Om min forskningsmetod

Diskussioner kring händelser under medeltiden. Värd: B Hellqvist
Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Om min forskningsmetod

Inlägg av Valdemar Sappi » 29 okt 2013 13:17

Skriver på en sammanfattning om min forskning, med metodanalys. Nedan metoddelen (uppdaterad)

Bildt/Juul; Metod och sammanfattande resultat

Under 20011 till 2013 har jag skrivit fyra rapporter om släkten Bildt/Juul. Dags för en redovisning av metoden och en sammanfattning av resultaten. http://niels-ebbesen.com/bildt/bildt.htm

Min metod

Min metod bygger på en enkel insikt. Källkritiska studier utifrån Diplomatariet räcker inte för att förstå 1300-talet och 1400-talet. Därför att det som dominerar perioden är upplösningen av de enorma huvudgårdarna, ibland med hundratals gårdar under sig. Som släkten Juuls Stövring. Det gör att även förskjutningar i ägandeförhållanden och svårdokumenterade rörelser i godsmassor måste betraktas som giltigt forskningsunderlag. Tyvärr så försvåras en sådan forskning av märkliga övertolkningar av de teorier professor Troels Dahlerup för fram i hans rapport ”Lavadelns krise i dansk Senmiddelalder” till nordiska historikermötet 1971. Dahlerup såg själv med förvåning på den ständigt jakten efter betydelselösa fogdar på väg att förlora sitt frälse. Som t.ex. när Per Bilde (Juul), utan källstöd, pekas ut som en obetydlig fogde och inte som Veslös ägare.
Mängder av gods låg oskiftat under det kaotiska 1300-talet. När skiftena tog fart igen kring 1400 ledde det till att en mer kollektiv form av jordägande av ättejorden, ersattes av ett mer privat ägande. Många blev enormt rika i denna process. Den rikaste av dem alla var Abraham Brodersen (Baad/Tjurhuvud), fosterfar till Knut Knutsen (Juuls) svärfar Bent Pik på Piksborg i Bolmen. För att ana hur upplösningen av huvudgårdssystemet går till, krävs att väldiga mängder fakta hanteras samtidigt. Något som inte är lätt, inte minst för att DAA är full av snåriga rättelser.
Min metod leder oundvikligen till att jag måste vara generös mot mig själv mot misstag, för att lyckas med det som är det överordande målet. Att få syn på de större sambanden, som t.ex. striden om Juuls Stövring under Axel Pedersen Thotts förmyndarskap (värge). Och stridens samband med Ellinge, Tomarp och Svanholm. Mängder av arbetshypoteser skapas, förkastas. Min metod kräver helt enkelt modet att våga gissa fel.
Godsskiften då när huvudgårdarna splittrades upp, det är alltså inget som sker linjärt mellan två nära fränder, utan något som berör stora släktgrupper över lång tid. De gods som tycks förflyttas ologiskt i sidled blir därför extra intressanta att försöka förstå. Och de personer som är ”värge” blir extra viktiga att undersöka. Vad som egentligen händer kan vi ofta bara ana. Men analysen av överlåtelsen av drots Laurids Jonsen (Panters) gårdar under Vilsted till Lange, Kid och Skobe är ett exempel på hur min metod kan ge oss helt nya insikter. Och vi upptäcker den betydande ätten Kid.
Viktigt är det att försöka förstå när arv ger arvtagaren nytt ättenamn. Som när svågrarna Jep Knutsen (Juul) och Laurids Axelsen (Thott) tar namnen Jep Bilde och Lasse Bilde. Något som uppenbarligen handlar om striden om Stövring, och det att hr Torkel Bilde (Bille) övertar Stygge/Panters Svanholm.
Min metod gör det också möjligt se att delar av ett vapen kan gå vidare när en ätt dör ut. Som när släkten Bildt får Lunges tre liljor i vapnet. Eller som när Hans Krafse (Kruse) tar sig en variant av svärmodern Anne Nielsdater (Presents) vapen.
Med min metod blir det begripligt hur namnet Stygge vandrar från Stygge/Galskyts Granlev/Bidstrup, över Galskyt/Hvides Randrup, till den nya släkten Stygge på Kids Vesterbäck vid Ribe. Just Vesterbäck är genom Henrik Fangels arbete i ”Festskrift till Troels Dahlerup” 1985, ett lysande exempel. Fangel såg inte de större sammanhangen, och han såg allt för många fattiga fogdar där vi helt enkelt vet för lite om de inblandade. Men det hindrar inte att hans suveräna undersökning av striden om skogen Staverskov mellan Stygge/Juul och Rosenkrands, ger oss en helt unik möjlighet att studera godsskiften över många generationer. När undersökningen sätts in i ett större sammanhang.
Senast redigerad av 2 Valdemar Sappi, redigerad totalt 30 gång.
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Om min forskningsmetod

Inlägg av Valdemar Sappi » 30 okt 2013 08:58

Uppdaterat metodanalysen ovan.

