Ovanliga tecken och hur man skriver dem

Diskussioner kring händelser under medeltiden. Värd: B Hellqvist
Användarvisningsbild
Olof Ekström
Medlem
Inlägg: 565
Blev medlem: 03 sep 2003 15:36
Ort: Bälinge, Uppland och Östergötland

Ovanliga tecken och hur man skriver dem

Inlägg av Olof Ekström » 04 aug 2004 16:40

Här kan du kopiera tecken som inte finns på standardtangentbord. I de flesta webbläsare fungerar det att kopiera här och klistra in i texten du skriver. Tecknen kan också skrivas direkt om du har en Windows-PC - då används det numeriska tangentbordet tillsammans med en sifferkod, exempelvis

Þ - alt + 0222
ð - alt + 0240
† - alt + 0134

Hela ASCII-uppsättningen kan skrivas på det viset - här är den övre delen av tabellen (de tecken som ingår i 8-bitars ASCII men inte i 7-bitars - 7-bitars ASCII tror jag inte saknas på några tangentbord)

Kod: Markera allt

0160    0161 ¡   0162 ¢   0163 £   0164 ¤   0165 ¥   0166 ¦   0167 § 
0168 ¨   0169 ©   0170 ª   0171 «   0172 ¬   0173 ­    0174 ®   0175 ¯ 
0176 °   0177 ±   0178 ²   0179 ³   0180 ´   0181 µ   0182 ¶   0183 · 
0184 ¸   0185 ¹   0186 º   0187 »   0188 ¼   0189 ½   0190 ¾   0191 ¿ 
0192 À   0193 Á   0194 Â   0195 Ã   0196 Ä   0197 Å   0198 Æ   0199 Ç 
0200 È   0201 É   0202 Ê   0203 Ë   0204 Ì   0205 Í   0206 Î   0207 Ï 
0208 Ð   0209 Ñ   0210 Ò   0211 Ó   0212 Ô   0213 Õ   0214 Ö   0215 × 
0216 Ø   0217 Ù   0218 Ú   0219 Û   0220 Ü   0221 Ý   0222 Þ   0223 ß 
0224 à   0225 á   0226 â   0227 ã   0228 ä   0229 å   0230 æ   0231 ç 
0232 è   0233 é   0234 ê   0235 ë   0236 ì   0237 í   0238 î   0239 ï 
0240 ð   0241 ñ   0242 ò   0243 ó   0244 ô   0245 õ   0246 ö   0247 ÷ 
0248 ø   0249 ù   0250 ú   0251 û   0252 ü   0253 ý   0254 þ   0255 ÿ
Här följer en lista med de flesta knastecken vi kan tänkas behöva när vi diskuterar medeltid och forntid. Det går utmärkt att markera och kopiera i det här meddelandet, och klistra in i texten du skriver. (Vissa tecken kräver Unicode-stöd - tror jag - som inte är så bra på en del plattformar)
----
Þ þ Ð ð Æ æ Ø ø Å å Ä ä Ö ö

© ® µ

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ
Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ
Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ
Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž

ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿÄven runor kan skrivas med denna typ av koder, men de kräver att man installerar typsnitt som innehåller runor vilket de flesta inte gör. Du hittar Odd Einar Haugens typsnitt Gullskoen och Gullhornet här - den senare innehåller äldre runor inklusive anglosaxiska och frisiska uppsättningar. (Eftersom länkarna på sidan är lite svajiga så kan vi påpeka att de opackade TTF-filerna (bara att släppa i font-katalogen i Windows) finns här - klicka på länken, högerklicka på filerna en och en och välj spara som och installera sedan som vanligt.)

ᚦ ᚧ ᚨ ᚩ ᚪ ᚫ
ᚬ ᚭ ᚮ ᚯ ᚰ ᚱ
ᚲ ᚳ ᚴ ᚵ ᚶ ᚷ
ᚸ ᚹ ᚺ ᚻ ᚼ ᚽ
ᚾ ᚿ ᛀ ᛁ ᛂ ᛃ
ᛄ ᛅ ᛆ ᛇ ᛈ ᛉ
ᛊ ᛋ ᛌ ᛍ ᛎ ᛏ
ᛐ ᛑ ᛒ ᛓ ᛔ ᛕ
ᛖ ᛗ ᛘ ᛙ ᛚ ᛛ
ᛜ ᛝ ᛞ ᛟ ᛠ ᛡ
ᛢ ᛣ ᛤ ᛥ ᛦ ᛧ
ᛨ ᛩ ᛪ ᛫ ᛬ ᛭
ᛮ ᛯ ᛰ ᛱ


En bättre uppställning finns i wikipedias artikel om runor, där man kan se runorna och koderna intill varandra, liksom deras betydelse/värde. Kortfattat kan man säga att koden för ett sådant specialtecken består av &#x, följt av en sifferkod (hexadecimal, från 16A1 till 16F0), avslutat med semikolon. (Koden för att skriva detta i forumets specialsyntax kan jag inte, och jag vet inte heller om funktionaliteten är påslagen). "ᚠ" i ett HTML-dokument blir alltså ᚠ om läsaren har korrekta typsnitt installerade.

Not: Denna tråd tänker jag hålla låst och klistrad. Åsikter och tillägg kan med fördel meddelas i PM.[/i]