volvo 240 i krig.

Diskussioner kring militär utrustning och dess utveckling genom tiderna.
Användarvisningsbild
Sarvi
Medlem
Inlägg: 5266
Blev medlem: 25 mar 2002 09:00
Ort: Sverige

Inlägg av Sarvi » 21 apr 2005 16:06

bobby_milk skrev:Vad får man för straff om man vägrar ge bort ngt som är krigsplacerad.
Alltid finns det väl något - brottsbalken är en klippa:
Brottsbalk 1962:700, 13 kap. Om allmännfarliga brott

Om någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket, eller genom annan åtgärd, som ej innefattar allenast undanhållande av arbetskraft eller uppmaning därtill, allvarligt stör eller hindrar användningen av sådan egendom, dömes för sabotage till fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla, om någon eljest, genom skadegörelse eller annan åtgärd som nyss sagts, allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln eller användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av anläggning för allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.

Är brott som i 4 § sägs att anse som grovt, skall för grovt sabotage dömas till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livstid.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om därigenom framkallats fara för rikets säkerhet, för flera människoliv eller för egendom av särskild betydenhet.
Det är väl möjligt att du trillar dit på den här paragrafen om du typ försnillar en Gotlandsfärja så att mobiliseringen på Öin blir försenad och Stormakt Röd besätter hela Gotland. En Volvo 240 eller en jordfräs(?) torde gå under förfogandelagen, som är en oherrans lång text. Lite citat får räcka:
Förfogandelag 1978:262, Förfogande

För att tillgodose totalförsvarets eller folkförsörjningens ofrånkomliga behov av egendom eller tjänster, som icke utan olägenhet kan tillgodoses på annat sätt, får för statens eller annans räkning förfogande ske enligt denna lag.
Förfogande får icke riktas mot staten.

Genom förfogande kan
 • 1. fastighet tagas i anspråk med nyttjanderätt och annan egendom tagas i anspråk med äganderätt eller nyttjanderätt,
  2. nyttjanderätt, servitut eller liknande rätt till egendom upphävas eller begränsas och nyttjanderätt i andra hand tillskapas,
  3. ägare eller innehavare av fastighet, gruva, byggnad, industrianläggning eller annan anläggning eller av transportmedel, arbetsmaskin eller liknande åläggas att utöva verksamhet för eller på annat sätt medverka till framställning av egendom för statens eller annans räkning,
  4. ägare eller innehavare av lageranläggning åläggas att förvara egendom,
  5. ägare eller innehavare av transportmedel åläggas att ombesörja transporter,
  6. viss person åläggas tillfällig uppgift för försvarsmakten som vägvisare, budbärare, arbetsmanskap eller sjukvårdspersonal.
Radiosändare eller sändarutrustning får inte tas i anspråk, om den stadigvarande utnyttjas för tillståndspliktiga ljudradio- eller TV-sändningar enligt radio- och TV-lagen (1996:844). Detsamma gäller anläggning för trådsändning vari sådana sändningar vidaresänds.

Ägare eller innehavare av egendom som omfattas av förfogande får icke överlåta, förbruka, skada, gömma undan eller föra bort egendomen. Lag (2001:268).
Samt påföljder:
Förfogandelag 1978:262, Ansvarsbestämmelser m.m.

52§ Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken, den som uppsåtligen
 • 1. bryter mot föreskrift, åläggande, förbud eller villkor som gäller enligt eller har meddelats med stöd av 5, 6, 11, 12 eller 13 §,
  2. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet som åligger honom enligt 45, 46 eller 48 §,
  3. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som åligger honom enligt 45, 46 eller 48 § lämnar oriktig uppgift, om uppgiften innebär fara i bevishänseende,
  4. underlåter att efterkomma begäran enligt 47 eller 48 §.
Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, dömes till fängelse i högst två år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det har skett i vinningssyfte eller har avsett en betydande mängd av egendom eller eljest har varit av särskilt farlig art.

Begår någon av oaktsamhet gärning som avses i första stycket, dömes till böter eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst sex månader. I ringa fall dömes ej till ansvar.

Den som har underlåtit att fullgöra skyldighet, som omfattas av vitesföreläggande enligt denna lag, får icke dömas till straff för underlåtenheten.

Användarvisningsbild
bobby_milk
Medlem
Inlägg: 52
Blev medlem: 22 dec 2004 12:25
Ort: Sollentuna

Inlägg av bobby_milk » 22 apr 2005 12:04

Tack för svaret.

Användarvisningsbild
Kahalani
Medlem
Inlägg: 62
Blev medlem: 05 apr 2004 21:56
Ort: Väst

Inlägg av Kahalani » 09 maj 2005 22:20

johane skrev:men vad skulle armén med en volvo 240 till i krig?
Alla icke pansrade förband använder "vanliga" bilar än idag. Dock har försvarsmakten krymt så mycket att den inte behöver kalla in PB 4pass. Vissa förband tex milotransportbataljonerna var nästan helt uppbyggda på A-platsfordon.