Slutresultatet kommer finnas på den länkade webbsidan.
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Om min forskningsmetod

Inlägg av Valdemar Sappi » 30 okt 2013 21:28

Jag har förtydligat min syn på utvecklingen kring 1400. Och alla fyra sidorna ligger nu ute på webbsidan. Putsar lite här och där fram till fredag.

"Mängder av gods låg oskiftat under det kaotiska 1300-talet. Flest ödegårdar fanns det kring 1380, sedan vände utvecklingen sakta. När skiftena tog fart igen kring 1400 ledde det till att de stora huvudgårdarna splittrades upp i mindre enheter. Långt ifrån alla arvslotter skiftades loss, men fränderna skrev sig inte längre till samma huvudgård utan flyttade ut till mindre storgårdar.
Samtidigt ser vi en motsatt tendens där några få blir enormt rika. Den rikaste av dem alla var ett tag Abraham Brodersen (Baad/Tjurhuvud), fosterfar till Knut Knutsen (Juuls) svärfar Bent Pik på Piksborg i Bolmen. För att ana konsekvenserna av upplösningen av huvudgårdssystemet och det nya sättet att sköta även stora rikedomar i mindre enheter, så krävs att väldiga mängder fakta hanteras samtidigt. Något som inte är lätt, inte minst för att DAA är full av snåriga rättelser.
Tyvärr så försvåras forskningen av märkliga övertolkningar av de teorier professor Troels Dahlerup för fram i sin rapport ”Lavadelns krise i dansk Senmiddelalder” 1971. Dahlerup såg själv med förundran på den ständigt jakten efter betydelselösa fogdar på väg att förlora sitt frälse. Som t.ex. när Per Bilde (Juul), utan källstöd, pekas ut som en obetydlig fogde och inte som Veslös partsägare."
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Bildt/Juul; Metod och sammanfattande resultat

Inlägg av Valdemar Sappi » 31 okt 2013 12:55

Bara slutputsen kvar. Blir det några ändringar kommer de på webben. I morgon skall det vara klart.

Bildt/Juul; Metod och sammanfattande resultat

Min metod
Under 2011 till 2013 har jag skrivit fyra rapporter om släkten Bildt/Juul. Min metod bygger på en enkel insikt. Källkritiska studier utifrån Diplomatariet räcker inte för att förstå 1300-talet och 1400-talet. Därför att det som dominerar perioden är upplösningen av de enorma huvudgårdarna, ibland med hundratals gårdar under sig. Som släkten Juuls Stövring. Det gör att även förskjutningar i ägandeförhållanden och svårdokumenterade rörelser i godsmassor måste betraktas som giltigt forskningsunderlag. Mängder av gods låg oskiftat under det kaotiska 1300-talet. Flest ödegårdar fanns det kring 1380, sedan vände utvecklingen sakta. När skiftena tog fart igen kring 1400 ledde det till att de stora huvudgårdarna splittrades upp i mindre enheter. Långt ifrån alla arvslotter skiftades loss, men fränderna skrev sig inte längre till samma huvudgård utan flyttade ut till mindre storgårdar.
Samtidigt ser vi en motsatt tendens där några få blir enormt rika. Den rikaste av dem alla var ett tag Abraham Brodersen (Baad/Tjurhuvud), fosterfar till Knut Knutsen (Juuls) svärfar Bent Pik på Piksborg i Bolmen. För att ana konsekvenserna av upplösningen av huvudgårdssystemet och det nya sättet att sköta även stora rikedomar i mindre enheter, så krävs att väldiga mängder fakta hanteras samtidigt. Något som inte är lätt, inte minst för att DAA är full av snåriga rättelser.
Tyvärr så försvåras en sådan forskning av övertolkningar av de teorier professor Troels Dahlerup för fram i sin rapport ”Lavadelns krise i dansk Senmiddelalder” 1971. Dahlerup såg själv med förundran på den ständigt jakten efter betydelselösa fogdar på väg att förlora sitt frälse. Som t.ex. när Per Bilde (Juul), utan något källstöd, pekas ut som en obetydlig fogde och inte som Veslös partsägare.
Min metod leder oundvikligen till att jag måste vara generös mot mig själv mot misstag, för att lyckas med det som är det överordande målet. Att få syn på de större sambanden, som t.ex. striden om Juuls Stövring under Axel Pedersen Thotts förmyndarskap (värge). Och denna strids samband med Ellinge, Tomarp och Svanholm. Mängder av arbetshypoteser skapas på vägen, och nästan lika många förkastas. Min metod kräver helt enkelt modet att våga gissa fel.
Godsskiften då när huvudgårdarna splittrades upp, det är alltså inget som bara sker linjärt mellan två nära fränder, utan något som berör stora släktgrupper över lång tid. De gods som tycks förflyttas ologiskt i sidled blir därför extra intressanta. Och de personer som är ”värge” blir extra viktiga att undersöka. Vad som egentligen händer kan vi ofta bara ana. Men analysen av överlåtelsen av drots Laurids Jonsen (Panters) gårdar under Vilsted till Lange, Kid och Skobe är ett exempel på hur min metod kan ge oss helt nya insikter. Och vi upptäcker den då så viktiga ätten Kid.
Viktigt är att försöka förstå när arv ger arvtagaren nytt ättenamn. Som när svågrarna Jep Knutsen (Juul) och Laurids Axelsen (Thott) tar namnen Jep Bilde och Lasse Bilde. Något som uppenbarligen handlar om striden om Stövring, och det att hr Torkel Bilde (Bille) övertar Stygge/Panters Svanholm.
Min metod gör det också möjligt se att delar av ett vapen kan gå vidare när en ätt dör ut. Som när släkten Bildt får Lunges tre liljor i vapnet. Eller som när Hans Krafse (Kruse) tar sig en variant av svärmodern Anne Nielsdater (Presents) vapen.
Med min metod blir det begripligt hur namnet Stygge vandrar från Stygge/Galskyts Granlev/Bidstrup, över Galskyt/Hvides Randrup, till den nya släkten Stygge på Kids Vesterbäck vid Ribe. Just Vesterbäck är genom Henrik Fangels arbete i ”Festskrift till Troels Dahlerup” 1985, ett lysande exempel. Fangel såg inte de större sammanhangen, och han såg allt för många fattiga fogdar där vi helt enkelt vet för lite om de inblandade. Men det hindrar inte att hans suveräna undersökning av striden om skogen Staverskov mellan Stygge/Juul och Rosenkrands, ger oss en helt unik möjlighet att studera godsskiften över många generationer. När hans undersökning sätts in i ett större sammanhang…

