Hur kom ryssland till?

Diskussioner kring händelser under medeltiden. Värd: B Hellqvist
ErikErikErik
Utsparkad
Inlägg: 17
Blev medlem: 08 mar 2003 22:46
Ort: Märsta

Hur kom ryssland till?

Inlägg av ErikErikErik » 07 sep 2003 18:53

hej jag gör ett arbete om ryssland och undrar hur kom ryssland till?tacksam för svar

Användarvisningsbild
UrsusRex
Medlem
Inlägg: 880
Blev medlem: 14 jun 2003 11:29
Ort: Stockholm

Inlägg av UrsusRex » 07 sep 2003 19:06

Snygg avatar, kommer från min gamla hemsida! :wink:

Hur kom ryssland till? Funderat på biblan? ingen sarkasm eller spydighet alls från min sida nu! Bara att frågan är ju gigantisk!!! Vad mer exakt undrar du över? Nestorskrönikan? - vikingarnas (eventuella) "grundande" av Ryssland?

MVH
Björn

Användarvisningsbild
D. Andersson
Medlem
Inlägg: 841
Blev medlem: 01 okt 2002 16:29
Ort: Katrineholm

Inlägg av D. Andersson » 07 sep 2003 19:16

Nationalencyklopedin skrev:Ryssland

Historia

Den kievryska tiden (800-1240)

Det existerar en påtaglig territoriell kontinuitet mellan det tsaristiska R., som började byggas upp med utgångspunkt från det ryska kärnområdet Moskva under 1400-talet, och den 1991 upplösta Sovjetunionen. Det finns emellertid också en annan och tidigare rysk historia, den kievryska, som leder sitt ursprung tillbaka till 800-talet (jfr Rus). Med sitt centrum i Dneprdalen i nuv. Ukraina var Kievrus ett omfångsrikt men löst sammanfogat rike, som skapades i mötet mellan framväxande östslaviska agrarsamhällen och de nordiska vikingarnas handelsfärder via "Gårdarike" (den nordiska benämningen på R.) till Bysantinska riket och Bagdadkalifatet. Dess sammanhållande kraft var Kievfurstarna, däribland skandinaverna Oleg (Helge) och Igor (Ingvar). Export av slavar, pälsverk, honung och vax bidrog till att städer som Kiev och Novgorod blev kommersiella centra, som under storhetstiden på 900- och 1000-talen kunde tävla med Europas största städer i storlek, rikedom och arkitektonisk storslagenhet. Samtidigt fick det kievryska riket en fastare samhällsstruktur, bl.a. genom att den första ryska lagsamlingen, Russkaja pravda, infördes på 1000-talet och kristendomen i dess bysantinska form introducerades under fursten Vladimir I 988. Det sistnämnda skulle i det långa loppet fjärma R. från viktiga europeiska kulturströmningar, eftersom kyrkospråket blev fornslaviskt och inte något av de allmäneuropeiska språken grekiska eller latin. Den regerande rurikska fursteätten - namngiven efter den mytiske vikingaanfadern Rurik, som omnämns som R:s grundare i Nestorskrönikan från början av 1100-talet - gifte in sig i Europas ledande kungafamiljer; 1000-talsfursten Jaroslav var t.ex. gift med den svenske kungen Olof Skötkonungs dotter Ingegerd (Anna av Ryssland). Samtidigt assimilerades härskarskiktet alltmer med sina slaviska undersåtar.

Öppnandet av nya handelsvägar i Europa bidrog under 1100-talet till rikets nedgång. Avsaknaden av förstfödslorätt till kronan skapade återkommande inre konflikter mellan furstarna, och de tvingades till ständig och resurskrävande krigföring mot olika nomadstammar. Kärnområdet försköts mot ett mindre utsatt gränsterritorium i norr, vilket tidigare dominerats av finsk-ugriska stammar. När Kiev 1169 härjades av styrkor från Vladimir-Suzdal och dess furste Andrej Bogoljubskij avstod från att använda staden som maktcentrum miste den definitivt sin politiska betydelse. Rollen som ekonomiskt centrum övertogs av Novgorod, vars politiskt ledande köpmannaskikt tack vare östersjöhandeln och Hansan kunde behålla en strategisk position. Mongolerna ödelade Kiev 1240.

