Bilderberggruppen

Diskussioner kring händelser under kalla kriget, från krigsslutet till 1991.
Användarvisningsbild
Widsith
Medlem
Inlägg: 1384
Blev medlem: 18 jul 2003 13:26
Ort: Uddevalla

Inlägg av Widsith » 18 jun 2007 10:13

Ditt inlägg var inte precis utvecklande, Hexmaster. Jag skall förklara varför.
Hexmaster skrev:
Widsith skrev:
Hans skrev:Kol- och stålunionen grundades 1951 så att gruppen som möttes för första gången 1954 hade något med det att göra låter konstigt.
Säkerligen ett oavsiktligt missförstånd från din sida. Romfördraget undertecknades 1957, varigenom EEC, EG/EU:s föregångare, skapades.
Det är två olika fördrag. Kol- och stålunionen (eller "gemenskapen" som den kallas på Wikipedia) bildades 1951, Romfördraget undertecknades 1957.
Jag visste väl att det var ett misstag att på Skalman ej citera hela diskussionen tillbaka till dess absoluta början. Det blir lite som den där leken, där en grupp människor sitter i ring och för ett meddelande runt i gruppen genom att viska i grannens öra. Vad som uppfattas och kommenteras sträcker sig inte längre än till närmast föregående inlägg. Din iakttagelse är i och för sig riktig, men för iväg åt ett helt felaktigt håll.
Cyber Joker skrev ett fullständigt korrekt första inlägg, vilket jag citerar igen:
En grupp som kommit att spela en stor roll för det historiska skedet efter andra världskriget är Bilderberggruppen.
Bilderbergsgruppen bildades på Hotel de Bilderberg i holländska Oesterbekk den 29 -31 maj 1954 på initiativ av Joseph Hieronim Reitinger och hade som målsättning ett enande av Europa. Efter Reitingers död 1960 kom Bilderberggruppen dock att få en helt annan inriktning. Storfinansiella intressen och globaliseringen blev det tongivande ämnena och personer som David Rockefeller och Henry Kissinger kom att bli de som angav tonen.
Finns det synpunkter på Bilderberggruppens påverkan på historien och bildandet av EU, eller ska detta inlägg också klassas som "politik"??
Observera, Hexmaster, att det här i det ovanstående inte förekommer något om Romfördrag eller Kol- och Stålunion. Det enda som sägs är att Bilderberggruppen skulle haft en påverkan på bildandet av EU. Enligt Hans svar på Cyber Jokers inlägg är det Kol- och Stålunionen som utgör bildandet av EU, varför det tycks konstigt att en diskussionsgrupp som bildats några år efter denna unions tillkomst skulle ha haft något inflytande över EU:s tillkomst.

Det misstag som Hans och du Hexmaster gör är att anta att Kol- och Stålunionen på ett naturligt och närmast förutbestämt, deterministiskt sätt utvecklats till EEC och sedan vidare till EU. Detta är ett helt och hållet felaktigt antagande.

Man skulle med samma logik kunna påstå att EU grundades av den franske utrikesministern Aristide Briand under 1920-talet, då denne förde fram idén om ett Europas Förenta Stater.