Från Per Bilde till Jep Knutsen
Att den Jep Knutsen som bevittnat sin mormor Cecilie Ufs överlåtelse till hr Niels Svendsen på Ellinge (3/2 1427), är densamme som Jep Bilde. Det bevisas av den handling där arvet efter Jeps hustru Anne Viffert och dennes syster Karen skiftas (11/4 1493).
Annes arvingar är hennes två barn Per Bilde på Veslös och Karen Jepsdater, gift med Iver Munk (Kaas/Galskyt) på Haagård en bit söder om Veslös. Pers och Karens förmyndare är Mourids Gyldenstierne. Deras moster Karen Vifferts make är Lasse Bilde, som är densamme som Laurids Axelsen (Thott). Mourids och Lasse är var för sig, och än mer tillsammans, bevis för att Jep Knutsen är densamme som Jep Bilde.
Niels Svendsen (Sparre) har fått Ellinge av Lasse Bildes två fastrar, systrarna Thott. Den ene systern var mor till Niels första hustru, den andre blev hans andra hustru. Den förste av de två systrarna Thott var dessutom mormor till Pers och Karens förmyndare Mourids Gyldenstierne.

Från Jep Knutsen till Knut Knutsen
Jep Knutsens föräldrar är Knut Knutsen och Bolde Pik, men Jep tycks växa upp med sin styvfar Lave Gustafson (Sjustjerne) på Galens Tomarp. Jeps mormor Cecilie Uf har varit gift tre gånger; Rani, Pik och Limbek. Hon har två söner och två döttrar. Hennes äldste son Peder Tuesen (Rani) blev gift med Mette Andersdater (Panter). Det är viktigt, för Mette är arvinge till Svanholm och Svanholm är nyckel till släkten Bildts historia. Cecilie Ufs svärson Knut Knutsen (Juul) omnämns 21/2 1423.
Knut Knutsens vapen är inte känt, men att han är far till Jep Knutsen är uppenbart.

