980-talet tog Kulturföreningen Propago, på initiativ av Bert Alvengren, fram en ortografi som var inspirerad av tidig samnordisk ortografi.

År 2000 började kulturföreningens språkgrupp använda en ny stavningsnorm, som baserade sig på forngutniska stavningsprinciper och som brukade diakritiska tecken på samma sätt som färöiskan och isländskan. Denna ortografi har successivt reviderats.

År 2006 antog å andra sidan Gutamålsgillet ett förslag till stavning där rikssvenskan fått stå som mall för stavningen av gutniska ord.
Hur förhåller sig din stavning till dessa? Det låter som om den borde ligga nära 2000-varianten.

Har du anknytning till Gotland? (Minns inte om det sades något förra gången, hösten 2008 i den samnordiska stavningstråden, utöver anmärkningarna om mälardalskan.)

Själva din stavning ger ett rimligt visuellt intryck. (Men jag vet inget om gutniskan, så jag kan inte yttra mig om hur väl den passar.)

Bjolf
Medlem
Inlägg: 12
Blev medlem: 03 aug 2008 16:48

Re: Gutniska, ett officiellt minoritetsspråk?

Inlägg av Bjolf » 01 jul 2010 14:43

Hur förhåller sig din stavning till dessa? Det låter som om den borde ligga nära 2000-varianten.

Har du anknytning till Gotland? (Minns inte om det sades något förra gången, hösten 2008 i den samnordiska stavningstråden, utöver anmärkningarna om mälardalskan.)

Själva din stavning ger ett rimligt visuellt intryck. (Men jag vet inget om gutniskan, så jag kan inte yttra mig om hur väl den passar.)
Propagos variant av stavning är lite knepig att förstå sig på eftersom den har reviderats åtskilliga gånger. Tror aldrig man kom fram till en slutgiltig form och nu verkar projektet har avsomnat. Men liksom i min version ovan använde man sig av diakritiska tecken för att markera långa vokaler t ex. Man hade också en insikt att ett skriftspråk varken bör eller kan efterlikna talspråket till fullo, utan hänsyn måste även tas till språkhistorien och den samnordiska språkbilden.

Vill även säga något om andra dialekter som varit på tal. Jämtska (jamska, jämtlänska) sägs ofta vara en norsk dialekt, medan skånska sägs vara en dansk dialekt. Detta är naturligtvis trams eftersom det dels inte går att avgöra var några påstådda norska eller danska dialektdrag börjar och dels även är svårt att alltid avgöra vad som är att betrakta som norskt respektive danskt. Vanligen försöker man utgå från en historisk riksgräns, vilken emellertid har haft föga eller ingen betydelse för den historiska dialektutvecklingen, innan den allmänna skolplikten infördes. Kort sagt är jämtskans respektive skånskans ställning inom Skandinavien en fråga om preferens, men för lingvister är den orelevant. De enda tydliga språkgränserna går mellan Skandinavien och Tyskland och mellan det norröna Skandinavien och Sameland respektive Finland. Lingvistisk sett är svenska, norska och danska dialektutvecklingar i samma språk.

Älvdalsmålet är en särpräglad och ålderdomlig utveckling av fornsvenska (eller den medeltida nordiska som talades i svearnas kärnländer). Älvdalsmålet hör historiskt till sveamålen, men har för länge sedan gått sin egen väg och är nu inte ömsesidigt begriplig med andra talare av "skandinaviska". Om älvdalsmålet skall betraktas som självständigt språk eller inte hänger samman med hur vi definierar ett språk. Antinger utgår man från språkhistorien eller så utgår man från språkförståelsen. Man skulle kunna säga att älvdalsmålet har samma förhållande till "rikssvenska" som isländska har till de västliga norska dialekterna.