Inte heller när utrikesministrarna från Västtyskland, Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg och Holland träffas 1955 och gör uttalandet att det är dags att verka för en gemensam europeisk ekonomi och marknad, likväl som en gemensam socialpolitik och i övrigt gemensamma samhälleliga institutioner, kan man säga att EU bildas. Nej, det är först i och med Romfördraget detta händer, och jag citerar från detta:
Article 1: By the present Treaty, the High Contracting Parties (Belgium, West Germany, France, Italy, Luxembourg and The Netherlands) establish among themselves a European Economic Community.
Kol- och Stålunionen hade en del inslag av samverkan på det ekonomiska planet, men det finns ingen gudagiven direkt länk mellan denna och EU.
Hexmaster skrev:
Widsith skrev:Robin Ramsay, verksam i den skeptiska tidskriften Fortean Times, granskar konspirationsteorier, bl a Bilderberg, i artikeln "Tragedy and Hope":
http://www.variant.randomstate.org/10texts/Ramsay.html
Alla källor redovisas...
Fortean Times skeptisk?? Tar en titt så jag inte minns fel: http://www.forteantimes.com/
Det var väl inte någon direkt titt på tidskriftens syfte, utan mer ett försök att skrämma oss, eller hur...? Lite orättvist mot en faktiskt mycket genomtänkt tidskrift. Jag citerar:
Fortean Times is a monthly magazine of news, reviews and research on strange phenomena and experiences, curiosities, prodigies and portents. It was founded by Bob Rickard in 1973 to continue the work of Charles Fort (1874-1932).
.............
He [Fort] was sceptical of scientific explanations, observing how scientists argued according to their own beliefs rather than the rules of evidence and that inconvenient data was ignored, suppressed, discredited or explained away. He criticised modern science for its reductionism, its attempts to define, divide and separate. Fort's dictum "One measures a circle beginning anywhere" expresses instead his philosophy of Continuity in which everything is in an intermediate and transient state between extremes.
Vi kan väl kanske kalla den "alternativt skeptisk"... Men det skall till en väldigt svart-vit världsbild för att därifrån kunna dra slutsatsen att bara galenpannor läser Fortean Times. Vilket jag är säker på att du inte själv gör, helt och hållet, då du själv citerar ur tidskriften för att underbygga ditt resonemang.
Inte för att man måste vara antisemit för att man misstror Bilderberggruppen. Men man kan ju tänka sig att paranoia utgör lika god grogrund för alla sorters misstänksamhet som hellre går på känn än på fakta.
Du är lite för snabb i ditt försök att göra alla med avvikande åsikter till paranoida konspiratörer. Ingen här på forumet har sagt sig misstro Bilderberggruppen. Är det så fruktansvärt tabubelagt att ens ifrågasätta denna grupp? Varför tycker du det, Hexmaster?
Hexmaster skrev: Åter till Ramsay:
The one group of people who took Quigley to heart were the conspiracy theorists of the 'radical right' in America for whom Tragedy and Hope became a kind of bible. Here was the proof, the academically respectable proof, of the great conspiracy. It may not have been quite the conspiracy they had in mind, but it was a conspiracy none the less.
Vilket, ironiskt nog, väl var ungefär vad man kände på sig. :)
Ja, detta stycke var ett av dem jag hade stor behållning av vid läsning av den Forteanske galenpannan Ramsay's artikel. Förutom att använda den som punchline lite vagt riktad mot alla med avvikande åsikter, hade du också tänkt att använda den i en regelrätt argumentation?

Om jag skall sammanfatta ditt inlägg så börjar du med att tacka mig för att jag styrt in diskussionen på ett vettigt spår (fast detta inte behövts, om bara Cyber Joker hade fått genomtänkta responser på sitt första inlägg) och fortsätter sedan med att tillägga absolut ingenting av värde för diskussionen. Vad är det du vill föra fram, Hexmaster? Egentligen?

Användarvisningsbild
G:son
Medlem
Inlägg: 3098
Blev medlem: 10 apr 2007 05:02
Ort: Finland

Inlägg av G:son » 18 jun 2007 11:11

Själv upplever jag inte Bilderberg-gruppen och liknande som problematiska i sig. Dessutom kan man knappast hindra människor från att samlas, och diskutera informellt. Däremot kan man nog diskutera, med hänvisning till uppgifter om att bl.a. Olof Palme och Göran Persson deltagit i möten, om det är korrekt att låta demokratiskt valda representanter för stater (ingen skall påstå, att Palme eller Persson var inbjudna i egenskap av något annat än statsministrar) att delta, utan möjlighet till just demokratisk insyn. Vi får helt enkelt ta deras ord fär att allt är i sin ordning. Eller ännu värre, tolka deras tystnad som att det finns ingenting att rapportera. Detta är, i princip, något som är problematiskt.