Över Veslös till Jon Jonsen Æuer (Juul), partsägare till Nebbe och Stövring
Det enda som egentligen behöver bevisas är att Knut Knutsen är sonson till Jon Jonsen Æuer (Juul). En viktig nyckel för att se detta, är att två av sönerna Skobe från Veslös ärver Anders Pedersen (Panter), hans bror och Anders tre söner. Samt att två av Anders söner överlåter panten i Nebbe borg på Själland till Jon Jonsen (Juul). En av de sönerna är svärfar till Cecilie Ufs son Peder Tuesen (Rani).
Per Bilde skriver sig till Veslös mellan 1482 och -87. Även Pers son Jeip Persen skriver sig dit, och det 12/5 1470, tolv år före sin far. Jeip skriver sig till Öslös som ligger straxt öster Veslös, men Öslös ligger under Veslös. Det ser vi 1502 när Veslös ägare pantsätter Öslös till Pers ”värge” Mourids Gyldenstierne.
Den tidigare ägaren till Veslös var hr Jesse Glob (Skobe), även kallad hr Niels Mogensen. Hans och svågerns Stig Andersen (Hvides) barn leder oss fram till hur allt hänger samman. Jesse/Niels bär namnet Glob efter sin mor, en sondotter till den rike Poul Glob.
Jesse har tre söner, Mogens, Jacob och Jon, och dottern Johanne. Mogens dotterson Mikkel Krabbe och Per Bilde skriver sig samtidigt till Veslös. Även Johanne, gift med Peder Mogensen (Due), skriver sig dit. Och det gör hennes son Mogens Pedersen (Due). Johanne ger namnet Glob vidare till en av sönerna Niels/Jes Glob. Jes Glob och Per Bilde nämns tillsammans 7/5 1480 om Veslös kyrkogård.
Panter/Langes arvingar är de två bröderna Skobe från Veslös, Jon Nielsen och Jacob Nielsen af Dierby. Samt Jacob Nielsens svåger Jacob Hegedal (Kid) och Lille Aage (Kid). De fyra ärver en rad gårdar under Panters Vilsted, som överförts från släkten Panter till Gunner Jakobsen (Lange) på Kalö åren 1345 till 1365. Att Gunner är en Lange har fastställts av Anders Bøgh på Århus universitet. Gunners syster Anne är gift Gyldenstierne. Hennes son Niels, Mourids far, ärvs av Niels Pedersen Kid.
Gunners och Annes far Jacob Ebbesen (Lange) till Roostgård menar jag var gift med drots Laurids Jonsen (Panters) dotter. Hon tycks även ha varit mor till hertig Eriks frilloson Valdemar Sappi.
8 maj 1408 överlåts gårdarna av Gunners fyra arvingar till drottning Margrete, som drar in allt gods som tillhört Poul Glob till kronan. En av panterna till Gunner år 1345 bevittnas just av Poul Glob. De som överlåtit panterna till Gunner är hans svågrar bröderna hr. Peder Larsen och Jens Larsen (Panter), samt Peders tre söner Anders, Jens och Lars Pedersen.
Hr Peder är som jag ser det gift med en dotter till hr Anders Pedersen Stygge (Galen) till Alnerup, Iversnäs, Korup och Granlev (Bidstrup). Hr Peder övertar därför Nebbe borg 1355 från sönerna till sin svåger Jacob Pedersen (Stygge/Galen).
Sönerna Laurids och Anders Pedersen (Panter) pantsatte 1364 Nebbe borg till Jon Jonsen Æuer (Juul) kungens fogde på Kalundborg, men sålde Nebbe vidare 1380. Då är Jon Jonsen nog död för hans son Knut Jonsen är myndig 1319. Sonsonen Knut Knutsen (Juul) är gammal när han nämns 1423, om arvet efter sin då troligen döda hustrun Bolde/Bothild Pik.
Att släkten Kid ärver Panters tycks förklaras av att den tredje brodern Jens Pedersen (Panter) skriver sig till Hegedorpe/ Heggerop, en gård som troligen låg i Hegedal i västra Fjellerup. Panters äger alltså den gård som tycks ha gett Panters arvinge Jacob Hegedal (Kid) hans namn efter fadern Peder Hegedal. Brodern Anders Pedersen (Panter) samäger även Kjeldkjär med Gro Gevertsdater (Kid), så släktskapet med Kids går tillbaks i tiden. Kanske över Stygges. Mycket möjligt är att drots Laurids Jonsens hustru Cecilie är en Kid. Både Kid och Stygge är dessutom grenar av klanen Hvide/Galen. Släkten Kids stamfar är Asser Ingridsen från Arndrup (1266).
Anders Pedersen (Panter) har två barn. Knud som ärver Svanholm och Mette som ärver Sonnerup. Mette var den som blev gift med Knut Knutsen (Juuls) svåger Peder Tuesen (Rani), Cecilie Ufs äldste son. Både Svanholm och Sonnerup går senare till hr Torben Bilde (Bille) när ätten Panter dör ut. Det är godsskiften i samband med den överlåtelsen som ger Jep Knutsen och han son Per namnet Bilde.

Nebbegård vid Rands fjord, Jylland
Cecilie Ufs tredje make Hartvig Limbek, styvfadern till Knut Knutsens hustru Bolde Pik, är inblandad i godsskiftena. En av Lange/Panters arvingar Lille Aage (Kid) är en mycket trolig son till Aage Astradsen (Kid) till Nebbegård vid Rands fjord på Jylland. En av Aage Astradsens arvingar är t.ex. Niels Hegedal (Kid). Nebbegård går från Aage Astradsen till Hartvig Limbek och Cecilie Uf.
Ägaren till Nebbegård före Aage Astradsen (Kid) var Niels Tuesen (Bild) till Skovbo, vars mor var en Rani. Niels Tuesen var gift med Tove Andersdater (Hvide), en svägerska till Jesse Glob (Skobe) på Veslös, genom brodern Stig Andersen.
Tove blir omgift med hr Niels Nielsen Kruse (16/1 1412). Hr Niels och Toves söner bevittnar handlingar tillsammans med bl.a. Jacob och Niels Hegedal (Kid).
Bandet till Kids tycks gå genom systrarna Rosenkrands gifta med Jesse Glob (Skobe) och Stig Andersen (Hvide). Systrarnas far Iver Nielsen av Hjerndrup nämns i två sammanhängande handlingar 1334 och 1339 om Hejsager, tillsammans med Johannes Staverskov (Kid) dy, en möjlig farfar till Jacob och Niels Hegedal (Kid). Brödernas far hette Peder Hegedal.
Banden mellan Hvide och Skobe över Rosenkrands och Kid, kan förklara hur Tove Anderdater (Hvides) brorson Poul Stigsen kan skriva sig till Panters Vilsted. Och förklarar hur en annan brorson Pors Stigsen kan vara frände till bröderna Astradsen (Kid) till Nebbegård och Urnegård. För ännu en bror, Markvard Stigsen, gifter sin med en dotter till Cecilie Ufs son Henneke Limbek på Nebbegård.