Det hände även att det övades att kalla in dessa fordon på större repövningar, de kallades in på samma sätt som repgubbarna (fast bilarna fick bättre betalt)

/K

Användarvisningsbild
Belisarius
Medlem
Inlägg: 5147
Blev medlem: 26 nov 2004 14:43
Ort: Utrikes

Inlägg av Belisarius » 09 maj 2005 22:41

Kahalani skrev:
Det hände även att det övades att kalla in dessa fordon på större repövningar, de kallades in på samma sätt som repgubbarna (fast bilarna fick bättre betalt)

/K

Haha, undrar hur frivilligt man gav upp sin Volvo för det. Vi har väl sett Repmånad allihopa. :)

mustamato
Medlem
Inlägg: 815
Blev medlem: 02 maj 2004 14:16
Ort: Lite här och där

Inlägg av mustamato » 10 maj 2005 17:49

MD650 skrev:
johane skrev:men vad skulle armén med en volvo 240 till i krig?
Den fanns i de flesta förband och benämndes då pb 4 pass (personbil 4 passagerare).
:)
Volvo 740 då? Denna kom ju ut till folket 1984 när det kalla kriget fortfarande var
isande kyligt, fick även den en officiell benämning i mobiliseringsrullorna? Kombi-
versionen av 740 är ju en klassiker och den kan lasta det mesta man vill ha in i den,
och skulle nog bli en bra bårtransportör med baksätena fällda. Har mekat en del med
en och skulle våga påstå att den skulle vara lättmekad även i fält, åtminstone om
man låter en utbildad bilmekaniker göra det. Till och med jag som inte är särskilt
praktiskt lagd har ju lyckats byta både den ena och den andra delen liggandes på
en parkering med domkraft och spett som (nästan) ända hjälpmedel :)

Dagens bilar, fyllda med elektronik och databoxar är nog inte lämpliga för fält för
fem öre däremot, i "Finland i krig 1939-1945, del (minns inte)" så finns det en liten
notis om att den finska Försvarsmakten mobiliserade drygt 50 000 personbilar under
andra världskriget, och på grund av hårt fältbruk ska större delen varit färdiga för
skroten efter kriget.

Användarvisningsbild
Belisarius
Medlem
Inlägg: 5147
Blev medlem: 26 nov 2004 14:43
Ort: Utrikes

Inlägg av Belisarius » 10 maj 2005 23:11

Håller med, 745-orna är lättmekade bestar, och fortfarande med gjutjärnsspisen i nosen. I tanke på att försvaret själv har (haft?) en hel del sådana så verkar ju inte den tanken så långsökt. Använde en sådan som fraktbil ett tag och kunde svurit på att FMV haft ett ord med i laget när Volvo ritade bageutrymmet...det går in hur mycket som helst.

Bjernevik
Medlem
Inlägg: 2532
Blev medlem: 26 sep 2002 11:40
Ort: Stockholm

Inlägg av Bjernevik » 11 maj 2005 11:22

mustamato skrev:
MD650 skrev:
johane skrev:men vad skulle armén med en volvo 240 till i krig?
Den fanns i de flesta förband och benämndes då pb 4 pass (personbil 4 passagerare).
:)
Volvo 740 då? Denna kom ju ut till folket 1984 när det kalla kriget fortfarande var
isande kyligt, fick även den en officiell benämning i mobiliseringsrullorna?
Det är inte otroligt. "Pb 4 pass" är inte specifikt 240, utan just en personbil med plats för 4 passagerare. Det kan alltså lika gärna vara en 240 som en 740 eller en VW Passat osv.

Många detaljer i utrustningslistor är generiska beteckningar. Exakt vilken artikel som sedan ligger i förråd/köps in kan variera, bara funktionen finns där.

myom
Medlem
Inlägg: 316
Blev medlem: 21 jan 2004 13:03
Ort: Gävle

Inlägg av myom » 27 maj 2005 11:16

Bjernevik skrev:Det är inte otroligt. "Pb 4 pass" är inte specifikt 240, utan just en personbil med plats för 4 passagerare. Det kan alltså lika gärna vara en 240 som en 740 eller en VW Passat osv.

Många detaljer i utrustningslistor är generiska beteckningar. Exakt vilken artikel som sedan ligger i förråd/köps in kan variera, bara funktionen finns där.
Jag har inte hört att någon annan bil än Volvo 24x varit krigsplacerad. Om inte någon 74x varit krigsplacerad (vilket jag inte vet) kanske beror på att man såg ett mindre behov i andra halvan av 80-talet.

Jag har tidigare nämnt trädgårdsartiklar, men har någon annan exempel på privata ägodelar som varit krigsplacerade? Generatorer, andra maskiner osv?

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16220
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Inlägg av MD650 » 27 maj 2005 14:40

myom skrev: Jag har inte hört att någon annan bil än Volvo 24x varit krigsplacerad. Om inte någon 74x varit krigsplacerad (vilket jag inte vet) kanske beror på att man såg ett mindre behov i andra halvan av 80-talet.