Användarvisningsbild
Belisarius
Medlem
Inlägg: 5147
Blev medlem: 26 nov 2004 14:43
Ort: Utrikes

Inlägg av Belisarius » 18 jun 2007 11:59

Ja, i det sammanhanget är förstås Bilderberggruppen intressant. Jag tror inte att de haft en direkt påverkan på politiken (än mindre kunnat iscensätta komplexa skeenden som konspirationerna hävdar), men de kan ju likväl haft ett utomparlamentariskt inflytande. Och om de är de ju i sådant fall inte ensamma, det finns många sådana konstellationer.

Användarvisningsbild
Hans
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 22746
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Inlägg av Hans » 18 jun 2007 13:09

Widsith skrev:Det misstag som Hans och du Hexmaster gör är att anta att Kol- och Stålunionen på ett naturligt och närmast förutbestämt, deterministiskt sätt utvecklats till EEC och sedan vidare till EU. Detta är ett helt och hållet felaktigt antagande.

Man skulle med samma logik kunna påstå att EU grundades av den franske utrikesministern Aristide Briand under 1920-talet, då denne förde fram idén om ett Europas Förenta Stater.

Inte heller när utrikesministrarna från Västtyskland, Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg och Holland träffas 1955 och gör uttalandet att det är dags att verka för en gemensam europeisk ekonomi och marknad, likväl som en gemensam socialpolitik och i övrigt gemensamma samhälleliga institutioner, kan man säga att EU bildas. Nej, det är först i och med Romfördraget detta händer, och jag citerar från detta:
Article 1: By the present Treaty, the High Contracting Parties (Belgium, West Germany, France, Italy, Luxembourg and The Netherlands) establish among themselves a European Economic Community.
Kol- och Stålunionen hade en del inslag av samverkan på det ekonomiska planet, men det finns ingen gudagiven direkt länk mellan denna och EU.
Gudagiven och gudagiven.
EU skrev:De grundläggande bestämmelserna för Europeiska unionen fastställs i följande fördrag:

Parisfördraget av 1951 om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG).
Romfördragen av 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).

http://europa.eu/abc/12lessons/index2_sv.htm

Det är väl inget kontroversiellt påstående att Kol- och Stålunionen var första steget till det EU vi har idag.

Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), även kallad Europeiska kol- och stålunionen, var en samarbetsorganisation mellan sex europeiska länder. Den bildades 1951 på initiativ av framför allt den dåvarande franske utrikesministern Robert Schuman. Ett av syftena med unionen var att neutralisera konflikten om de fransk-tyska gränsområdena men också att gemensamt kontrollera produktionen och försäljningen av kol och stål. I unionen ingick, förutom Frankrike och Västtyskland, även Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien.

Unionen var början till det samarbete som senare skulle leda fram till EEG, EG och EU.

Min fetstil.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska ... emenskapen

MVH

Hans

Användarvisningsbild
Wooster
Medlem
Inlägg: 3047
Blev medlem: 22 jan 2006 15:50
Ort: Göteborg

Inlägg av Wooster » 18 jun 2007 14:26

Hans skrev:
Det är väl inget kontroversiellt påstående att Kol- och Stålunionen var första steget till det EU vi har idag.
Om jag förstår Widsith rätt så hans poäng inte att det idag står klart att kol- och stålunionen var det första steget - men att det då inte var lika självklart att kol och stål skulle bli ett mer intimt samarbete.

Så må måhända inte vara fallet - samtidigt fanns det i Europa redan när kriget tog slut en allmän tankeriktning om att Europa borde enas på ena eller andra sättet. Skulle inte kol och stål-unionen blivit mer intimt hade någon annan samarbetsform kommit till istället.

Sedan är jag lite för cynisk för att tro att några enskilda personer skulle spela en så avgörande roll i denna tankerörelse att man kan anse att dessa "låg bakom den" (i det här fallet Bilderberggruppen). Däremot i övrigt intressanta citat Widsinth lyfter fram.