Svanholm och Solbjerg är nyckeln
Svanholm är ett tydligt exempel på en förskjutning i ägandeförhållanden och rörelser i godsmassor som inte helt kan dokumenteras. Hr Torbern Bilde (Bille) är genom sin mor Galen inblandad i striden om Stövring. Och han var dubbelt gift. Först med Beate Axelsdater Thott, syster till Lasse Bilde (Thott). Beate dör när hon föder tvillingdöttrar. Torbern blir omgift med Sidsel Ovesdater Lunge. Både Billes och Lunges är exempel på adel som höjt sig till rik högadel genom att tjäna som biskopslänsmän. Sidsels syster Ellen är gift med Axel Brok, halvbror till Mourids Gyldenstierne, Per Bildes och Ellen Jepsdaters förmyndare. Axel är ny ”värge” för Juuls Stövring. Per Bilde (Juul) är 1490 domare på landstinget i striden om vem som skall ha rätt att vara nästa ”värge” över Stövring.
Systrarna Sidsel och Ellen Lunges brorsdöttrar är de sista Lunges. De är gifta Krabbe som gift in sig med Skobes på Veslös. Och med Kruse/Krafse, Tove Hvides ättlingar. Samt med Dyre vars barn nu tar med namnet Lunge till Dyres. En sondotter Blanceflor Lunge (Dyre) gifter sig med Per Bildes sonson Daniel Bilde. Både Daniel och hans far Knut Bilde börjar nu föra Lunges tre liljorna i sitt vapen. Ättlingarna till Pers många andra barn fortsätter med en lilja. Hr Torbern Bilde (Bille) och Sidsel Lunge löser ut Svanholm från Panters dödsbo. De får även Sonnerup, som Cecilie Ufs äldste son Peder Tuesen (Rani) skrev sig till efter att ha gift sig med Mette Andersdater (Panter). Per Bilde tycks släppa sin part i Veslös till Krabbes gifta Skobe, för hans många ättlingar finns i trakten av Hassing vid Ålborg. Per gifter sig troligen till Hovgård i Hassing, och skiftar till sig Hassinggård. Hassinggård ägdes först av Panters, men har genom Ide Panter gått i arv till hennes sonson Axel Brok, Stövrings ”värge”.
Axel var alltså inte bara halvbror till Pers ”värge” Mourids Gyldenstierne, utan dessutom svåger till hr Torbern Bilde på Svanholm, genom systrarna Sidsel och Ellen Lunge.
Vad det är Pers far Jep Knutsen skiftar till sig för att ta namnet Bilde av Torbern Bilde, det vet vi inte. Men en fejd om arvet efter Cecilie Uf reglerad 30/11 1447 mellan Jeps styvfar Lage Gustafson på Tomarp och dennes svåger Peder Tuesen (Rani, g Panter), säger oss att det handlade om gårdar under Billes Solbjerg. Lave förklarade sig inte han någon rätt till tre gårdar och en fästegård under Solbjerg, hr Torbern Bildes ättegård. Hans båda bröder Erik och Peder Bilde skriver sig till Solbjerg.

Slutsats:
Jep Knutsen tycks ha ärvt rätten till part i Panters gods, den rätt som gav Jon Jonsen Æuer panten i Nebbe borg. Den rätten tycks Jep nu få ut på två sätt. Dels får han Ide Panters Hassinggård. Jep överlåter samtidigt en del av sin rätt till hr Torbern så han kan lösa ut bl.a. Jeps morbror Peder Tuesen ur Panters Svanholm. Istället får förmodligen Jep Bilde (Juul) och Lasse Bilde (Thott) del i hr Torbern Bildes Solbjerg, därav namnet Bilde till Jep Knutsen och Laurids Axelsen.
Jon Jonsen Æuers syster Beatrix är frände till hr Henrik Nielsen (Panter), så Juuls arvrätten går nog tillbaks till Henrik. Henriks brorson Lave Ovesen är den förste kände ägaren till Hassinggård. Laves dotter Ide gift med Lage Brok, är den som 1406 pantsätter Hassinggård på tio år till Jens Hval.
Det är utan tvivel så att Knut Knutsen, gift med Bolde Pik, dotter till Bent Pik på Piksborg och Cecilie Uf, är Per Bilde farfar.
Att Knut Knutsen är sonson till Jon Jonsen Æuer på Kalundborg, det kan inte bevisas. Men rörelser i godsmassor som inte helt kan dokumenteras stödjer ändå med eftertryck att så är fallet.
Per Bilde var alltså inte en fattig egendomslös fogde på Veslös på väg ut ur frälset, utan en nära frände till dåtidens främsta och rikaste högadel. Så det är inte så märkligt att Per Bildes sonson Daniel Bildt gifte sig med Blancefor Lunge (Dyre), dotter till Norges rikes kansler Vincent Lunge.

