Svenskar som deltog i det första världskriget

Diskussioner kring händelser under första världskriget & mellankrigstiden. Tillägnad vår saknade medlem Stellan Bojerud
Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 26 apr 2010 17:09

Torbjörn Aronsson skrev:F.d. fältjägarofficer fånge under Flandernslaget
Från Berlin meddelas att kapten Pousette, vilken sedan i våras varit i tysk krigstjänst efter att tidigare ha varit major i persisk tjänst, rapporterats saknad sedan den 4 okt. Han kämpade vid fronten i Flandern. Senare meddelas att Pousette tagits till fånga av engelsmännen. Pousette är född 18888. 1910 utnämndes han till underlöjtnant i Jämtlands fältjägarregementes reserv, men tog avsked 1914. P. var en av de första svenska officerare, som reste till Persien.
[ÖP 1917-10-24]
Som ni kanske listat ut ska det vara 1888 ovan. Den som vill veta mer om Pousette´s deltagande kan läsa hans egna skildringar: "Krigsäventyr i Öst och Väst" i minnesskriften Svenska arméns reservofficersförbund 1924-1934 (1934) och "Som soldat i det heliga kriget" i Fältjägaren Nr. 15 (1949). Det finns även en utförlig artikel om honom "Joseph Pousette: en levnadsteckning" i Fältjägaren Nr. 44 (1973). Författaren, Erland Lindhammar, har bl.a. hittat uppgifter i tyska arkiv.

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 27 apr 2010 13:08

Torbjörn Aronsson skrev:
Torbjörn Aronsson skrev:F.d. fältjägarofficer fånge under Flandernslaget
Från Berlin meddelas att kapten Pousette, vilken sedan i våras varit i tysk krigstjänst efter att tidigare ha varit major i persisk tjänst, rapporterats saknad sedan den 4 okt. Han kämpade vid fronten i Flandern. Senare meddelas att Pousette tagits till fånga av engelsmännen. Pousette är född 18888. 1910 utnämndes han till underlöjtnant i Jämtlands fältjägarregementes reserv, men tog avsked 1914. P. var en av de första svenska officerare, som reste till Persien.
[ÖP 1917-10-24]
Som ni kanske listat ut ska det vara 1888 ovan. Den som vill veta mer om Pousette´s deltagande kan läsa hans egna skildringar: "Krigsäventyr i Öst och Väst" i minnesskriften Svenska arméns reservofficersförbund 1924-1934 (1934) och "Som soldat i det heliga kriget" i Fältjägaren Nr. 15 (1949). Det finns även en utförlig artikel om honom "Joseph Pousette: en levnadsteckning" i Fältjägaren Nr. 44 (1973). Författaren, Erland Lindhammar, har bl.a. hittat uppgifter i tyska arkiv.
Så här skriver Arvid Cronenberg i Jämtlands fältjägarregemente - regementet, bygden och staden. Bd. 3. (2003): "Pousette hade ett minst sagt brokigt förflutet. Han var född 1888 och utnämndes till underlöjtnant i regementets reserv 1910. Först 1919 inträdde han på aktiv stat efter att först som krigserfaren och överårig tvingats genomlida äldrekursen på Karlberg som kadett. Åren 1913-1915 hade han nämligen tjänstgjort som kapten vid det persiska gendarmeriet, där han utnämndes till major. År 1915 gick han i tysk krigstjänst, ånyo som kapten, varvid han tjänade först vid turkisk-persiska gränsen, därefter i Galizien och Riga för att slutligen hamna i Flandern, där han kom i engelsk fångenskap. Bland hans många ordnar och utmärkelser fann man järnkorset av både 1. och 2. klass. " (s. 137-138).