Användarvisningsbild
Hexmaster
Medlem
Inlägg: 10416
Blev medlem: 12 jun 2004 17:41
Ort: Tjörn

Inlägg av Hexmaster » 18 jun 2007 16:29

Widsith skrev:Vad är det du vill föra fram, Hexmaster? Egentligen?
Det absolut enda jag vill föra fram just nu är att den täta vegetationen av konspirationsteorier som kultiveras från allehanda håll inte intresserar mig tillräckligt mycket för att göra denna diskussion rättvisa. Tvivelsutan är de dagens arvtagare till Frimurarna/Illuminati/Rosencreutzarna. Jag ger mig!

Användarvisningsbild
affe
Medlem
Inlägg: 385
Blev medlem: 24 mar 2002 20:38
Ort: Stockholm

Inlägg av affe » 18 jun 2007 17:06

Konspiration eller ej - well, Bilderberggruppen är jag inte tillräckligt insatt i för att kunna föra fram någon verklig åsikt - jag tycker att den är intressant som företeelse, just nu inte mer. Dock kan man ju dra paralleller med tex. IG Farben och det som vissa anser vara konspirationsteorier kring dess existens, dess agerande före, under och efter 2 VK. Man kan med fördel titta på flera olika händelser/organisationers agerande och se hur ett nät vävs under ca 20 år och hur detta vävande resulterar i något frukatnsvärt - något som rätteligen kan anses som en "världsomstörtande konspiration". Att det idag finns en stor mängd IG Farben källor (och inte bara för Farben självt utan även andra tyska, amerikanska och europeiska företag som var närstående) att ösa ur beror till stor del på att tyskland förlorade kriget och de allierade förde en veritabel jakt på bevis - bevis vilka idag kan pusslas ihop med än mer info från exempelvis gamla sovjetiska arkiv. Trots alla bevis kring IG Farben är det väldigt lätt att bli tagen för "konspirationsteoretiskt freak" av många medmänniskor när man nämner bara en bråkdel av de skeenden som omger IG Farben (exempelvis om man drar upp familjen Wallenbergs diverse kopplingar till IG Farben...). Bevislösa påståenden är såklart prisgivna att bli betraktade som "konspirationsteoretiskt junk", men jag vill ändå poängtera är att bara för att saker och ting inte otvetydigt går att bevisa så innebär detta inte per automatik att de för den skull inte kan vara sanna...

/a

Användarvisningsbild
Niedzwiadek
Medlem
Inlägg: 988
Blev medlem: 23 jul 2006 20:04
Ort: Malmö

Inlägg av Niedzwiadek » 18 jun 2007 19:31

Var kan man läsa mer om Retinger? Han är en väldigt intressant person som jag först stötte på i Davis "Slaget om Warszawa".

Användarvisningsbild
G:son
Medlem
Inlägg: 3098
Blev medlem: 10 apr 2007 05:02
Ort: Finland

Inlägg av G:son » 19 jun 2007 06:53

affe skrev:
......

Trots alla bevis kring IG Farben är det väldigt lätt att bli tagen för "konspirationsteoretiskt freak" av många medmänniskor när man nämner bara en bråkdel av de skeenden som omger IG Farben (exempelvis om man drar upp familjen Wallenbergs diverse kopplingar till IG Farben...). Bevislösa påståenden är såklart prisgivna att bli betraktade som "konspirationsteoretiskt junk", men jag vill ändå poängtera är att bara för att saker och ting inte otvetydigt går att bevisa så innebär detta inte per automatik att de för den skull inte kan vara sanna...