Anders Blomström, Stockholm 1 november 2013

http://niels-ebbesen.com/bildt/bildt.htm
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Om min forskningsmetod

Inlägg av Valdemar Sappi » 04 nov 2013 14:49

Skrev en bilaga av bara farten. Även den finns på webbsidan.

Bilaga: Från Gunner Jakobsen (Lange) till Per Bilde och Karen Jepsdater

Gunner Jakobsen på Kalö, hr Peter Lauridsen (Panters) arvinge, har två barn. Jens Gundesen och Bodil Gundesdater. Den Gunner som ärvdes av bröderna Skobe från Veslös och Kids från Hegedal/Nebbegård.
Jens Gundesen är gift med Marianne Iversdater Lykke, änka efter Niels Eskildsen (Kid) till Tjele. Mariannes mor är Margrete Poulsdater Glob. Hans arvinge är Jens Lagesen (Udsen). Jens är helt enkelt förmyndare för Else Svendsdater (Udsen) som är änka efter Niels Kids brorson Eskild Ibsen (Kid). Änkan tar med sig Tjele i gifte2 med Mogens Jensen (Lövenbalk).
Else Svendsdaters mor är en syster till Tove Hvide g Bild och Kruse (Nebbegård).

Bodil Gundesdater är gift med Torkild Myg (Galskyt), en svågers son till Johannes Brands dä (Kid) g Galskyt. Bodils son hr Niels Myg för både Galskyts och Ferkes vapen, förmodligen för att han lånat sina fränder Ferkes sigill vid ett tillfälle. Torkilds kusinbarn hr Peder Mortensen är gift med en syster till Svend Jensen (Ferke).
Bodil beseglar 1400 tillsammans med Jep Nielsen (Skobe) och Jens Frost (Bild) för fru Kristine på Sögård. Fru Kristine måste vara Bodils faster Kristine Jacobsdater (Lange), änka efter Johannes Limbek till Sögård och Tovskov. Jep Nielsen är väl Skobe från Veslös/Dierby gift Kid, Bodils samarvinge. Jens Frost är en sonson till Niels Ebbesen. Hans mor är Elisabeth Frost (Lange). Jens Frosts dotter blev gift med Albret Skeel, en sonson till Albret Rytter (Skeel).
Knut Jonsen (Juuls) kusin Jens Mogensen (Juul) var gift1 med en dotter till Elisabets bror Anders Frost. G2 med en dotter till Peder Kid från Tjele.
Genom sin hustru som är ett av sju barn till Stig Munk, så är Jens Frost (Bild) svåger till Niels Mus (Munk) g Gjertrud Svendsdater Udsen, Anders Albretsen (Skeel), Malte Munk (Lange) och Niels Krabbe. Det är Niels Krabbes son Mikkel som skriver sig till Veslös samtidigt med Per Bilde. (Gjertrud är även gift Lange Jens Kaas (Galskyt-Munk)).
Bodils arvingar är fru Marine i Kovstrup, Jens Munk och Folmer Mortensen (Gyrstinge).
Folmer ärver nog sin styvmor som är en dotter till Gunners syster Anne Jakobsdater (Lange).
Fru Marine är Karen Jepsdater (Juuls) svärmor. Den Karen som är syster till Per Bilde.
Jens Munk (Kaas/Galskyt) är Marines sonson, Karens svågers son.
I detta ovanföra är all de tre som strider mot Niels Ebbesen söner inblandade, Peder kid, Sven Jensen (Skobe) och Jens Hval.
Peder Kid är son till Niels Eskildsen (Kid) på Tjele g Lykke. Det ser vi av att hans son Niels Kid är arvinge till Anne Jakobsdaters son Niels Pedersen G-stjerne. Den Niels som är far till Per Bildes och Karen Jepsdaters ”värge” Mourids, och styvfar till Axel Brok, ”värge” på Stövring. Vapnen som förs av Kids på Tjele och av Peder Kid är dessutom identiska.
Sven Jensen (Skobes) mormor är Katrine Jakobsdater (Lange), syster till Gunner och Anne.
Jens Hval är svärson till Mette Jensdater Brands (Kid) och hr Torluf Pedersen på Hovgård i Hassing, den gård som Per Bilde övertar.