Jag har tidigare nämnt trädgårdsartiklar, men har någon annan exempel på privata ägodelar som varit krigsplacerade? Generatorer, andra maskiner osv?
Skotrar, mc, släp m.m.
:)

Bjernevik
Medlem
Inlägg: 2532
Blev medlem: 26 sep 2002 11:40
Ort: Stockholm

Inlägg av Bjernevik » 27 maj 2005 17:47

myom skrev:Jag har inte hört att någon annan bil än Volvo 24x varit krigsplacerad. Om inte någon 74x varit krigsplacerad (vilket jag inte vet) kanske beror på att man såg ett mindre behov i andra halvan av 80-talet.
Kanske i slutet av 80-talet, men definitivt inte före 1974 då 240 kom ut. Så rimligtvis så har andra bilar än 240 varit krigsplacerade.

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16220
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Inlägg av MD650 » 27 maj 2005 17:52

Bjernevik skrev:
myom skrev:Jag har inte hört att någon annan bil än Volvo 24x varit krigsplacerad. Om inte någon 74x varit krigsplacerad (vilket jag inte vet) kanske beror på att man såg ett mindre behov i andra halvan av 80-talet.
Kanske i slutet av 80-talet, men definitivt inte före 1974 då 240 kom ut. Så rimligtvis så har andra bilar än 240 varit krigsplacerade.
Precis. En bekants Ford Granada kombi var krigsplacerad. Likväl som en Saab 96?( kombi).
:)

Gutekrigaren
Medlem
Inlägg: 4348
Blev medlem: 23 mar 2002 19:38
Ort: Rom

Inlägg av Gutekrigaren » 30 maj 2005 10:59

Saab 95. Saab 96 är sedanversionen. ;) Båda terrängvagnar av rang!

Mvh Petter

myom
Medlem
Inlägg: 316
Blev medlem: 21 jan 2004 13:03
Ort: Gävle

Inlägg av myom » 30 maj 2005 14:45

MD650 skrev:
Bjernevik skrev:
myom skrev:Jag har inte hört att någon annan bil än Volvo 24x varit krigsplacerad. Om inte någon 74x varit krigsplacerad (vilket jag inte vet) kanske beror på att man såg ett mindre behov i andra halvan av 80-talet.
Kanske i slutet av 80-talet, men definitivt inte före 1974 då 240 kom ut. Så rimligtvis så har andra bilar än 240 varit krigsplacerade.
Precis. En bekants Ford Granada kombi var krigsplacerad. Likväl som en Saab 96?( kombi).
:)
Men samtidigt:
myom skrev:En landsman i min hemort trodde att en krigsplacerings av hans sura Volvo var ett skämt så han slängde pappren, sen fick han någon påminnelse om att skriva under och skicka tillbaka pappren. Han bytte ner sig till en ännu surare Granada Kombi V6 (med om möjligt ännu större lastutrymme) som inte blev krigsplacerad.
Det verkar som slumpen alternativt nära belägenhet till förläggning eller mobförråd haft betydelse, och inte bara vilket bilmärke. Verkar synnerligen opraktiskt att ha flera bilmodeller att serva, om man nu ens tänkte göra det eller om man skulle köra bilarna tills det var skit kvar av dem, utan tanke på att lämna tillbaka dem efter vapenskramlet.

Jag undrar hur detta gick till i praktiken? Var/är bilhandlarna tvungna att rapportera sålda kombi-bilar som sedan riskerade att få en krigsplacering? Vad hände vid ägarbyte? Skrotning? Förfall och bortrostade bilar som inte avregistreras? Jag har svårt att tänka mig att de med krigsplacerad utrustning fick betalt eller straffhot om de inte såg efter utrustningen.

Skulle ha varit intressant hur de använt brottsbalken för att bestraffa en bekant som hade/har krigsplacerad utrustning till huset och gården om han kastat bort dem och köpt nytt på Rusta. :)
Senast redigerad av 1 myom, redigerad totalt 1 gånger.

Användarvisningsbild
Belisarius
Medlem
Inlägg: 5147
Blev medlem: 26 nov 2004 14:43
Ort: Utrikes

Inlägg av Belisarius » 30 maj 2005 15:18

Vad gäller hur det gick till, tror jag det ligger/låg nära till hands för FM att helt enkelt göra ett registerutdrag från Vägverket...tada, en lista på alla inregistrerade och körklara fordon av önskad modell, med ägare och allt.

Gutekrigaren
Medlem
Inlägg: 4348
Blev medlem: 23 mar 2002 19:38
Ort: Rom

Inlägg av Gutekrigaren » 30 maj 2005 15:38

Ford Granada, Saab 95 och Volvo 245 var mycket vanliga fordon i statens tjänst redan före eventuell mobilisering. Till och med jag (född 80) minns de orangea Granadorna från Televerket. Troligen fanns det ett begränsat antal bilmodeller att begära in.

Dessutom räknade man knappast med annat än ett totalt krig, hellre många exemplar och använd tills de dör än underhålla dem fint... Ett sovjetiskt anfall på Sverige skulle aldrig innebära något halvdant, utan full satsning, är vad jag förstår det läge som rådde. Jag tror medvetenheten om att mycket stora offer krävdes var stor och att detta genomsyrade alla nivåer.

Mvh Petter