Moskvarysslands konsolidering och "den stora oredan" (1480-1613)

Moskvafursten hade redan från början av 1300-talet försäkrat sig om mongolkhanens gunst genom att framträda som dennes skatteinsamlare; för sin skicklighet i detta avseende fick Ivan I tillnamnet Kalita ('Penningpung'). Sin företrädesposition utnyttjade moskvafurstarna till att göra upp med konkurrenter i grannfurstendömena; huvudkonkurrenterna Novgorod och Tver underkuvades 1471 resp. 1485. År 1480 frigjorde sig Moskvafursten från det mongoliska oket. Av den forna kievryska domänen var det bara de centrala delarna kring Kiev samt de gamla furstendömena Galizien och Volynien i väst som hamnade utanför det nya maktcentrumet och i stället infogades i stormakten Polen-Litauen.

Det s.k. samlandet av de ryska landen var en del av den konsolideringsprocess som Ivan III (den store) igångsatte under slutet av 1400-talet. Mot denna yttre utbredning av det moskvaryska inflytandet svarade en inre konsolidering, som bl.a. innebar att övriga furstars och bojaradelns makt inskränktes till förmån för en furstetrogen tjänsteadel. I det snabbt växande Moskva lät Ivan III utvidga och förstärka 1300-talsbyggnaden Kreml för att inrymma en centraliserad civil och militär administration. Den ortodoxa kyrkans metropolit hade redan 1326 flyttat sitt högkvarter från Vladimir till Moskva. Den inflytelserika kyrkan spelade en särskilt viktig roll i den nya ideologi som växte fram i Moskva i slutet av 1400-talet. I samband med turkarnas erövring av Konstantinopel 1453 framträdde Moskva med anspråk på att överta platsen som ett "tredje Rom", något som underströks genom Ivan III:s giftermål med brorsdottern till den siste bysantinske kejsaren och genom att den bysantinska dubbelörnen upptogs i det ryska statsvapnet. P.g.a. kopplingen till Bysantinska riket ansågs tsaren vara försedd med en gudomlig rätt att dels underkasta kyrka och samhälle tsarmakten, dels bedriva mission bland alla icke-ortodoxa.

Det blev framför allt Ivan IV (den förskräcklige), som under 1500-talets andra hälft vidareförde denna politik av yttre och inre konsolidering. För att ytterligare understryka successionen mellan Bysans och Moskva antog han 1547 titeln tsar, en rysk version av den romerska kejsartiteln Caesar. Den yttre expansionen gick ut över de mongoliska efterföljarkhanaten Kazan och Astrachan, som intogs 1552 resp. 1556, vilket gav R. kontroll över Volga i hela dess lopp och därmed över vägen till Kaspiska havet och Orienten. Vid slutet av seklet hade fronttrupperna, bestående av pälsjägare, koloniserande bönder och kosacker, nått bortom Ural i öster. Utflyttningen av skatte- och utskrivningstyngda bönder från det centrala ryska jordbruksområdet var så stor att R. drabbades av en försörjnings- och finanskris, vilken tvingade Ivan IV att vidta juridiska åtgärder för att begränsa böndernas rörelsefrihet. De ekonomiska motiven bakom kolonisationen var starka. Handelsdynastin Stroganov, som hade statsmonopol på päls- och salthandeln, tog kring 1580 kosackhetmanen Jermak Timofejevitj i sin tjänst för att leda erövringen av Sibirien. I avsikt att närma R. till de europeiska marknaderna angrep Ivans trupper 1558 den livländska ordensstaten. Ett kvartssekel senare tvingades Ivan utan landvinningar och med uttömda ekonomiska och militära resurser dra sig ur det livländska kriget mot ett starkt Polen-Litauen och en expanderande svensk stormakt, som inträtt i kriget för att utestänga R. från Östersjön och slå vakt om det nyförvärvade Revals (Tallinns) position som handelsknutpunkt (se rysk-svenska krig). Det svenska syftet uppnåddes, vilket tvingade R. att i sina handelsförbindelser med England huvudsakligen förlita sig på den dyrbara ishavsvägen från Archangelsk, grundat 1584. R:s västliga expansionsriktning var för ytterligare ett sekel spärrad av militärt överlägsna stater.