Jacob Ebbesen Roosts barn:
Jacob är gift med drots Laurids Jonsen (Panters) dotter. Svärmodern Cecilie är kanske en Kid. De har sönerna Gunner, Tord och Jon. Och döttrarna Anne och Katrine. Dessutom har Jacobs hustru sonen Valdemar Sappi, hertig Eriks frilloson.
Vem Gunner är gift med vet vi inte. Tord har ingen känd fru eller barn. Jon får ärva sin halvbror Valdemar Sappis barn Jon och Ingeborg (g Eberstein), beseglat av Cecilie Ufs make Hartvig Limbek på Nebbegård. Anne Jacobsdater var så gift Gyldenstierne.
Catrine Jacobsdater menar jag är gift med Johannes Limbek, en av panthavarna till Stygges Korup tillsammans med hr Ove Nielsen (Panter) och hr Aage Eskildsen (Kid på Tjele?).
1355 22/2 pantsätter Catrine, änka efter Johannes Limbek, landsbyn Borg i Brede sogn. Deras dotter Lene/Helene är gift med Jens Svendsen (Skobe).
1357 14 maj. Om Valdemar Sappis och hans rätta arvingars 10 otting jord på Roostmark av samma Svends jord och på hans son Jens Svendsen (Skobes) vägnar.
Motpart är Peder Jensen Munk dy (Benderup) vaerge för Sven Jensen (Skobes) barn på Roost. Svens barns fränder på fädernet: Peder Jensen (Munk), Peder Munk (Lange), Thomas Nielsen och Jens Nist.
På mödernet: Hr Klaus Limbek drost, Niclaus Limbek Kudi (Banner/Vognsen), Gotscalk Skerf.
Valdemar Sappi försöker hävda arvsrätt efter sin halvsyster Katrines och Sven Jensen (Skobe), men misslyckas. Tre Peder Munk av ätterna Munk, Lange och Benderup hävdar släktskap med sonen Jens Svendsen.
Banden till Niels Ebbesen tycks gå över hr Henrik Nielsen (Panter), Juuls frände. Och Niels Jensen Odder (Galskyt), Johannes Brands (Kids) svärfar. Brevet nedan då Niels Galskyts hustrus medgift reglera, det är det enda jag känner till där Niels Ebbesen finns med. Obs att en gård under Panters Vilsted nämns.
1338 28/3 Viborg Landsting: "Hr. Simon, af Guds nåde biskop i Viborg, Herr Henrik Nielsen (Panter), Herr Aage Eskildsen (Kid på Tjele?), Riddere, Navne Tordsen, Svend Morsing (Skobe?), Lars Hvas, Jon Bentsen, Landstinghører i Viborg, NIELS EBBESEN, Jens Ovesen (troligen Henriks brorson), Niels Sommer til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle skal vide, at i det Herrens år 1338 var Jens Friis personligt til stede på Viborg Landsting næst efter søndagen Midfaste og tilskødede på sin søster Katerines vegne i vor og adskillige andre troværdige mænds nærværelse og påhør nærværende brevviser Niels Odder (Niels Jensen Galskyt) alt sit gods, rørligt og urørligt, i Åbosyssel til evig besiddelse, hvilket er tilfaldet hende med arveret efter hendes faders og moders død; for dette gods skødede samme Niels Odder til gengæld nævnte Jens FriisS (Egern-Friis, Hesselager) til evig og retmæssig besiddelse alt sit rørlige og urørlige gods i Sallingsyssel og Himmersyssel, som tilfaldt hans hustru, som er søster til samme Jens Friis i arv efter hendes fader og moder, med undtagelse af en gård i Vilsted (Panter!), som er pantsat til Jens Tollesen. Givet under vore segl år og dag som ovenfor." (Parenteserna mina).
Vad handlade Kids, Skobes och Hvals fejd med Niels Ebbesen (Bilds) söner om?
1343 febr: Torkild Hval pantar sitt gods i Arnstorp och Smitstorp till Lammün på Niels Ebbesens (söners) vägnar på det villkoret, att Niels skall ge Torkild Hval ett fullgott och tillfredställande vederlag efter skiljedom av de två riddarna Henrik och Ove Nielsen (Panter). 1347 10 jan: Tingsvittne av samma ting visar oss, att nu är godsöverlåtelsen i ordning. De som är Niels Ebbesens (söners) förlovare är Niels bror Esge Ebbesen Krook, Poul Glob samt marsk Erik Nielsen (Gyldenstierne). (Esge blir senare riddare, riksråd och hövitsman i Randers).
På baksidan av handlingen står det: ”Torkild förklarar dessutom Erik Nielsen marsk, Poul Glob, Esger Ebbesen och Peder Munk dy fri från tilltal”. Det hela handlar om att Torkilds son Niels Hval blev tillfångatagen, trots att han hade fri lejd.
Niels Hval är troligen densamme som Jens Hval, gift med Mette Brands (Kids) och hr Torluf Pedersens dotter från Hassinggård.