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 25 maj 2010 18:32

E. de Maré. Kaptenen vid Dalregementet Erik Baltzar de Maré, Falun, har avlidit i en ålder av 45 år. Kapten de Maré var född i Stora Tuna socken i Dalarna, blev fänrik vid Dalregementet 1920, underlöjtnant 1922, löjtnant 1923 och kapten 1935. Han deltog åren 1917-1918 på tyska västfronten som officer i f.d. Preussiska Füsilier Regementet "Königin Victoria von Schweden". Närmast efterlämnar han maka, född friherrinna von Sass, två söner, tre döttrar, moder, fru Agnes de Maré, född Lexow, Falun, änka efter överstelöjtnant Jacques de Maré, samt broder, ingenjör Gösta de Maré, Västerås, med maka, född Edström.
[Stockholms-Tidningen 1940-12-31]

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 10 jun 2010 20:13

Svensk officer stupad på västfronten
Löjtnant Willy Höglund, som under ett års tid kämpat i tyska armén, har på måndagen stupat under strider vid västfronten. Löjtnant Höglund var född 1894 och utnämndes 1913 till underlöjtnant vid Smålands husarregemente. I april 1917 gick han i tysk krigstjänst och tjänstgjorde först vid östfronten, blev där sårad och dekorerad med järnkorset. Sedan en tid tjänstgjorde han vid västfronten, där han nu stupat.
[Östersunds-Posten 1918-07-06]

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 10 jun 2010 21:08

En stupad svensk krigare
Löjtnanten i tyska armén M. Grundberg har stupat i striderna vid västfronten.
[Östersunds-Posten 1918-04-27]

På ärans fält
Den unge svenske målaren Ivan Lönnberg, brorson till professor Lönnberg, har stupat på västfronten, där han deltog på fransk sida som flygare. Han var endast 26 år gammal.
[Östersunds-Posten 1918-05-18]

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 11 jun 2010 06:28

Västfrontsvenskar till Finland
Kapten von Rosen och löjtnant Söderblom, vilka båda med stor utmärkelse deltagit i den senaste striderna vid västfronten, äro genom en kabinettsorder kommenderade till tjänstgöring vid den tyska hjälpexpeditionen i Finland. Kapten Liljewalch, som även utmärkt sig vid striderna i väster, har erhållit avsked för att inträda i general Mannerheims vita garde. Alla tre passerade på måndagen Berlin på genomresa.
[Östersunds-Posten 1918-05-01]

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 16 jun 2010 16:20

Svensk sjuksköterska till franska fronten
Till franska fronten har barnmorskan Annie Jacobson från Vilhelmina avrest som frivillig sjuksköterska.
[Östersunds-Posten 1918-09-18]

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 17 jun 2010 18:44

Hackåsbo USA-soldat i förra kriget
Skräddarmästare Sundvis Westman berättar krigsminnen från Frankrike
Medan i dessa dagar den amerikanska krigsmaskinen åter rustar upp till sin högsta effektivitet för ingripande i världskonflikten och måhända en invasion på den europeiska krigsskådeplatsen sitter i Hackås en f.d. soldat och erinrar sig hur det var då U.S.A. förra gången gick i krig. Det är skräddarmästare Sundvis Westman. Hr Westman vistades i Amerika från 1910 till 1920, och det var under denna tid som han inmobiliserades i U.S. Army och så småningom skeppades över till krigsskådeplatsen för att sluta upp på de allierades sida, där han kom att tjänstgöra som depåsoldat. Som minnen [...]
[Östersunds-Posten 1942-01-20]

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 15 jul 2010 20:05

En som hedrat Sverige
Chefen för amerikanska flottans institut för medicinsk forskning f.d. svensk bondpojke
[Bild]
En svensk bondpojke, Erik Håkansson, kom till Amerika med 75 dollar i fickan och en smula förberedande medicinsk kunskap. Nu leder han som chef för amerikanska flottans institut för medicinsk forskning det arbete, som framför allt går ut på att inom kortast möjliga tid lösa aktuella medicinska problem inom flottan. Kapten Håkansson har alltjämt kvar en lätt svensk brytning [...]. Under första världskriget skickades han till Virgin Islands där han moderniserade sjukhus [...] Erik Håkansson var i Pearl Harbour den 7 december 1941 när japanerna gjorde sitt överfall. Under anfallet behandlade han över 250 fall av huvudsakligen brännskador. [...].
[Östersunds-Posten 1943-11-29]

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 24 jul 2010 09:10

C. Hallencreutz. Major Claes Hallencreutz, Claudland, Georgia, har avlidit på militärsjukhuset i Atlanta. Han var född 1870 i Skåne och emigrerade på 1890-talet till Amerika, där han tog värvning och genomgick officersutbildning. I egenskap av officer har han deltagit i alla Förenta staternas senare krig utom det nyss avslutade. Den bortgångne sörjes närmast av maka och två söner samt bröderna, grosshandlaren Fredrik Hallencreutz, Göteborg, och konstnären Gösta Hallencreutz, Stockholm.
[Stockholms-Tidningen 1947-04-21]