Den inre konsolideringen innebar att Ivan IV, efter en inledande period av maktkamp mellan olika bojarätter, fortsatte den effektivisering av den centrala och lokala förvaltningen, lagstiftningen och krigsmakten som initierats av farfadern Ivan III. I syfte att få ökat stöd mot bojarerna gav Ivan frikostiga jordförläningar till nyadlade pomesjtjiki och till kyrkor och kloster, med påföljd att många bönder drevs i livegenskap eller tvingades till flykt. Efter fortsatta motsättningar till bojargrupper, motgångar i kriget och personliga tragedier hårdnade Ivan IV:s maktutövning för att mot slutet av hans levnad ta sig monstruösa uttryck. På tsarens uppdrag genomförde en huvudsakligen lågadligt sammansatt terrorstyrka, opritjniki, på 1560-talet hänsynslösa massutrotningar av konspirationsanklagade bojarer. Novgorod och Pskov jämnades med marken. I sinnessjukt tillstånd mördade han 1582 sin son och arvtagare Ivan och dennes gravida hustru. Kvar att överta tsartronen fanns endast den fysiskt och mentalt handikappade sonen Fjodor.

År 1598 dog den rurikska dynastin ut på den manliga sidan. Perioden som följde, ofta kallad "den stora oredan", karakteriserades av en oförsonlig inre maktkamp mellan olika tronpretendenter, vilken i kombination med hungersnöd och Ivan Bolotnikovs stora bondeuppror framkallade inbördeskrig och anarki. Situationen komplicerades ytterligare av att Polen och Sverige i rivalitet ökade trycket mot den ryska västgränsen och aktivt blandade sig i tronföljdsfrågan, bl.a. genom polsk ockupation av och svenska truppers intåg i Moskva (1610).

Användarvisningsbild
UrsusRex
Medlem
Inlägg: 880
Blev medlem: 14 jun 2003 11:29
Ort: Stockholm

Inlägg av UrsusRex » 07 sep 2003 19:20

*skratt* tja då var läxan färdig, eller? :wink:

Var det det du undrade över Erik?

MVH
Björn

Gutekrigaren
Medlem
Inlägg: 4348
Blev medlem: 23 mar 2002 19:38
Ort: Rom

Inlägg av Gutekrigaren » 07 sep 2003 21:13

Ett bra tips är Per-Erik Bodins "Ryssland och Europa", kanske lite väl svår om man "gör ett arbete om Ryssland" (inte för att vara taskig jag heller, men går du på högstadiet är en nog knivig då den är gjord för universitet, ehuru lättläst om man kommer därifrån).

Annars som sagt, testa biblioteket. Inte för svårt. Vi lite äldre gick dit när vi hade arbeten och inte internet fanns! :P

Mvh Petter

Användarvisningsbild
Djinghis Khan
Medlem
Inlägg: 2750
Blev medlem: 26 apr 2003 20:11
Ort: Karlstad

Re: Hur kom ryssland till?

Inlägg av Djinghis Khan » 08 sep 2003 14:48

ErikErikErik skrev:hej jag gör ett arbete om ryssland och undrar hur kom ryssland till?tacksam för svar
Jag brukar se det som att det egentliga (enade) Ryssland uppstod i början av 1500-talet efter det maktvaccum som det tidigare styrande kipchaq-khanatet ("Gyllen horden") lämnade efter sig. Sarai ersattes av Moskva, Khanen ersattes av Tsaren. Innan dess var det område som skulle bli Ryssland ett virrvarr av slaviska, baltiska, finnougriska och turkiska folk som då och då skapade mer eller mindre varaktiga riken. Rus är ju ett exempel på det, en i grunden slavisk stat men som hade en skandinavisk kungaätt, en del finnougriska undersåtar och turkiska militärer.

/DK M

Användarvisningsbild
Thorbjörn Wikström
Medlem
Inlägg: 297
Blev medlem: 28 apr 2002 10:52
Ort: Luleå

Inlägg av Thorbjörn Wikström » 08 sep 2003 17:37

Hej!

Jag kan också rekomendera Per-Arne Bodins böcker men utbildningsradion har givit en bra sammanfattande bok som heter Ryssland - Ett annat Europa. Sedan finns det en nyutkommen bok av Geoffrey Hosking som internationellt fått bra kritik som heter Ryssland - Folk och imperium 1552 - 1917. Har inte hunnit lösa igenom den ännu.

Thorbjörn

ErikErikErik
Utsparkad
Inlägg: 17
Blev medlem: 08 mar 2003 22:46
Ort: Märsta

Inlägg av ErikErikErik » 09 sep 2003 16:23

ok tack

ErikErikErik
Utsparkad
Inlägg: 17
Blev medlem: 08 mar 2003 22:46
Ort: Märsta

Inlägg av ErikErikErik » 09 sep 2003 18:57

Så när kan man säga att ryssland kom till?