Kaas, Galskyt, Munk
Släkten Kaas på Kaasgård och Hessel för Sparren i vapnet. Galskyt på Odsgård och Munk på Kovstrup för murkrönet i vapen. Släkten Juuls stamfar Niels Juul är gift Kaas. Hans sonson Palle Jonsen på Stövring, bror till Jon Jonsen, är gift med Ellen Kaas. Systern Margrete Kaas är gift med hr Anders Stigsen (Hvide).
Systrarnas brorson Jens Kaas fick tillsammans med hr Ove Nielsen (Panter) och hr Aage Eskildsen (Kid på Tjele?) överta hr Henrik Nielsen (Panters) gods.
Jens Kaas är en av de som har pant i Korup av Anders Pedersen (Stygge). En annan är Johannes Limbek, Jens Svendsen (Skobes) svärfar.
Släktskapet till Niels Ebbesen ser vi då det är Johannes Limbek som lägger ut för blodsboten för dråpet på greve Gert för Niels Ebbesens söners räkning, för fränderna på mödernet. Margrete Kaas son marsken Stig Andersen (Hvide) lovar betala de 2/3-delarna för fränderna på fädernet. Och vi ser det av att Stig Andersens Stenalt går över till släkten Bild. En av partsägarna är Niels Ebbesens son Tage Nielsen. Tages arvinge är tillsist just brorsonen Jens Frost. Så när Johannes Limbeks änka fru Kristine Jakobsdater (Lange) på Sögård bevittnas av Niels Ebbesens sonson Jens Frost, tillsammans med Bodil Gundesdater och Bodils samarvinge Jep Nielsen (Skobe g. Kid) af Dierby. Då handlar det om blodbotens betalning.

Slutsats:
Juuls släktskap med hr Henrik Nielsen tyder på att Per Bildes arvsrätt i Panters gods kan gå tillbaks över Jon Jonsen (Juul) ända till upprorstiden för hundrafemtio år sedan. Bakom de många långdragna fejderna kan mycket väl ligga en strid om uppdelningen av blodsbotens betalning till grevesönerna Järn-Henrik och Claus av Holstein. En annan orsak till de många skiftena, dråpen och samgiftena, kan ha varit att rädda undan så mycket av Poul Globs gods från kronan som möjligt. Kung Valdemar och hans dotter Margrete jagade Pouls Globs arvingar mer än några andra. Även arvet efter Gunner jakobsen i Vilsteds gårdar drog in.
Ett sätt att rädda gods undan indragningar var att lägga det under fränden och kungens betrodde på Jylland, drots Peder Vendelbo. Och sonen Christiern på Stövring, gift med Niels Bugges dotter. Christiern Vendelbos svågrar var en av de tre Peder Munks som var Sven Jensen (Skobes) frände, samt Erik Nielsen Gyldenstierne. Det är Eriks och Cecilie Vendelbos son som är gift med Anne Jakobsdater (Lange) från Roost.
Men det viktigaste i allt det här är att arvet efter Gunner Jakobsen (Lange) direkt kan knytas både till Per Bilde och hans syster Karen Jepsdater over Gunners båda barn. Det styrker kraftigt slutsatserna i sammanfattningen.
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

Ulla von Kunhardt
Ny medlem
Inlägg: 3
Blev medlem: 31 mar 2020 15:34
Ort: Danmark, Skåne, Sverige

Re: Om min forskningsmetod

Inlägg av Ulla von Kunhardt » 20 apr 2020 17:48

Hej, mit namn är Ulla von Kunhardt född Thott. Jag funderar över att Lasse Bilde kan vara Lauritz Axelsson, när Lauritz dog redan 1483 och alltså varit död i tio år innan skiftet 11 april 1493 till förmån för Per Bilde, Jep Bildes son, ägde rum. Att de många in-,om och syskongiftena mellan Juul/Bilde och Thott låter det ligga nära, men.....

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Om min forskningsmetod

Inlägg av Valdemar Sappi » 21 apr 2020 14:37

Finns helt klart ett stort MEN där.
Jag är nöjd med att min forskning nu lett till att Bildts stamtavla skrivits om och att det står att de är en gren av Juul i Adelskalendern 2019.
Kärnan i min forskning är numera erkänd.
Andra forskare har börjat intressera mig mer och mer för mina många hypoteser. De får ta över...
Det centrala i min egen syn är att jag idag ser det som så att det finns både en bror Jep Bilde och en far med samma namn.
Jep Knutsen och Jep Jepsen.
Förr såg jag det som antingen eller.
Obs att jag inte gått tillbaks och rättat hypoteser som visat sig felaktiga. Se mitt material som en arbetsprocess.
Du hittar mer här: http://eldskytten.se/bildt/

En undran. Känner du möjligen Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister på Trolle - Ljungby? Han är visst 95 numera.
Långskott, jag vet. Fel sida av Skåne. Men när jag ändå har dig på 'tråden'.
Min tyska farmors syster Grete började som husfru där -48 året innan han gifte sig med den blivande statsfrun.
Klurade på hur länge hon arbetade där. Massor av band till Trolles i min egen ätt.
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

Användarvisningsbild
Hans
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 29035
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Om min forskningsmetod

Inlägg av Hans » 21 apr 2020 17:15

Lite utanför min kunskap men tack för all läsning.

MVH

Hans

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Om min forskningsmetod

Inlägg av Valdemar Sappi » 21 apr 2020 20:00

Tack Hans! ;-} Nästa deckare på väg för övrigt.
Var lite otydlig med "antingen eller" ovanför. Svängde över mot att Jep var Per Bildes far och inte bror, i motsats till tidigare forskning. Ser det idag som att Per hade både en far och en bror med namnet Jep. Vilket också framgår på webbsidan.
Per hade även en son kallad Jeip. Så tre generationer Jep.
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.