/a
Men har man inget kött på benen alls, så är inte trovärdigheten särskilt hög. I fallet IG Farben och bröderna Wallenberg finns det ju gott om dokument som visar på det intima samarbetet mellan dem. Att familjen Wallenberg inte officiellt har tagit ställning ändrar ju inte på det. Personer med kunskaper om Sveriges och Tysklands historia förnekar väl knappast heller Wallenberg-affärerna, däremot är det mycket möjligt, att "mannen på gatan" inte vill befatta sig med det, eller inte bryr sig.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1188
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Inlägg av Jens Yde » 01 jul 2007 16:31

En central person blandt danske Bilderbergere er Tøger Seidenfaden, der er chefredaktør på Politiken, som blev grundlagt for godt 100 år siden af blandt andre dr. Edvard Brandes, en bror til kritikeren dr. Georg Brandes. Tøger Seidenfadens far, Erik Seidenfaden, deltog i det stiftende møde i 1946 af "Det Udenrigspolitiske Selskab" - et selskab, der er fuldstændig ukendt i offentligheden, selv om der sidder mange kendte mennesker i bestyrelsen, heraf ikke færre end syv Bilderbergere. Tøger Seidenfaden er aktiv i såvel Det Udenrigspolitiske Selskab, Den Trilaterale Kommission og Bilderberg-gruppen. Han er formand for Københavns Redaktørforening.

Formentlig var det Tøger Seidenfaden, der fremskaffede en liste over Bilderberg-deltagere. I alt fald offentliggjorde hans avis Politiken i marts 2000 navnene på nedenstående deltagere. Avisen skrev i den forbindelse, at muren var begyndt at smuldre omkring Bilderberg-gruppen, efter at "internettets anarkistiske sporhunde" var begyndt at pirke i mørtelen.

Årstallet er første gang deltageren var med. Titlen er ikke nødvendigvis den, som vedkommende havde på "udtagelsestidspunktet".

Ole Bjørn Kraft, udenrigsminister, 1954

Terkel M. Terkelsen, chefredaktør, Berlingske Tidende, 1954

Hakon Christiansen, direktør, ØK, 1955

Prins Axel af Danmark, 1956

Jens Otto Krag, statsminister, 1957

Thorkil Kristensen, finansminister, 1958

Per Hækkerup, udenrigsminister, 1964

Harald Knudtzon, direktør, Landmandsbanken (Danske Bank), 1964

Ivar Nørgaard, økonomiminister, 1965

Niels Matthiasen, kulturminister, 1967

Svend O. Sørensen, direktør, Den Danske Bank, 1967

Prins Henrik af Danmark, 1969

Johannes Green, direktør, Privatbanken, 1969

Poul Hartling, statsminister, 1969

Jens Kampmann, skatteminister, 1969

Hans Henrik Koch, departementschef, statsministeriet, 1969

Mærsk McKinney-Møller, reder, A. P. Møller, 1969

Jørgen Schleimann, direktør, TV2, 1971

Niels Nørlund, chefredaktør, Berlingske Tidende, 1972

Erling Bjøl, professor, statskundskab, 1973

Niels Jørgen Haagerup, lederskribent, Berlingske Tidende, 1973

K. B. Andersen, udenrigsminister, 1974

J. V. Thygesen, præsident, Eksportkreditrådet, 1975

Henning Christophersen, udenrigsminister, EU-kommissær, 1979

Tage Andersen, direktør, Den Danske Bank, 1981

Erik Hoffmeyer, direktør, Nationalbanken, 1982

Uffe Ellemann-Jensen, udenrigsminister, 1984

Poul J. Svanholm, direktør, De Forenede Bryggerier, 1984

Herbert Pundik, chefredaktør, Politiken, 1986

Niels Wilhjelm, industriminister, 1986

Aage Deleuran, chefredaktør, Berlingske Tidende, 1990

Ole Scherfig, formand, Det Berlingske Hus, 1990

Chresten W. Reves, formand, Berlingske Tidende, 1993

Tøger Seidenfaden, chefredaktør, Politiken, 1994

Ritt Bjerregaard, EU-kommissær, 1995

Bodil Nyboe Andersen, direktør, Nationalbanken, 1997

Anders Fogh Rasmussen, statsminister, 2000

Anders Eldrup, direktør, DONG, 2001

Mogens Lykketoft, udenrigsminister, 2003

Ulrik Federspiel, ambassadør, USA, 2004

Connie Hedegaard, minister, 2005


Følgende har siddet i styregruppen gennem tiden:

Hakon Christiansen, direktør, ØK

Terkel M. Terkelsen, chefredaktør, Berlingske Tidende

Niels Nørlund, chefredaktør, Berlingske Tidende

Tage Andersen, direktør, Den Danske Bank

Aage Deleuran, chefredaktør, Berlingske Tidende

Tøger Seidenfaden, chefredaktør, Politiken


Findes der en tilsvarende liste over svenske og norske deltagere?

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1188
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Bryder hemmeligheden

Inlägg av Jens Yde » 08 jun 2010 16:25

Jens Yde skrev:Findes der en tilsvarende liste over svenske og norske deltagere?
Bilderberg-gruppen har i weekenden holdt det årlige møde. Det skete under den hidtil største opmærksomhed fra den etablerede presse, (i Spanien og England). Efter mødet, i Sitges nær Barcelona, Spanien, offentliggjorde Bilderbergerne en ny hjemmeside, der blandt andet nævner navnene på medlemmerne af Steering Group og de emner, der har været debatteret på møderne siden 1950erne.
http://bilderbergmeetings.org/index.html

Det fremgår, at omkostningerne ved møderne afholdes af værtslandets Bilderberg-deltagere.

Bilderbergernes site har en lidt usædvanlig tekst.
“The use of our Internet site automatically means the approval of our privacy statement. If you do not agree with our privacy statement, we kindly request you to leave our site. Bilderberg Meetings does not accept any responsibility with regard to the content, advertisements, products, or other issues on such sites or sources or availability. Bilderberg Meetings is not responsible for any kind of damage or loss caused by or in connection with the use of, or by relying on the content, products or services offered on such sites or sources.
© Copyright
All rights reserved. Nothing from this website (information, pictures, images) may be copied or filed in a database, in any form or way, be it electronic, digital, mechanical, manual, photographic, or by any other manner.”

Bilderbergerne var ukendte i offentligheden for 10 år siden. For et par år siden åbnede The Times sine arkiver, og det viste sig da, at denne engelske avis allerede i april 1977 havde bragt en rigtig journalistisk artikel om Bilderberg-gruppen – ”certainly with influence” – med oplysninger, som den skandinaviske presse ikke fandt burde bringes videre.
http://archive.timesonline.co.uk/tol/vi ... 7-04-18-09

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1188
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Bilderberggruppen

Inlägg av Jens Yde » 19 apr 2011 08:48

Den danske Bilderberg-deltager, direktør Anders Eldrup, Dansk Olie og Naturgas, DONG, fortæller nu om møderne.

I år er det for første gang ikke lykkedes at få en dansk politiker med på mødet. Han mener, at det har noget med det forestående valg at gøre.

Hvordan kom cand. scient. pol.Anders Eldrup selv med til møderne?
Eldrup: For omkring 10 år siden var Tøger Seidenfaden (Pssst: cand. scient. pol., 1957-2011) dansk organizer. Han ringede op og inviterede mig med på én af to billetter. Det var vældig interessant.

Et år eller to senere havde Tøger aftjent sin værnepligt; en organizer sidder vist i 6-8 år. Så han skulle finde en anden, og jeg tror, han først havde tænkt på en tredje, som sagde nej – men så spurgte han altså mig, om jeg kunne være ’Mr. Denmark’ og organisere det her.

Bilderberg er speciel, fordi det er en co-produktion mellem Europa og USA.

Der er altid meget om sikkerhedspolitik, og det er altid interessant. Økonomisk politik fylder også meget, især når det går skidt.

Henry Kissinger har været med siden tidernes morgen, og jeg er selv faldet i grøften ved til et selskab at fortælle om, at jeg har mødt Kissinger.