Användarvisningsbild
Örjan
Medlem
Inlägg: 1523
Blev medlem: 20 feb 2003 14:57
Ort: Gustavsberg

Inlägg av Örjan » 09 sep 2003 19:08

ErikErikErik skrev:Så när kan man säga att ryssland kom till?
Den ryska staten (Kievrus) skapades på 800-talet av vikingen Ruriks ättlingar. Under 1000-talet splittras riket när yngre medlemmar av furstefamiljen tilldelas egna furstendömen. Formellt sett fortsatte riket att existera eftersom alla ryska furstendömen lydde nominellt under storfursten. På 1480-talet återförenades Ryssland när storfursten Ivan den store (det moskovitiska riket) lade under sig de kvarvarande delrikena.
Senast redigerad av 1 Örjan, redigerad totalt 9 gånger.

Användarvisningsbild
Marcus
Medlem
Inlägg: 7323
Blev medlem: 22 mar 2002 21:27
Ort: Sverige

Inlägg av Marcus » 09 sep 2003 19:08

ErikErikErik skrev:Så när kan man säga att ryssland kom till?
Har du läst och tagit till dig det D. Andersson skrev?

/Marcus

Användarvisningsbild
D. Andersson
Medlem
Inlägg: 841
Blev medlem: 01 okt 2002 16:29
Ort: Katrineholm

Inlägg av D. Andersson » 09 sep 2003 23:25

Marcus Wendel skrev:
ErikErikErik skrev:Så när kan man säga att ryssland kom till?
Har du läst och tagit till dig det D. Andersson skrev?

/Marcus
Vill bara förtydliga att det var från Nationalencyklopedin (vilket skrevs) om du inte såg det. Förresten, det är okej att saxa in långa saker därifrån om man skriver NE skrev:? Tänker såklart på copyright och sånt, deras digitala texter är ju rätt dyra att komma åt.

/Daniel

ErikErikErik
Utsparkad
Inlägg: 17
Blev medlem: 08 mar 2003 22:46
Ort: Märsta

Inlägg av ErikErikErik » 10 sep 2003 06:53

tack

Användarvisningsbild
UrsusRex
Medlem
Inlägg: 880
Blev medlem: 14 jun 2003 11:29
Ort: Stockholm

Inlägg av UrsusRex » 10 sep 2003 08:42

Örjan skrev:
ErikErikErik skrev:Så när kan man säga att ryssland kom till?
Den ryska staten (Kievrus) skapades på 800-talet av vikingen Ruriks ättlingar. Under 1000-talet splittras riket när yngre medlemmar av furstefamiljen tilldelas egna furstendömen. Formellt sett fortsatte riket att existera eftersom alla ryska furstendömen lydde nominellt under storfursten. På 1480-talet återförenades Ryssland när storfursten Ivan den store (det moskovitiska riket) lade under sig de kvarvarande delrikena.
Om nu Nestorskrönikan stämmer - Jag vill ju tro att den gör det, men det har disskuterats är på skalman i en annan tråd..... kommer bara inte ihåg vat just nu :oops:

/B

Användarvisningsbild
UrsusRex
Medlem
Inlägg: 880
Blev medlem: 14 jun 2003 11:29
Ort: Stockholm

Inlägg av UrsusRex » 10 sep 2003 08:49

UrsusRex skrev:Gällande arvsrätt i sagorna;

Har nu tittat i den enda saga jag har hemma i bokhyllan, Njalssaga och där finns flera exempel på hur äldste sonen eller äldste manlige släkting ärver både ägedom och hämndrätt/skyldighet. Så ja det finns exempel att ta av för att "bevisa" arvsrätten, om man väljer att tillskriva sagorna detta värde.

Vidare gällande assimilering;

Västerled;
Njalssönerna blir anfallna av vikingar från Dungalsby (Duncansby) i Skottland utanför Orkneyöarna där Sigurd jarl Lödvesson styrde.
Dessa vikingar är enligt sagan fränder till skottarnas kung. Huruvida dessa räknas som nordbor eller inte vet jag inte men de benämns vikingar och de seglar långskepp med sköldar hängandes efter sidorna.

Till Njalssönernas räddning kommer Kåre Sölmundsson från söderöarna (hebriderna?) där Gille Jarl styrde.
Efter striden för Kåre männen till Sigurd jarl på Orkneyöarna och ber att de ska få tjänstgöra i hans hird. Kåre var på väg till Sigurd med skatt från Hebriderna då han stötte på Njalssönerna och vikingarna. Sedan nämns mågar,fränder och underlydande jarlar som styr i; Stroma, Freswick, Ross, Moray, Sutherland, Argyll......