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 27 jul 2010 18:38

General Nygren 75 år
General Oscar Nygren [...]. Förutom de rent militära karriäruppdragen har general Nygren bl.a. varit kommenderad till västfronten, Bulgarien och Turkiet 1918. [...].
[Stockholms-Tidningen 1947-09-25]

Användarvisningsbild
NIL
Stödjande medlem 2023
Inlägg: 2685
Blev medlem: 08 maj 2008 10:22
Ort: Stockholm

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av NIL » 28 jul 2010 08:10

Torbjörn Aronsson skrev:Svensk sjuksköterska till franska fronten
Till franska fronten har barnmorskan Annie Jacobson från Vilhelmina avrest som frivillig sjuksköterska.
[Östersunds-Posten 1918-09-18]
Spännande, när det handlar om svenskar i krig så har litteraturfloran (helt naturligt) ett väldigt militärt fokus. Finns det någonting på pränt som berättar om andra frivilliga?
Äh, det löser sig.

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 28 jul 2010 20:36

NIL skrev:
Torbjörn Aronsson skrev:Svensk sjuksköterska till franska fronten
Till franska fronten har barnmorskan Annie Jacobson från Vilhelmina avrest som frivillig sjuksköterska.
[Östersunds-Posten 1918-09-18]
Spännande, när det handlar om svenskar i krig så har litteraturfloran (helt naturligt) ett väldigt militärt fokus. Finns det någonting på pränt som berättar om andra frivilliga?
Det kan nog Lars Gyllenhaal svara bättre på. Men om jag ska göra ett kort försök. I första hand kan man ju gå till hans, Lennart Westbergs och Lars Ericsson-Wolckes arbeten i ämnet, och till den litteratur de hänvisar till. Men det handlar ju till stor del om frivilliga som deltagit i strider. Letar man efter frivillig militär personal och krigsdeltagare i en vidare bemärkelse blir det nog lite svårare, men här är ett par exempel på litteratur om mer "civila" deltagare:

Pryser, Tore (2009). Kvinnliga spioner : agenter i Norden under andra världskriget.

Areschoug, Richard (2008). Dödlig resa : [svenska handelsflottans förluster 1939-1945].

Lundberg, Lennart (2007). Handelsflottan under andra världskriget.

unmo300
Medlem
Inlägg: 2865
Blev medlem: 06 nov 2006 07:45
Ort: ------

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av unmo300 » 29 jul 2010 08:05

Ett besoek till Goeteborg kan ge namnen paa de sjoemaen som dog under foersta vaerldskriget.
"På sockeln är det inristat 690 namn på svenska sjömän som omkom under första världskriget. Deras namnär placerade brevid de fartyg de var på. Sammanlagt omkom 690 sjömän på 98 olika fartyg." http://www.ilovegoteborg.se/gbg_guide_sjomanstornet.asp

aaserud
Ny medlem
Inlägg: 2
Blev medlem: 29 jul 2010 11:47

Re: Svenskar som deltog i det första världskriget

Inlägg av aaserud » 29 jul 2010 12:36

Jag har utan större framgång försökt att hitta en något mer ingående beskrivning varför så förhållandevis många svenska tysklandsfrivilliga under FVK anslöt sig till just, "Das Fusilier Regiment Königin Victoria von Schweden” (Pommersches) Nr. 34. Jag har svårt att tro att det var så enkelt att drottning Victoria var hedersöverste vid regementet. Bedrevs det kanske någon aktiv rekryteringskampanj i Sverige i syfte att rekrytera officerare och manskap till Tyskland? Utgjorde det en merit vid en eventuell återanställning i svenska armén? Hur många var de, vilka var de och inte minst vad hände med dem efter kriget? Tacksam för alla svar och uppslag Ni kan bidraga med!

Vidare har jag bifogat en bild (ett självporträtt) på en man i svensk uniform med utmärkelser från Första Världskriget. Kan någon hjälpa mig att identifiera vilka medaljer/utmärkelser som ligger bakom släpspännets markeringar?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.