Samt dette: ”Der er hvert år et antal journalister med, ikke med henblik på at rapportere, men fordi de også har brug for efteruddannelse. De må bare ikke skrive om det, de ser og hører. Det viser i øvrigt, at selskabet slet ikke er så lukket og hemmeligt. Var det det, kunne vi slet ikke have journalister med”.

Journalisterne bliver valgt ud på baggrund af et skøn af, om de kan bidrage med noget interessant. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor Tøger i sin tid blev valgt ud. (Pssst: Steering-medlem fra 1994. Han var blevet chefredaktør på Politiken i 1993, flot stamtræ med mange jøder)
http://videnskab.dk/kultur-samfund/sada ... berg-i-dag

I år repræsenteres Danmark af
Cand. polit. Peter Schütze, Nordea
Cand. scient. pol. Ulrik Federspiel, mangeårig ministeriel embedsmand
Og cand. scient. pol. Anders Eldrup, der nu selv skal ud at finde en ny ”organizer”.

Användarvisningsbild
lampros
Medlem
Inlägg: 1860
Blev medlem: 02 apr 2008 12:52
Ort: Härnösand

Re: Bilderberggruppen

Inlägg av lampros » 19 apr 2011 10:22

Bilderbergergruppen är inte ett HEMLIGT sällskap. Men det är ett SLUTET sällskap.

Är Bilderbergergruppens möten förenliga med honnörsord som öppenhet, demokrati, folkvälde, transparens? Vissa skulle svara "nej" på den frågan.

Slutna sällskap får vem som helst starta och driva. Men slutenheten i Bilderberg samt i EU-kommissionen, CFR och dylika maktbaser bäddar möjligen för konspirativt beteende.

Om jag vore en rikis eller makthavare skulle jag också delta i slutna sällskap som dessa. Jag kanske kunde driva behjärtansvärda frågor, dra i trådar och få (bra) saker gjorda. Men minns också att "vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser". Att förbjuda slutna sällskap som dessa leder ingen vart men man måste vara medveten om problemen med slutenhet och brist på transparens.

edit stavfel
Senast redigerad av 1 lampros, redigerad totalt 19 gånger.

Giancarlo
Medlem
Inlägg: 3171
Blev medlem: 09 jan 2006 01:53
Ort: Lund

Re: Bilderberggruppen

Inlägg av Giancarlo » 19 apr 2011 12:16

"Med öppna förhandlingar blir det längre luncher" - sa en av mina lärare i Statsvetenskap en gång i tiden. :)
Gentlemen may talk of the age of chivalry, but remember the ploughmen, poachers and pickpockets whom they lead. It is with these sad instruments that your great warriors and kings have been doing their murderous work in the world.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1188
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Bilderberg - fritænkere - Illuminati

Inlägg av Jens Yde » 02 jun 2014 16:46

Hexmaster skrev:Det absolut enda jag vill föra fram just nu är att den täta vegetationen av konspirationsteorier som kultiveras från allehanda håll inte intresserar mig tillräckligt mycket för att göra denna diskussion rättvisa. Tvivelsutan är de dagens arvtagare till Frimurarna/Illuminati/Rosencreutzarna. Jag ger mig!
Bilderberg-mødet 2014 blev holdt på hotel Marriott i København.

Danmarks Radios TV havde i går overraskende et indslag om mødet. Her sagde det fremtrædende danske Bilderberg-medlem Anders Eldrup, at der er mange fritænkere med.

Jeg mindes ikke, at nogen Bilderberger tidligere har benævnt sine ”kolleger” som fritænkere.

Ordet bringer straks mindelser frem om Illuminati, der ”uppstod som en hemlig orden i Bayern i maj 1776, grundat av Adam Weishaupt och fyra andra medlemmar. Orden valde in fritänkare som svors till tystnad och total lydnad gentemot de överordnade inom organisationen”.

Hvorfor sagde Anders Eldrup fritænkere? Ønsker han at gøre opmærksom på sammenhængen mellem Illuminati og Bilderberg? Ønsker han, at vi skal se nærmere på New World Order?

http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_ ... cy_theory)