Österled;
Jag undrar mest över Novgorod, som jag har läst det grundades staden då Staraja Ladoga började bli för litet. Nordborna hade bosatt sig vid Aldeigjugborg (den gamla borgen - Staraja Ladoga) för att dt var en knytpunkt för de östliga handelsvägarna. Men jorden tog slut och de sökte sig söderut till sjön Ilmen där de grundade Holmgård (staden på holmen- Novgorod). Stämmer detta?

Om så är fallet och man kan vara överens om att Holmgård styrdes av Nordborna fortsätter jag min förståelse av det hela utifrån vad jag läst. Jag menar det var en stad som inte fanns innan - den grundades som en omlastningsplats av nordbor.(?) Så långt har jag förstått det tämligen bevisat.

Sedan kommer teorier om att vikingarna/nordborna ville kontrollera handeln och kräva skatt av befolkningen. De ger sig ut med samma taktik som i västerled, tar ett område i besittning och kräver skatt för att inte plundra. Men i österled går det inget vidare, där fungerar det inte så att man kan landstiga, röva och försvinna innan befolkningen samlat sitt försvar.
Så istället för att som i väster kunna kräva skatt i gengäld mot att man inte rövar ställer sig invånarna emot vikingahövdingarna och kör ut dem ur sina områden och slutar betala skatt. Det här ligger någonstans mellan historiskt accepterat och "bevisat" i Nestorskrönikan?!

Nu till krönikan;
I ringarna på vattnet efter detta börjar stammarna strida sinsemellan och allmänt kaos uppstår då flera riken utan fungerande styre uppstår. De ledande hövdingarna inser problemet och sänder bud till varjagerna på andra sidan varjagiskahavet i väster; "Vårt land är stort och fruktbart, men där saknas ordning. Kommen och regeren och härsken över oss."
(Varjager är alltså namnet på Nordborna i österled.)

Tre bröder uppmärksammar budet och far till Ryssland med sina bundsförvanter. Den äldsta, Rurik, slog sig ned i Staraja Ladoga, den andre, Sineus, slog sig ned i Beloozero söder om Onega och den tredje, Truvor, bosatte sig i Izborsk när den nuvarande estniska gränsen.
det är efter dessa varjager som novgorodernas land blivit rusernas land,,,, Novgoroderna äro nu av varjagisk stam, men förut voro de slaver
Så står de i Nestorskrönikan.

Så här gick det till enligt krönikan; Bröderna bildade riket Rus (från det nordiska ordet för rodd/roddarlag - rodr )(Barzam hjälp :) ) som således delades in i tre småriken. Men två bröder dog och Rurik kom att styra över Rus, grundlade Novgorod och regerade därifrån över, varjager,ester,vepser,merier och krivitjer. Att härska över så många stammar med skiftande språk tycks inte ha varit något problem och ruserna behöll makten till 1500-talet. (Det är väl egentligen vad jag undrar över i den här tråden, varfr lyckades de så bra?)

De behöll kontakten med fränder i norden och kunde be om väpnat stöd därifrån, på så vis hjälpte vikingar från mälarlandskapen till att grunda det väldiga Kievriket.

Efter Ruriks död ärvde Oleg makten som förmyndare åt Ruriks son Igor. Igor var gift med Olga och deras namn ses ibland vara identiska med Ingvar och Helga. De nämns för övrigt i andra källor än Nestorskrönikan vilket kan ses som bevis för deras existens och krönikans korrekthet. (ska ta upp det med att saker nämns på flera ställen i tråden om skriftliga källor gällande vikingatid - så håll den diskutsionen utanför denna tråd tack :) ) Oleg startade ett erövringståg, Igor var girig på gränsen till dum och Olga listig och GRYM så det räcker. Men det hör nog till en egen tråd i stil med "nestorskrönikan" eller liknande?

Krönikan i sig heter som sagt Nestorskrönikan och har fått sitt namn efter munken som författade den i ett kloster i Kiev i borjan av 1100-talet. Forskare tycker i allmänhet (verkar det som) att den är mest legendartad. Men allteftersom arkeologer gör nya fynd österut verkar mycket av krönikans innehåll bekräftas. T.e.x Aldeigjugborg (den gamla borgen - Staraja Ladoga) se inlägg om gravarna här över.

/B
Där var det i tråden varför vikingarna lyckades assimileras så bra.

Mvh
Björn